Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Bireysel Başvuru Yuvarlak Masa Toplantıları ( 2 Cilt Takım )

Bireysel Başvuru Yuvarlak Masa Toplantıları ( 2 Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
1616
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-975-7427-58-2

100,00 TL

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BOLUM

TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULAR İÇİN ELEME SİSTEMİ VE ARAŞTIRMA BİRİMİ

1. 25 KASIM 2011 TARİHLİ TOPLANTI....................................... 1

1.1.       Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Filtreleme Sistemi ve
Türk Anayasa Mahkemesine Uygulanabilme Potansiyeli............... 1

1.2.       Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bünyesindeki Araştırma
Biriminin Yapısal Özellikleri ve Rolü........................................... 38

1.3.       Türk Anayasa Mahkemesi Bünyesinde Kurulacak Araştırma
Biriminin Yapısal Özellikleri ve Rolü: Temel Zorluklar................. 47

İKİNCİ BOLUM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN 1, 34 VE 35. MADDELERİ - KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 1.12  ARALIK 2011 TARİHLİ TOPLANTI..................................... 58

1.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1. Maddesi Kapsamında
Yargı Yetkisi Kavramı ve Kabul Edilebilirlik Koşulları................ 58 2.13  ARALIK 2011 TARİHLİ TOPLANTI..................................... 80

2.1.  Türk   Anayasa   Mahkemesi   Kanunu   Kapsamında   Kabul
Edilebilirlik Kriterlerinin Tespiti ve Yorumlanması....................... 80

2.2.  Vak?a ?ncelemeleri.................................................................. 125

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN 37, 38, 39,41 VE

46. MADDELER? 1.13 OCAK 2012 TARİHLİ TOPLANTI...................................... 155

1.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37, 38, 39, 41 ve 46.
Maddelerine Genel Bir Bakış: Usul, Girdiler (Belgeler,
Soruşturma, Kanıtlar) ve Çıktılar (Mahkeme Kararları ve
Kararlarının İnfazı)................................................................... 155

 

1.2.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 38. Maddesinin Uygulama

ve Yorumlanmasına İlişkin Sunum: AİHM Kararları ve Örnek

Davalar................................................................................... 183

1.3.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 41. Maddesinin Uygulama

ve Yorumlanmasına İlişkin Sunum: AİHM Kararlan ve Örnek

Davalar................................................................................... 200 2.16OCAK 2012 TARİHLİ TOPLANTI....................................... 216

2.1.  Alman   Anayasa   Mahkemesinin   Bireysel   Başvuru   Kabul
Edilebilirlik Kriterleri ve Başvurular İçin Uygulanan Eleme
Sistemi.................................................................................... 216

2.2.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 38,39,41 ve 46. Maddeleri

ve İlgili AİHM Kararları.......................................................... 231

2.3.     Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı................. 257

2.4.     Alman Anayasa Mahkemesi Kararlarının İnfazı......................... 278 3.17OCAK 2012 TARİHLİ TOPLANTI....................................... 292

3.1.     Avrupa   İnsan   Hakları    Mahkemesi    Uygulamasında
Tazminat Hesab?...................................................................... 292

3.2.     Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Kanunu Kapsamında Usul,
Karar ve Hükümlere İlişkin Kriterlerin Tespiti ve Yorumlanması:
Kanunun 48, 49, 50 ve 51. Maddeleri...................................... 301

3.3.     Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Anayasa Mahkemesi
Kanununun İlgili Maddelerinin Uygulanması Açısından Vak?a
İncelenmesi Çalışmaları............................................................ 330

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ DERECE TÜRÜNDEN ŞİKÂYETLER VE ALMAN BİREYSEL BAŞVURU SİSTEMİ 1.10 NİSAN 2012 TARİHLİ TOPLANTI...................................... 351

1.1.     AİHM  Uygulamasında Açıkça  Dayanaktan  Yoksunluk  ve
Dördüncü Derece Türünden Şikâyetler..................................... 351

1.2.     Alman Bireysel Başvuru Sistemi............................................... 378

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NDE TEMEL HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI

1.23 ARALIK 2011 TARİHLİ TOPLANTI.......................... 398

1.1. Avrupa   İnsan   Hakları    Sözleşmesi'nde    Hak   ve

Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sistemi...................................... 398

ALTINCI BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ-YORUM YÖNTEMLER? 1.29 KASIM 2011 TARİHLİ TOPLANTI............................. 435

1.1. Avrupa     İnsan     Hakları     Mahkemesinin     Kullandığı
Yorum Yöntemleri.................................................................. 435

YEDİNCİ BOLUM

BİREYSEL BAŞVURULARIN İNCELENMESİNDE VE

BAŞVURUYA KONU HAKLARIN BELİRLENMESİNDE AVRUPA

İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN YERİ 1.13 MART 2012 TARİHLİ TOPLANTI............................... 476

1.1. Bireysel Başvuruların İncelenmesinde Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nin Rolü ve Bireysel Başvurunun Konusu
Olabilecek Hakların Belirlenmesinde Avrupa İnsan Haklan
Sözleşmesi ile Anayasa'mn Uyumlulaştırılması........................... 476

 

 

 

2. CİLT İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN

2. MADDESİ (YAŞAMA HAKKI) 1.10 ŞUBAT 2012 TARİHLİ TOPLANTI................................................. 1

1.1.      AİHS'in 2. maddesine Genel Bir Bakış: Uygulanabilirlik, İspat
Standartlar? ve Devletin Yükümlülükleri............................................... 1

1.2.      AİHS'in 14. maddesi (Ayrımcılığın Yasaklanması) ve Yaşama
Hakkı............................................................................................... 18

1.3.Yaşama Hakkı Kapsamında Adli T?p Delilleri.............................. 40 2.13 ŞUBAT 2012 TARİHLİ TOPLANTI........................................ 60

2.1.       Yaşama Hakkı ile ilgili Tematik Konular (I)................................... 60

2.2.       Yaşama Hakkı ile ilgili Tematik Konular (II)................................. 65

İKİNCİ BOLUM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN

3. MADDESİ (İŞKENCE YASAĞI) 1.  24 ŞUBAT 2012 TARİHLİ TOPLANTI............................................ 102

1.1.      AİHS'in 3. maddesine Genel Bir Bakış: Uygulanabilirlik, İspat
Standartlar? ve Devletin Yükümlülükleri............................................ 102

1.2.      İstanbul Protokolü (İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı,
Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması
ve Belgelendirilmesi için El K?lavuzu)................................................ 133 2.27 ŞUBAT 2012 TARİHLİ TOPLANTI............................................ 170

2.1. İşkencenin Yasaklanmasına İlişkin Bazı Tematik Hususlar (I).... 170 3.28 ŞUBAT 2012 TARİHLİ TOPLANTI...................................... 206

3.1. İşkencenin Yasaklanmasına İlişkin Bazı Tematik Hususlar (II).. 206

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN

5. MADDESİ (ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI) 1.2 MART 2012 TARİHLİ TOPLANTI............................................... 265

1.1.  AİHS'in 5. maddesine Genel Bir Bakış: Özgürlükten Yoksun
Bırakmanın    Anlamı,    Meşru    Tutma    Sebepleri,    Tutulanların

Hakları........................................................................................... 265

1.2.  Türk Ceza Muhakemesi Kanununda Yakalama, Gözaltı ve
Tutuklama...................................................................................... 303 2.5 MART 2012 TARİHLİ TOPLANTI............................................... 336

2.1.      Sözleşme'nin 5-l(a) ve (c) Bendlerine Göre Özgürlükten Yoksun
Bırakma: Suçla İlgili Tutulanlar ve Hakları........................................ 336

2.2.      Sözleşme'nin 5-1 (b), (d), (e) ve (f) Bendlerine Göre Tutma: Suç
Dışı Sebeplerle Tutulanlar ve Hakları............................................... 377 3.6 MART 2012 TARİHLİ TOPLANTI............................................... 412

3.1. AİHS Işığında (Madde 5) Anayasa Mahkemesi Kanununun İlgili   Maddelerinin  Uygulanması  Açısından  Vaka  İncelenmesi

Çalışmaları...................................................................................... 412

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN

6. MADDESİ (AD?L YARGILANMA HAKKI) 1.16 MART 2012 TARİHLİ TOPLANTI.............................................. 460

1.1.  Türkiye'de Adliye Sisteminin AİHS'in 6. maddesi Çerçevesinde
Genel Bir Değerlendirmesi............................................................... 460

1.2.    AİHS'in   6.   maddesinin   Anayasa'nm   İlgili   Maddeleriyle
Karşılaştırılması............................................................................... 475 2.19 MART 2012 TARİHLİ TOPLANTI....................................... 507

 

2.1.    Sözleşme'nin   6.    maddesinin   Ceza   Hukuku   Yönünden
İncelenmesi: 6. maddenin 1., 2. ve 3. fıkrası..................................... 507 3.20 MART 2012 TARİHLİ TOPLANTI............................................. 577

3.1. AİHS Işığında (Madde 6) Anayasa Mahkemesi Kanunu'nun İlgili   Maddelerinin   Uygulanması   Açısından   Vaka   İncelemesi

Çalışmaları...................................................................................... 577 4.5 NİSAN 2012 TARİHLİ TOPLANTI............................................... 614

4.1.      Kanunsuz Ceza Olmaz İlkesi (AİHS'in 7. maddesi).................... 614

4.2.      Sözleşme'nin 6. maddesinin Medeni Hukuk Davaları Açısından
İncelenmesi:   "Hukuken  Kurulmuş  Bağımsız  ve  Tarafsız Yargı
Yerinde Yargılanma Hakkı" ve "Makul Süre" Kavramlar?.................. 620 5.6 NİSAN 2012 TARİHLİ TOPLANTI....................................... 692

5.1.     Sözleşme'nin 6. maddesinin Medeni Hukuk Davaları Açısından
İncelenmesi: AİHM Kararları ve İspanya Anayasa Mahkemesi Adil
Yargılanma Davaları........................................................................ 692

5.2.     AİHS (Madde 5) Işığında Anayasa Mahkemesi Kanununun İlgili
Maddelerinin Uygulanması Açısından Vaka İncelemesi..................... 692

BEŞİNCİ BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN

8. MADDESİ (ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI) 1.14 MAYIS 2012 TARİHLİ TOPLANTI.............................................. 712

1.1.   AİHS'in  8-11.   maddelerinin  Ortak Unsurlar?na  Genel  Bir
Bakış.............................................................................................. 712

1.2.  Sözleşme'nin 8. maddesinin İç Hukuk Açısından İncelenmesi:
Ki?isel Verilerin Korunması ve İletişimin Denetlenmesi (I)................. 729

1.3.   Sözleşme'nin 8. maddesinin İç Hukuk Açısından İncelenmesi:
Ki?isel Verilerin Korunması ve İletişimin Denetlenmesi (II)................ 750

1.4.  Sözleşme'nin 8. maddesinin İç Hukuk Açısından İncelenmesi:
Ki?isel Verilerin Korunması ve İletişimin Denetlenmesi (III).............. 773

 
2.15 MAYIS 2012 TARİHLİ TOPLANTI.............................................. 795

2.1.         Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı............................ 795

2.2.         Konut ve Haberleşmeye Saygı Hakkı....................................... 832

ALTINCI BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN 9., 10. VE 11. MADDELERİ

(DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ; İFADE

ÖZGÜRLÜĞÜ; TOPLANTI VE DERNEK KURMA

ÖZGÜRLÜĞÜ) 1.25 MAYIS 2012 TARİHLİ TOPLANTI............................................ 857

1.1.  AİHS'in 9,10 ve 11. maddelerine Genel Bir Bakış.................... 857

1.2.Sözleşme'nin 10. maddesinin İç hukuk Açısından İncelenmesi.. 874

1.3.  AİHS'in 11. maddesinin İç Hukuk Açısından İncelenmesi... 904 2.28 MAYIS 2012 TARİHLİ TOPLANTI............................................ 927

2.1.         AİHS'in 10. maddesinin İç Hukuk Açısından İncelenmesi..927

2.2.         AİHS'in 9. maddesinin İç Hukuk Açısından İncelenmesi........... 958

YEDİNCİ BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN

1 NO'LU PROTOKOLÜNÜN 1. MADDESİ

(MÜLKİYET HAKKI) 1.18HAZİRAN 2012 TARİHLİ TOPLANTI....................................... 998

1.1. AİHS'in 1 Nolu Protokolünün 1. Maddesi ile İlgili AİHM
İçtihadı: Taşınmaz Mallar ve Türk Orman Davaları; Mülkiyetin
Dokunulmazlığına Saygı Gösterilmesi İlkesi ve Mülkiyetten Yoksun
Bırakma......................................................................................... 998 2.19 HAZİRAN 2012 TARİHLİ TOPLANTI..................................... 1032

2.1. AİHS Kapsamında Mülkiyet Hakkına Genel Bir Bakış............ 1032

 

  2.2.     AİHS'deki Mülkiyet Hakkının İç Hukuk Açısından İncelenmesi:
Mülkiyet Hakkı ve Vergi Hukuku.................................................. 1048 2.3.     AİHS'deki Mülkiyet Hakkının İç Hukuk Açısından İncelenmesi:
Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma Hukuku...................................... 1073