Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (74)      Nisan (73)      Mart (140)      Şubat (116)

Bulut Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması ( Personal Data Protection in Cloud Computing )

Bulut Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması ( Personal Data Protection in Cloud Computing )Sayfa Sayısı
:  
224
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
9786050501148

130,00 TL


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7
FOREWORD 9
KISALTMALAR 15

GİRİŞ 17


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK BULUT BİLİŞİM

§ 1. BULUT BİLİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 21
I. BULUT BİLİŞİM KAVRAMI 21
II. BULUT HİZMETİ MODELLERİ 25
III. BULUT BİLİŞİMİN AVANTAJLARI 31

§ 2. BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİ 33
I. GENEL OLARAK BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİ 33
II. BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 35

§ 3. BULUT BİLİŞİMİN DEZAVANTAJLARI 38

§ 4. BULUT BİLİŞİM İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLAR 39
I. BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ
İLE İLGİLİ SORUNLAR 39
II. BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HUKUKUN VE YETKİLİ MAHKEMENİN TESPİTİ SORUNU 40
III. BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİNDEKİ TAHKİM ŞARTININ GEÇERLİLİĞİ SORUNU 43
IV. BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİNDEKİ SORUMSUZLUK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ SORUNU 44
V. BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE BULUTUN SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR 44
VI. DEĞİŞEBİLİR HİZMET ŞARTLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR 47
VII. BULUTTAKİ VERİLERE YÖNELİK MAHKEME EMRİNİN YERİNE GETİRİLMESİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN BULUTTAKİ VERİLERE ERİŞİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR 48
VIII. DİĞER KONULAR İLE İLGİLİ SORUNLAR 52

İKİNCİ BÖLÜM
BULUT BİLİŞİM VE KİŞİSEL VERİLER

§ 1. BULUT BİLİŞİM VE VERİ KORUMA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 57
I. AMERİKAN HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER 58
II. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER 62
III. DİĞER ÜLKELERDEKİ DÜZENLEMELER 72
IV. TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER 73

§ 2. GENEL OLARAK KİŞİSEL VERİ 86
I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI 86
II. HASSAS VERİ KAVRAMI 91
III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 93

§ 3. BULUTTA HANGİ VERİLERİN KİŞİSEL VERİ TEŞKİL EDECEĞİNİN BELİRLENMESİ SORUNU 98
I. ANONİM HALE GETİRİLMİŞ KİŞİSEL VERİ VE TAKMA ADLI VERİ 98
II. ŞİFRELENMİŞ KİŞİSEL VERİ 104
III. BÖLÜMLERE AYRILMIŞ KİŞİSEL VERİ 109
IV. SİLİNMİŞ KİŞİSEL VERİLER 109
V. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE HİZMET SAĞLAYICI TARAFINDAN ERİŞİLEBİLEN KİŞİSEL VERİLER 111

§ 4. VERİ KORUMA DİREKTİFİ UYARINCA BULUTTAKİ KİŞİSEL VERİLERE UYGULANACAK HUKUK 113
I. KURULUŞ YERİ 117
II. FAALİYET 120
III. CİHAZLAR 124
IV. DİĞER HUSUSLAR 126
A. Çerezler 126
B. Veri Merkezleri 127
C. Transit Geçiş 129
D. Veri İşlemenin Güvenliğinin Sağlanması ile İlgili Yükümlülüklerde Uygulanacak Hukuk 131
V. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NIN GOOGLE İSPANYA KARARI IŞIĞINDA VERİ KORUMA DİREKTİFİ’NDEKİ KAVRAMLAR VE UYGULANACAK HUKUK 132

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BULUT BİLİŞİMDE AKTÖRLER VE SORUMLULUKLARI
§ 1. VERİ KONTROLÖRÜ VE VERİ İŞLEYEN KAVRAMLARI 137

§ 2. VERİ KONTROLÖRÜ VE VERİ İŞLEYEN OLARAK BULUT HİZMETİ SAĞLAYICI VE BULUT KULLANICISI 143

§ 3. BULUT HİZMETİ SAĞLAYICININ VE BULUT KULLANICISININ SORUMLULUKLARI 153
I. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDAKİ DURUM 153
II. TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM 155

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BULUTTAKİ VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

§ 1. BULUTTAKİ VERİLERİN GİZLİLİĞİ 159

§ 2. BULUTTAKİ VERİLERİN TRANSFERİ VE GİZLİLİK 167

§ 3. BULUTTAKİ VERİLERİN GÜVENLİĞİ 175

§ 4. BULUTTA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI VE ALINABİLECEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 180
I. GENEL OLARAK BULUTTA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER 180
II. TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER 185

§ 5. BULUT BİLİŞİMDE GİZLİLİK VE GÜVENLİK İÇİN STANDARTLARIN GETİRİLMESİ 189

SONUÇ 195

KAYNAKLAR 199