Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (41)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlat Edinme

Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlat EdinmeSayfa Sayısı
:  
811
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
9786055633349

60,00 TL

Bu basıda, birinci basıdan sonra yayımlanmış olan yerli ve yabancı eserlere yer verildiği gibi, 15 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan -Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük- hükümlerine, yeni Yargıtay kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İsviçre ile Fransa aleyhine aldığı iki karara ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin yeni çözümlere de yer verilmiştir.

5399 Sayılı Kanun ile Değişik 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve 15. 03. 2009 Tarihinde Yürürlüğe Konulan Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük Hükümleri Gözetilerek

EMSAL YARGITAY KARARLARI ile Açıklamalı.

Evlatlık İlişkisinin Kurulabilmesi İçin Gereken Koşullar

Evlat Edinmenin Esasa İlişkin Koşulları

Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Esasa İlişkin Koşullar

Erginlerin veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesinde Esasa İlişkin Koşullar

Evlat Edinmenin Şekle İlişkin Koşulları

Evlat Edinme Kararı Verecek Mahkemeye Başvuru

Mahkemeye Başvurunun İncelenmesi ve Karar Verilmesi

Evlat Edinmenin Sonuçları

Evlat Edinmenin Kendiliğinden Sona Ermesi ve Yokluğu

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasının Sonuçları
İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM

EVLAT EDİNME HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. -TERİM VE TANIM-1

• I. -TERİM-1
• II. -TANIM-3

2. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER İLİŞKİLERDEN FARKI-4

• I. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-4
• A. -743 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ DURUM-4
• B. -4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ DURUM-6
• II. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN BENZER İLİŞKİLERDEN FARKI-8
• A. -KAN BAĞINA DAYANAN NESEP İLİŞKİSİNDEN FARKI-8
• B. -BESLEMELİK İLİŞKİSİNDEN FARKI-11
• C. -KORUYUCU AİLE İLİŞKİSİNDEN FARKI-14

3. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ-16

• I. -GENEL OLARAK-16
• II. -ESKİ HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ DURUM-16
• A. -ROMA HUKUKUNDAKİ DURUM-16
• B. -DİĞER ESKİ HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ DURUM-20
• III. -YÜRÜRLÜKTEKİ BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDE-22
• A. -FRANSIZ HUKUKUNDAKİ DURUM-22
• B. -ALMAN HUKUKUNDAKİ DURUM-28
• C. -İSVİÇRE HUKUKUNDAKİ DURUM-33
• IV. -TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM-37
• A. -743 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE DURUM-37
• B. -743 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE DURUM-44
• C. -4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE DURUM-47
• V. -EVLAT EDİNMEYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ORTAK İLKE VE KURALLAR-52

4. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN AMAÇLARI VE ÖZELLİKLERİ İLE YARARLARI VE SAKINCALARI-55

• I. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN AMAÇLARI VE ÖZELLİKLERİ-55
• II. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN YARARLARI VE SAKINCALARI-59

5. -EVLAT EDİNME İLE İLGİLİ SİSTEMLER-64
• I. -EVLAT EDİNMENİN KABULÜ BAKIMINDAN-64
• II. -KURULUŞ SİSTEMLERİ BAKIMINDAN-65
• A. -GENEL OLARAK-65
• B. -SÖZLEŞME SİSTEMİ-66
• C. -KARAR SİSTEMİ-66
• D. -KARMA SİSTEM-67
• III. -EVLAT EDİNMENİN ETKİLERİ BAKIMINDAN-68
• A. -TAM EVLAT EDİNME SİSTEMİ-68
• B. -SINIRLI VEYA BASİT EVLAT EDİNME SİSTEMİ-68
• C. -KARMA EVLAT EDİNME SİSTEMİ-69
• IV. -TÜRK HUKUKUNUN SİSTEMİ-69

6. -EVLAT EDİNMENİN TÜRLERİ-71

• I. -EVLAT EDİNEN KİŞİYE GÖRE-71
• A. -TEK BAŞINA EVLAT EDİNME-71
• B. -BİRLİKTE EVLAT EDİNME-72
• C. -ÜVEY EVLAT EDİNME-75
• II. -EVLAT EDİNİLEN KİŞİYE GÖRE-79
• A. -KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ-79
• B. -ERGİNLERİN VEYA KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİ-96
• III. -EVLAT EDİNMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI BAKIMINDAN-98
• A. -GENEL OLARAK-98
• B. -ANA BABANIN RIZALARININ ETKİSİ BAKIMINDAN-98
• 1. -Serbest Evlat Edinme-98
• 2. -Serbest Olmayan Evlat Edinme-101
• C. -ANA BABANIN EVLATLIKLA KİŞİSEL İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN-104
• 1. -Açık Evlat Edinme-104
• 2. -Kapalı Evlat Edinme-104


İKİNCİ BÖLÜM

EVLAT EDİNMENİN ESASA İLİŞKİN KOŞULLARI


7. -KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE ESASA İLİŞKİN KOŞULLAR-107

• I. -GENEL OLARAK-107
• II. -EVLATLIK AÇISINDAN ESASA İLİŞKİN KOŞULLAR-113
• A. -KÜÇÜĞÜN EHLİYETİ-113
• B. -KÜÇÜĞÜN RIZASI-118
• 1. -Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçüğün Rızası-118
• 2. -Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçüğün Rızasına Gerek Olmaması-126
• C. -BAŞKASI TARAFINDAN EVLAT EDİNİLMİŞ OLMAMA-131
• D. -EVLAT EDİNMENİN EVLAT EDİNİLECEK KÜÇÜĞÜN YARARINA OLMASI-135
• 1. -Küçüğün Yararı Kavramı-135
• 2. -Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Kurulmasının Beklenmesi-150
• 3. -Evlat Edinenin Altsoyunun Varlığının Küçüklerin Evlat Edinilmesine Engel Oluşturmaması-156
• E. -BAKIM VE EĞİTİM İLİŞKİSİNİN KURULMUŞ OLMASI-161
• 1. -Genel Bilgi-161
• 2. -Bakım ve Eğitim Döneminin Özellikleri-168
• 3. -Bakım ve Eğitim İlişkisinin Kurulması Hakkında Karar Verecek Mahkeme-174
• 4. -Bakım ve Eğitim Süresi-180
• 5. -Bakım ve Eğitim İlişkisinin Hukuki Niteliği ile Hükümleri-181
• 6. -Bakım ve Eğitim İlişkisinin Sona Ermesi ile Bunun Sonuçları-187
• F. -YASAL TEMSİLCİNİN RIZASI-192
• 1. -Ana Babanın Rızası-192
• a. -Genel Olarak-192
• b. -Ana Babanın Rıza Verebilmesi İçin Gereken Şartlar-206
• aa. -Ana Baba Çocuk İlişkisinin Varlığı -Rıza Verme Hakkına Sahip Olma--206
• bb. -Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma-211
• cc. -İstisnai Durumlardan Birinin Gerçekleşmemesi-212
• c. -Rızanın Verilmesi Usulü-212
• aa. -Rızanın Verilmesi Konusunda Yetkili ve Görevli Mahkeme-212
• bb. -Rızanın Şekli-215
• cc. -Rıza Açıklamasının İçeriği-218
• dd. -Rıza Açıklamasının Şarta veya Süreye Bağlanamaması-221
• ee. -Rıza Açıklamasının Zamanı-225
• aaa. -Rızanın engel döneminde açıklanamaması-225
• bbb. -Rızanın belli sürede ve bir defalık geri alınabilmesi-227
• ff. -Rızanın Etkileri-232
• gg. -Rızanın Aranmadığı Durumlar-236
• aaa. Genel olarak-236
• bbb. -Rıza alınmasının objektif olanaksızlığı-244
• aaaa. -Ana ve/veya babanın belli olmaması-246
• bbbb. -Ana ve/veya babanın uzun süre nerede olduğunun bilinmemesi-250
• cccc. -Ana ve/veya babanın sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmeleri-251
• ccc. -Küçüğe karşı özen yükümünün yerine getirilmemesi-253
• ddd. -Geçerli bir sebep olmaksızın rıza verilmemesi -Hakkın kötüye kullanılması--263
• eee. -Mahkeme Kararıyla Rıza Alınmasına Gerek Olmadığının Tespiti-265
• aaaa. -Görevli ve yetkili mahkeme-265
• bbbb. -Karar verilmesini isteyebilecek olanlar ve kararın zamanı-268
• cccc. -Kararın verilmesi ve karara karşı başvuru yolları-270
• 2. -Kısıtlılar İçin Vasinin Rızası ile Vesayet Dairelerinin İzni ve Onayı-276
• 3. -Kayyımlık Altında Bulunanlar İçin Kayyımın Rızası ile Vesayet Dairelerinin İzni ve Onayı-284
• III. -EVLAT EDİNEN AÇISINDAN ESASA İLİŞKİN KOŞULLAR-287
• A. -EHLİYETLİ OLMA KOŞULU-287
• B. -OTUZ YAŞINI DOLDURMUŞ OLMA KOŞULU-294
• 1. -Genel Olarak-294
• 2. -Birlikte Evlat Edinmede-299
• 3. -Üvey Evlat Edinmede-301
• 4. -Tek Başına Evlat Edinmede-306
• a. -Evli Olmayan Kişinin Tek Başına Evlat Edinmesinde-306
• b. -Evli Kişinin Tek Başına Evlat Edinmesinde-308
• aa. -Genel Bilgi-308
• bb. -Birlikte Evlat Edinmenin Olanaksızlığı Durumunda-312
• C. -BİRLİKTE EVLAT EDİNEBİLMEK İÇİN BELİRLİ SÜREDEN BERİ EVLİ OLMA KOŞULU-316
• 1. -Evli Olmanın Anlamı-316
• 2. -Evlilik Dışı Birlikte Yaşayanların Durumu-319
• 3. -Evliliğin Belli Bir Süreden Beri Devam Etmiş Olması-326
• D. -EVLAT EDİNECEK KİŞİNİN EVLAT EDİNİLECEK OLANDAN EN AZ ONSEKİZ YAŞ BÜYÜK OLMASI KOŞULU-333
• E. -EVLAT EDİNENİN DİĞER ÇOCUKLARININ ÇIKARLARININ HAKKANİYETE AYKIRI BİÇİMDE ZEDELENMEMESİ KOŞULU-341


8. -ERGİNLERİN VEYA KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİNDE ESASA İLİŞKİN KOŞULLAR-346


• I. -ERGİNİN VEYA KISITLININ RIZASI-346
• II. -EVLATLIĞA ALINACAK EVLİ KİŞİNİN EŞİNİN RIZASI-349
• III. -BAKIM VE EĞİTİM İLİŞKİSİNİN KURULMUŞ OLMASI-355
• A. -GENEL BİLGİ-355
• B. -BEŞ YILLIK BAKIM VE GÖZETİM SÜRESİNİN ÖZELLİKLERİ-357
• C. -BEDENSEL ENGELİ SEBEBİYLE SÜREKLİ OLARAK YARDIMA MUHTAÇLIK HALİNDE BEŞ YIL SÜREYLE BAKIM VE GÖZETİM-359
• D. -KÜÇÜKKEN EN AZ BEŞ YIL BAKILMIŞ VE GÖZETİLMİŞ OLMA-360
• E. -DİĞER HAKLI SEBEPLERDE BEŞ YIL BİRLİKTE AİLE HALİNDE YAŞAMIŞ OLMA-361
• IV. -EVLAT EDİNECEK KİŞİNİN ALTSOYUNUN VARLIĞI HALİNDE, ALTSOYUN AÇIK MUVAFAKAT VERMESİ-363
• V. -KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNE DAİR BAZI KURALLARIN ERGİNLERİN VEYA KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİNDE DE UYGULANMASI -ORTAK KOŞULLAR--378

• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


EVLAT EDİNMENİN ŞEKLE İLİŞKİN KOŞULLARI VEEVLAT EDİNME SÜRECİ

9. -EVLAT EDİNMENİN ŞEKLE İLİŞKİN KOŞULLARI-385

• I. -GENEL OLARAK-385
• II. -743 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE DURUM-385
• III. -4721 SAYILI YENİ TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE DURUM-391

10. -EVLAT EDİNME SÜRECİ-400

• I. -EVLAT EDİNMEYE ARACILIK YAPAN YETKİLİ VE GÖREVLİ KURULUŞLARA BAŞVURU-400
• A. -ÜLKE İÇİ EVLAT EDİNMELERDE BAŞVURU-400
• B. -ÜLKELERARASI EVLAT EDİNMELERDE BAŞVURU-416
• II. -EVLAT EDİNME KARARI VERECEK MAHKEMEYE BAŞVURU-421
• A. -YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURU-421
• B. -BAŞVURU YAPMA HAKKI-432
• 1. -Ana Kural- Başvurunun Bizzat Yapılması Gerekliliği-432
• 2. -İstisna-Özel Temsil Yetkisiyle Başvuru Yapılabileceği-435
• C. -BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE GERİ ALINMASI-439
• D. -BAŞVURUNUN ZAMANI-444
• E. -BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE KARAR VERİLMESİ-445
• 1. -Genel Olarak-445
• 2. -Başvurunun İncelenmesi-451
• a. -Araştırma Aşaması-451
• b. -Dinleme Aşaması-458
• c. -Görüş Alma Aşaması-460
• 3. -Karar Verilmesi ve Karara Karşı Başvuru Yolları-462
• F. -YARGILAMA SÜRECİNDEKİ DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ-467
• 1. -Genel Olarak-467
• 2. -Evlat Edinme Yargılaması Sırasında Evlat Edinecek Olanın Ölümü-470
• 3. -Evlat Edinme Yargılaması Sırasında Evlat Edinecek Olanın Ayırt Etme Gücünü Yitirmesi-477
• 4. -Evlat Edinme Başvurusundan Sonra Küçüğün Ergin Olması-477
• 5. -Diğer Durum Değişiklikleri-478
• G. -NÜFUS SİCİLİNE KAYIT VE EVLAT EDİNME İLE İLGİLİ KAYITLARIN GİZLİLİĞİ-481
• 1. -Nüfus Siciline Kayıt-481
• a. -Genel Bilgi-481
• b. -Kaydın Yapılacağı Nüfus Kütüğü ve Kayıt Usulü-489
• 2. -Evlat Edinme İle İlgili Kayıtların Gizliliği-494

• DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


EVLAT EDİNMENİN SONUÇLARI

11. -EVLAT EDİNMENİN SONUÇLARINA DAİR HÜKÜMLERİN NİTELİĞİ-507

• . 12. -EVLAT EDİNMENİN KİŞİSEL VE MALİ SONUÇLARI İLE DİĞER SONUÇLARI-509
• I. -EVLAT EDİNMENİN KİŞİSEL SONUÇLARI-509
• A. -HISIMLIK VE SOYBAĞI-509
• 1. -Evlat Edinen ve Evlatlık Arasında Soybağı İlişkisini Kurması-509
• 2. -Evlat Edinenle Evlatlığın Altsoyu Arasındaki Hısımlık Durumu-521
• 3. -Öz Aileyle Olan Hısımlık ve Soybağının Devam Etmesi-524
• B. -VELAYET HAKKI-532
• 1. -Evlat Edinen Kişi/Eşler Bakımından-532
• 2. -Ana Baba Bakımından-538
• C. -ANA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI-543
• D. -EVLENME ENGELİ-548
• 1. -Genel Olarak-548
• 2. -Evlenme Engelinin Kapsamı-553
• 3. -Evlenme Engeline Aykırılığın Yaptırımı-558
• E. -EVLATLIĞIN ADI VE SOYADI-563
• 1. -Evlatlığın Adı-563
• 2. -Evlatlığın Soyadı-565
• a. -Ana Kural-565
• b. -Tek Başına Evlat Edinenin Kadın Olması Halinde-573
• c. -Evlatlığın Kadın Olması Halinde-576
• d. -Evlatlığın Erkek Olması Halinde-580
• F. -EVLATLIĞIN VATANDAŞLIĞI-583
• II. -EVLAT EDİNMENİN MALİ SONUÇLARI-588
• A. -MİRAS HAKKI-588
• 1. -Genel Olarak-588
• 2. -Evlat Edinenin ve Hısımlarının Mirasçılığı-590
• 3. -Evlatlığın ve Altsoyunun Mirasçılığı-593
• 4. -Evlatlığın Yasal Miras Hakkının Kaldırılabilmesi Sorunu-603
• a. -743 Sayılı Önceki Türk Medeni Kanunundaki Durum-603
• b. -4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanunundaki Durum-606
• c. -Evlatlığın Öz Ana Babasından Olan Yasal Mirasçılığının Devam Etmesi-608
• B. -BAKIM BORCU VE ÖZEN GİDERLERİNİ KARŞILAMA-610
• C. -YARDIM -NAFAKA- BORCU-614
• III. -EVLAT EDİNMENİN DİĞER SONUÇLARI-618

• BEŞİNCİ BÖLÜM


EVLAT EDİNMENİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ, YOKLUĞUVE EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI

13. -EVLAT EDİNMENİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ-623

• I. -GENEL OLARAK-623
• II. -EVLAT EDİNEN KİŞİNİN/EŞLERİN ÖLÜMÜNÜN EVLATLIK İLİŞKİSİNE VE VELAYET HAKKINA OLAN ETKİSİ-625
• A. -EVLAT EDİNEN KİŞİNİN/EŞLERİN ÖLÜMÜNÜN EVLATLIK İLİŞKİSİNE OLAN ETKİSİ-625
• B. -EVLAT EDİNEN KİŞİNİN/EŞLERİN ÖLÜMÜNÜN VELAYET HAKKINA OLAN ETKİSİ-629
• III. -EVLAT EDİNEN KİŞİNİN/EŞLERİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE EVLATLIĞIN EVLAT EDİNİLMESİ-630

14. -EVLAT EDİNMENİN YOKLUĞU-634

• I. -GENEL OLARAK-634
• II. -EVLAT EDİNMENİN YOKLUĞU SONUCUNU DOĞURAN SEBEPLER-638

15. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI-646

• I. -GENEL OLARAK-646
• II. -ÖNCEKİ TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ DURUM-654
• III. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI SEBEPLERİ-662
• A. -GENEL BİLGİ-662
• B. -ALINMASI GEREKEN RIZANIN ALINMAMASI-670
• C. -ESASA İLİŞKİN DİĞER NOKSANLIKLAR-676
• D. -USULE İLİŞKİN NOKSANLIKLAR-681
• E. -İLGİLİLERİN ESASA İLİŞKİN DİĞER NOKSANLIKLARLA USULE İLİŞKİN NOKSANLIKLARI İLERİ SÜREBİLMESİ-682
• IV. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI-685
• A. -GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-685
• B. -DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİ-688
• C. -DAVANIN TARAFLARI-699
• V. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASININ İSTENEMEDİĞİ DURUMLAR-702
• A. -SEBEPLERİN ORTADAN KALKMASI-702
• B. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASININ EVLATLIĞIN MENFAATİNİ AĞIR BİÇİMDE ZEDELEMESİ-704
• C. -HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİ-707
• D. -HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMIŞ OLMASI VE DİĞER DURUMLAR-712
• VI. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASININ ETKİSİ VE SONUÇLARI-717
• A. -GENEL OLARAK-717
• B. -HISIMLIK VE VELAYET-724
• C. -SOYADI VE MİRAS-728
• D. -DİĞER ETKİ VE SONUÇLAR-732

• SONUÇ-737


• KAYNAKÇA-765

• KAVRAMLARA GÖRE ARAMA REHBERİ-801


• CD EKİNDE;

• I. -YARGITAYIN EVLAT EDİNMEYLE İLGİLİ KARARLARI
• II. -EVLAT EDİNME HAKKINDA TÜRK MEVZUATI
• III. -EVLAT EDİNME HAKKINDA YABANCI MEVZUAT
• IV. -EVLAT EDİNMEYE İLİŞKİN ÖRNEK FORMLAR