Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

BORÇLAR HUKUKU Özel Hükümler ( Cilt : II )

BORÇLAR HUKUKU Özel Hükümler ( Cilt : II )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
544
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4823-25-3

90,00 TL 


3. BASIYA ÖNSÖZ

Kitabımızın ikinci cildinin bu basısında ardiye (ardiyeciye bırakma) sözleşmesi ilk kez incelenmiş, kefalet sözleşmesine ilişkin yeni mevzuat ve yargı kararları işlenmiş ve yorumlanmış, öğretideki yeni yayınlardaki görüşler mümkün olduğunca yansıtılmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.  Okuyucusuna yararlı olması dileğiyle.

                                        


Prof.Dr.Mustafa Alper GÜMÜŞ


 

Bostancı, Ocak 2014

 


İÇİNDEKİLER

 

3. BASIYA ÖNSÖZ.............................................................................. V

KISALTMALAR........................................................................... XXIX

GİRİŞ .................................................................................................... 1                          


§1. ESER SÖZLEŞMESİ

 

I.    TANIMI, ÖZELLİKLERİ, YAPISAL UNSURLARI, ŞEKLİ,

       TARAFLARI, DİĞER SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ... 1

       1.  TANIM....................................................................................... 1

       2.  ÖZELLİKLERİ......................................................................... 2

       3.  YAPISAL UNSURLARI............................................................ 4

           A.  Meydana Getirme ................................................................ 4

           B.  Eser ..................................................................................... 4

           C.  Bedel ................................................................................... 6

           D.  Tarafların Anlaşması............................................................. 7

       4.  ŞEKİL........................................................................................ 7

       5.  TARAFLAR                                                                                     7

       6.  ESER SÖZLEŞMESİNİN SATIŞ, HİZMET VE

           VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ............. 8

II.   YÜKLENİCİNİN BORÇLARI.................................................... 10

       1.  ESER MEYDANA GETİRME BORCU................................. 10

       2. ESERİ ŞAHSEN VEYA KENDİ YÖNETİMİ ALTINDA

           MEYDANA GETİRME BORCU............................................ 11

           A.  Genel Olarak ..................................................................... 11

           B.  Alt Eser Sözleşmesi .......................................................... 12

                 a. Genel Olarak ................................................................... 12

                 b. Taraflar Arası İlişkiler ...................................................... 12

                      i.    İş Sahibi ile (Asıl) Yüklenici Arasındaki İlişki............... 12

                      ii.   Alt Yüklenici ile Yüklenici Arasındaki İlişki.................... 14

                      iii.  İş Sahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki..................... 15

       3.  ESERİN MEYDANA GETİRİLMESİNDE VASITA

           OLARAK KULLANILAN (ESERE İLİŞKİN İŞİN

           GÖRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN) ARAÇ,

           ALET VE MALZEMEYİ SAĞLAMA BORCU..................... 15

           A.  Genel Olarak...................................................................... 15

           B.  Eseri Oluşturan Malzeme ve Hükümleri ......................... 16

       4.  ESERİ MEYDANA GETİRİLMESİNE ZAMANINDA

           BAŞLAMA VE DEVAM ETME BORCU.............................. 21

           A.  Genel Olarak...................................................................... 21

           B.  İş Sahibinin, Yüklenicinin Eser Teslim Borcunun

                 Muacceliyeti Öncesi Eser Sözleşmesinden Dönme Hakkı

                 (TBK m.473/1) .................................................................. 22

                 a.  Genel Olarak ................................................................... 22

                 b.  Şartları............................................................................. 22

                      i.    Maddi Şartlar.............................................................. 22

                      ii.   Şekli Şartlar................................................................. 24

                 c.  Hukuksal Sonuçları........................................................... 24

           C.  İş Sahibinin Eser Tamamlanmadan Ayıplı veya Sözleşmeye

                 Aykırı Olacağının Belil Olduğu Durumlarda İşi Başkasına

                 Yaptırması (TBK m.473/II)................................................ 26

                 a.  Genel Olarak ................................................................... 26

                 b.  Şartları............................................................................. 26

                      i.    Maddi Şartlar.............................................................. 26

                      ii.   Şekli Şartlar................................................................. 27

                 c.  Hukuksal Sonuçları........................................................... 27

       5.  ESERİ TESLİM BORCU........................................................ 28

           A.  Genel Olarak...................................................................... 28

           B.  Eksik İş.............................................................................. 29

           C.  Ek İş................................................................................... 31

           D.  Teslim Kavramı.................................................................. 33

           E.  Teslim Borcunun Muacceliyeti.......................................... 34

           F.   Teslim Borcunda Temerrüt ve Sonuçları.......................... 36

       6.  ÖZEN BORCU........................................................................ 44

       7.  SADAKAT BORCU................................................................ 47

       8.  YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL

           SORUMLULUĞU.................................................................... 49

           A.  Genel Olarak...................................................................... 49

           B. Şartları................................................................................ 50

                 a.  Eserin Teslim Edilmiş Olması............................................. 50

                 b.  Eserin Ayıplı Olması.......................................................... 51

                      i.    Genel Olarak .............................................................. 51

                      ii.   Sözleşmede Kararlaştırılan Niteliklerin Yokluğu............. 51

                      iii.  Gerekli Niteliklerin Yokluğu.......................................... 52

                      iv.  Ayıp Türleri................................................................. 52

                      v.   Ayıp Sayılmayan Haller................................................ 55

                 c.  Muayene ve İhbar (Gözden Geçirme ve Bildirim)

                      Külfetlerinin Yerine Getirilmesi.......................................... 56

                      i.    Genel Olarak .............................................................. 56

                      ii.   Muayene (Gözden Geçirme) Külfeti.............................. 56

                      iii.  İhbar (Bildirim) Külfeti................................................. 57

                      iv.  Muayene ve İhbar Külfetlerinin Yerine

                           Getirilmemesinin Sonuçları............................................ 59

                 d.  Eserin “Kabul” Edilmemiş Olması...................................... 60

                 e.  Ayıbın İş Sahibine Yüklenememesi..................................... 61

                 f.   Sorumsuzluk Anlaşmasının Mevcut Olmaması..................... 62

           C. İş Sahibine Tanınan Seçimlik Haklar................................. 63

                 a.  Genel  Olarak................................................................. 63

                 b. Sözleşmeden dönme.......................................................... 64

                      i.    Şartları ve Sonuçları..................................................... 64

                      ii.   Dönme Hakkının Sınırlanması....................................... 65

                 c.  Bedel İndirimi................................................................... 66

                 d. Ayıbın Giderilmesi............................................................. 67

                 e. Zararın Tazminini Talep Hakkı........................................... 68

           D.  İspat.................................................................................... 70

           E. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Seçimlik Hakların

                Diğer Hukuksal Taleplerle İlişkisi ve Ayıp Hükümlerinin

                Yedek Hukuk Kuralı Niteliği............................................. 71

           F.   Zamanaşımı......................................................................... 71

                 a.  Genel  Olarak................................................................. 71

                 b.  Ayıplı İfadan Doğan Alacak Haklarının Tabi

                      Olduğu Zamanaşımı.......................................................... 72

                      i.    Genel Olarak............................................................... 72

                      ii.   Süre............................................................................ 74

                           aa. Taşınmaz yapı eserleri dışındaki eserlerde................. 74

                           bb. Taşınmaz yapı eserlerinde....................................... 74

                            cc. Yüklenicinin ağır kusurunun varlığı........................... 75

                      iii.  Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması........................... 76

                      iv.  Sonuçlar...................................................................... 76

III. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI........................................................ 77

       1.  BEDEL (ÜCRET) ÖDEME BORCU...................................... 77

           A.  Genel Olarak...................................................................... 77

           B.  Bedel Türleri ve Bedel Tutarının Belirlenmesi................ 77

                 a.  Genel Olarak.................................................................... 77

                 b.  Bedel Türleri.................................................................... 79

                      i.    Kesin Bedel................................................................ 79

                      ii.   Gerçek Olmayan Yaklaşık Bedel.................................. 81

                 c.  Bedel Tutarının Hiç Belirlenmemesi ve (Gerçek)

                      Yaklaşık Bedel................................................................. 81

                      i.    Genel Olarak............................................................... 81

                      ii.   Yaklaşık Bedelinin Aşılmasına Bağlı Olarak

                           İş  Sahibinin Yükleniciye Karşı Sahip Olduğu

                           Hukuksal Olanaklar (TBK m.482)................................ 82

                           aa. Genel Olarak.......................................................... 82

                           bb. Kural: TBK m.482/I Hükmü.................................... 82

                           cc. İstisna: İş Sahibinin Arsa veya Arazisinde

                                Yapılan Yapılardaki Durum..................................... 85

                           dd. Yüklenicinin İhbar Yükümü..................................... 86

                      iii.  Bedel Tutarı Üzerinde Anlaşma Olmadığı Hallerde

                           Bedel Tutarının Belirlenmesi (TBK m.481).................... 87

           C.  Bedel Alacağının Muacceliyet Anı..................................... 88

           D.  Olağanüstü Hallerde Yüklenicinin Kesin (Götürü)

                 Bedel Anlaşması ile Bağlılığının Sınırlandırılması

                 (TBK m.480/II).................................................................. 89

                 a.  Genel Olarak.................................................................... 89

                 b.  Şartları............................................................................. 90

                      i.    Olağanüstü Durumun Varlığı........................................ 90

                      ii.   Yüklenicinin Aşırı İfa Yükü.......................................... 92

                      iii.  Yüklenicinin Olağanüstü Durumu

                           İş Sahibine Gecikmeksizin İhbar Etmesi......................... 93

                      iv. Olağanüstü Durumun Yükleniciye Yüklenememesi........ 93

                 c.  Hukuksal Sonuçları........................................................... 93

IV. ESERİN veya ESERİ OLUŞTURAN MALZEMENİN TELEF

       (YOK) OLMASI........................................................................... 95

       1.  GENEL OLARAK................................................................... 95

       2.  ESERİN TESLİMDEN ÖNCE BEKLENMEDİK OLAY

           SEBEBİYLE TELEF OLMASI............................................... 96

           A.  Genel Olarak...................................................................... 96

           B.  Şartları................................................................................ 96

           C.  Hukuksal Sonuçları............................................................ 97

       3.  MALZEMENİN TELEF OLMASI......................................... 98

       4.  ESERİN İŞ SAHİBİNİN TEHLİKE ALANINDA

           GERÇEKLEŞEN SEBEPLERLE TELEF OLMASI.............. 99

           A.  Genel Olarak...................................................................... 99

           B.  Şartları................................................................................ 99

           C.  Hukuksal Sonuçları.......................................................... 100

V.   ESER SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SONA ERME HALLERİ ..... 101

       1.  İŞ SAHİBİNİN BEDEL VE TAZMİNAT ÖDEYEREK

           SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI............................................. 101

           A.  Genel Olarak.................................................................... 101

           B.  Şartları.............................................................................. 102

           C.  Hukuksal Sonuçları.......................................................... 103

       2.  YÜKLENİCİNİN ESER MEYDANA GETİRME

           (VEYA TESLİM) BORCUNUN İŞ SAHİBİYLE İLGİLİ

           SEBEPLER NEDENİYLE İMKANSIZLAŞMASI............... 106

           A.  Genel Olarak.................................................................... 106

           B.  Yüklenicinin Eser Meydana Getirme Borcunun

                 İş Sahibinin Riziko Alanında Gerçekleşen ve

                 İş Sahibinin Sorumlu Olmadığı Sebeplerle

                 İmkansızlaşması (TBK m.485/I)...................................... 108

                 a.  Şartları........................................................................... 108

                 b.  Hukuksal Sonuçları......................................................... 109

           C.  Yüklenicinin Eser Meydana Getirme Borcunun

                 İş Sahibinin Sorumlu Olduğu Sebeplerle

                 (Kusuruyla) İmkansızlaşması (TBK m.485/II)................ 110

                 a.  Şartları........................................................................... 110

                 b.  Hukuksal Sonuçları.......................................................... 110

       3.  YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜNÜN VEYA KUSURU

           OLAMAKSIZIN ESERİ MEYDANA GETİRMEDE

           YETERSİZ HALE GELMESİNİN (ESERİ

           TAMAMLAMA YETENEĞİNİ KAYBETMESİNİN)

           ESER SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ.......................................... 111

           A.  Genel Olarak.................................................................... 111

           B.  Şartları.............................................................................. 111

           C.  Sonuçları                                                                                      112

VI. ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPI SÖZLEŞMESİ ve SÖZLEŞMEYE

       BAĞLI BİR KISIM SORUNLAR............................................. 113

       1.  ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPI SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,

           HUKUKSAL NİTELİĞİ........................................................ 113

       2.  UYGULAMADAKİ ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPI

           SÖZLEŞMESİ TİPLERİ....................................................... 114

       3.  ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPI SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

           VE TADİLİ............................................................................ 116

       4.  ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPI SÖZLEŞMESİNE

           UYGULANACAK HÜKÜMLER.......................................... 117


 


§2. VEKALET SÖZLEŞMESİ

 

I.    YASAL DÜZENLEME, UYGULAMA ALANI ........................ 121

II.   TANIM....................................................................................... 121

III. ÖZELLİKLERİ.......................................................................... 12