Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Cinsel Azınlıkların Bireysel Hakları

Cinsel Azınlıkların Bireysel HaklarıSayfa Sayısı
:  
129
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-605-5865-04-7

15,00 TLCinsel azınlıklar (eşcinsel, transseksüel ve transvestit bireyler), toplumun geri kalanı tarafından dışlanan ve eşitsiz muameleye maruz kalan kesimlerin belki de en başında gelmektedir. Cinsel azınlıkların hakları ve hukuksal durumu ise pek az inceleme ve araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmada, eşcinsellik, homofobi, transgender ve cinsel azınlık kavramları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi′nin cinsel kimlik ve cinsel yönelime ilişkin içtihatları ile Türkiye′de cinsel azınlıkların örgütlenmesi, cinsiyet değişikliği, evlenme hakkı ve zorunlu askerlik hizmeti konularındaki hukuksal durum incelenmektedir. ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ...................................................................................vii KISALTMALAR LİSTESİ ......................................................... xiii GİRİS ....................................................................................... 1 Birinci Bölüm CİNSEL AZINLIKLAR I. ESCİNSELLİK .................................................................... 8 II. HOMOFOBİ: ESCİNSELLERE KARSI ÖNYARGI VE AYRIMCILIK ..................................................................... 11 III. TRANSGENDER ............................................................... 14 IV. CİNSEL AZINLIK KAVRAMI .............................................. 17 V. BİR İNSAN HAKKI OLARAK CİNSEL YÖNELİM ................. 19 İkinci Bölüm AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLESMESİ ÇERÇEVESİNDE CİNSEL AZINLIK HAKLARI I. AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLESMESİ ................................................................... 23 A) Genel Olarak .............................................................. 23 x B) AİHM İçtihatlarında Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim ..................................................................... 26 1. Özel Hayata Saygı Hakkı ve Cinsel Hayat ............ 26 a) Escinsel İliskinin Suç Sayılması .................... 29 i. Dudgeon Kararı ........................................ 29 ii. Norris Kararı ............................................ 33 iii. A.D.T. Kararı ............................................ 34 iv. Laskey, Jaggard ve Brown Kararı ............. 35 b) Orduda Escinseller ......................................... 37 c) Transseksüeller ve Cinsiyetin Yeniden Belirlenmesi ................................................... 40 i. Doğum Kütüğündeki Kayıt ....................... 41 ii. Transseksüel Ebeveyn .............................. 50 2. Cinsel Azınlıkların Evlenme Hakkı........................ 55 a) Genel Olarak ................................................. 55 b) Escinsel Birlikteliklerin Avrupa’da Hukuki Durumu ......................................................... 58 i. Evlilik ...................................................... 59 ii. Kayıtlı Birliktelik ..................................... 60 iii. Kayıtlı Olmayan Birliktelik / Medeni Birliktelik ................................................ 61 3. Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim Nedeniyle Yapılan Ayrımcılık ................................................ 63 C) Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık Bakımından AİHS’ne Ek Protokol No.12 ......................................... 73 II. CİNSEL AZINLIKLARA İLİSKİN AVRUPA KONSEYİ TAVSİYE KARARLARI ....................................................... 76 Üçüncü Bölüm TÜRKİYE’DE CİNSEL AZINLIKLARIN İNSAN HAKLARI I. ESCİNSEL HAREKET VE TÜRKİYE’DE CİNSEL AZINLIKLARIN ÖRGÜTLENMESİ ...................................... 82 A) Stonewall Ayaklanması .............................................. 83 B) Bir Sosyal Hareket Olarak Escinsel Hareket ............... 84 C) Türkiye’de Escinsellerin Dernek Kurma Hakkına İliskin Yasanan Sorunlar............................................ 86 II. CİNSİYETİN YENİDEN BELİRLENMESİ VE HUKUKSAL BOYUTU ....................................................... 95 A) 1988 Yılı Öncesi Hukuki Durum ................................ 95 xi B) 1988 Yılında Getirilen İlk Hukuksal Düzenleme ....... 100 C) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu İle Getirilen Düzenleme .............................................................. 102 1. Cinsiyet Değistirmenin Kosulları ....................... 103 2. Düzenlemeye İliskin Sorunlar ............................. 105 a) Üreme Yeteneğinden Yoksunluk Sartı ........... 105 b) Yurtdısında Cinsiyet Değistirenlerin Türkiye’deki Hukuki Durumu ..................... 106 3. Cinsiyet Değisikliğinin Sosyal Yardımlara Etkisi ................................................................. 108 III. TÜRK HUKUKUNDA CİNSEL AZINLIKLARIN EVLENME HAKKI .......................................................... 110 IV. ESCİNSELLİK VE ZORUNLU ASKERLİK HİZMETİ .......... 111 SONUÇ ................................................................................ 117 KAYNAKÇA .......................................................................... 123