Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Danıştay 10. Daire Kararları (1. Cilt)

Danıştay 10. Daire Kararları (1. Cilt)Sayfa Sayısı
:  
759
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-6486-32-5

50,00 TLÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR Danıştay Onuncu Dairesinin kararlarından oluşan bu çalışmaya, alanında yokluğu nedeniyle duyulan ve bize özellikle meslektaşlarımızın sürekli söylediği bir gereksinimi dikkate alarak başladık. Dairemizde görülen uyuşmazlık konularının çeşitliliği, dolayısıyla farklı konulara ilişkin kararlann oluşturduğu zengin materyal, bizleri bu kararlann düzenli hale getirilip özetlenerek yayınlanmasına yöneltmiştir. Derlemeyi hazırlamaya başladığımız zamanlarda başta akademisyenlerden olmak üzere çeşitli sorunlar yaşayan vatandaşlardan ve üniversite öğrencilerinden gelen talebin sürekliliği ve giderek artışı bu görüşü desteklemiştir. Tamamı dört cilt olarak gerçekleştirilen çalışmanın her türlü ruhsat ve yetki belgeleri, vatandaşlık, pasaport, yabancılar ve istihbari mahiyetteki bilgi fişleri konulannı içeren bu cildinden oluşan kısmı, Dairenin 1995 yılından başlayarak 2002 yılının adli tatiline kadar olan yedi buçuk yıllık sürede verilmiş olan toplam 51.665 karar taranmak, konulanna göre seçilmek ve bu kararlar üzerinde çalışılmak suretiyle ortaya çıkmıştır. 20 Temmuz 2001 tarihinde başlanarak çok yoğun olarak iki adli tatil içerisinde ve diğer dönemlerde de işler elverdiğinde hafta sonlan olmak üzere iki yıldır devam eden çalışmada, Daire kararlannın 2002 yılı adli tatil (20 Temmuz) dönemine kadar olanlan sistematik şekilde taranmış olup, bu tarihten sonra Daire içtihatlannda değişiklik yaratan veya okuyucuya faydalı olabileceği düşünülen bazı kararlar da çalışma dönemi dışında olmasına rağmen eklenmek durumunda kalınmıştır. Kararlann seçiminde cildin kapsadığı konularda her türden karar olması ve karann ilke ve esaslan içermesi hususuna özen gösterilmiştir. Özetleme işinde kararın öne çıkan bölümünün özetlenmesi yöntemi uygulanmıştır. Kullanımı kolaylaştırmak amacıyla kitabın "içindekiler" bölümü mümkün olduğunca aynntılı ve sistematik olarak düzenlenmiş olup; herhangi bir konuda karar arandığında öncelikle "içindekiler" kısmının tamamının gözden geçirilmesi; başlıklara yansıtılamamış kavram ve ilkelere ulaşılabilmesi bakımından "kavram endeksi"ne bakılması, karann ayrıntılı bo-yutlanna ulaşılmasını sağlayacaktır. Yıllar itibariyle yargı kararlannın değişebileceği olgusunu dikkate alarak değişiklik gösteren kararlara da derlemede yer verdik. Bu, daire içtihat-lanndaki değişimin izlenebilmesini sağlamaktadır. İÇİNDEKİLER I- İŞYERİ RUHSATLARI VE YETKİ BELGELERİ A- Açılması İzne Tabi - Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine İlişkin Genel İlke ve Düzenlemeler 1- Mahalli en büyük mülki amirin yetkisi 2-3- 4-5- a) 2559 ve 5442 sayılı Kanunlardan doğan yetki b) Çevre kanundaki yasaklan ihlal yönünden 8 c) 1593 sayılı Kanun yönünden 12 d) Turizmi Teşvik Kanunu kapsamı yönünden 13 Kat Mülkiyeti Kanunundan gelen sınırlama 16 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan gelen sınırlama 23 İmar ve Kıyı Kanunlarından gelen sınırlama 24 Umuma açık yerlerin işletilmesi 29 a) Ruhsat verilen kişilerce işletileceği (iznin kişiye ait olması) 29 b) Ticari mümessil için izin gerekmediği 30 c) Eski mahkumiyetlerin etkisi 31 6- 7- 8- İçkili yer bölgesi 32 Jandarmaya tabi sınırlar içindeyken belediye sınırlan içine a- lınmanın etkisi 38 Kişilerin umuma açık yerlerde çalışması ve çalıştırılma izni 40 a) Kadın ve küçüklerin çalıştırılması 40 b) Canlı müzik yapma ve sanatçı çalıştırma izni 44 c) Genelevde çalışma izni 46 B- Açılması İzne Tabi-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri 47 1- Kahvehane açılması, işletilmesi, ruhsat iptali 47 a) Ruhsat verilmesi ve koşullarda eksiklik 47 b) Eğitim - öğretim kurumlarıyla arasında mesafe bulunması 49. c) Cami ile arasındaki mesafe 51 d) Mevzuata aykırı olarak verilen ruhsatlar 52 e) Kumar oynatma 53 f) Önceki yargılanma ve eski mahkumiyetlerin etkisi 56 VII 2- Bar, birahane, içkili lokanta ve içkili eğlence yerleri, büfe a- çılması, işletilmesi, kapatılması ve ruhsat iptali 64 a) İçkili yer bölgesi ve içkili yer izni 64 b) Kat maliklerinin rızası 64 c) Eğitim-öğretim kurumlarıyla arasında mesafe bulunması 70 d) Cami, ibadet yerleriyle arasındaki mesafe 71 e) Kazanılmış hak 73 f) Devretme-iznin kişiye ait olması 79 g) Genel ahlaka aykırı işletilme 84 h) Canlı müzik ve sanatçı çalıştırma izni 86 ı) Turizm işletme belgesi 88 i) Açık ve kapalı içki satma izni 91 3- Gazino açılması, işletilmesi, kapatılması ve ruhsat iptali 96 a) Kat maliklerinin rızası 96 b) Kavga 97 c) Koşullarda eksiklik 100 4- Otel, motel, pansiyon açılması, işletilmesi, kapatılması ve ruh sat iptali 101 a) Açma-işletme izni 101 b) Kapatma 104 ba- Fuhuş nedeniyle 104 bb- Kimlik Bildirme Kanunu′ndaki yükümlülükleri yerine getirmeme 115 5- Bilardo salonu 120 6- Atari salonu 121 7- Dernek Lokali - Şehir Kulübü Lokali 127 8- Talih Oyunları Salonu-(kumarhane) 133 9- Genelev açılması, işletilmesi, kapatılması 135 10- Özel spor salonu ve çocuk kulübü 141 11- Tiyatro salonu 146 12- Fuhuş yapılan konut 147 13- Fuhuş yapılan muhasebe bürosu 149 C- Yolcu ve Eşya Taşıma Yetki Belgesinin İptaline İlişkin Durumlar 151 1- Araçta uyuşturucu madde bulunması, uyuşturucu kaçakçılığı 151 2- Otobüslerin sefere çıkmaması; yasa dışı örgüt eylemini des teklemek 162 3- Gümrük mevzuatı ve milli güvenliğe aykırı hareket 163 VIII -:■•.*.′ ; -■■^"-^ ^ 4- Taşımacının yükümlülüğü olan; yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almaması 167 5- Bir yıl içinde üç ihtar, birden fazla ihtar ve ihtar verilmesi 171 6- Kaçak yolcu taşınması 174 Ç- Ekonomik ve Mali İşlere İlişkin Ruhsat ve İzinler 176 1- Sermaye piyasası aracı kurumlan 176 2- Bağımsız denetim şirketleri 182 3- Döviz büfeleri 184 D- Diğer Yerler ve Ruhsatlar 194 1- Gözlükçülük 194 2- Eczane 199 a) Eczane açılması-ruhsat ve iptali 199 b) Uygulama eczanesi 208 c) Ecza deposu 211 3- Özel hastaneler ve klinikler 212 4- Diş hekimliği 224 5- Muayenehaneler ve poliklinikler 225 6- Sağlık kabini 234 7- Zirai mücadele ilaçlan bayilik izni 240 8- Su satış yeri-kaynak suyu işletmesi 252 9- Gayrı sıhhi müesseseler 262 a) Sağlık koruma bandı, gıda denetimi ve kapatmaya yetkili makam 262 b) GSM ruhsatı 270 u) Konserve fabrikası 270 v) Buz fabrikası 273 be) Ekmek ve unlu mamuller fırını 274 x) Akaryakıt Satış İstasyonu 278 y) Tüp satış yeri 283 z) Besi, mezbaha ve et satış yerleri 284 aa) Termik santraller 292 bh) LPG dolum yerleri 293 10- Alabalık üretim tesisi izni 296 11- İlaç İthal ruhsatı 299 12- Sınır ticareti yetki belgesi 300 13- Serbest bölge faaliyet ruhsatlan 303 14- Maden ocağı faaliyetinin durdurulması , 311 15- İşyerinde birden fazla faaliyetin ruhsata etkisi 316 16- Sigortacılık ve eksperlik ruhsatı 317 17- İrtibat bürosu faaliyet izni 319 18- Araba kiralama faaliyetleri ve turist rehberliği kimlik kartı 321 19- Eser işletme izin belgeleri 324 20- PTT acenteliği 327 21- Pilot lisansı yetki belgesi 328 22- Sayısal loto bayilik ruhsatı 330 23- Müteahhitlik karnesi 332 24- Bakım, onarım ve servis garantisi belgesi 333 25- UBAK izin belgesi 335 II- ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLARA İLİŞKİN RUHSATLAR A- Ateşli Silah ve Mermilerini Taşıma ya da Bulundurma İzni Veril mesi veya Verilmemesi 337 1- Birden fazla tabanca için ruhsat alınması 337 2- İdeolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma 338 3- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko runması Hakkındaki Kanuna muhalefet 343 4- Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar 345 5- Güvenlik yönünden sakıncalı bulunanlar 349 6- Olumsuz sicil nedeniyle görevle ilişiği kesilenler 353 7- Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler 355 8- Silahın muhafazasındaki ihmal veya kusur nedeniyle bir suç işlenmesine neden olmaktan mahkum olmak 356 9- Yakın akrabaların yasadışı faaliyetlerinin etkisi 359 10- Sustalı bıçak bulundurmaktan mahkumiyet 360 11- Sahte bono tanzimi 361 12- Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır para cezasına mahkum olmak 362 13- Zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atıl ması, bu suçların birinden mahkum olmak 382 14- Yabancı ülke vatandaşlığı 386 15- Uyuşturucu madde satma, satınalma, bulundurma, devretme, devralma sevk veya nakletme suçlarından biriyle mahkum ol ma 387 X 16- Basın Kanunu hükümlerine göre işlenen suçlar 17- Kaçakçılık 389 18- Kaçakçılığa teşebbüs 391 19- Can güvenliği ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kala cağı kuvvetle muhtemel olmak 397 20- Ruhsatsız silah taşıma 401 21- Kamu hizmetinden yasaklı olma (geçici süre ile) 403 22- Mal beyanında bulunmamak, Orman Kanununa muhalefet 404 23- Müsadere 405 24- Ruhsat verilmesine engel olan genel düzenlemeye istisnalar 406 25- Kanuni süre sonunda ruhsatı yenilememe 409 B- Memnu Hakkın İadesi ya da Mahkumiyetin Sicil Kaydından Si linmesinin Etkileri 410 C- Ön Ödemenin Sonuçlan 429 D- Ceza Davasına Konu Edilen Fiilin Daha Sonra Suç Olmaktan Çı karılmasının Ruhsat Yönünden Etkileri 436 E- Açılan Kamu Davasının Af Kanunu Uyarınca Ortadan Kaldınlma- sının Ruhsat Yönünden Sonuçlan 444 F- Armağan, Hatıra ve Antika Silahlar İle Miras ve Devir Yoluyla İn tikal Eden Silahların Ruhsata Bağlanması 445 G- Taşıma Ruhsatı Verilecek ya da Verilmeyecek Görev ve Görevliler 459 1- İnfaz koruma memurluğu 459 2- Muhtarlık 461 3- Doktorluk 464 4- Orman memurluğu 465 5- Hakimlik 472 6- Genel Müdürlük 473 7- Kooperatif Yönetim Kurulu üyeliği 477 8- Yurt dışı daimi görev 479 9- Fınn İşletmeciliği 480 10- Cumhuriyet Savcısı 481 11- Belediye Başkanlığı 482 12- Hastane Müdürlüğü 484 13- Mutemetlik 485 14- Arazi sahipliği ..487 15- Gezginci analık 488 16- EGO Müfettişliği 490 XI 17- Müteahhitlik 492 18- Defterdar 493 19- Zabıt katibî 494 20- Elliden fazla işçi çalıştıran işveren 495 H- Birden Fazla Namluya Sahip Silahların Ruhsata Bağlanması 495 I- Silah Ruhsat Harçları 496 1- Avukatlar yönünden 496 2- Silahlı kuvvetlerden ayrılan subaylar yönünden 501 İ- Silah Ruhsatı Kart Bedeli 502 J- Silah Tamirhanesi Açma İzni 507 K Tüfek ve Nişan Tabancaları Satıcılık Belgesi, Perakende Av mal zemeleri alım satımı, mermi satış bayiliği ruhsatı 511 L- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulun durma Ruhsatı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yö netmelik Hükümlerinin Uygulandığı Haller 514 M-Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yö netmelik Hükümlerinin Uygulandığı Haller 523 N- Standart Dışı Silahların Satışı 536 III-PASAPORT İŞLERİ 538 A-Yurt Dışına Çıkış Yasağı-Pasaport Verilmemesi 538 1- Genel güvenlik nedeniyle 538 a- Yurt dışına çıkış yasağının, cezası infaz edilen suça dayan dırılması 538 b- Yurt dışına çıkma halinde ülke aleyhinde faaliyetlerde bu- lunulabileceği varsayımı 545 c- Ağır para cezasının bir daha suç işlemekten çekineceği ka naatiyle ertelenmesi 547 d- Davacı hakkında hiçbir delil elde edilememesi sebebiyle takipsizlik kararı verilmesi 549 e- Devam etmekte olan davalar nedeniyle yurt dışına çıkış ya sağı işlemi 551 f- Herkesin kendi ülkesi de dahil olmak üzere her ülkeyi terk etmekte serbest olduğu 553 g- Mahkeme kararıyla konulan yasağın kaldırılmasından son ra idarece genel güvenlik yönünden yasak konulması 555 h- Ulusal güvenliği bozucu nitelikte bir suç nedeniyle yargı lamanın devam etmesi 556 ı- Yasa dışı örgüt üyesi olma suçu 558 XII i - Operasyona yönelik takibin sürmesi 573 j- Uyuşturucu bulundurma, ticaretini yapma 575 2- Vergi borcu nedeniyle 581 a- Vergi borcunun teminata bağlanması 581 b- 213 sayılı vergi usul kanununun 10. maddesi ve 6183 sayılı yasanın 35. maddesi 582 c- Şirketten tahsil olanağı kalmayan vergi borcu 585 d- Vergi borcu bulunan anonim şirket ortağı 587 e- Anonim şirket yönetim kurulu başkanı 588 f- Vergi borçlusu şirketin adresinde bulunamaması 589 g- Şirket vergilerinin ödenmediği dönemde davacının şirkette görevli olmadığı 590 h- İşlem tarihi itibariyle tahakkuk ettirilmiş bir vergi borcu bulunmaması 591 ı- Yetkili makama onaylattırılmayan haciz kararına istinaden haciz işlemi uygulanamayacağı yönündeki kararın vergi borcunu ortadan kaldırmayacağı 593 i- Limited şirket ortaklarının mallan üzerine haciz işlemi uy gulanması 594 j- Vergi borcunun tahsili için yapılmış bir takip ve tebligat bulunmaması 597 k- Vergi borcunun tahsili için yapılmış bir takip ve tebligat bulunması 598 1- Kur riskinden doğan borcun vergi borcu niteliğinde bu lunmadığı 599 m-Kaynak kullanımı destekleme fonu borcunun vergi borcu niteliğinde bulunmadığı 600 n- İhracatta vergi iadesi borcunun vergi borcu niteliğinde bu lunmadığı 602 o- Vergi borcuna ilişkin ödeme emrinin yargı kararıyla iptal edilmesi 604 ö- Hisse devrinin ticaret sicil gazetesinde ilan edilmemesi 606 B- Pasaportla İlgili Özel Durumlar 610 1- Pasaportun kaybedilmesi 610 2- Hususi damgalı pasaport 614 3- Geçici seyahat vesikası 621 4- Hac vizesi, hac kimlik kartı 623 5- Yeşil bülten uygulaması 625 6- Yabancılara mahsus damgalı pasaport 625 XIII IV- VATANDAŞLIK İŞLERİ 627 A-Vatandaşlığın Kaybı 627 1. Askerlik görevi 627 2. Vatandaşlığın kaybına ilişkin kararın resmi gazetede yayımı, tebliği, dava açma süresi 631 3. İzin almaksızın kendi istekleriyle yabancı bir devlet vatandaşlı- ğını kazanma 634 4. Vatandaşlığı kaybetmiş olanların yeniden vatandaşlığa alınması - bazı haklardan yararlandırılması 638 B- Vatandaşlığa Alınma 641 1. Vatandaşlığa alınma başvurusu üzere soruşturma yapılması, ge- nel güvenlik, egemenlik hakkı, takdir yetkisi 641 2. İstisnai vatandaşlığa alınma 661 3. Türk vatandaşlığını koruyarak bir başka devlet vatandaşlığına geçmek için izin verilmesi 663 4. Bir türk vatandaşıyla evlenen yabancı uyruklu kadının türk va- tandaşlığına geçmesi, geçme beyanının yazılı ve açık olması gerektiği, nüfus siciline kayıt 664 5. Vatandaşlığa alınma kararının iptali 675 6. Türk anneden doğan ve doğumla türk vatandaşlığını kazanma- yan küçüklerin türk vatandaşlığını seçme hakkı 681 C- Türk Vatandaşı İle Evli Olan Kişinin Triptik Plaka ile Yurda Ge tirdiği Aracının Kalış Süresi 683 D- Çifte vatandaşlık statüsü ve bedelsiz otomobil ithalatı 688 E- Vatandaşların Şahsi Hallerine İlişkin Uyuşmazlıklar 690 F- 1062 Sayılı Kanunun Uygulanması ve Suriye′deki Taşınmazına El Konulan Davacının Zararı 694 V- YABANCILARIN TÜRKİYE′ DE İKAMET VE SEYAHATLERİ A- İzinsiz Olarak Ülkeye Giriş 697 B- İstihbari Nitelikteki Bilgi 701 C- Güvenliğe Aykırı Faaliyet, Kamu Düzeninin Korunması 705 D- İkamet İzin Süresinin Dolması 707 E- Hapis Cezası 709 F- Kaçakçılık Suçu 711 G- Bulunan Tarihi Eseri Yetkili Makama Bildirmeme, Verilen Cezanın Ertelenmesi, İdari Yönden Yapılan Bir Değerlendirmenin Mahkeme Kararından Üstün Olamayacağı 716 H- Mülteci ve Sığınmacı Statüsü 718 XIV VI- KİMLİK BİLDİRMEYLE, İSTİHBARİ HİZMETLERDEN GÜ VENLİK SORUŞTURMASI, RAPOR VE FİŞ KAYDI İŞLERİ; İR TİCAİ VE BÖLÜCÜ FAALİYETLERİN İZLENMESİ VE ÖNLEN MESİ; YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA 723 A- Kimlik Bildirmeyle İlgili Yönetmelik 723 B- Hazırlık Soruşturma Evrakının İncelenmesiyle İlgili Genelge 725 C- İrticai ve Bölücü Faaliyetlerin Önlenmesiyle İlgili Genelge 726 D- Kolluk Kuvvetinin Yakalama ve Tutuklamayla İlgili Yetkileri ile tutuklu ve hükümlülere ilişkin düzenlemeler 728 E- Bilgi Fişleriyle İlgili Yönerge 736 F- Bilgi Fişinin İdari Davaya Konu Olabilecek Nitelikte Olduğu 738 G- Bilgi Fişleriyle İlgili Yönergede Sayılan Suçlar 740 H- Hırsızlık suçu, mahkumiyet 741 I- Fuhuş Yaptırma Cebren Kız Kaçırma ve Cezaevinden Firar Suçlan 742 İ- Fuhuş yapmak 745 J- Silah Teşhiri, Takipsizlik Kararı 746 K- Güvenlik Soruşturması, İşe Alınmama 747 L- Terör Örgütü Üyesi 747 M-Adli Takibatta Bulunulmaması 749 N- Ölümle Biten Kavgaya El Uzatmak 750 KAVRAM İNDEKSİ 751