Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Daha İyi Bir Teklif Kaydı ( In Dıem Addıctıo )

Daha İyi Bir Teklif Kaydı ( In Dıem Addıctıo )Sayfa Sayısı
:  
90
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1972

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GÎRİ Ş

Araştırmamızın konusunu teşkil eden ve alım satımla birlikte yapılan şartlı anlaşmalardan biri olan in dietn addictio (Daha iyi teklif kaydı) Türk-îsviçre hukukunda müessese olarak mevcut olmamakla beraber, modern hukuk sistemlerinde mevcut olan taliki şart-infisahî ayırımının ve akitten ıücu müessesesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır, in diem, addictio incelenirken, gerek talikî-infisahî şarta ayırımını gerekse rücu müessesesinin gelişmesini, Plautus′tan lustinianus′a kadar açık olarak takip etmek mümkündür.

Romanist doktrinde, alım satıma konulan tipik kayıtların en önemlileri ve en çok kullanılanları olan, lex aommissoria, in diem addictio ve pactuvı displicentiae, özellikle akitten rücu etmenin doğuracağı sonuçlar bakımından, ya birlikte ya da münferiden tetkik edilmiştir. Bu üç kayıttan in diem addictio, gerek menşei, gerek şartlarının teferruatlı olarak düzenlenmiş olması, gerekse Iustinianus′un yapmış olduğu interpolatio′-lar nedeniyle, yukarda adları zikredilmiş kayıtlar arasında en çok dikkati çekendir.

İncelememizi beş paragrafa ayırdık- Birinci paragrafta in diem addictio ile ilgili en eski bilgi kaynağı tesbit edildikten sonra, bu kaydın önce kamu hukuku sahasında uygulanmaya başlandığını, buradan da fertler arasındaki münasebetlere intikal ettiği belirtilecektir.

İkinci paragrafta ise, in diem addîctio′mm evvelâ taliki şarta bağlı alım satım, lulianus′tan itibaren ise taliki şarta bağlı rücu anlaşması tarzında düzenlenebileceğini gördükten sonra, tarafların iki düzenleme tarzından birini seçebileceklerini gösteren metinlerin klasik hukuka ait olup olmadığım araştıracağız.

Üçüncü paragraf, in diem addictio′ya. bağlanan neticelerin doğma .1 için aranan şartlara tahsis edilmiştir.

Roma hukukunun en canlı ve ilgi çekici meselelerinden biri olan, günümüzde bile romanist doktrini meşgul eden, rücuun sonuçlarının ay-

nî mi yoksa borçlandıncı mı olduğu meselesini dördüncü paragrafta ele alacağız. Bu paragraftaki önemli noktalardan birisi de, klasik Roma hukukunda sub condicione resolvi ibaresinin, Pandekt hukukçularının aksine, modern anlamıyla infisahı şart olarak değil, taliki şarta bağlanmış rücu anlaşması olarak anlaşıldığı hususudur. Bu paragrafta esas itibarıyla in diem addictio ile ilgili metinlere istinat etmekle beraber, diğer tipik kayıtlarla ilgili olan metinlerden de geniş olarak faydalandık-

Sonuç kısmında ise in diem addictio konusundaki Roma hukuku prensiplerinin, Alman ve Türk - îsviçre hukuk sistemlerine nasıl aksettiğini kısaca belirteceğiz.


İÇİNDEKİLERGİRİŞ


§ 1 — İN DIEM ADDICTIO′NUN TARİHÎ GELİŞİMİ I — in Diem Addictio′ya ait en eski kaynak
II — Kamu hukukundaki müzayedeler ve df-ha iyi teklif
kaydı
III — Hususî hukukta müzayedeler ve daha iyi teklif kaydı
2 _ IN DIEM ADDICTIO′NUN HUKUKİ MAHİYETİNİN GE
ÇİRDİĞİ SAFHALAR
I — Taliki şarta bağlı alım satım şeklinde in Diem Ad-
dictio
II — Taliki şarta bağlanmış Rücu (Fesih) anlaşması şeklin
de in Diem Addictio


III — id quod actum est

3 — İN DIEM ADDICTIO′NUN ŞARTLARI
I _ Objektif Şartlar
A) Yeni bir alicinin ortaya çıkması
B) Bu alıcının daha iyi bir teklifte bulunması
C) Teklifin aynı mala ilişkin olması
D) Teklifin belli bir süre içinde yapılmış olması ...
E) Satıcının kendisine yapılan teklifi alıcıya bil
dirmesi
II — Sübjektif Şart: Satıcının yeni teklifi üzerinden ikinci
alıcıyla akit yapması
-§ 4 _ SATICININ ALIM SATIM AKDİNDEN RÜCU ETMESİNİN
DOĞURACAĞI SONUÇLAR
I — Genel Bilgiler /

II — Aynî etkili rücuu gösteren metinler
A) D. 6, 1, 41 pr
B) D. 18, 2, 4, 3 ve D. 20, 6, 3
D) D. 39, 3, 9
III — Borçlandıncı etkili rücu ve bunu gösteren metinler
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
BAŞVURULAN KAYNAKLAR

KISALTMALAR

ZUSAMMENFASSUNG