x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi ( Karşılaştırmalı - Açıklamalı )

Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi ( Karşılaştırmalı - Açıklamalı )Sayfa Sayısı
:  
140
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
9786055412425

150,00 TL

ÖNSÖZ
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan çok sayıda anlaşma arasında, cezai alanda uluslararası adlî işbirliğine hukukî zemin teşkil edecek çok taraflı anlaşmalar da yer almıştır. Buna karşılık, bugüne değin, taraf olunan ve Anayasanın 90. maddesi uyarınca bağlayıcılığı bulunan sözleşmelerin hükümlerinin anlaşılabilmesi ve uygulanması ile hazırlık sürecinde yapılan tartışmaların sergilenmesi amacıyla hazırlanan -Açıklayıcı Raporların- Türkçe\′ye çevrilerek dilimize kazandırılmadığı görülmektedir. Bu ihtiyaç gözönüne alınarak kitabımızda, uluslararası adlî yardımlaşma alanında kendisine sıklıkla başvurulan anlaşmalardan olan -Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi- ile -Açıklayıcı Raporunun- tercümesine yer verilmiş, bu şekilde uygulayıcının bulmakta ve yorumlamakta güçlük çektiği metinlere ve tercümelerine bir arada ve kolaylıkla ulaşmasının sağlanması ve Türk hukuk yazınında bu alanda bir boşluğun doldurulması amaçlanmıştır.


İÇİNDEKİLER


I. -GENEL OLARAK CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ VE BU KONUDA HÜKÜM TAŞIYAN SÖZLEŞMELER-1
A. -Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Temel Özellikleri-1
B. -Yabancı Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesini Öngören Diğer Uluslararası Sözleşmeler-3
C. -Avrupa Birliği Kapsamında Adli İşbirliği ve Mahkeme Kararlarının Karşılıklı Tanınması-4
II. -CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ -7
A. -Sözleşme Metni-7
B. -Açıklayıcı Rapor-44
C. -Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun-137

DİZİN-139