Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Borçlar Hukuku ( Genel Hükümler - Özel Hükümler )

Borçlar Hukuku ( Genel Hükümler - Özel Hükümler )Sayfa Sayısı
:  
406
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-146-329-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ  

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile ilgili en geniş bilgileri içeren, Borçlar Hukukunun genel ve özel hükümlerini ele aldığımız bu çalışma, esas itibariyle, lisans ve ön lisans aşamasında bu dersi alan iktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi ve bunun gibi fakültelerde ve meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrenciler için bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Diğer yandan yapmış olduğumuz çalışmanın, memleketimizde yapılan başta KPSS ve hakimlik sınavları gibi değişik eleme sınavlarına hazırlanan adaylara yardımcı mahiyette bir kaynak olacağını düşünmekteyiz.


Bu nedenle, çalışmamızda, borçlar hukuku konuları özlü bir şekilde ana hatlarıyla ortaya konulmuş olup, çalışmamızın son bölümünde, bilgileri gözden geçirme imkanı sağlayan test soruları ve cevap anahtarı konmuştur. Bu haliyle öğrencilerimiz ve sınavlara hazırlanan adaylar için çalışmamızın yararlı bir eser olacağını umut ediyoruz.

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
 • 1. -GİRİŞ-9
 • I. -BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI-9
 • A. -Konusu-9
 • B. -Kaynakları-9
 • C. -Borçlar Hukukuna Hâkim Olan İlkeler-9
 • 1. -İrade Özgürlüğü-9
 • 2. -Nisbilik İlkesi-9
 • 3. -Kusur Sorumluluğu İlkesi-9
 • 4. -Dürüstlük İlkesi-9
 • II. -BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMI-9
 • A. -Tanımı-9
 • B. -Borç İlişkisinin Unsurları-9
 • 1. -Alacaklı-9
 • 2. -Borçlu-9
 • 3. -Edim-9
 • a. -Konusu-9
 • b. -Türleri-9
 • aa. -Olumlu-Olumsuz Edimler-9
 • bb. -Sürelerine Göre Edimler-9
 • cc. -Bölünebilir Bölünemez Edim-9
 • III. -SORUMLULUK-9
 • A. --den Sorumluluk (Bir Şeyden Doğan Sorumluluk)-9
 • B. --ile Sorumluluk (Malvarlığı ile Doğan Sorumluluk)-9
 • 1. -Sınırsız Sorumluluk-9
 • 2. -Sınırlı Sorumluluk-9
 • IV. -SORUMLULUK DOĞURMAYAN BORÇLAR (EKSİK BORÇLAR - TABİ BORÇLAR)-9
 • 2. -SÖZLEŞMELER-9
 • I. -KAVRAM-9
 • II. -SÖZLEŞMENİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE SÖZLEŞMEYE HÂKİM OLAN İLKELER-9
 • III. -SÖZLEŞMELERİN ÇEŞİTLERİ-9
 • A. -İsimli (Tipik), İsimsiz ve Karma Sözleşmeler-9
 • B. -Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler - Her İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-9
 • IV. -SÖZLEŞMELERİN KURULUŞU: İRADE AÇIKLAMASI-9
 • A. -Öneri (İcap)-9
 • 1. -Öneri ve Öneriye Davetin Farkları-9
 • 2. -Önerinin Bağlayıcılığı-9
 • 3. -Öneri Sayılmayan Durum (Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi)-9
 • 4. -Öneriden Dönme (Cayma)-9
 • B. -Kabul-9
 • V. -SÖZLEŞMENİN MEYDANA GELDİĞİ (KURULDUĞU) AN-9
 • VI. -AKDİN HÜKÜM VE SONUÇLARINI MEYDANA GETİRDİĞİ AN-9
 • VII. -SÖZLEŞMEDE İRADE BEYANLARININ BİRBİRİNE UYGUNLUĞU-9
 • VIII. -SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL-9
 • A. -Şeklin Türleri-9
 • 1. -Kanuni Şekil - İradi Şekil-9
 • 2. -Geçerlilik Şekli - İspat Şekil-9
 • 3. -Kanuni Geçerlilik Şeklinin Türleri-9
 • a. -Yazılı Şekil-9
 • b. -Resmi Şekil-9
 • B. -Şekle Uymamanın Sonuçları-9
 • IX. -GENEL İŞLEM KOŞULU İÇEREN SÖZLEŞMELERDE DENETİM-9
 • A. -Genel Olarak-9
 • B. -Genel İşlem Koşulunun Tanımı, Uygulama Alanı ve Unsurları-9
 • C. -Genel İşlem Koşullarının Denetimi ve Yaptırımlar-9
 • 3. -İRADE İLE İRADE AÇIKLAMASI ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK-9
 • I. -MUVAZAA-9
 • A. -Kavram ve Türleri-9
 • B. -Hükümleri-9
 • C. -Muvazaanın İspatı-9
 • II. -İRADE BOZUKLUĞU-9
 • A. -Sebepleri-9
 • 1. -Yanılma (Hata)-9
 • 2. -Aldatma (Hile)-9
 • 3. -Korkutma (İkrah)-9
 • B. -İrade Sakatlığının Hükümleri (Sonuçları)-9
 • 1. -Sözleşmeyi İptal-9
 • 2. -Tazminat ve Geri Verme Yükümü-9
 • 4. -AŞIRI YARARLANMA (GABİN)-9
 • I. -KAVRAM-9
 • II. -ŞARTLARI-9
 • A. -Objektif Şart-9
 • B. -Sübjektif Şart-9
 • 1. -Karşı Tarafın Özel Durumu-9
 • 2. -Yararlanma (Sömürme) Kastı-9
 • III. -HÜKÜMLERİ VE KULLANMA SÜRESİ-9
 • 5. -ÖN SÖZLEŞME (SÖZLEŞME YAPMA VAADİ)-9
 • 6. -TEMSİL-9
 • I. -TEMSİLİN TÜRLERİ-9
 • A. -Dolaylı Temsil-9
 • B. -Doğrudan Temsil-9
 • II. -TEMSİLİN ŞARTLARI-9
 • A. -Başkası Adına Hareket-9
 • B. -Temsil Yetkisinin Kaynağı (Kanuni Temsil-İradi Temsil)-9
 • C. -Temsil Yetkisinin Kapsamı-9
 • D. -Temsil Yetkisinin Sona Ermesi-9
 • E. -Yetkisiz Temsil-9
 • 7. -KUSUR SORUMLULUĞU (HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR)-9
 • I. -GENEL OLARAK-9
 • II. -KUSUR SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI-9
 • A. -Hukuka Aykırılık-9
 • 1. -Kavram-9
 • 2. -Hukuka Uygunluk Sebepleri-9
 • a. -Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)-9
 • b. -Zorda kalma (Zaruret Hali)-9
 • c. -Kendi Hakkını Koruma-9
 • d. -Zarar Görenin Rızası-9
 • e. -Kamu Gücü Kullanan Devlet Kuvvetlerinin Verdiği Zararlar-9
 • f. -Üstün Nitelikte Özel veya Kamusal Yarar-9
 • B. -Kusur-9
 • C. -Zarar-9
 • D. -İlliyet (Nedensellik) Bağı-9
 • 1. -Uygun İlliyet Bağı-9
 • 2. -Sebeplerin Çokluğu-9
 • a. -Ortak İlliyet-9
 • b. -Yarışan İlliyet-9
 • c. -Alternatif İlliyet-9
 • d. -Farazi İlliyet (Önüne Geçilen İlliyet)-9
 • 8. -KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ-9
 • I. -HAKKANİYET SORUMLULUĞU-9
 • II. -GÖZETİM VE DENETİM BORCUNDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK-9
 • A. -Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (TBK. m. 66)-9
 • 1. -Çalışan ve Çalıştıran İlişkisinin Bulunması-9
 • 2. -Zarara Müstahdemin Sebebiyet Vermesi-9
 • 3. -İstihdam Edilenin, Üçüncü Kişiye Zarar Vermiş Olması Gerekir-9
 • 4. -Müstahdemin Eylemi İle Doğan Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır-9
 • 5. -Kurtuluş Kanıtı Getirilmemiş Olmalıdır-9
 • B. -Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Doğan Sorumluluk (TBK. m. 116)-9
 • C. -Hayvan Bulunduranların (Tutanların) Sorumluluğu-9
 • D. -Bina ve Diğer Yapı Eseri Maliklerinin Sorumluluğu-9
 • E. -Ev (Aile) Başkanının Sorumluluğu-9
 • F. -Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu-9
 • G. -Diğer Kusursuz Sorumluluk Halleri-9
 • III. -TEHLİKE SORUMLULUĞU-9
 • A. -Genel Tehlike Sorumluluğu Hali-9
 • B. -Özel Tehlike Sorumluluğu Halleri-9
 • 1. -Motorlu Araç İşletenlerin Sorumluluğu-9
 • 2. -Diğer Tehlike Sorumlulukları-9
 • 9. -TAZMİNAT (HAKSIZ FİİLİN SONUCU - HAKSIZ FİİL TAZMİNATI) HÜKÜMLERİ-9
 • 10. -ZAMANAŞIMI SÜRESİ-9
 • 11. -SORUMLULUĞUN YARIŞMASI-9
 • 12. -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR-9
 • I. -KAVRAM-9
 • II. -ŞARTLARI-9
 • A. -Zenginleşme-9
 • B. -Zenginleşmenin Başkasının Aleyhine Olması-9
 • C. -Zenginleşme İle Zenginleştirici Eylem Arasında Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır-9
 • D. -Zenginleşme Haklı Bir Nedene Dayanmamalıdır-9
 • III. -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN NETİCESİ: İADE DAVASI-9
 • 13. -BORÇLARIN İFASI VE İFA ENGELLERİ-9
 • I. -İFA KAVRAMI-9
 • II. -İFA YERİ-9
 • III. -İFA ZAMANI-9
 • 14. -İFA İHLÂLLERİ (BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİ)-9
 • I. -KUSURLU VE KUSURSUZ İMKÂNSIZLIK (BORCUN HİÇ YERİNE GETİRİLMEMESİ - ADEMİ İFA - ÖDEMEME)-9
 • II. -BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ (KÖTÜ İFA - SÖZLEŞMENİN MÜSPET İHLALLERİ)-9
 • A. -Kavram-9
 • B. -Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları-9
 • 1. -Aynen İfa-9
 • 2. -Tazminat-9
 • 3. -Temerrüt (Borcun Zamanında İfa Edilmemesi)-9
 • III. -BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-9
 • A. -Borçlunun Temerrüdünün Şartları-9
 • B. -Borçlu Temerrüdünün Sonuçları-9
 • 1. -Borçlu Temerrüdünün Genel Sonuçlar-9
 • a. -Tazminat-9
 • b. -Kazadan Dolayı Sorumluluk-9
 • 2. -Borçlu Temerrüdünün Özel Sonuçları-9
 • a. -Para Borçlarında-9
 • aa. -Temerrüt Faizi-9
 • bb. -Aşkın Zarar (Ek Zarar, Munzam Zarar)-9
 • b. -İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde-9
 • aa. -Mehil (Ek Süre)-9
 • bb. -Alacaklının Seçimlik Hakları-9
 • 3. -Kısmi Temerrüt-9
 • 15. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ-9
 • 16. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI-9
 • I. -PARA BORÇLARINDA FAİZ-9
 • A. -Sözleşme İle Belirlenen Faiz (Anapara-Kapital Faizi)-9
 • B. -Kanuni Faiz-9
 • 17. BORÇLARIN SONA ERMESİ-9
 • I. -İFA-9
 • II. -İBRA-9
 • III. -YENİLEME (TECDİT)-9
 • IV. -ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ-9
 • V. -KUSURSUZ İMKÂNSIZLIK-9
 • VI. -TAKAS-9
 • A. -Takas Kavramı ve Kapsamı-9
 • B. -Takasın Şartları-9
 • C. -Alacaklının Rızasıyla Takas Edilebilir Alacaklar-9
 • D. -Takasta Bazı Özel Durumlar-9
 • E. -Takas-Mahsup Farkı-9
 • 18. ZAMANAŞIMI-9
 • I. -KAVRAM VE KAPSAM-9
 • II. -ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-9
 • III. -ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI VE HESAPLANMASI-9
 • IV. -ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI-9
 • V. -ZAMANAŞIMIN KESİLMESİ-9
 • VI. -ZAMANAŞIMININ HÜKÜMLERİ VE ÖZELLİKLERİ-9
 • 19. BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ: ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ), BORCUN ÜSTLENİLMESİ (NAKLİ), SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA-9
 • I. -ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ)-9
 • A. -Devir Türleri-9
 • 1. -İradi Devir (Rızai Temlik)-9
 • 2. -Yasal Devir (Kanuni Temlik)-9
 • 3. -Yargısal (Mahkeme Hükmü ile) Devir-9
 • B. -İradi Devrin Şartları-9
 • 1. -Devre Uygun Bir Alacağın Bulunması-9
 • 2. -Devir Anlaşmasının Kapsamı ve Şekli-9
 • C. -Devrin Hükümleri ve İfanın Kime Yapılacağı-9
 • D. -Devredenin Garanti Sorumluluğu-9
 • II. -BORCUN ÜSTLENİLMESİ (NAKLİ)-9
 • A. -Kavram-9
 • B. -İç ve Dış Üstlenme Sözleşmesi-9
 • C. -Borcun Üstlenilmesinin Hükümleri (Borçlunun Değişmesinin Sonuçları)-9
 • D. -Borca Katılma-9
 • E. -Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması-9
 • F. -İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi-9
 • III. -SÖZLEŞMENİN DEVRİ-9
 • IV. -SÖZLEŞMEYE KATILMA-9
 • 20. BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ: ALACAKLIYA HALEF OLMA, ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME-9
 • I. -ALACAKLIYA HALEF OLMA-9
 • II. -ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (EDİMİNİ TAAHHÜT)-9
 • III. -ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA (LEHİNE) SÖZLEŞME-9
 •  
 • 21. BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLARDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK-9
 • I. -MÜTESELSİL BORÇLULUK-9
 • A. -Kavram-9
 • B. -Müteselsil Borçluluğun Şartları-9
 • C. -Hükümleri-9
 • 1. -Alacaklıyla Borçlular Arasındaki İlişkisi-9
 • 2. -Borçluların Kendi Aralarındaki İç İlişki (Rücu ve Halefiyet)-9
 • II. -MÜTESELSİL ALACAKLILIK İLİŞKİSİ-9
 • 22. BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLARDAN KOŞULA (ŞARTA) BAĞLI SÖZLEŞMELER-9
 • I. -KOŞUL KAVRAMI VE TÜRLERİ (ERTELEYİCİ VEYA BOZUCU KOŞUL)-9
 • II. -KOŞULUN ORTAK HÜKÜMLERİ-9
 • 23. BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLARDAN BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI VE CEZA KOŞULU-9
 • I. -BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ -KAPARO-)-9
 • II. -CAYMA PARASI (PİŞMANLIK AKÇESİ, DÖNME CEZASI)-9
 • III. -CEZA KOŞULU-9
 • A. -Kavram ve Kapsam-9
 • IV. -TÜRLERİ-9
 • 24. İLÂN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME (VAADLER)-9
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • BORÇLAR HUKUKU ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ (ÖZEL HÜKÜMLER)
 • 25. GENEL OLARAK-9
 • 26. MÜLKİYETİ DEVİR AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER-9
 • I. -SATIŞ SÖZLEŞMESİ-9
 • A. -Satış Sözleşmesinin Unsurları-9
 • B. -Taşınır Satışı-9
 • C. -Yarar ve Hasarın Geçmesi-9
 • 1. -Kural-9
 • 2. -İstisnalar-9
 • 3. -Göndermeli (Mesafeli) Satışlarda Hasarın Geçişi-9
 • 4. -Satış Sözleşmesinde Tarafların Borçları-9
 • a. -Satıcının Borçları-9
 • aa. -Zilyetliği Devir ve Mülkiyeti Geçirme (Nakil) Borcu-9
 • bb. -Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül Borcu)-9
 • aaa. -Şartları-9
 • bbb. -Zapt Halinde Alıcının Hakları-9
 • ccc. -Zamanaşımı-9
 • cc. -Ayıptan Sorumluluk (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu-9
 • aaa. -Şartları-9
 • i. -Maddi Şartlar-9
 • ii. -Şekli Şartlar (Muayene ve İhbar Külfeti)-9
 • bbb. -Ayıba Karşı Tekeffül Sebebiyle Alıcı Lehine Doğan Haklar (Alıcının Seçimlik Hakları ve Tazminat Hakkı)-9
 • ccc. -Ayıptan Doğan Haklarda Zamanaşımı-9
 • b. -Alıcının Borçları-9
 • aa. -Bedeli Ödeme Borcu-9
 • bb. -Satılanı Devir Alma (Kabzetme) Borcu-9
 • cc. -Alıcının Diğer Yan Borçları-9
 • 5. -Taşınmaz Satışı-9
 • II. -MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ-9
 • III. -BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ-9
 • A. -Tanımı ve Niteliği-9
 • B. -Bağışlamanın Unsurları-9
 • 1. -Kazandırıcı İşlem ve Karşılıksız Kazandırma-9
 • 2. -Bağışlama Konusunda Anlaşma-9
 • C. -Bağışlamanın Türleri-9
 • 1. -Elden Bağışlama-9
 • 2. -Bağışlama Sözü Verme (Taahhüdü)-9
 • 3. -Koşula ve Ölüme Bağlı Bağışlama-9
 • 4. -Yüklemeli (Mükellefiyetli) Bağışlama-9
 • 5. -Bağışlayana Geri Dönme Koşullu Bağışlama-9
 • D. -Bağışlamanın Hükümleri ve Sona Ermesi-9
 • 27. İŞGÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER-9
 • I. -HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİ-9
 • A. -Türleri-9
 • B. -Genel Hizmet Sözleşmesi-9
 • 1. -Tanımı-9
 • 2. -Hükümleri-9
 • a. -İşçinin Borçları-9
 • aa. -İşi Yapma Borcu-9
 • bb. -İşi Özenle İfa Etme ve Sadakat Borcu-9
 • cc. -İşverenin Talimatına Uygun Davranma Borcu-9
 • dd. -Teslim ve Hesap Verme Borcu-9
 • ee. -Fazla Çalışma Borcu-9
 • b. -İşverenin Borçları-9
 • aa. -İşverenin Ücret Ödeme Borcu-9
 • bb. -İşçiye İş Verme Borcu-9
 • cc. -Araç ve Gereç Sağlama Borcu-9
 • dd. -İşçiyi Gözetme ve Koruma Borcu-9
 • 3. -Hizmet İlişkisinin Devri-9
 • 4. -Genel Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi-9
 • a. -Kendiliğinden Sona Erme Halleri-9
 • aa. -Ölüm-9
 • bb. -Tarafların Anlaşması (İkale)-9
 • cc. -Hizmet Akdinde Kararlaştırılan Belirli Sürenin Bitimi-9
 • b. -Fesih Bildirimiyle Sona Erme Halleri-9
 • aa. -Belirsiz Süreli (Süresiz) Sözleşmelerde-9
 • bb. -Deneme Kaydıyla Yapılmış Sözleşmelerde-9
 • cc. -Feshe Karşı İşçinin Korunması-9
 • c. -Derhâl Fesih Yoluyla Sona Erme Halleri-9
 • aa. -Haklı Sebeple Fesih-9
 • bb. -Ücretin Tehlikeye Girmesi Nedeniyle Fesih-9
 • cc. -Derhâl Feshin Sonuçları-9
 • aaa. -Haklı Sebeple Fesihte-9
 • bbb. --Haklı Sebebe Dayanmayan Fesihte-9
 • ccc. -İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya İşi Bırakmasında-9
 • 5. -Genel Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları-9
 • C. -Pazarlamacılık Sözleşmesi-9
 • D. -Evde Hizmet Sözleşmesi-9
 • 28. KULLANDIRMA SÖZLEŞMELERİ-9
 • I. -KİRA SÖZLEŞMESİ-9
 • A. -Kira Sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunu Sistematiğinde Düzenleniş Biçimi-9
 • B. -Kira Sözleşmesinin Tanımı ve Kapsamı-9
 • C. -Kira Sözleşmesinin Türleri-9
 • 1. -Kira Konusu Eşyanın Taşınır ya da Taşınmaz Olmasına Göre-9
 • 2. -Kira Konusu Eşyanın Ürün (Hasılat, Gelir) Getiren Bir Mal Olup Olmamasına Göre-9
 • 3. -Kira Sözleşmesi Süresinin Belirli Olup Olmamasına Göre-9
 • D. -Kira Sözleşmesine Uygulanacak Kurallar-9
 • 1. -Genel Olarak-9
 • 2. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Akdettikleri Sözleşmelerde-9
 • 3. -Ürün (Hasılat) Kirası Sözleşmelerinde-9
 • E. -Kira Sözleşmelerinin Ögeleri ve Süresi-9
 • 1. -Kira Sözleşmelerinin Ögeleri-9
 • a. -Kira Konusu Bir Mal-9
 • b. -Kira Konusu Malın Kullanılması Karşılığında Ödenecek Kira Parası-9
 • c. -Kiracıyla Kiraya Veren Arasında Bir Anlaşma-9
 • 2. -Kira Sözleşmelerinin Süresi-9
 • F. -Kira Sözleşmesinde Tarafların Karşılıklı Hak ve Borçları-9
 • 1. -Kiraya Verenin Borçları ve Hakları-9
 • a. -Borçları-9
 • aa. -Kira Konusu Eşyayı Kullanmaya Elverişli Biçimde Teslim ve Muhafaza (Koruma) Borcu-9
 • bb. -Kiralanan Malda Üçüncü Kişilerin Hak İleri Sürmeleri Halinde Buna Karşı Kiracıya Güvence Verme (Zapta Karşı Tekeffül) Borcu-9
 • cc. -Kiraya Verenin Vergi ve Benzeri Mükellefiyetleri Ödeme Borcu-9
 • dd. -Kiraya Verenin Yan Giderleri Ödeme Borcu-9
 • b. -Kiraya Verenin Hakları-9
 • aa. -Kira Parasının Ödenmesini İsteme Hakkı-9
 • bb. -Kiraya Verenin Hapis Hakkı-9
 • 2. -Kiracının Hakları ve Borçları-9
 • a. -Kiracının Hakları-9
 • b. -Kiracının Borçları-9
 • aa. -Kira Parasını Ödeme Borcu-9
 • bb. -Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Kullanma Borcu-9
 • c. -Kiracının Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Güvence (Depozito) Verme Borcu (TBK. 342)-9
 • d. -Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu-9
 • G. -Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına Özgü Özel Kurallar-9
 • H. -Kira Sözleşmesiyle Bağlantılı Sözleşme (TBK. 340)-9
 • I. -Kiracı Aleyhine Düzenlenme ve Sözleşmede Değişiklik Yapma Yasağı (TBK. 301, 343, 346)-9
 • İ. -Kira Bedelinin Taraflarca Belirlenmesi (TBK. 343)-9
 • J. -Kira Parasının Yeni Koşullara Uyarlanması Davası-9
 • K. -Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi-9
 • 1. -Genel Hükümler Kapsamında Bütün Kira Sözleşmeleri Bakımından Geçerli Olan Sona Erme Sebepleri-9
 • a. -Kendiliğinden Sona Erme-9
 • aa. -Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde-9
 • bb. -Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde-9
 • b. -Kira Sözleşmesinin Taraflarca Sona Erdirilmesi-9
 • aa. -Kiraya Verenin Sona Erdirme (Fesih) Hakkı ve Nedenleri-9
 • aaa. -Kiracının Sözleşmeye Uymaması Nedeniyle Fesih-9
 • bbb. --Kiracının İflâsı Nedeniyle Fesih-9
 • ccc. -Kiracının Ölümü Nedeniyle Fesih (TBK. 333)-9
 • ddd. --Önemli Nedenlerle Fesih-9
 • eee. -Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih-9
 • bb. -Kiracının Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı ve Nedenleri-9
 • aaa. -Kiraya verenin Sözleşmeye Uymaması Nedeniyle Fesih-9
 • bbb. -Önemli Nedenler Dolayısıyla Fesih-9
 • II. -KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN SONA ERME SEBEPLERİ-9
 • A. -TBK. Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebeplerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu-9
 • 1. -Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Fesih Bildirimi Yoluyla Sona Ermesi-9
 • a. -Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde-9
 • b. -Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde-9
 • 2. -Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Tahliye Davası Yoluyla Sona Ermesi-9
 • a. -Tahliye Sebepleri (Kiraya Veren veya Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler) ve Özellikleri-9
 • aa. -Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler-9
 • bb. -Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler-9
 • b. -Kiraya Verenin Kendisiyle İlgili Nedenlere Dayanarak Sözleşmeyi Sona Erdirebildiği Durumlar-9
 • c. -Kiraya verenin Kiracıyla İlgili Hususlar Nedeniyle Nedeniyle Tahliye Davası Açabildiği Durumlar-9
 • III. -KULLANIM ÖDÜNCÜ (ÂRİYET) SÖZLEŞMESİ-9
 • A. -Tanımı-9
 • B. -Öğeleri (Unsurları)-9
 • 1. -Kullanma Konusu Bir Şey ya da Hak-9
 • 2. -Karşılıksız (İvazsız) Kullanma-9
 • 3. -Tarafların Anlaşması-9
 • C. -Hükümleri-9
 • 1. -Kullanım Ödüncü Verenin Borçları-9
 • 2. -Kullanım Ödüncü Alanın Borçları-9
 • a. -Sözleşmeye Uygun Kullanma Borcu-9
 • b. -Şeyi Bizzat Kullanma (Başkasına Kullandırmama) Borcu-9
 • c. -Şeyin Bakım ve Korunmasına İlişkin Giderleri Ödeme Borcu-9
 • d. -Şeyi Geri Verme Borcu-9
 • 3. -Birden Çok Ariyet Alanın Sorumluluğu-9
 • D. -Sona Ermesi-9
 • 1. -Süreye Bağlı Sona Erme-9
 • a. -Sözleşmeyle Açıkça Bir Sürenin Belirlenmiş Olması-9
 • b. -Sözleşmeyle Açıkça Bir Sürenin Belirlenmemiş Olması-9
 • 2. -Kullanma Ödüncü Verenin Sözleşmeyi Bozması (Fesih)-9
 • 3. -Kullanım Ödüncü Alanın Ölümü-9
 • IV. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ-9
 • A. -Tanımı-9
 • B. -Öğeleri (Unsurları)-9
 • 1. -Ödünç Verilecek Bir Miktar Para ya da Misli Eşya-9
 • 2. -Ödünç Konusu Şeyin Mülkiyetinin Ödünç Alana Geçirilmesi-9
 • 3. -Ödünç Alanın Şeyin Eşit Miktar ve Nitelikteki Benzerinin Geri Vereceğini Üstlenmesi-9
 • a. -Genel Olarak-9
 • b. -Faiz Ödemenin Unsur Olup Olmadığı-9
 • c. -Faize Faiz Yürütülmesi (Mürekkep Faiz-Bileşik Faiz) Yasağı-9
 • 4. -Tarafların Anlaşması-9
 • C. -Tüketim Ödüncü Sözleşmesinin Hükümleri-9
 • 1. -Ödünç Verenin Borçları-9
 • 2. -Ödünç Alanın Borçları-9
 • 29. İŞGÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER-9
 • I. -ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ-9
 • A. -Tanım-9
 • B. -Eser Sözleşmesinin Unsurları-9
 • 1. -Eser Meydana Getirme (Eser İmali)-9
 • 2. -Bedel Ödeme Unsuru-9
 • 3. -Taraflar Arasındaki Anlaşma-9
 • C. -Yüklenicinin Borçları-9
 • 1. -Eser Meydana Getirme ve Zamanında Teslim Borcu-9
 • 2. -İşi Sadakat ve Özenle Yapma Borcu-9
 • 3. -Araç Gereç ve Malzemeyi Sağlama Borcu-9
 • 4. -İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borçları-9
 • a. -İşe Başlama ve Teslim Süresi Belli Olan İşlerde-9
 • b. -İşe Başlama ve Teslim Süresi Belli Olmayan İşlerde-9
 • 5. -Eseri Teslim Borcu-9
 • 6. -Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu-9
 • a. -Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Şartları-9
 • b. -İş Sahibinin Ayıba Tekeffülden Doğan Hakları-9
 • aa. -Genel Olarak-9
 • bb. -Eseri Kabulden Kaçınmak (Sözleşmeden Dönme)-9
 • cc. -Bedelden İndirim-9
 • dd. -Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme-9
 • ee. -Ayıp Sonucu Ortaya Çıkan Zararın Tazminini Talep Etme-9
 • c. -Ayıptan Doğan Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı-9
 • d. -4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun İle Getirilen Özel Sorumluluk-9
 • D. -İşsahibinin Borçları ve Hakları-9
 • 1. -İşsahibinin Borçları-9
 • a. -Genel Olarak-9
 • b. -Eserin Bedelini Ödeme Borcu-9
 • 2. -İş Sahibinin Hakları-9
 • E. -Eserde Meydana Gelen Zararın (Hasarın) Geçişi-9
 • F. -Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi-9
 • G. -Zamanaşımı-9
 • II. -VEKÂLET SÖZLEŞMESİ-9
 • A. -Vekâlet Sözleşmesinin Tanımı, Kapsamı ve Şekli-9
 • B. -Unsurları-9
 • 1. -Bir İşin Görülmesi veya İşlemin Yapılması-9
 • 2. -İşin Başkası Çıkarına ve İradesine Uygun Yapılması-9
 • 3. -Vekilin Edim Sonucundan Değil, Edimin Özenle Görülmesinden Sorumlu Olması ve Vekilin Bağımsız Olması-9
 • 4. -Ücretin Zorunlu Unsur Olmadığı-9
 • 5. -Anlaşma-9
 • C. -Vekâletin Öteki İşgörme Sözleşmelerinden Farkları-9
 • 1. -İş (Hizmet) Sözleşmesinden Farkları-9
 • 2. -Eser Sözleşmesinden Farkları-9
 • 3. -Yayın Sözleşmesinden Farkları-9
 • 4. -Taşıma Sözleşmesinden Farkları-9
 • 5. -Vekâletin Özel Çeşitlerinden Farkları-9
 • a. -Simsarlık (Tellallık) Sözleşmesinden Farkları-9
 • b. -Kredi (İtibar) Mektubu ve Kredi Emrinden Farkları-9
 • c. -Komisyondan Farkları-9
 • D. -Tarafların Borçları-9
 • 1. -Vekilin Borçları-9
 • a. -Vekilin Sadakat Borcu-9
 • b. -Vekilin İşi Özenle Görme (Yapma) Borcu-9
 • c. -Müvekkilin İradesine, Özellikle Talimatına Uygun Davranma Borcu-9
 • d. -Sır Saklama Borcu-9
 • e. -İşi Kendisi Yapma (Şahsen İfa) Borcu-9
 • f. -Hesap Verme Borcu-9
 • 2. -Müvekkilin (Vekâlet Verenin) Borçları-9
 • a. -Ücret Ödeme Borcu-9
 • b. -Vekil Tarafından Yapılan Masrafları ve Verilen Avansları Ödeme Borcu-9
 • c. -Vekili Müvekkil Hesabına Giriştiği Borçtan Kurtarma Yükümlüğü-9
 • d. -Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu-9
 • E. -Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi-9
 • III. -VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME-9
 • A. -Tanımı ve Özellikleri-9
 • B. -Hükümleri-9
 • 1. -İşsahibi ve İşgörenin Borçları-9
 • 2. -İşsahibi ve İşgörenin Hakları-9
 • 3. -İşgörenin Sorumluğu-9
 • IV. -HAVALE-9
 • A. -Tanımı ve Niteliği-9
 • B. -Havalenin İşlevi-9
 • C. -Havalenin Şekli-9
 • D. -Havalenin Hükümleri-9
 • 1. -Havale Veren İle Alıcı Arasındaki İlişki-9
 • 2. -Havale Veren İle Havale Ödeyicisi Arasındaki İlişki-9
 • 3. -Havale Alıcısı İle Havale Ödeyicisi Arasındaki İlişki-9
 • E. -Akreditif (Kredi Mektubu)-9
 • 30. SAKLAMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELERDEN SAKLAMA (EMANET, VEDİA) SÖZLEŞMESİ-9
 • I. -TANIMI-9
 • II. -UNSURLARI (ÖĞELERİ)-9
 • A. -Saklanacak Bir Taşınır-9
 • B. -Bu Taşınırın Güvenli Bir Yerde Saklanması-9
 • C. -İstenildiği Zaman Şeyin Saklatana Geri Verilmesi-9
 • D. -Tarafların Anlaşması-9
 • E. -Ücretin Zorunlu Unsur Olmaması-9
 • III. -HÜKÜMLERİ-9
 • A. -Saklayanın Borçları-9
 • 1. -Eşyayı Kabul Borcu-9
 • 2. -Eşyayı Saklama Borcu-9
 • 3. -Eşyayı Kullanmama Borcu-9
 • 4. -Eşyayı Geri Yerme Borcu-9
 • B. -Saklatanın Borçları-9
 • 1. -Ücret Ödeme Borcu-9
 • 2. -Masraf ve Zararları Ödeme Borcu-9
 • IV. -SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ-9
 • 31. GÜVENCE SAĞLAMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELERDEN KEFALET SÖZLEŞMESİ-9
 • I. -TANIM-9
 • II. -KEFALET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLERİ-9
 • A. -Hukuki Niteliği ve Uygulama Alanı-9
 • B. -Kefalet Sözleşmesinin Özellikleri-9
 • 1. -Kefaletin Fer’iliği (Asıl Borca Bağlılığı)-9
 • 2. -Kefaletin Taliliği (İkinci Derecede Oluşu)-9
 • 3. -Kefaletin İvazsız Oluşu-9
 • 4. -Tazminat Yükümlülüğü İçermesi-9
 • III. -KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI-9
 • A. -Para ile Belirlenebilir Bir Borcun ve Miktarın (Limitin) Bulunması-9
 • B. -Başkasına Ait Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması-9
 • C. -Kefil Olma Ehliyeti-9
 • D. -Kefalet Sözleşmesinin Şekline Uyulması (TBK. 583)-9
 • E. -Eşin Rızasının Alınması (TBK. 584)-9
 • IV. -KEFALETİN TÜRLERİ-9
 • A. -Adi Kefalet (TBK. 585)-9
 • 1. -Genel Olarak-9
 • 2. -Adi Kefalette İleri Sürülebilecek Def’iler (Tartışma ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’ileri)-9
 • 3. -Tartışma (Peşin Dava) Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller-9
 • a. -Borçlu Aleyhine Yapılan Takibin Sonucunda Kesin Aciz Belgesi Alınması (TBK. 585/I, b. 1)-9
 • b. -Borçlu Aleyhine Türkiye’de Takibatın İmkânsız Hâle Gelmesi veya Önemli Ölçüde Güçleşmesi (TBK. 585/I, b. 2)-9
 • c. -Borçlunun İflasına Karar Verilmesi (TBK. 585/I, b. 3)-9
 • d. -Borçluya Konkordato Mehli Verilmiş Olması (TBK. 585/I, b. 4)-9
 • 4. -Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller-9
 • B. -Müteselsil Kefalet-9
 • C. -Birlikte Kefalet-9
 • 1. -Olağan Birlikte Kefalet-9
 • 2. -Zincirleme (Müteselsil) Birlikte Kefalet-9
 • D. -Kefile Kefalet ve Rücua Kefalet (TBK. 588)-9
 • V. -KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ-9
 • A. -Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı-9
 • 1. -Genel Olarak-9
 • 2. -Kefilin Sorumlu Olduğu Alacak Kalemleri-9
 • a. -Asıl Borç İle Borçlunun Kusur veya Temerrüdünün Yasal Sonuçları (TBK. 589/II, b. 1)-9
 • b. -Dava ve Takip Masrafları (TBK. 589/II, b. 2)-9
 • c. -Belli Miktarda Akdi Faizler (TBK. 589/II, b. 3)-9
 • B. -Kefilin Takibi-9
 • C. -Kefilin Sahip Olduğu Def’iler (Savunma Olanakları)-9
 • 1. -Genel Olarak Def’i ve Anlamı-9
 • 2. -Kefilin Asıl Borç İlişkisine Ait Def’iler (Savunma Olanakları)-9
 • 3. -Kefile ait Def’iler (Savunma Olanakları)-9
 • D. -Alacaklının Hak ve Külfetleri-9
 • 1. -Alacaklının Bazı Durumlarda Gerekeni Yapma ve Durumu Kefile İhbar Külfeti-9
 • 2. -Ödemeyi Kabul Külfeti-9
 • 3. -Teminatları ve İspat Belgelerini Saklama, Kefile Devir ve Tevdi Külfeti-9
 • VI. -KEFİL iLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ-9
 • A. -Kefilin Ödemeyi İhbar Külfeti (Yükümü)-9
 • B. -Kefilin Asıl Borçludan Kendisine Güvence (Teminat) Vermesini ve Kendisini Kefaletten Kurtarmasını İsteme Hakkı-9
 • C. -Kefilin Asıl Borçluya Rücu Hakkı-9
 • 1. -Genel Olarak-9
 • 2. -Kefilin Rücu Hakkının Koşulları-9
 • a. -Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Bulunması-9
 • b. -Kefilin, Alacaklıya Olan Borcunu İfa Etmesi (İvaz)-9
 • c. -Asıl Borcun Muaccel Olması-9
 • VII. -KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESI-9
 • A. -Asıl Borcun Sona Ermesine Bağlı Sebepler-9
 • B. -Kefalet Sözleşmesine İlişkin Nedenlerle Sona Erme Sebepleri-9
 • 1. -Süreye Bağlı Sona Erme-9
 • a. -Belirli Süre İçin Kefalette-9
 • b. -Belirli Süreyle Sınırlı Olmayan (Süresiz) Kefalette-9
 • c. -Gerçek Kişinin Verdiği Kefaletin On Yıl Sonra Sona Ermesi-9
 • 2. -Çalışanlara Kefalette Sona Erme-9
 • 3. -Kefaletten Dönme Yoluyla Sona Erme-9
 • 4. -Alacaklının Ödemeyi Haksız Olarak Kabul Etmemesi Nedeniyle Kefaletin Sona Ermesi-9
 • 5. -Birlikte Kefalette Özel Sona Erme Sebebi-9
 • ÖRNEK TEST SORULARI-9
 • TEST -1- -SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE ŞEKİL-9
 • TEST -2- -İRADE SAKATLIĞI, AŞIRI YARARLANMA (GABİN) VE MUVAZAA-9
 • TEST -3- -TEMSİL-9
 • TEST -4- -HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR-9
 • TEST -5- -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME-9
 • TEST -6- -BORÇLARIN İFASI, İFA ENGELLERİ VE İFA ETMEMENİN SONUÇLARI-9
 • TEST -7- -BORÇLARIN SONA ERMESİ, ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ), MÜTESELSİL SORUMLULUK HALLERİ, KOŞULA BAĞLI BORÇ, CEZAİ KOŞUL, BAĞLANMA PARASI (PİŞMANLIK AKÇESİ VE CAYMA PARASI (PİŞMANLIK AKÇESİ)-9
 • GENEL DENEME TESTİ GENEL HÜKÜMLER TEST -1--9
 • ÖZEL HÜKÜMLER TEST -2--9
 •  
 • CEVAP ANAHTARI-9
 •  
 • KAYNAKLAR-9