Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

Çalışma Hayatı Ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Yargı Kararları İle Donatılmış Tüm yönleriyle İş Kanununda Kıdem Tazminatı

Çalışma Hayatı Ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Yargı Kararları İle Donatılmış Tüm yönleriyle İş Kanununda Kıdem TazminatıSayfa Sayısı
:  
213
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
975-6043-22-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Mustafa ÇOLAK - Maliye Müfettişi


1975 yılında Malatya\′da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya\′da tamamladıktan sonra Meslek Liseleri sınavında başanlı olarak 1990 yılında Maliye Meslek Lisesine başladı.

1993 yılında bu liseden mezuniyetini takiben, ayni yıl kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Maliye Bölümüne kayıt yaptırdı.

1997 yılında Mülkiyeden mezun oldu, aynı yıl yapılan Maliye Müfettişliği muavinliği sınavında başarılı olarak 1998 yılında Maliye Teftiş Heyetine katıldı. 3 yıl süren yoğun eğitim sürecini müteakip, yazılı ve mülakat sınavları sonucunda 2001 yılında Maliye Müfettişi olarak atandı. Amasya\′da kısa dönem olarak askerlik görevini ifa etti. 2004-2006 yılları arasında ABD\′ de Illinois Üniversitesi işletme programında (MSBA) master eğitimi yapmak üzere gönderildi. . Master eğitiminde gösterdiği başarı dolayısı ile Academic Exellence ödülüne layık görüİOT ve Highest Honor derecesi ile mezuniyete hak kazandı. 2005 yılı Güz döneminde ayrıca, 1897 yılında kurulan Phi Kappa Phi Şeref Topluluğu tarafından Amerika çapında üniversite ve kolejler bazında basan gösterenlere layık görülen Phi Kappa Phi üyeliğine seçildi. Halihazır Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Anabilim Dalı Başkanlığında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Türkiye genelinde değişik akademik araştırma ve mali dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi yanında \" Gelir Vergisi Kanunu\′na Göre Tevkifat ve Uygulaması\", \"(Başlıca Vergi Kanunlarında) Stopaj ve Sorumluluk Müessesesi\" \"Vergi ve SSK Uygulamaları Açısından Yükümlülükler ve Uygulanacak Müeyyideler\" ile \"4857 Sayılı İş Kanunu\′na Göre Kıdem Tazminatı ve Uygulaması\" konulu yayımlanmış eserleri de bulunan Mustafa ÇOLAK, İngilizce bilmektedir.
Mahmut ÇOLAK-Sigorta Müfettişi

1971 yılında Malatya\′da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya\′da tamamladıktan sonra 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne kayıt yaptırdı.
1994 yılında aynı üniversiteden mezun oldu. 1995 yılında kısa dönem olarak vatani görevini yaptı.
1999 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavı kazanarak SSK\′da Sigorta Müfettiş Yardımcısı
olarak göreve başladı. 3 yıllık bir yetişme döneminden sonra yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda
başarı göstererek 2002 yılında Sigorta Müfettişi kadrosuna atandı.

2004 ve 2005 yıllarında Sigorta Müfettişleri Derneğinde Eğitim, Basın ve Yayın Sekreterliğini, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini ayrıca SSK Başkanlık Danışmanı olarak görev yaptı.

Halen Sigorta Müfettişi olarak görev yapmaktadır.

Çeşitli mesleki dergilerde yayımlanmış sosyal güvenlik ve çalışma mevzuatı konusunda 200\′ü
aşkın makalesi bulunmaktadır.

öNSöZ


Kıdem tazminatı kavram olarak, iş sözleşmesi yasada öngörülen hallerden biri ile sona eren ve asgari sürenin üstünde çalışmış olan işçiye veya ölümü halinde mirasçılarına, işveren tarafından ödenen ve miktarı işçinin çalışma süresi ve ücretine göre belirlenen parayı ifade etmektedir.

Kıdem tazminatı (ödencesi), ilk defa Fransa\′da işyerindeki işinden başarıyla aynlan işçilere, işverenleri tarafından bir armağan olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise kıdem tazminatı, ilk olarak 3008 sayılı İş Yasası\′nda düzenlenerek 12.06.1937 tarihinde fiilen mevzuatımıza girmiş ve uygulamaya geçmiştir. Bilahare, 3008 sayılı Yasada (İlk İş Yasası) çeşitli tarihlerde yapılan değişikliklerle, 25.08.1971 tarihinde yürürlüğe giren 1475 sayılı İş Yasası\′nın (ikinci İş Yasası) 14 üncü maddesi ile kıdem tazminatı en son şeklini almıştır. 25.08.1971 tarihinden 4857 sayılı Yasanın (üçüncü İş Yasası) yürürlüğe girdiği 10.06.2003 tarihine kadar yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın Kıdem Tazminatı başlığını taşıyan 14 üncü maddesi hükmü hariç diğer maddeleri, 4857 sayılı Yasanın 120 inci maddesi hükmü ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Tarihsel süreç içerisinde değişen ve yenilen yüzü ile kaleme aldığımız işbu çalışmamızda konular olabildiğince açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde yargı kararlan ışığı altında değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Ana bölümler olarak, kıdem tazminatının tarihsel perspektifinden yola çıkılarak Türkiye uygulamasında kıdem tazminatının, yargı kararları ışığı altında, yasal dayanağı, hesaplanması, ödenmesi, kıdem tazminatı ihtilaflarında izlenecek yol ve yöntemler yanında çokça tartışılan Kıdem Tazminatı Fonu uygulaması da açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bir ödeme yöntemi olarak kıdem tazminatı tutarlarının vergi mevzuatı yönünden değerlendirilmesi yapılmış, başta ticari işletmeler olmak üzere genel yönetim kapsamında kalan kuruluşlar açısından muhasebeleştirilme işlemlerine de yer verilmiştir.

Kitabın hazırlanma aşamasında desteklerini esirgemeyen Maliye Bakanlığı
Daire Başkanlanndan Sn.H.Bayram ÇOLAK, bu eserin basımında özellikle
katkısı bulunan Sn. Veli KONDAK, Orion Yayınevi yetkilileri ile diğer tüm
çalışanlarına teşekkür ediyor, yapılan çalışmanın tüm ilgililere yararlı olmasını
temenni ederiz


Mahmut ÇOLAK Sigorta Müfettişi

Ankara, 2007
Mustafa ÇOLAK Maliye Müfettişi

İÇİNDEKİLERONSOZ
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
TABLOLAR


BİRİNCİ KISIM İŞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMİNATI
BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR


19
30-İş Sözleşmesinin Askıda Kalması..24
31-Kıdem 24
32-Kıdem Zammı 24
33-Kısmı Süreli İş Sözleşmesi 24
34-Komisyon Ücreti 24
35-Kötü Niyet Tazminatı 25
36-Resmi Bayram Günleri 25
37-Sosval Yardım 25
38-Sürekliîş 25
39-Süreksiz İş 25
40-Süreli Fesih 25
41-Tam Süreli İş Sözleşmesi 25
42-Ücret 25
43-Yıllık İzin Ücreti 25
44-Yüzde Ücreti 25
45-Alt İşveren 26
46-İşyeri 26
47-Âile Yardımı 26
48-Askerlik Yardımı 26
49-Ayni Yardım 26
50-Bayram Harçlığı 26
51-Çalışma Süresi 26
52-Çıplak Ücret 27
53-Çocuk Yardımı 27
54-Eğitim Yardımı 27
55-Evlenme Yardımı 27
56-Gece (Vardiya) Zammı 27
57-Giyim Yardımı 27
58-Grev 27
I-TEMEL KAVRAMLAR
1-Giydirilmiş ücret 19
2-İşçi 19
3-Sürekliİş 19
4-İş sözleşmesi 19
5-Sigortalı Hesap Fişi 21
6-Prim Ödeme Gün Sayısı 21
7-Çırak 21
8-Akort Ücret 21
9-Götürü Ücret 21
10-İhbar Tazminatı 21
11-Sigortalılık Süresi 21
12-Mevsimlik İş 22
13-Mevsimlik Sözleşme 22
14-Kısmi Süreli İş Sözleşmesi 22
15-Ayni Yardım 22
16-Belirli Süreli İş Sözleşmesi 22
17-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 22
18-Brüt Ücret 22
19-Derhal Fesih Hakkı 23
20-Doğum Yardımı 23
21-Emsal İşçi 23
22-Eşit İşe Eşit Ücret 23
23-Fazla Çalışma 23
24-Fazla Çalışma Ücreti 23
25-Asgari Ücret 23
26-Genel Tatil Ücreti 24
27-Hafta Tatili Ücreti 24
28-İkramiye 24
29-İlave Tediye 24

59-Lokavt 27
60-İzin Yardımı 28
61-Kanuni Mirasçı 28
62-Kasa Tazminatı 28
63-Konut Yardımı 28

64-Parça Başı Ücret 28
65-Sağhk Yardımı 28
66-Takvim Yılı 28
67-Taşıt Yardımı 28


İKİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR
II-GENEL AÇIKLAMALAR 29
1-Tarihçe 29
2-Tanımı ve Hukuksal Niteliği 29
3-Avrupa Birliğinde Kıdem Tazminatı 30
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YASAL DAYANAK
III-YASAL DAYANAK 32
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI
IV-KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI 35
1-İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Kanunun 25/11 Numaralı
Bendinde Gösterilen Sebepler Dışında Feshedilmesi 36
2-İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshedilmesi 39
3-İşçinin Ölümü Nedeniyle Feshedilmesi 48
BEŞİNCİ BÖLÜM
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KIDEM TAZMİNATINI GEREKTİREN & GEREKTİRMEYEN UYGULAMALAR... 50
V- YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KIDEM TAZMİNATINI
GEREKTİREN& GEREKTİRMEYEN UYGULAMALAR 50
1-Mevsimlik İşlerde Kıdem Tazminatı 50
2-Kısmi Süreli İşlerde Kıdem Tazminatı 51
3-İstifa Halinde Kıdem Tazminatı 53
4-Askerlik Sürelerinin Borçlanmasında Kıdem Tazminatı 54
5-Grev ve Lokavt Halinde Kıdem Tazminatı 56
6-Aynı İşverene Ait İş veya İşyerlerinde Kıdem Tazminatı 56
7-Kamu İşyerlerinde Kıdem Tazminatı 57
8-Memurlukta Kıdem Tazminatı 63
9-İşyerinin Değişmesinde Kıdem Tazminatı 64


-.i&Ssf*

10-Tutukluluk Süresinde Kıdem Tazminatı 64
11-Hastalık Halinde Kıdem Tazminatı 64
12-Çıraklık Döneminde Kıdem Tazminatı 65
13-Asgari Çalışma Yaşının Altında Kıdem Tazminatı 65
14-Ücretsiz İzinde Kıdem Tazminatı 66
15-Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı 66
16-Devir Halinde Kıdem Tazminatı 67
17-Emeklilerde Kıdem Tazminatı 71
18-Belediye Başkanlarının Kıdem Tazminatı 73
19-Ev Hizmetlerinde Çalışanın Kıdem Tazminat Hakkı 73
20-Tanm İşinde Kıdem Tazminatı 73
21-İşçi Statüsünden Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmede
Kıdem Tazminatı 73
22-Alt İşveren (Taşeron) Açısından Kıdem Tazminatı 73
23-Özelleştirmede Kıdem Tazminatı 74
ALTINCI BÖLÜM KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
VI-KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI 75
1-Ücret eklentilerinin kıdem tazminatına esas ücrete dahil edile
bilme şartlan 77
2-Kıdem tazminatına dahil olan olmayacak ödeme çeşitleri 78
a-İkramiyeler 78
b-Jestiyon İkramiyesi 78
c-İlave Tediyeler 78
ç-Bahşişler 78
d-Yemek Yardımı 79
e-Gıda veya Erzak Yardımı 79
f-Konut Yardımı 79
g-Vasıta (Taşıt) Ücreti 79
ğ-Giyecek Yardımı 80
h-Yakacak Yardımı 80
ı-Çocuk Yardımı 80
i-Aile Yardımı (Zammı) 80
j-Teşvik Primi 80
k-Özendirme İkramiyesi (Teşvik İkramiyesi) 81
1-İş Elbisesi Yardımı 81
m-Öğrenim Yardımı 81
n-İşyerinde Kullanılmak Üzere Verilen Sabun ve Havlu 81
o-Yıllık İzin Ücreti 81
ö-Hafta Tatili Ücreti 81
p-Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti 82


r-Fazla Çalışma Ücreti 82
s-Bayram Harçlığı 82
ş-Harcırah 82
t-Ölüm, Doğum Ve Evlenme Yardımı 82
u-Vekaleten Yürütülen Görev Ücreti 82
ü-SSK Primi İşveren Payı 83
v-Satış Primi 83
y-Toplu İş Sözleşmesi Gereğince Ödenen Primler 83
z-İzin Harçlığı 83
YEDİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ
VII-KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ 87
.87
İKİNCİ KISIM VERGİ MEVZUATINDA KIDEM TAZMİNATI.
BİRİNCİ BÖLÜM
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİNİN VERGİLEME USUL
VE ESASLARI 93
I-KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİNİN VERGİLEME USUL VE
ESASLARI 93
1-GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI 93
A-Ödemelerin Ücret Boyutu 93
B-İş Kanunu ile Getirilen Yasal Kıdem Tazminatı Tutarlarının Aşılması
Durumu 94
C-Emeklilik Halinde Kıdem Tazminatı Ödemelerinin Gider Yazılması Du
rumu 95
D-İsteğe Bağlı Ayrılma Durumlarında, Kıdem Tazminatı Ödemelerinin
Vergilenmesi 95
E-Zamanında Ödenmeyen Kıdem Tazminatına Yürütülen Faiz Tutarının
Vergilemesi 95
F-Kıdem Tazminatı Ödemelerinin Vergi İndirimi Karşısındaki
Durumu 97
2-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASI 98
3- DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 99
4-ÖRNEKLEME 100

İKİNCİ BÖLÜM
KIDEM TAZMİNATI VE KARŞILIKLARININ
MUHASEBELEŞTİRİLME İLKELERİ 101
II- KIDEM TAZMİNATI VE KARŞILIKLARININ
MUHASEBELEŞTİRİLME İLKELERİ 101
1-TİCARİ İŞLETMELERDE UYGULAMA 101
A- MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN
HESAPLAR 101
B-MUHASEBELEŞTİRME TEMEL İLKELERİ 104
C-MUHASEBE KAYITLARI 106
C.l-Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılması 106
C.2-Kıdem Tazminatlarının İlgililere Ödenme Süreci 108
C.3-Kıdem Tazminatı Karşılıklarının İptali 110
C.4-Kıdem Tazminatının Dava Konusu Yapılması 111
C.5-Kıdem Tazminatlarında Dönem Sonu Kayıtları 112
2-MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE MAHALLİ İDARELERDE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRME
İŞLEMLERİ 113
A-GENEL AÇIKLAMALAR 113
B-KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİNDE MERKEZİ
YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI 114
a-İlgili Hesaplar ve Açıklamaları 114
b-Örnek Uygulamalar 118
3-MAHALLİ İDARELERDE KIDEM TAZMİNATININ
MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ 120
a-Ilgili Hesaplar ve Açıklamaları 120
b-Ornek Uygulamalar 126
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE
MAHKEME NEZDİNDE KIDEM TAZMİNATI
İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜ 131
DÖRDÜNCÜ KISIM
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU YÖNÜNDEN KIDEM
TAZMİNATI 141
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU YÖNÜNDEN KIDEM
TAZMİNATI 141
1- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Yönünden Kıdem Tazminatı... 141


2- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu
nu Yönünden Kıdem Tazminatı 141
BEŞİNCİ KISIM
KIDEM TAZMİNATININ SİGORTA ETTİRİLİP
ETTİRİLEMEYECEĞİ 145
ALTINCI KISIM
KIDEM TAZMİNATI FONU 151
KIDEM TAZMİNATI FONU 151
1-Fon Kanunu Tasarısının Genel Gerekçesi 151
2-Fonun Kapsamı 153
3-Fonun Hukuki Yapısı 154
4-Fona Ödenecek Primler 154
YEDİNCİ KISIM
KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ MEVZUAT 159
KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ MEVZUAT 159
1-4857 Sayılı İş Kanunu 159
2-Kıdem Tazminatı Fon Kanunu Tasarısı 206
KAYNAKÇA 212