Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması

Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının KorunmasıSayfa Sayısı
:  
541
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-6689-45-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ iii SUNUŞ V İÇİNDEKİLER Xİ ÇİZELGE VE ÇİZİMLER LİSTESİ XXİİİ KISALTMALAR XXV GİRİŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE GENEL OLARAK ULUSLARARASI KORUMA BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ANA ORGANLARI I. Birleşmiş Milletler Örgütü ve Organları 2 1. Genel Kurul 3 2. Güvenlik Konseyi 4 3. Ekonomik ve Sosyal Konsey 5 4. Uluslararası Adalet Divanı 6 5.Vesayet Konseyi 7 6. Sekreterlik 8 II. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Organları 9 1. Uluslararası Çalışma Konferansı 11 2. Yönetim Konseyi 11 3. Uluslararası Çalışma Bürosu 12 III.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ve Organları 13 1. Genel Konferans 14 2. Yürütme Konseyi 15 3. Sekreterlik 15 İKİNCİ BOLUM ULUSLARARASI KORUMANIN DOĞUŞU, DAYANAKLARI VE KORUMA YÖNTEMLERİNE TOPLU BAKIŞ I. Korumada İnsan Hakları Eğitiminin Önceliği 18 II Uluslararası Korumanın Doğuşu 19 A. Geleneksel Uluslararası Hukuk Anlayışı ve Değişmesi 20 B. Milletler Cemiyeti Antlaşması Koruma Yöntemleri 24 1. Vekalet Yöntemi 26 2. Uluslararası Çalışma Örgütü Yöntemleri 27 3. Azınlıkların Korunması Yöntemi 29 a. Korumanın Dayanakları 29 aa. Barış Antlaşmaları 30 bb. Özel Azınlık Anlaşmaları 30 cc. Milletler Cemiyetine Üye Olma Sırasında Kimi Devletlerce yapılan Açıklamalar 31 dd. Komşu Devletler Arasında Yapılan Kimi Anlaşmalar 31 b. Korumanın İçeriği 31 c. Koruma Yöntemi ve Organı: Dilekçelerin İncelenmesi ve Azınlıklar Komitesi 31 d. İncelemenin Sonuçlanması 33 e. Uygulamanın Değerlendirilmesi 34 III.Uluslararası Korumanın Dayanakları ve Koruma Yöntemlerine Genel Bir Bakış 36 A. Korumanın Dayanakları 36 B. Koruma Yöntemlerine Genel Bir Bakış 37 1. Koruma ve Denetim Yöntemlerinin Sınıflandırılması 38 a. Raporlara Dayanan Koruma ve Denetim 38 b. Yakınmalara Dayanan Koruma ve Denetim 39 c. Ziyaretlere Dayanan Koruma ve Denetim 40 2. İki Yöntemin Öncüsü: Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası 40 a. Raporlara Dayanan Genel Koruma ve Denetim 41 b. Yakınmalara Dayanan Genel Koruma ve Denetim 41 c. Yakınmalara Dayanan Özel Koruma ve Denetim 41 d. Yıllık ve Küresel İzleme Yöntemleri 42 BİRİNCİ KESİM UZMAN KURULUŞLARDA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI YÖNTEMLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ KORUMA VE DENETİM YÖNTEMLERİ I. Sözleşmeler ve Konularına Göre Kümelendirilmesi 45 1. İnsan Hakları İle İlgili Belgeler 45 2. İstihdam İle İlgili Belgeler 45 3. Çalışma Koşulları ve Sosyal Politika İle İlgili Belgeler 46 4. Sosyal Güvenlik İle İlgili Belgeler 46 5. İşçi-İşveren İlişkileri İle İlgili Belgeler 46 6. Kadınların Çalışması İle İlgili Belgeler 47 7. Aile Sorumlulukları Olan Çalışanlar İle İlgili Belgeler 47 8. Çocuk ve Gençlerin Korunması İle İlgili Belgeler 47 9. Yaşlı Çalışanlar İle İlgili Belgeler 47 10. Özel Çalışan Kesimler İle İlgili Belgeler 47 11. Çalışma Yönetimi İle İlgili Belgeler 47 II. Birinci Kuşak Koruma: Genel Denetim Yöntemleri 49 A. Raporlara Dayalı Genel Denetim 50 1. Sözleşmelerin Onaylanması 50 2. Rapor Sunma Yükümlülüğü 52 3. Onaylanmayan Sözleşme ve Tavsiyelere İlişkin Raporlar 59 4. Temel İlke ve Haklara İlişkin Raporlar 61 5. Denetim Organları 62 a. Uzmanlar Komisyonu 62 b. Konferans Komisyonu 68 B. Yakınmalara Dayalı Genel Denetim 74 1. Sendikaların Yakınmaları 74 2. Taraf Devletlerin yada Konferans Delegelerinin Yakınmaları 77 III. İkinci Kuşak Koruma: Yakınmalara Dayalı Özel Denetim 79 A. Özel Denetim Yönteminin Nedenleri 80 B. Özel Denetim Yönteminin Organları 81 1. Sendika Özgürlüğü Araştırma ve Uzlaştırma Komisyonu 81 2. Sendika Özgürlüğü Komitesi 85 a. Başlangıçtaki İşlevleri ve Değişmesi 85 b. Yapısı ve İşlevleri 86 c. Yetkisi ve Sorumluluğu 88 d. Kabul Edilebilirlik Koşulları 91 e. İnceleme Yöntemi ve Sonucu 93 f. Yakınmalara Toplu Bir Bakış 95 3. Doğrudan İlişki Yöntemi 99 4. SÖK Denetiminin Etkisi 102 IV. Üçüncü Kuşak Koruma: Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi İzleme Yöntemleri 104 A. İzleme Yöntemleri 107 1. Yıllık Raporlara Dayalı İzleme 107 2. Küresel Raporlara Dayalı İzleme 109 B. Değerlendirme 110 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ KORUMA YÖNTEMLERİ I. Raporlara Dayalı Koruma Yöntemleri 116 A. Öğretim Alanında Ayrımcılığa Karşı Savaşım Sözleşmesi Koruma Yöntemi 116 1. Güvenceye Alınan Haklar ve Taraf Devletlerin Yükümlülükleri 117 2. Raporlara Dayalı Denetim ve İşleyişi 120 a. Denetim Organı: Sözleşme ve Tavsiyeler Komitesi ve Görevleri 121 b. Raporlara Dayalı Denetimin Değerlendirilmesi ve Reform Seçenekleri 125 3. Devletten Devlete Yakınmalara Dayalı Denetim ve İşleyişi 126 a. Uzlaştırma ve Yardım Komisyonu: Yapısı ve Görevleri 127 b. Kabul Edilebilirlik Koşullan 128 c. Yakınmaların İncelenmesi ve Sonucu 129 4. Yorum ve Uygulanma Uyuşmazlıklarının Çözülmesi 129 B. 1966 ve 1997 Tavsiyeleri Koruma Yöntemleri 130 1. 1966 Tavsiyesinin İçeriği 130 2. 1997 Tavsiyesinin İçeriği 132 3. Raporlara Dayalı Denetim ve İşleyişi 134 a. Denetim Organı: Ortak Komite 134 b. Denetim Yöntemi ve İşleyişi 135 4. Tavsiyenin Uygulanmadığı Savlarının İncelenmesi 138 II. Yakınmalara Dayalı Koruma: 104 Yöntemi 141 A. Yöntemin Hukuksal Dayanağı 142 B. Denetimin İşleyişi 144 1. Yakınmacılar 144 2. Yakınmaların Türleri 145 3. Yakınma Konusu Olabilen Haklar 146 4. Yakınmaların Kabul Edilebilirlik Koşullan ve Uygulama 147 5. Yakınmaların İncelenmesi ve Sonucu 152 a. Hazırlık Önlemleri 152 b. Komitenin İncelemesi ve Gizlilik İlkesi 153 c. İncelemenin Sonucu 156 6. 104 Yönteminin Bilançosu ve Değerlendirilmesi 158 İKİNCİ KESİM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI YÖNTEMLERİ BEŞİNCİ BÖLÜM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KORUMA YÖNTEMLERİNE TOPLU BAKIŞ I. Koruma Yöntemlerinin Sınıflandırılması 161 II. Yargısal Olmayan Koruma Yöntemleri 164 A. Sözleşme-Dışı Koruma Yöntemleri 164 1. Sözleşme-dışı Koruma Yöntemlerinin Türleri 165 a. Ekonomik ve Sosyal Konsey Yöntemleri 165 aa. 1235 Yöntemi 165 bb. 1503 Yöntemi 165 b. İnsan Haklan Komisyonu Özel Yöntemleri 166 aa. Konusal Özel Yöntemler 166 bb. Ülkesel Özel Yöntemler 167 2. Sözleşme-dışı Yöntemlerin Dayanağı 168 B. Sözleşme-İçi Koruma Yöntemleri 168 1. Sözleşme-içi Yöntemlerin Organları ve Türleri 169 a. Raporlara Dayalı Koruma 170 b. Devletten Devlete Yakınmalara Dayalı Koruma 171 c. Bireysel Yakınmalara Dayalı Koruma 171 d. Soruşturma Yoluyla Koruma 172 e. Ziyaretlere Dayalı Koruma 173 2. Sözleşme-içi Yöntemlerin Dayanağı 173 III. Yargısal Koruma Yöntemleri 173 ALTINCI BÖLÜM HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ KALDIRILMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ VE KORUMA YÖNTEMLERİ I. Sözleşmenin Güvenceye Aldığı Haklar ve Taraf Devletlerin Yükümlülükleri 176 II. Koruma ve Denetim Yöntemleri ve İşleyişi 179 1. Komitenin Yapısı ve Çalışması 180 2. Raporlara Dayalı Koruma 182 3. Devletten Devlete Yakınmalara Dayalı Koruma 183 4. Bireysel Yakınmalara Dayalı Koruma 185 5. Yorum ve Uygulanma Uyuşmazlıklarının Çözülmesi 188 6. Vesayet Altındaki ve Özerk Olmayan Topraklar 189 7. Komite Çalışmalarının Geleceği 190 YEDİNCİ BÖLÜM APARTHEID SUÇUNUN KALDIRILMASI VE CEZALANDIRILMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ VE KORUMA YÖNTEMİ I. Sözleşmenin İçeriği ve Taraf Devletlerin Yükümlülükleri 193 II. Koruma ve Denetim Yöntemi ve İşleyişi 196 1. Sanıkların Uluslararası Ceza Mahkemesinde Yargılanması 196 2. Aparteid′a Karşı Grup 196 3. Raporlara Dayalı Denetim 197 4. İnsan Hakları Komisyonuna Tanınan Yetki 197 5. Yorum ve Uygulanma Uyuşmazlıklarının Çözülmesi.... 198 SEKİZİNCİ BÖLÜM KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ VE KORUMA YÖNTEMLERİ Taraf Devletlerin Yükümlülükleri 200 II. Koruma ve Denetim Yöntemleri ve İşleyişi 205 1. Komitenin İşlevleri, Yapısı ve Çalışması 205 2. Raporlara Dayalı Koruma 208 a. Rapor Sunma Yükümlülüğü 209 b. Raporların İncelenmesi ve İncelemenin Sonucu 211 3. Devletten Devlete Yakınmalara Dayalı Koruma 212 a. Yakınan ve Yakınılan Devletlerin Yazışması 213 b. Komiteye Başvurulması 213 c. Uzlaştırma Komisyonu ve Yakınmayı İncelemesi 215 d. Uygulanmayan Bir Yöntem 216 4. Bireysel Yakınmalara Dayalı Koruma: Seçmeli Protokol Yöntemi 216 a. Yakınmaların Kabul Edilebilirlik Koşulları 217 b. Yakınmaların İncelenmesi 219 c. Denetimin Sonuçları ve İzleme Etkinlikleri 224 DOKUZUNCU BÖLÜM EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ VE KORUMA YÖNTEMİ I. Sözleşmenin Güvenceye Aldığı Haklar ve Taraf Devletlerin Yükümlülükleri 228 II. Koruma ve Denetim Yöntemi ve İşleyişi 232 1. Tarihçe: Çalışma Grubundan Komiteye 232 2. Komitenin Yapısı ve İşlevleri 233 3. Raporlara Dayalı Koruma 234 a. Rapor Sunma Yükümlülüğü 235 b. Rapor Sunmanın Anlam ve Amaçları 237 c. Limburg İlkeleri: Yükümlülüklerin Kapsamı 239 d. Raporların İncelenmesi ve Komitenin Kararı 240 e. Komitenin İzleme Önlemleri Konusunda Uyguladığı Yöntemler 242 4. Komitenin Koruma Dışındaki Etkinlikleri 244 5. Bireysel Yakınmalara Dayalı Koruma ve Seçmeli Protokol Hazırlama Çalışmalar 247 a. Komitenin Hazırladığı Seçmeli Protokol Tasarısı 247 b. Tasarı İçin Görüş Alınması 248 c. Bağımsız Uzman Atanması 248 d. Çalışma Grubu Kurulması 249 6. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakların Korunmasında Uygulanan Sözleşme-dışı Yöntemler 250 ONUNCU BÖLÜM KADINLARA KARŞI TÜM AYRIMCILIK BİÇİMLERİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ VE KORUMA YÖNTEMLERİ I. Sözleşmenin Güvenceye Aldığı Haklar ve Taraf Devletlerin Yükümlülükler II. Koruma ve Denetim Yöntemleri ve İşleyişi 257 1. Komitenin Yapısı ve Çalışması 257 2. Raporlara Dayalı Koruma 260 a. Rapor Sunma Yükümlülüğü 260 b. İncelemenin Sonucu 262 c. Komitenin Genel Tavsiyeleri 263 3. Bireysel Yakınmalara Dayalı Koruma 265 a. Kabul Edilebilirlik Koşulları 266 b. Yakınmaların İncelenmesi ve Sonucu 267 4. Komitenin Soruşturma Yapma Yetkisi 268 5. Kadının Durumu Komisyonu ve Yakınmaları İncelemesi 271 6. Yorum ve Uygulanma Uyuşmazlıklarının Çözülmesi.... 273 ONBİRİNCÎ BÖLÜM İŞKENCEYE VE BAŞKA ZALİMCE, İNSANLIKDIŞI YADA ONUR KIRICI CEZA YADA DAVRANIŞLARA KARŞI SÖZLEŞME VE KORUMA YÖNTEMLERİ I. Sözleşmenin İçeriği: Taraf Devletlerin Yükümlülükleri 277 II. Koruma ve Denetim Yöntemleri ve İşleyişi 279 1. Komitenin Yapısı ve Çalışması 280 2. Raporlara Dayalı Koruma 281 3. Komitenin Soruşturma Yapma Yetkisi ve Yöntemi 284 4. Devletten Devlete Yakınmalara Dayalı Koruma 287 a. Yakınmanın Devletlerce Çözülmeye Çalışılması 287 b. Yakınmanın Komitece İncelenmesi ve Dostça Çözüm 287 5. Bireysel Yakınmalara Dayalı Koruma 288 a. Kabul Edilebilirlik Koşullan ve İncelemesi 288 b. Öz İncelemesi 290 6. Yorum ve Uygulanma Uyuşmazlıklarının Çözülmesi.... 293 7. Seçmeli Protokol ve Ziyaretlere Dayalı Koruma 293 a. Protokolün Hazırlık Süreci 294 b. Genel İlkeler 296 c. İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi: Yapısı ve Görevi 296 aa. Alt Komitenin Yapısı 296 bb. Alt Komitenin Görev ve Yetkileri 298 d. Ulusal Önleme Mekanizmaları 300 e. Yükümlülükleri Erteleme Olanağı 301 f. Mali Kurallar ve Özel Fon Oluşturulması 301 g. Öteki Benzer Koruma Yöntemleriyle İlişkiler 301 h. Seçmeli Protokolün Değerlendirilmesi 302 ONIKINCI BOL UM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE KORUMA YÖNTEMİ I. Güvenceye Alınan Haklar ve Taraf Devletlerin Yükümlülükleri. 306 II. Koruma ve Denetim Yöntemi ve İşleyişi 313 1. Komitenin Yapısı ve Çalışması 313 2. Raporlara Dayalı Koruma 317 a. Rapor Sunma Yükümlülüğü 317 b. Komitenin Raporlar Konusundaki Genel Tavsiyeleri 318 3. Raporların İncelenmesi ve Son Gözlemler 320 4. Genel Tartışma Günleri ve Genel Gözlemler 322 5. Sözleşmenin Uygulanmasında Uluslararası İşbirliği 323 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE ÜYELERİNİN KORUNMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ VE KORUMA YÖNTEMLERİ I. Güvenceye Alınan Haklar ve Taraf Devletlerin Yükümlülükleri. .326 II. Koruma ve Denetim Yöntemleri ve İşleyişi 335 1. Komitenin Yapısı ve Çalışması 335 2. Raporlara Dayalı Koruma 336 3. Devletten Devlete Yakınmalara Dayalı Koruma 337 4. Bireysel Yakınmalara Dayalı Koruma 339 5. Yorum ve Uygulanma Uyuşmazlıklarının Çözülmesi 339 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞME-İÇİ KORUMA YÖNTEMLERİNİN ORTAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI I. Sözleşme-içi Koruma Yöntemlerinin Ortak Sorunları 341 A. İnsan Haklan Dünya Konferansı Öncesinde Sorunlar 342 1. Denetim Organları Başkanlarına Göre Sorunlar 342 2. Uzmanlara Göre Sorunlar 343 B. İnsan Hakları Dünya Konferansı Sonrasında Sorunlar 344 1. Bağımsız Uzman Raporuna Göre Sorunlar 345 2. İnsan Haklan Yüksek Komiserliğine Göre Sorunlar.... 346 II. Çözüm Arayışları ve Bağımsız Uzman Atanması 347 A. Bağımsız Uzman Alston′un Raporları ve Çözüm Önerileri 347 1. Koruma Yöntemlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri 349 a. Sözleşmelerin Tüm Devletlerce Onaylanması Hedefi 350 b. Raporların Gecikmeli Sunulması Sorunu ve Çözüm Önerileri 351 c. Tüm Raporların Sunulması Durumunda Koruma Sisteminin Yetersizliği Sorunu 353 d. Raporlara ve Öteki Belgelere İlişkin Sorunlar 355 e. Özel Raporlar yada İvedi Yöntemler 356 2. Orta ve Uzun Dönemlerde Reform Sorunsalı 356 3. Başka Çeşitli Sorunlar 358 4. Bağımsız Uzmanın Çözüm Öneriler 359 B. Bağımsız Uzmanın Son Raporuna İlişkin Gözlemler 361 III. Bağımsız Uzmanın Önerilerine İlişkin Görüşler ve Tartışmalar 362 A. Sözleşmesel Organların Görüşleri 362 1. Komitelerin Önerilere İlişkin Görüşleri 362 2. Sekreterliğin İncelemesine Göre Evrensel Onay ve Rapor Sunmama Sorunu 363 3. Öneriler ve Uygulamalar 365 4. Tek Rapor Hazırlanması Sorunu 366 B. Sözleşmesel Koruma Yöntemlerinde Reform Konusunda Bir Düşünce Toplantısı Raporundaki Görüşler 368 C. Komitelerarası İkinci Toplantı Komite Başkanlarının 15. Toplantısının Raporları 370 1. Komitelerarası İkinci Toplantıda Görüş Birliği Sağlanan Noktalar 370 2. Komite Başkanlarının Onbeşinci Toplantısında Görüş Birliği Sağlanan Noktalar 371 3. Öneriler Üzerine Saptamalar ve Düşünceler 373 IV. Koruma Yöntemlerine İlişkin Genel Düşünceler ve Somut Öneriler 375 ONBEŞİNCİ BÖLÜM 1503 YÖNTEMİ AÇIK VE SİSTEMLİ İHLAL DURUMLARINA KARŞI KORUMA I. Sözleşme-Dışı Yöntemlerin Tarihsel Gelişimi 382 1. 1503 Yöntemi İle İnsan Hakları Komisyonu Özel Yöntemleri Öncesi (1946-1976 Dönemi) 383 2. 1235 Sayılı Karar (1967) 384 II. 1503 Yöntemi ve İşleyişi (1970) 386 1. Kabul Edilebilirlik Koşulları 387 2. Yakınmaların İncelenmesi Süreci 388 a. Sekreterliğin Yakınmalar Listesi Oluşturması 389 b. Yakınmalar Çalışma Grubunun İncelemesi 390 c. Alt Komisyon ve Yakınmaları İncelemesi 391 aa. Alt Komisyonun Yapısı ve Görevleri 391 bb. Alt Komisyonun İncelenmesi ve Kararı 392 d. Durumlar Çalışma Grubunun İncelemesi 392 e. İnsan Hakları Komisyonu ve Yakınmaları İncelemesi 393 aa. Komisyonun Yapısı ve Görevleri 394 bb. Komisyonun Yakınmaları İncelemesi ve Kararı 396 3. Yöntemin Gizliliği ve Gizliliğin Kaldırılması 398 4. 1503 Yönteminin Değerlendirilmesi 399 ONALTINCI BÖLÜM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU ÖZEL YÖNTEMLERİ ÜLKESEL VE KONUSAL YÖNTEMLER I. İnsan Hakları Komisyonu Özel Yöntemlerinin Türleri 408 A. Konusal Özel Yöntemler 409 B. Ülkesel Özel Yöntemler 415 C. Özel Yöntem Uzmanlarının Dağılımı 417 II. İnsan Hakları Komisyonu Özel Yöntemlerinin Dayanağı 417 III. Özel Yöntemler Uzmanlarının Nitelikleri, Çalışma Yöntemleri ve Hukuksal Statüsü 419 1. Uzmanların Nitelikleri, Atanması ve Görev Süresi 419 2. Uzmanların Çalışma Yöntemleri ve Hukuksal Statüsü 422 3. Özel Yöntemlerin Etkileri 426 IV. Özel Yöntemlerin Ortak Toplantıları ve Sözleşmesel Organlarla Eşgüdüm 427 1. Özel Yöntemlerin Ortak Toplantıları 427 2. Özel Yöntemler Sistemi İle . Sözleşmesel Organlarla Eşgüdüm 431 V. Değerlendirme 432 ONYEDİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİ I. Özel Uluslararası Ceza Mahkemeleri 437 1. Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi 438 2. Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi 442 3. Özel Mahkemelerin Çalışmalarını Tamamlama Programları 445 II. Uluslararası Ceza Mahkemesi 447 1. Tarihsel Evrim: Nuremberg ve Tokyo Mahkemelerinden Uluslararası Ceza Mahkemesine 448 2. Statünün Kabul Edilmesi ve Yürürlüğe Girmesi 451 3. Mahkemenin İşlerliğe Geçirilmesi 453 4. Roma Statüsünün İçeriği ve Mahkemenin Yapısı 454 5. Ceza Hukukunun Genel İlkeleri 457 6. Mahkemenin Yetkisine Giren Suçlar, Tanımlar ve Cezalar 458 7. Soruşturmanın Askıya Alınması 461 8. Taraf Devletlerin İşbirliği Yükümlülüğü 462 9. Değerlendirme 462 SONUÇ EREĞİYLE KORUMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE GENEL DÜŞÜNCELER 465 KAYNAKÇA 471 EKLER: Ek 1: UNESCO′da Bireysel Yakınmalara İlişkin 104 EX/3.3 Yöntemi İçin Yakınma Dilekçesi Örneği 491 Ek 2: Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol Yöntemine İlişkin Yakınma Dilekçesi Örneği 494 Ek 3: İşkence Özel Raportörüne Yapılacak Yakınmalar İçin Dilekçe Örneği 497 Ek 4: Kadınlara Karşı Şiddet Bilgi Fişi (Formu) 500 ÇİZİMLER 503 DİZİN 527