Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat (Orta Boy)

Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat (Orta Boy)Sayfa Sayısı
:  
1552
Kitap Ölçüleri
:  
13*19
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257088244

75,00 TLİÇİNDEKİLER


 


Kanun No Sayfa


ï Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 2709 1


ï Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : 95


ï Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 5237/765 129


ï Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 765/5237 135


ï Türk Ceza Kanunu Sistematik Fihristi : 5237 145


ï Türk Ceza Kanunu : 5237 159


ï Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama


Şekli Hakkında Kanun : 5252 339


ï Ceza Muhakemesi Kanunu Sistematik Fihrist : 5271 345


ï Ceza Muhakemesi Kanunu : 5271 361


ï Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : 1412 561


(Yürürlükteki Hükümler)


ï Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve


Uygulama Şekli Hakkında Kanun : 5320 569


ï Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen


Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin


2020 Yılı Tarifesi : 577


ï Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında


Kanun Sistematik Fihrist : 5275 579


ï Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı


Hakkında Kanun : 5275 587


ï Adli Yargı İlk Derece Mahkemmeleri İle Bölge


Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve


Yetkileri Hakkında Kanun : 5235 683


ï Adli Sicil Kanunu : 5352 707


 


VI


ï Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin


Önlenmesine Dair Kanun : 6284 717


ï Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi


Hakkında Kanun : 1481 729


ï Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler


Hakkında Kanun : 6136 731


ï Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış


Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle


Çözümüne Dair Kanun : 6384 751


ï Basın Kanunu : 5187 755


ï Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 767


ï Cezaî Konularda Uluslararası İş Birliği Kanunu : 6706 775


ï Çek Kanunu : 5941 793


ï Çocuk Koruma Kanunu : 5395 807


ï Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu : 5402 825


ï Dernekler Kanunu : 5253 841


ï Emniyet Teşkilatı Kanunu : 3201 859


ï Elektronik İmza Kanunu : 5070 897


ï İl İdaresi Kanunu : 5442 907


ï İnfaz Hakimliği Kanunu : 4675 931


ï İnternet Ortamında Yapılan Yayınların


Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen


Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun : 5651 937


ï Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu : 2803 955


ï Kabahatler Kanunu : 5326 987


ï Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu : 5607 1005


ï Kimlik Bildirme Kanunu : 1774 1029


ï Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu : 2863 1035


 


VII


 


ï Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve


Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu : 3628 1075


ï Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin


Yargılanması Hakkında Kanun : 4483 1083


ï Olağanüstü Hal Kanunu : 2935 1091


ï Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin


Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek


Kabul Edilmesine Dair Kanun : 6749 1107


ï Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken


Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme


Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin


Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 6755 1117


ï Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu


Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin


Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 7075 1123


ï Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun


Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar : 7075 1135


ï Petrol Piyasası Kanunu : 5015 1147


ï Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu : 2559 1179


ï Sahil Güvenlik Kanunu : 2692 1199


ï Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun : 5729 1225


ï Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine


Dair Kanun : 6222 1229


ï Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi


Hakkında Kanun : 5549 1249


ï Tanık Koruma Kanunu : 5726 1261


ï Tebligat Kanunu : 7201 1271


ï Terörle Mücadele Kanunu : 3713 1289


ï Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların


Karşılanması Hakkında Kanun : 5233 1321


 


VIII


ï Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun : 6415 1333


ï Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu : 2911 1343


ï Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi


Hakkında Kanun : 5083 1359


ï Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi


ve Kontrolü Hakkında Kanun : 4207 1363


ï Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun : 2313 1371


ï Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun : 3298 1381


ï Adlî Kolluk Yönetmeliği : 1383


ï Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği : 1391


ï Adli Sicil Yönetmeliği : 1411


ï Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi,


Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti


Hakkında Yönetmelik : 1423


ï Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve


Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak


Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik : 1431


ï Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen


Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi,


Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme


Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik : 1437


ï Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü


Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler


Hakkında Yönetmelik : 1457


ï Suç Eşyası Yönetmeliği : 1469


ï Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği : 1483


ï Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim


Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik : 1505


ï Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği : 1511


ï Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği : 1543


 


IX


 


ALFABETİK FİHRİST


 


Kanun No Sayfa


ï Adlî Kolluk Yönetmeliği : 1383


ï Adli Sicil Kanunu : 5352 707


ï Adli Sicil Yönetmeliği : 1411


ï Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği : 1391


ï Adli Yargı İlk Derece Mahkemmeleri İle Bölge Adliye


Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun : 5235 683


ï Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair


Kanun : 6284 717


ï Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun : 1481 729


ï Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun : 6136 731


ï Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların


Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun : 6384 751


ï Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : 95


ï Basın Kanunu : 5187 755


ï Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 767


ï Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Yürürlükteki Hükümler) : 1412 561


ï Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi


ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi : 577


ï Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin


Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve


Esaslarına İlişkin Yönetmelik : 1431


ï Ceza Muhakemesi Kanunu : 5271 361


ï Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon


Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve


Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin


Yönetmelik : 1437


ï Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli


Hakkında Kanun : 5320 569


ï Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler


ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik : 1423


ï Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği : 1543


 


X


ï Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin


Kullanılması Hakkında Yönetmelik : 1505


ï Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği : 1511


ï Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun : 5275 587


ï Cezaî Konularda Uluslararası İş Birliği Kanunu : 6706 775


ï Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara


Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında


Yönetmelik : 1457


ï Çek Kanunu : 5941 793


ï Çocuk Koruma Kanunu : 5395 807


ï Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu : 5402 825


ï Dernekler Kanunu : 5253 841


ï Elektronik İmza Kanunu : 5070 897


ï Emniyet Teşkilatı Kanunu : 3201 859


ï İl İdaresi Kanunu : 5442 907


ï İnfaz Hakimliği Kanunu : 4675 931


ï İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu


Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında


Kanun : 5651 937


ï Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu : 2803 955


ï Kabahatler Kanunu : 5326 987


ï Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu : 5607 1005


ï Kimlik Bildirme Kanunu : 1774 1029


ï Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu : 2863 1035


ï Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla


Mücadele Kanunu : 3628 1075


ï Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında


Kanun : 4483 1083


ï Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması


Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul


Edilmesine Dair Kanun : 7075 1123


ï Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına


İlişkin Usul ve Esaslar : 7075 1135


ï Olağanüstü Hal Kanunu : 2935 1091


 


XI


 


ï Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun


Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair


Kanun : 6749 1107


ï Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle


Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması


Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul


Edilmesine Dair Kanun : 6755 1117


ï Petrol Piyasası Kanunu : 5015 1147


ï Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu : 2559 1179


ï Sahil Güvenlik Kanunu : 2692 1199


ï Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun : 5729 1225


ï Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun : 6222 1229


ï Suç Eşyası Yönetmeliği : 1469


ï Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun : 5549 1249


ï Tanık Koruma Kanunu : 5726 1261


ï Tebligat Kanunu : 7201 1271


ï Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması


Hakkında Kanun : 5233 1321


ï Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun : 6415 1333


ï Terörle Mücadele Kanunu : 3713 1289


ï Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu : 2911 1343


ï Türk Ceza Kanunu : 5237 159


ï Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında


Kanun : 5252 339


ï Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 2709 1


ï Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun : 5083 1359


ï Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında


Kanun : 4207 1363


ï Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun : 2313 1371


ï Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun : 3298 1381


 


ï Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği : 1483