Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Çatma Hukuku

Çatma HukukuSayfa Sayısı
:  
551
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786053151609

380,00 TL

Eserin temel amacını; başta zarar, kusur ve sorumluluk olmak üzere, çatmadan doğması muhtemel sigorta, yargılama ve usûl sorunlarının, Türk ve karşılaştırmalı hukuk bağlamında, bütüncül bir yaklaşımla ayrıntılı şekilde incelenmesi oluşturmaktadır. Bu hâliyle eser, deniz hukukçuları ile öğrencilerin yanında; uygulama açısından da faydalı olacaktır.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ    V
KISALTMALAR    VII

GİRİŞ
I. KONU VE AMAÇ    1
II. KAPSAM VE PLAN    6
III. METOD VE YAKLAŞIM    8

BİRİNCİ BÖLÜM
ÇATMA KAVRAMI VE TARİHSEL SÜREÇ
I. ÇATMA KAVRAMI    9
A) TANIMI    9
B) TERMİNOLOJİ    11
C) HUKUKÎ NİTELİĞİ    12
D) UNSURLARI    13
II. TARİHSEL SÜREÇ    47
A)  İLK ÇAĞLARDAN ONYEDİNCİ YÜZYILA KADAR    47
B) ONYEDİNCİ YÜZYILDAN YİRMİNCİ YÜZYILA KADAR    57
C) YİRMİNCİ YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KADAR    63
D) TÜRK ÇATMA HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ    74

İKİNCİ BÖLÜM
ÇATMA HUKUKUNDA KUSUR
I.  KUSUR VE ÖNEMİ    83
A) GENEL OLARAK    83
B) ÖNEMİ    86
C) KİMİN KUSURU    87
II. KUSURUN SAPTANMASI    94
A) KARİNE YOKLUĞU    94
B) KUSUR VE ORANLARIN SAPTANMASI FAALİYETİ    102
C) KUSURUN VEYA KUSUR ORANININ SAPTANAMAMASI    115
III. KUSUR DURUMUNA GÖRE ÇATMA TÜRLERİ    116
A) KUSURSUZ ÇATMA    117
B) KUSURLU ÇATMA    126
C) KASITLI ÇARPMA    135
IV. DENİZDE ÇATMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ KURALLARI    136
A) GENEL HÜKÜMLER    136
B) HER TÜRLÜ GÖRÜŞ KOŞULLARINDA GEMİ YÖNETİMİ    138
C) BİRBİRİNİ GÖREN GEMİLERİN DAVRANIŞLARI    150
D) KISITLI GÖRÜŞ KOŞULLARINDA GEMİLERİN DAVRANIŞLARI    156

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇATMADAN DOĞAN ZARAR
I. GENEL OLARAK    159
II. GEMİNİN UĞRADIĞI ZARAR    161
A) DOĞRUDAN ZARARLAR    161
B) DOLAYLI (BAĞLANTILI) ZARARLAR    172
C) YOKSUN KALINAN KÂR    178
III. GEMİDE BULUNAN EŞYA ZARARLARI    189
A) TERMİNOLOJİ    189
B) YÜK ZARARLARI    190
C) DİĞER EŞYA ZARARLARI    196
D) MANEVİ ZARARLAR    198
IV. KİŞİ ZARARLARI    198
A) GENEL OLARAK    198
B) ÖLÜM ZARARLARI    199
C) BEDENSEL ZARARLAR    200
D) MANEVİ ZARARLAR    201
V. ÇEVRESEL ZARARLAR    201
A) GENEL OLARAK    201
B) ÇATMAYA BAĞLI ÇEVRE ZARARLARI    202
VI. NÜKLEER ZARARLAR    204

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇATMADAN DOĞAN SORUMLULUK
I. MUHTEMEL SORUMLU KİŞİLER    206
A) DONATAN    206
B) GEMİ ADAMLARI    216
C) GEMİ MALİKİ    218
D) ÜÇÜNCÜ KİŞİLER    219
E) İLGİLİ KAMU İDARESİ – DEVLET    220
F) TAHSİS OLUNAN (TIME CHARTERER)    220
II. KUSURSUZ ÇATMALARDAN DOĞAN SORUMLULUK    221
A) GENEL OLARAK    221
B) ZARARIN TAZMİNİ    222
III. TEK TARAFIN KUSURUYLA MEYDANA GELEN ÇATMALARDAN DOĞAN SORUMLULUK    227
A) GENEL OLARAK    227
B) GEMİ ZARARI    228
C) GEMİDE BULUNAN KİŞİ VE EŞYA ZARARI    229
D) YÜK ZARARI    231
IV. ORTAK KUSURLU ÇATMALARDAN DOĞAN SORUMLULUK    240
A) SORUMLULUĞUN PAYLAŞTIRILMASI    240
B) KUSUR ORANININ SAPTANMASI    246
C) GEMİ VE GEMİLERDE BULUNAN EŞYA ZARARI    247
D) DİĞER EŞYA ZARARLARI    262
E)  KİŞİ ZARARLARI    263
V.  ÖZEL DURUMLARDAN DOĞAN SORUMLULUK    271
A) İKİDEN FAZLA GEMİNİN KARIŞTIĞI ÇATMALARDAN DOĞAN SORUMLULUK    272
B) AYNI DONATANA AİT GEMİLER ARASINDAKİ ÇATMADAN DOĞAN SORUMLULUK    273
C) GİZLİCE GEMİYE YÜKLENMİŞ EŞYA ZARARLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK    274
D) KILAVUZUN KUSURUNDAN DOĞAN SORUMLULUK    276
E) KILAVUZLUK TEŞKİLATININ SORUMLULUĞU    282
F) VTS OTORİTESİ VE OPERATÖRLERİNİN KUSURUNDAN DOĞAN SORUMLULUK    283
G) RÖMORKAJ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN SORUNLAR    284
H) ÇATMADAN İLERİ GELEN ÇEVRESEL ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUK    293
I) ÇATMADAN İLERİ GELEN NÜKLEER ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUK    303
İ) DEVLET GEMİLERİNİN KUSURUNDAN DOĞAN SORUMLULUK    305
VI. DENİZ TİCARETİ HUKUKU KAYNAKLI ÖZEL DURUMLAR    310
A) GEMİ ALACAKLISI HAKKI    310
B) SINIRLI SORUMLULUK    317
VII. ÇATMADAN DOĞAN FAİZ ALACAĞI VE PARA BİRİMİ    331
A) FAİZ    331
B) PARA BİRİMİ    332

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇATMALARDA SİGORTA TEMİNATI
I. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI    333
II. DENİZ ARAÇLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI    334
A) GENEL OLARAK    334
B) KONUSU VE NİTELİĞİ    335
C) SİGORTA TEMİNATI KAPSAMINDA ÇATMA ZARARLARI    336
D) SİGORTA TAZMİNATININ ÖDENMESİ    343
E) SİGORTACININ HALEFİYET VE RUCÜ HAKKI    344
III. TEKNE SİGORTASI    345
A) GENEL OLARAK    345
B) KONUSU VE NİTELİĞİ    348
C) TEKNE SİGORTASI ANLAMINDA ÇATMA    350
D) SİGORTA TEMİNATI  KAPSAMINDA ÇATMA ZARARLARI    353
E) KARDEŞ GEMİ (SISTERSHIP) KLOZU    359
F) SİGORTA TAZMİNATININ ÖDENMESİ    360
G) HALEFİYET    361
IV. P & I KULÜP SİGORTASI    362
A) GENEL OLARAK    362
B) KONUSU VE NİTELİĞİ    362
C) SİGORTA TEMİNATI  KAPSAMINDA ÇATMA ZARARLARI    364
D) KARDEŞ GEMİ (SISTERSHIP) KLOZU    370
E) SİGORTA TAZMİNATININ ÖDENMESİ    370
F) SİGORTACININ SORUMLULUKTAN KURTULMASI    374
G) HALEFİYET    375


ALTINCI BÖLÜM
ÇATMA DAVASI VE USÛL İŞLEMLERİ
I. ÇATMA SONRASI USÛL VE İDARÎ İŞLEMLER    377
A) YÜKÜMLÜLÜK VE İŞLEMLER    378
B) DENİZ RAPORU    393
C) DAVA ÖNCESİ DELİL TESPİTİ    406
D) DENİZ KAZASI İNCELEME RAPORU    414
II. HUKUK YARGILAMASI    429
A) TARAFLAR    429
B) GÖREVLİ MAHKEME    441
C) YETKİLİ MAHKEME    446
D) UYGULANACAK HUKUK KURALLARININ TESPİTİ    453
E) ZAMANAŞIMI    463
III. CEZA YARGILAMASI    470
A) CEZAÎ SORUMLULUK    471
B) YARGILAMA YETKİSİ    472
C) TÜRKİYE’NİN CEZAÎ YARGI YETKİSİ    480
D) SAVAŞ GEMİLERİNE İLİŞKİN CEZAÎ YARGI YETKİSİ    485
IV.  GEMİNİN ALIKONULMASI SORUNU    486
A) GENEL OLARAK    486
B) KESİNTİSİZ TAKİP HAKKI    487
V. CEBRİ İCRAYA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR    489
A) GENEL OLARAK    489
B) ÇATMA ALACAĞI NEDENİYLE GEMİNİN İHTİYATİ HACZİ    490
C) GEMİNİN CEBRİ SATIŞI    508
SONUÇ    511
KAYNAKÇA    521