Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları ( TAMAMI ÇÖZÜMLÜ )

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları ( TAMAMI ÇÖZÜMLÜ )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
326
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4823-63-5

0,00 TL

                                 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ


İlk defa 2014 yılının üçüncü ayında basılan bu kitabın yıl sonu gelmeden ikinci baskıya layık görülmesi, yalnızca ihtiyacı, diğer bir deyişle talebi doğruluyor. Hukuk kitabı yayımına hayatını büyük ölçüde adamış Vedat Beyin, camiadaki ihtiyacı doğru tespit etmiş olmasının talihi bana vurdu. Diğer taraftan, teşvik edici cümleleriyle, yazarın erteleme düşüncesini savuşturma kabiliyetinden ötürü Vedat Beye teşekkürlerimi sunarım.
Bu dersi anlatan hocalardan takdir ve aynı dersi öğrenen öğrencilerden teşekkür mesajları almak, sürekli çalışmaktan sevinmeyi unutan bu yazara sevinmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ne var ki, en azından pratik çalışma ihtiva etmesi itibariyle, bu kitaba göz atan herkesten, yanlış ve/veya eksiklere işaret etmesini beklerdim. Hiç yanlış olmaması mümkün değilken, böyle tenkit ve/veya öneriler almadığım için, olumsuz eleştirilmemek, hep olumlu eleştirilmek beni şüpheye düşürüyor. Bundan sonraki güncellemenin bütünsel yarara maksimum hizmet etmesi için, her türlü yorum ve katkıya açık olduğumu, hatta müteşekkir olacağımı şimdiden söylüyorum.
Hayatımda ilk defa kitap güncelliyorum. Paranın, emek ve yaratıcılığın tam karşılığına denk gelmediğini, talebe göre arz tesadüfüne bağlı olduğunu, mevcut ekonomik sistem bir kez daha gösterdi.
Güncelleme eylemi, “nereden nereye” sorusunu uyarıyor. Son seneleri değerlendirdiğimde, ucu bucağı olmayan uzmanlık alanımda çalışmaktan ne kadar zevk aldığımı teyit ediyorum. “İyi ki ticaret hukukunu değil, medenî hukuku seçmişim” iç rahatlığıyla, bu kitabı, yine çok değerli hocam, bana göre hocaların hocası Prof. Dr. İ. Hamdi Yasaman’a ve Yasaman hukuk bürosuna atfetmeyi sürdürüyorum. O beni her zaman her konuda doğru yönlendirdi.
Herkese saygı ve sevgilerimle.....
21.10.2014
Antalya/Konyaaltı
Yrd. Doç. Dr. Özlem Tüzüner
 


İÇİNDEKİLER

 
SUNUŞ    V
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ    VII
TEŞEKKÜR    IX
KISALTMALAR CETVELİ     XIX

PRATİK ÇALIŞMA-1    1
Atipik (karma, birleşik ve sui generis) sözleşmeler-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırt edilmesi
PRATİK ÇALIŞMA-2    5
Satış sözleşmesi-şahsî/aynî teminat verilmesi-şahsî teminatın kefalet görünümü-asıl borçlu ve teminat veren ayırımı
PRATİK ÇALIŞMA-3    6
İsteğe bağlı (ihtiyarî) açık artırma-ihtiyarî özel artırma- ihtiyarî artırmayla satışta sözleşmenin kuruluşu-mülkiyetin geçişi-hasarın geçişi-davetliler listesinde yer almayan kişinin pey sürmesi
PRATİK ÇALIŞMA-4    15
Satış sözleşmesi-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırt edilmesi-satıcının ayıptan sorumluluğu-satılanın ifa yerinden başka bir yere taşınması-satıcının ayıbı bilmemesi-ayıptan sorumlulukta seçimlik haklar-hayvan satışında ayıptan sorumluluk
PRATİK ÇALIŞMA-5    29
Kira sözleşmesinin unsurları ve hukukî niteliği (duvar kiralanması)-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tespit edilmesi-      kiracının kiralananı kullanmaya başlamaması-kiralananın üçüncü kişiye satılması
PRATİK ÇALIŞMA-6    35
Konut kirası-hukukî nitelik ve sözleşmenin tabi olduğu hükümlerin tayin edilmesi-kiracının temerrüdü-kira sözleşmesine muacceliyet şartı konulması-kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması-kiraya verenin alt soyunun konut veya işyeri ihtiyacı üzerine sözleşmenin sona erdirilmesi-gerçek, samimi ve zorunlu ihtiyaç kıstasları
PRATİK ÇALIŞMA-7    43
Kira sözleşmesinin hukukî niteliği-konut kirası (dağ başında kulübe)-taşınır (karavan) kirası-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tayin edilmesi-kiralananın teslim anında ayıplı olması-kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi-kiracının temerrüdü-kiraya verenin hapis hakkı-hapis hakkının şartları
PRATİK ÇALIŞMA-8    54
Alıcının semen ödeme borcunda temerrüdü-satıcının teslim borcunda temerrüdü-her gecikmenin temerrüde tekabül etmemesi-ihtar gönderme ve süre verme değerlendirmesi yapılmadan biri hakkında temerrüde düştü denilmesinin fahiş hata sayılması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-Türk Ticaret Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda ticarî satış ayırımı
PRATİK ÇALIŞMA-9    64
Taksitle satış sözleşmesi-taksitle satış sözleşmesinde geçerlik şekli-mülkiyetin geçişi-yetkili mahkeme-taksitle satış sözleşmesinde muacceliyet kaydı
PRATİK ÇALIŞMA-10    76
Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları
PRATİK ÇALIŞMA-11    82
Bağışlama sözleşmesi-taşınır ve taşınmaz bağışlaması-bağışlama vaadi-yüklemeli bağışlama-koşullu bağışlama-bağışlanan için ehliyet

PRATİK ÇALIŞMA-12    95
Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi-yüklenicinin zamanında işe başlamaması-eser sözleşmesinde ayıptan sorumluluk-seçimlik haklar
PRATİK ÇALIŞMA-13    101
Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi-malzemenin sağlanması-zamanaşımı süresi-teslim borcu-ayıptan sorumluluk-iş sahibinin ayıbı derhal bildirme külfeti ve seçimlik hakları
PRATİK ÇALIŞMA-14    113
Havale-havale eden, havale ödeyicisi ve havale alıcısı arasındaki hukukî ilişkiler
PRATİK ÇALIŞMA-15    120
Kredi emri-kredi emri veren, kredi emri alan ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-kredi emrinin geçerlik şekline tabi olmaması-emir verenin kefil gibi sorumlu olması-emir verenin kefil gibi sorumlu olmasında yazılı şekil şartı-kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği
PRATİK ÇALIŞMA-16    125
Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-adi ortaklık sözleşmesi-aracı pazarlamacı-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-garanti sözleşmesi-üçüncü kişinin fiilini taahhüt-pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi
PRATİK ÇALIŞMA-17    139
Mal değişim sözleşmesinin hukukî niteliği ve tabi olduğu hükümler-denklik parası-emtianın veya denklik parasının ağır basması- mal değişim sözleşmesinde ayıp ve zapttan sorumluluk-satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin mal değişim sözleşmesine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanması
PRATİK ÇALIŞMA-18    145
Vekâlet sözleşmesi-taşınmaz satışına dair vekâlet-öneriyi derhal reddetmeyen uzman (profesyonel) vekilin kabul etmiş farz olunması-vekilin talimatlara uyma ve iş görme edimini bizzat (şahsen) ifa borcu-vekilin müvekkil tarafından azledilmesi ve azlin sonuçları
PRATİK ÇALIŞMA-19    157
Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımcının eseri hiçbir kısaltma, ekleme ve değişiklik yapmaksızın uygun biçimde çoğaltma borcu-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı-eserin ve basılan nüshaların yok olması
PRATİK ÇALIŞMA-20    169
Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları
PRATİK ÇALIŞMA-21    176
Satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-ihtar gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları
PRATİK ÇALIŞMA-22    182
Beğenme koşuluyla satışın hukukî niteliği-geciktirici iradî şart-sözleşmenin kurulması ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması-beğenme koşuluyla satışta mülkiyetin geçişi-satıcının beğenilmeyen satılanın zilyetliğini devralmaması
PRATİK ÇALIŞMA-23    188
Satış sözleşmesinin hukukî niteliği-fatura alınması üzerine kredi kartı slibinin ispat aracı sayılması-satıcının ayıptan sorumluluğu-alıcının gözden geçirme (muayene) ve bildirme (ihbar) külfetleri-cam çaydanlığın tuzla buz olması durumunda alıcının seçimlik haklarında eşyanın doğası gereği daralma meydana gelmesi
PRATİK ÇALIŞMA-24    192
Taksitle satış sözleşmesinin hukukî niteliği, tabi olduğu hükümler ve geçerlik şekli-taksitle satış sözleşmesinde sınırlı ehliyetsizin alıcı olması-alıcının irade açıklamasını geri alması-cayma, fesih, dönme, iptal terimleri arasındaki farklar-muacceliyet klozu

PRATİK ÇALIŞMA-25    199
Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-aracı pazarlamacı-işlem yapma yetkisini haiz pazarlamacı-işlem yapma yetkisi vermenin geçerlik şekli-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-sözleşmenin sona ermesi-işverenin faaliyet konusunu sonradan değiştirmesi-pazarlamacının sözleşmeyi sona erdirme yetkisi ve tazminat hakkı
PRATİK ÇALIŞMA-26    205
İhtiyarî açık artırma yoluyla satış-sözleşmenin tarafları-müzayede yöneticisinin taraf olmaması-satış sözleşmesinin kurulması-mülkiyetin geçişi-artırmanın iptali-satıcının zapttan sorumluluğu-alt kira sözleşmesi-kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk-kiracının kira bedelini ödeme borcunda temerrüde düşmesi-kiraya verenin hapis hakkı-hukukî ayıp ve zapt kavramlarının ayırt edilmesi-satıcının temerrüdünde zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-cins borcunda batacağı tahmin edilen geminin batmasının kusursuz imkânsızlık olarak nitelenememesi-temerrüt ihtarı gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları-ürün kirasının tanımı, hukukî niteliği, kıstasları, çeşitleri ve tarafları-kiralananın işletme usulünün değiştirilmesi-küçük/büyük (esaslı) tamirat ayırımı
PRATİK ÇALIŞMA-27    230
İşyeri kirası-kira parasında artış oranını sınırlayan yasal düzenlemelerin kronolojik olarak araştırılması-önemli ayıpta kiracının bizzat ayıbı giderip tamirat masrafını kira parasından mahsup edememesi (hâkim kararı gerekmesi)-önemli olmayan ayıpta kiracının sözleşmeyi feshedememesi-temizlik ve bakım giderleri-kira sözleşmesinde muacceliyet şartı-Türk Borçlar Kanunu’ndaki bazı hükümlerin yürürlüğünün ertelenmesi-yeni malikin işyeri veya konut gereksinimi-kira sözleşmesinde olağan fesih
PRATİK ÇALIŞMA-28    244
Taşınır satışı-bedelin ödenmesi ve teslim borçlarının vadeye bağlanması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-seçimlik haklar

PRATİK ÇALIŞMA-29    249
Eser sözleşmesinin hukukî niteliği-iş görme amacına yönelmiş diğer tipik sözleşmelerden farkı-iş sahibinin ücret ödeme borcu-ücretin belirlenmesi ve çeşitleri-yüklenicinin işi bizzat görme veya kendi yönetiminde gördürme borcu-yüklenicinin teslim borcu-teslim borcunun yeri ve zamanı-götürü ücrette belirlenen bedelin artırılmasının istenememesi-eser sözleşmesinde seçimlik ve ifaya eklenen ceza koşulu ayırımı-sözleşmeden dönülünce ceza koşulunun yitirilmesi (fer’ilik)
PRATİK ÇALIŞMA-30    260
Bağışlama sözleşmesi-taşınmaz bağışlama vaadi-bağışlama vaadinin şekli-elden bağışlama-elden bağışlamanın hukukî niteliği-bağışlayan için ehliyet-bağışlanan için ehliyet-sınırlı ehliyetsiz bağışlananın yasal temsilcisinin veto hakkı-bağışlayanın mirasçısının ifa edilmiş bağışlamadan cayması
PRATİK ÇALIŞMA-31    268
Kredi mektubunun tanımı, hukukî niteliği ve tabi olduğu hükümler-mektup gönderen, mektup gönderilen ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-mektubun üst limit belirlemeksizin kaleme alınması-kredi borcunun ifa edilmemesi hâlinde mektup gönderene bildirim
PRATİK ÇALIŞMA-32    275
Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımlatanın bedelsiz nüsha alma hakkı-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı
PRATİK ÇALIŞMA-33    280
Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-eserin ve basılan nüshaların yok olması-eser sahibinin ölümü-kusursuz imkânsızlık-yayımcının yayın (özellikle internet üzerinde dijital iletim) hakkını ihlal etmesi durumunda tecavüze karşı çıkan davalardan yararlanılması

PRATİK ÇALIŞMA-34    289
Kredi emri-kredi emri veren ve kredi emri alan arasında vekâlet ilişkisi-kredi emri alan ile lehtar arasında kredi açma sözleşmesinin akdedilmesi-kredi emri verenin kefil gibi sorumlu olması-üst sınır belirlemeksizin kredi emri verilmesi-kredi emri vermenin geçerlik şekline tabi olmaması-kefil gibi sorumluluğu inşa eden adi yazılı şekil-tacirler arası fesih, dönme ve temerrüt ihtarı yazışmalarında ispat şekli
PRATİK ÇALIŞMA-35    295
Vekâlet sözleşmesi-alt ve ikame vekil ayırımı-alt vekilin işlemlerinden asıl vekilin sorumlu olması-uzman (profesyonel) asıl vekilin alt vekilin davranışlarından sorumsuz olduğu yönünde klozun hükümsüzlüğü-vekâlet ücreti-müvekkilin masrafları karşılama borcu-müvekkilin hukuka aykırı masrafı karşılamak zorunda olmaması-giderleri karşılama borcunun muaccel olması-vekilin özen borcuna aykırı davranması
PRATİK ÇALIŞMA-36    305
Kira sözleşmesi-müşterek irade beyanı ve toplu hukukî muamele farkı-kefalet sözleşmesinin geçerlik şekli (nitelikli yazılı şekil)-adi ve müteselsil kefalet ayırımı-belirlilik ilkesinin kefaletteki görünümleri-kira alacağını temin eden kefaletin kapsamı-peşin dava def’inden önceden feragat edilememesi (nispi emredici hukuk kuralı)-alacaklının temerrüdü üzerine kefilin borçtan kurtulması
PRATİK ÇALIŞMA-37    314
Tüketim ödüncü sözleşmesinin hukukî niteliği-ispat külfeti ticarî olmayan tüketim ödüncünde faiz kararlaştırılması-faiz oranı-değiştirilmiş kısmî hükümsüzlük-bileşik faiz yasağı-saklama sözleşmesinin hukukî niteliği-saklayanın saklama borcuna aykırı davranışı üzerine saklatanın sözleşmeyi sona erdirmesi
YORUM SORULARI    321
•     Satıcının ayıba ve zapta karşı tekeffül konularını düzenleyen kanun hükümlerinde hâkimin takdir yetkisi
•    Satış sözleşmesiyle kıyaslayarak, mal değişim sözleşmesinin güncel anlam ve öneminin tayin edilmesi
YARARLANILAN WEB SİTELERİ    325