Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Dava ve Cezanın Düşürülmesi

Dava ve Cezanın DüşürülmesiSayfa Sayısı
:  
134
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4490-32-5

32,00 TLGİRİŞ

 

5271 sayılı CMK′nın 160. maddesine göre Cumhuriyet Savcısı ihbar veya başka bir surette bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üze¬re hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Kamu davasını açma görevi Cumhuriyet Savcısına aittir. Savcı, herhangi bir şekilde suç işlendiğini öğrenebilir. Bu, ihbarla olabileceği gibi, her türlü vasıta ile de savcının durumu öğrenmesi söz konusu olabilir. Suç işlendiğine dair yeterli delil elde eden savcı, soruşturma sonu¬cunda kamu davasını açacaktır. Gerçek kişi tarafından işlenen suç nede¬niyle, kamu davası da suçun faili hakkında açılmış olacaktır. Bazı hallerde dava açılamayacağı gibi, ceza verilip kesinleşmiş ol¬masına rağmen, cezanın infazı da mümkün olmayabilir. Kanunun belirt¬miş olduğu bu hususlar genel ceza hukuku içinde yer alır. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında bu durumlar gerçekleşti¬ğinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Hükmün kesinleşme¬sinden sonra kanunda belirtilen durumun oluşması halinde ceza infaz edilmez, düşürülür. 5237 sayılı TCK′nun Dava ve Cezanın düşürülmesi başlıklı, Birinci kitabının Üçüncü kısmının Dördüncü bölümünde yer alan konu 64-75 maddeleri içerisinde ele alınıp düzenlenmiştir. Bu itibarla önce kamu davasının, daha sonra cezanın düşürülmesini ayrı ayrı ele alacağız. Diğer bölümlerde şikayete bağlı suçlar ve önödeme konusu ince¬lenmiş, konularla ilgili Yargıtay İçtihatları bölümlerin sonuna eklenmiş¬tir.

 

ÖNSÖZ

 

Hukuk sistemimizde, dava ve cezanın düşürülmesine ilişkin usul ve esaslar yer almış olduğundan dolayı, uygulamada yardımcı olmak ama¬cıyla bu çalışma yapılmıştır. 5237 sayılı TCK′nun genel prensipleri çerçevesinde, sistematiğine uygun olarak maddelerin açıklanmasına çalışılmış, bölüm sonlarına ilgili yargıtay içtihatları eklenmiştir. Dava zamanaşımı ile ilgili örnekler verilmiş, ayrıca maddeler halin¬de dava ve ceza zamanaşımı süreleri gösterilmeye çalışılmıştır. Yararlı olması dileğiyle.

Saygılarımla Mustafa Danışman Emekli Hâkim Nisan 2012 - Ankara

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ 1) Sanığın Ölümü 14 2) Af, a) Genel Af 23 b) Özel Af 23 3) Dava Zamanaşımı 23 a) Dava Zamanaşımı Süreleri 25 b) Yaş Küçüklüğünde Dava Zamanaşımı Süreleri 26 c) Suçun Nitelikli Hallerinde Zamanaşımı 26 d) Seçimlik Cezaları Gerektiren Haller 27 e) Aynı Fiilden Dolayı Tekrar Yargılanma Hali 27 f) Zamanaşımı Süresinin Başlaması 27 g) Dava Zamanaşımın Uygulanmadığı Haller 28 4) Dava Zamanaşımını Kesen Sebepler 29 a) İfade veya Sorgu 30 b) Tutuklama Kararı 31 c) İddianame Düzenlenmesi 31 d) Mahkumiyet Kararı 32 e) Sürenin Yeniden Başlaması ve Uzaması 32 5) Dava Zamanaşımını Durduran Sebepler 33 a) İzine Bağlı Sebepler 33 b) Karara Bağlı Sebepler 33 c) Meselenin Çözümüne Bağlı Sebep 33 d) Kaçak Kararının Kaldırılmasına Bağlı Sebep 33 6) Lehe Kanun Uygulamasında Zamanaşımının Rolü 34 İKİNCİ KISIM CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİ 1) Hükümlünün Ölümü 55 2) Af 55 a) Genel Af 55 b) Özel Af 56 3) Ceza Zamanaşımı 56 a) Ceza Zamanaşımı Süreleri 57 b) Küçükler Hakkında Zamanaşımı Süreleri 57 c) Zamanaşımının Uygulanmadığı Haller 58 d) Farklı Cezaları İçeren Hükümler 58 e) Ceza Zamanaşımının Başlama Tarihi 58 f) Hak Yoksunlukları 59 g) Müsadere Zamanaşımı ,., 59 h) Ceza Zamanaşımını Kesen Sebepler 59 ÜÇÜNCÜ KISIM DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI HESAPLANMASI VE UYGULANMASI 1) Hesaplama ... 61 2) Uygulama 61 DÖRDÜNCÜ KISIM SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR 1) Şikayete Bağlı Suç ve Şikayet Hakkı 63 2) Şikayet Süresi 69 3) Şikayet Süresinin Başlangıcı 69 4) Şikayetçinin Birden Fazla Olması 69 5) Şikayetten Vazgeçmenin Sonuçları 69 a) Şikayetten Vazgeçmenin Davaya Etkisi 69 b) Şikayetten Vazgeçmenin Cezaya Etkisi 70 c) İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Vazgeçmenin Etkisi 70 d) Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Etmemesi 70 e) Vazgeçmenin Şahsi Haklara Etkisi 71 6) Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi 71 a) Davanın Düşmesinin Etkileri 72 b) Cezanın Düşmesinin Etkileri 72 BEŞİNCİ KISIM ÖN ÖDEME 1) Ön Ödemeye Tabii Suçlar 94 2) Ön Ödemenin Hesaplanması 94 3) Ön Ödemenin Süresi ve Kapsamı 95 4) Ön Ödemenin Etkisi 96