Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Deniz Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları ( Tamamı Çözümlü ) - (3. Bası )

Deniz Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları ( Tamamı Çözümlü ) - (3. Bası )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
166
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-2203-34-7

50,00 TL

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ
Deniz Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları kitabımızın ilk iki baskı-
sı da kısa sürede tükendi. Çok kıymetli akademisyen meslektaşlarımız
ve sevgili öğrencilerimizden gelen olumlu geri dönüşler bizi çok mutlu
etti. Kitabımızın hacmini genişletmemizde bu husus teşvik edici bir unsur
oldu.
İkinci baskıya birisi geminin denize, yola ve yüke elverişliliği ve
taşıyanın başlangıçtaki elverişsizlikten doğan sorumluluğu ve diğeri deniz
alacağı ve gemilerin haczi konularını içeren iki çözümlü olay daha
eklemiştik.
Elinizdeki üçüncü baskıda da kitabın kapsamını genişletmeye devam
ettik. Birisi gemi sınıflama kuruluşları ve gemi sınıflama kuruluşlarının
hukuki sorumluluğu konusunda diğeri de kurtarma ve yardım olmak üzere
iki çözümlü olay ekleyerek toplam çözümlü olayı 26 sayısına çıkardık.
Böylece kitabımızın hacmi, deniz ticaret hukuku müfredatının hemen hemen
tüm konularına aşağı yukarı temas eder seviyeye geldi. Ayrıca olay
çözümleri sınava hazırlanmak için nerdeyse bir özet çalışma niteliğine
ulaştı.
Üçüncü baskıda da arkadaşlarımdan çok büyük bir destek aldık, hepsine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Deniz Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi kıymetli meslektaşlarım
Dr. Öğretim Üyesi Gülfer MERİÇ ve Dr. Öğretim Üyesi Ayça
UÇAR’a bu baskının hazırlanmasındaki katkılarından dolayı teşekkürlerimi
özellikle ifade etmek isterim. Gemi sınıflama kuruluşlarının hukuki
sorumluluğu ile ilgili olayın hazırlanmasında esinlendiğimiz emsal Yargıtay
kararlarının temini konusundaki yardımlarını esirgemeyen değerli
dostlarım Bureau Veritas Deniz Ve Gemi Sınıflandırma Hizmetleri Ltd.
Şti. Genel Müdürü Cafer TEKKAN ve Bureau Veritas Türkiye ve Hazar
Denizi Ülkeleri Hukuk ve Uyum Müdürü Av.Mehmet UĞURLU Beylere
şükranlarımı sunuyorum. Son teşekkür de düzeltme ve kontrolleri özenle
gerçekleştiren Topaloğlu Hukuk Bürosunun çalışkan ve yetenekli avukatlarından
Andaç ŞENTÜRK’e aittir.
İÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ............................................................. V
ÖNSÖZ............................................................................................ VII
KISALTMALAR........................................................................XVIII
GEMİLERİN TABİYETİ
BAYRAK ÇEKME
OLAY-1 ............................................................................................... 3
-    Türk Bayrağı Çekme Hakkı
     -    Anonim Şirkete Ait Olan Gemilerde Türk Bayrağı Çekme
          Hakkının Kullanılması ve Şartları
ÇÖZÜM-1 ........................................................................................ 4
OLAY-2 ............................................................................................... 7
     -    Gerçek Kişiye Ait Bir Geminin Türk Bayrağı Çekme Hakkı
     -    Yabancı Ülke Bayrağı Çekilmiş Bir Gemiye Türk Bayrağı
          Çekilmesi
     -    Bareboat Charter ile Gemi Kirası
     -    Gemi Tasdiknamesi / Bayrak Şahadetnamesi
     -    Gemi Tasdiknamesi veya Bayrak Şahadetnamesi Taşımayan
          Gemilere Uygulanan Yaptırımlar
ÇÖZÜM-2 ........................................................................................ 8
GEMİ MÜLKİYETİ
OLAY-3 ............................................................................................. 13
     -    Gemi Mülkiyetinin Kazanılması ve Şartları
     -    Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Devir Şekilleri
     -    Sicile Güven İlkesi
     -    Yolsuz Tescil
     -    Gemi İpoteği
     -    Gemi Mülkiyetinin Zamanaşımı ile Kazanılması
     -    Olağan Zamanaşımı
     -    Olağanüstü Zamanaşımı
     -    Anonim Şirket Tarafından Malik Olunan Gemiye
          Türk Bayrağı Çekilmesi
ÇÖZÜM-3 ...................................................................................... 14
GEMİLERİN SINIFI (KLASI)
OLAY-4 ............................................................................................. 23
     -    Gemi Sınıflama Kuruluşları
     -    Gemi Sınıflama Kuruluşlarınca Yapılan Sözleşmelerin Niteliği
     -    Finansal Kiralama Sözleşmesi
     -    Gemi İşletme Müteahhidi
     -    Gemi Sınıflama Kuruluşlarının Sorumluluğu
     -    Açık ve Gizli Ayıplardan Sorumluluk
     -    Tazminatın Kapsamı, Finansal Kira ve Sigorta Bedelleri
ÇÖZÜM-4 ...................................................................................... 24
GEMİ İPOTEĞİ
OLAY-5 ............................................................................................. 29
     -     Gemi İpoteği ve Şartları
     -     Yapı İpoteği
     -     İpotek Hakkının Sicile Tescili
     -     Yapı İpoteğinin Sicile Tescili
     -     Üzerinde İpotek Tesis Edilen Gemi Mülkiyetinin Devri
     -     İpotekli Alacağın Muacceliyet Kazanması
ÇÖZÜM-5 ...................................................................................... 30
OLAY-6 ............................................................................................. 33
     -    Rehin Konusu Malın Alacaklıya Verilmesi
     -    Lexcommissoria yasağı
     -    Yapı İpoteği
     -    Yapı İpoteğinin Sicile Tescili
ÇÖZÜM-6 ...................................................................................... 34
OLAY-7 ............................................................................................. 37
     -    Sigorta Tazminatı
     -    Sigortacının Sigorta Tazminatının Kapsamı ve Borçtan
          Kurtulduğu Haller
     -    Geminin Sigorta Bedelinin İpotekli Alacaklıya Ödenmesi
     -    Kaptanın Kurtarma Yükümlülüğü
ÇÖZÜM-7 ...................................................................................... 38
GEMİ KİRASI SÖZLEŞMELERİ
OLAY-8 ............................................................................................. 43
     -    Gemi Kira Sözleşmeleri
     -    Gemi Sicilindeki Şerhin Etkisi
     -    Gemi Mülkiyetinin Kazanılması ve Şartları
ÇÖZÜM-8 ...................................................................................... 44
OLAY-9 ............................................................................................. 47
     -    Gemi Kira Sözleşmeleri
     -    Gemi Sicilindeki Şerhin Etkisi
     -    Yabancı Ülke Bayrağı Çekilmiş Bir Gemiye Türk Bayrağı
          Çekilmesi
     -    Kiralanan Geminin El Değiştirmesi
ÇÖZÜM-9 ..................................................................................... 48
DONATANIN SORUMLULUĞU
OLAY-10 ........................................................................................... 53
     -    Donatanın Sorumluluğunun 6762 Sayılı Eski
     -    Ticaret Kanunu ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa
          Göre Karşılaştırılması
     -    Gemi İşletme Müteahhidi Kavramı
     -    Gemi adamlarının kusuru sebebiyle üçüncü kişilere vermiş
          olduğu zararlarda Donatanın Sorumluluğu
     -    1976 Tarihli Deniz Alacakların Karşı Mesuliyetin
          Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme
          (LLM)
     -    Özel Çekme Hakkı (Special DrawingRights)
     -     İhmal yada Pervasızca Hareket Durumunda Donatanın
          Sorumluluğu
     -    Sorumluluk Sınırının Hesaplanması
ÇÖZÜM-10 ..................................................................................... 55
OLAY-11............................................................................................ 63
     -    Petrol Kirliliği Sebebiyle Verilen Zararlardan
          Donatanın Sorumluluğu
     -    Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğuna
          Dair Uluslararası Sözleşme ve Şartları
     -    2872 sayılı Çevre Kanununa Göre Donatanın Sorumluluğu
     -    1976 Tarihli Deniz Alacakların Karşı Mesuliyetin
          Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme
          (LLM)
     -    Özel Çekme Hakkı (Special DrawingRights)
     -    Sorumluluk Sınırının Hesaplanması
ÇÖZÜM-11 ................................................................................... 65
NAVLUN SÖZLEŞMESİ VE
TAŞIYANIN SORUMLULUĞU
OLAY-12 ........................................................................................... 71
     -    Navlun Sözleşmesinin Niteliği
     - Denize Boru Montaj Gemisi Kiralanması
     -    Gemi Kira Sözleşmeleri Bareboat Charter ve
          Charter Withdemise
     -    Gemi Siciline Şerh Verilebilecek Haklar
ÇÖZÜM-12 ................................................................................... 72
TAŞIYANIN BAŞLANGIÇTAKİ
ELVERİŞSİZLİKTEN
SORUMLULUĞU
OLAY-13 .......................................................................................... 77
     -    Geminin Denize, Yola ve Yüke Elverişliliği
     -    Taşıyanın Başlangıçta Elverişsizlikten Sorumluluğu
     -    Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulması
     -    Fırtına ve Mücbir Sebep
ÇÖZÜM-13 ................................................................................... 78
OLAY-14 .......................................................................................... 83
     -    Navlun Sözleşmesi
     -    Taşıyanın Yükleme ve İstiflemeden Sorumluluğu
     - Taşıyanın Zıya ve Hasardan Sorumluluğu
     -    FIO/FIOS Klozları
     -    Teknik kusur/ticari kusur ayrımı
ÇÖZÜM-14 ................................................................................... 84
OLAY-15 ........................................................................................... 87
     -    Navlun Sözleşmesi
     -    Taşıyanın Eşyanın Geç Tesliminden Sorumluluğu
     -    Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması
     -    Taşıyanın Sorumluluğunu Kaldıran Haller
ÇÖZÜM-15 ................................................................................... 88
OLAY-16 .......................................................................................... 93
     -    Navlun Sözleşmesi
     -    Taşıyanın Eşyanın Geç Tesliminden Sorumluluğu
     -    Geç Teslim Edilen Eşyanın Zayi Olmuş Sayılması Hali
     -    Muhtemel Sorumsuzluk Halleri
     -    Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması
     -    Sorumluluk Sınırının Hesaplanması
ÇÖZÜM-16 ................................................................................... 94
KONŞİMENTO
OLAY-17 ......................................................................................... 101
     -    Konşimento Türleri
     -    Konşimentoda Yer Alan Kayıtlar
     -    Garanti Sözleşmesi
     -    Temiz Konşimento
     -    Gerçeğe Aykırı Konşimento Kaydı
ÇÖZÜM-17 ................................................................................. 102
OLAY-18 ......................................................................................... 105
     -    Çarter Sözleşmesi Hükümlerinin Konşimentoya Etkisi
     -    Konşimentonun İspat Fonksiyonu
     -    Gönderilenin Eşyayı İnceleme Yükümlülüğü
     -    Taşıyana Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü
     - Konşimentodaki Kayıtların Üçüncü Kişilere Karşı
          İleri Sürülmesi
ÇÖZÜM-18 ................................................................................. 106
SÜRESTERYA ÜCRETİ
OLAY-19 ......................................................................................... 113
     -    Çarter Sözleşmesi
     -    Yükleme Süresinin Hesaplanması
     -    Yükleme Süresinin Uzaması
     -    Sürastarya Ücreti
ÇÖZÜM-19 ................................................................................. 114
OLAY-20 ......................................................................................... 117
     -    Yükleme Süresinin Uzaması
     -    Sürastarya Ücreti
     -    Sürastarya Alacağının Tahsili İçin Başvurulabilecek
          Hukuki Yollar
     -    Taşıyanın Hapis Hakkı
ÇÖZÜM-20 ................................................................................. 118
MÜŞTEREK AVARYA
OLAY-21 ......................................................................................... 125
     -    Müşterek Avarya Şartları
     -    Karaya Oturmuş Geminin Hafifletilmesi Giderleri ve
          Bunun Sonucu Olan Zarara ilişkin Müşterek Avarya
     -    Yüzdürme Masrafları
     -    Dispeç Raporu
     -    Müşterek Avarya Nedeniyle Sorumluluğun Hesaplanması
ÇÖZÜM-21 ................................................................................. 126
OLAY-22 ......................................................................................... 131
     -    Yangın Söndürme Müşterek Avaryası
     -    Kurtarma Alacağı Müşterek Avarya İlişkisi
     -    Dispeç Raporu
     -    Yangının Neden Olduğu Zarar ve Masraflardan
          Sorumluluğun Hesaplanması
ÇÖZÜM-22 ................................................................................. 132
ÇATMA
OLAY-23 ......................................................................................... 137
     -    Genel Olarak Çatma
     -    Ortak Kusurlu Çatma
     -    Çatmanın Neden Olduğu Maddi ve Cismani
          Zararların Tazmini
     -    Çatma Nedeniyle Yük İlgilisinin Tazminat Hakkı
     -    Çatışan Gemilerin Donatanların Birbirlerine Karşı
          Sorumluluğu
     -    Çatmada Teknik Kusurun Sorumluluğa Etkisi
ÇÖZÜM-23 ................................................................................. 138
KURTARMA VE YARDIM
OLAY -24 ........................................................................................ 145
- Kurtarma ve Yardım
     -    Kurtarma ve Yardımın Şartları
     -    Faydalı Sonuç Alınamaması
     -    Çevre Kirliliğini Önlemek Amacıyla Yapılan Kurtarma
          Faaliyetleri
     -    Özel Tazminat
ÇÖZÜM-24 ................................................................................. 146
GEMİ ALACAĞI
OLAY-25 ......................................................................................... 153
     -    Gemi Alacağı
     -    Gemi Alacaklısı Hakkının Kapsamı ve Derecesi
     -    Geminin Cebri İcra ile Satışı
     -    Geminin Satış Bedelinin Paylaştırılması
ÇÖZÜM-25 ................................................................................. 154
GEMİLERİN HACZİ/DENİZ ALACAĞI
OLAY-26 ......................................................................................... 161
     -    Deniz Alacağı
     -    Gemilerin İhtiyati Haczi
     -    Gemilerin Kesin Haczi
     -    Gemi Haczinde Malik Olma Koşulu
     -    Gemilerin Haciz Nedeniyle Seferden Men Edilmesi ve
          Muhafaza Altına Alınması
ÇÖZÜM-26 ................................................................................. 162