Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (161)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Cezadan Mahsup

Cezadan MahsupSayfa Sayısı
:  
102
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5412-19-7

16,50 TLÖNSÖZ 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan -cezadan mahsup- kurumu, esas olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 63. maddesinde, tali hükümler olarak da 16 ve 188/2. maddelerinde yeniden vazedilmiştir. Anılan düzenlemeler nispeten sınırlı olmakla birlikte; mevzuattaki birçok norm ile bağlantısı ve özellikle infaz aşamasında gösterdiği özellikler dolayısıyla birçok sorunu bünyesinde barındırmaktadır. Bunun rağmen, uygulamada bu maddelere gerektiği kadar önem atfedilmemesi, hüküm tesisi aşamasında birçok yanılgı ve değerlendirme hatalarına sebebiyet vermekle kalmamış, infaz aşamasında da çeşitli olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşte, üzerinde yeterince durulmayan mahsubun yaygın bir uygulamanın konusunu oluşturması, elinizdeki eserin kaleme alınmasında önemli bir etken olmuştur. Türk Ceza Hukukunda ilk kez bir plân dâhilinde ortaya konulan çalışmamız hazırlanırken konuya ilişkin hemen tüm kaynaklar incelenmiş, doktrindeki görüş ve değerlendirmeler irdelenmiştir. Bunun yanı sıra, ceza hukukunun en önemli yardımcı kaynakları arasında yer alan içtihatların uygulamaya yön vermesi noktasında taşıdığı etki de dikkate alınarak, Yargıtay’ın ilgili bütün kararları en son tarihe dek teker teker taranıp ayıklanarak çalışmamıza alınmıştır. Ancak bu yapılırken kurumun teorik esası ile pratiği arasında köprü kurabilme çabasıyla içtihatların tamamı değerlendirilmek suretiyle açıklama metinlerine işlenmiş, böylelikle okuyucuya bilgiye ulaşmada kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca çeşitli sorunların çözümüne yönelik görüş ve öneriler de dayanaklarıyla birlikte ortaya konularak cezadan mahsup çeşitli yönleriyle tetkik edilmiştir. İÇİNDEKİLER : GİRİŞ-1 Birinci Bölüm MAHSUP KAVRAMI, KANUNÎ DÜZENLEME, MAHİYETİNE İLİŞKİN SİSTEMLER VE HUKUKÎ NİTELİĞİ I. --MAHSUBUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ-3 II. --KANUNÎ DÜZENLEME-4 III. --MAHSUBUN MAHİYETİNE İLİŞKİN SİSTEMLER VE HUKUKÎ NİTELİĞİ-5 A. -Mahsubun Mahiyetine İlişkin Sistemler-5 B. -Mahsubun Hukukî Niteliği-7 İkinci Bölüm MAHSUBUN KOŞULLARI VEUYGULANMA USULÜ I. --MAHSUBUN KOŞULLARI-11 A. -Şahsî Hürriyeti Sınırlayan Bir Sürenin Bulunması-11 B. -Bir Ceza Mahkûmiyetinin Varlığı-21 1. -Ceza Mahkûmiyetinin Niteliği-21 2. -Ceza Mahkûmiyetinin Zamanı-28 II. --MAHSUBUN UYGULANMA USULÜ-45 A. -Mahsuba Yetkili Merci-45 B. -Hapis veya Hapisle Birlikte Adlî Para Cezasından Mahsup-59 C. -Adlî Para Cezası ile Seçenek Yaptırımlardan Mahsup-64 D. -Güvenlik Tedbirlerinde Mahsup-72 E. -Ertelenen Cezalarda Mahsup-73 F. -Tekerrür Uygulanan Cezalarda Mahsup-77 Üçüncü Bölüm YURT DIŞINDA GEÇEN ŞAHSÎHÜRRİYETİ KISITLAMA SÜRELERİNİNCEZADAN MAHSUBU Yurt Dışında Geçen Şahsî Hürriyeti Kısıtlama Sürelerinin Cezadan Mahsubu-79 SONUÇ-93 KAYNAKÇA-97 KAVRAM İNDEKSİ-101