Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Bireysel Başvuru İncelemeleri - 1

Bireysel Başvuru İncelemeleri - 1Sayfa Sayısı
:  
365
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-7427-52-0

27,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

                                                         ÖNSÖZ


12 Eylül 2010 tarihinde halkoylamasına sunularak kabul edilen 7 Mayıs 2010 tarih ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Anayasa’da
yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirilmiştir. Buna göre, 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla herkes, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilmektedir. Anayasa’nın geçici 18. maddesinde bireysel başvuruya ilişkin gerekli düzenlemelerin iki yıl içinde tamamlanacağı, 30/3/2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 76. maddesinde ise bireysel başvuruyu düzenleyen hükümlerin 23/9/2012 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. Bu iki yıllık süre içinde Anayasa Mahkemesi gerek mevzuat gerekse kurumsal kapasite olarak kendisini yoğun bir şekilde bireysel başvuruya hazırlamıştır. Anayasa Mahkemesinin kurumsal kapasitesini arttırmak için getirilen önemli yeniliklerden birisi de, 12/7/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 26. maddesi ile kurulan Araştırma ve İçtihat Birimidir(AR-İÇ). Birim, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ve Bölümleriyle yakın işbirliği
içinde çalışmakta ve esas olarak içtihat uyumu ve kararların kalitesinin sağlanması hususunda görev yapmaktadır. İçtüzük hükümleri çerçevesinde Birimin görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: ilk olarak Birim Genel Kurul ve Bölümlere sunulmak üzere hazırlanan karar taslaklarını içtihat uyumu ve kalitesi açısından gözden geçirmektedir. Bireysel başvuru ile ilgili taslaklar Birimde kabul edilebilirlik kriterleri ve bireysel başvuru konusu haklara göre oluşturulan gruplar tarafından incelendikten Birim önünde değerlendirilmekte, ardından Birim görüşü oluşturulmaktadır. Şekil ve
esasa yönelik olarak iki farklı şekilde hazırlanan bu görüş, ilgisine göre
Bölümler ya da Komisyonlar Başraportörüne ve dolayısıyla ilgili raportöre iletilmektedir. Karar taslağının içeriğinin Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru ve norm denetimi çerçevesinde verdiği kararlar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) İçtihadı çerçevesinde ele alındığı esasa ilişkin görüş ise karar taslağı ile birlikte Bölümler önüne sunulmaktadır.  

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Dr. Recep KAPLAN-1
 • Bireysel Başvuruda Dava Açan Belgeyle Bağlılık
 • Dr. Serdar GÜLHNHR-53
 • Mukayeseli İnsan Hakları Hukukunda Temyiz Merci Şikâyetlerinin İstisnai Bir Alanı Olarak -Keyfilik - Kriteri
 • Dr. Abdullah ÇELİK-87
 • Bireysel Başvuru Kapsamında -Adli Yardım-
 • Dr. Emir KAYA-117
 • Bireysel Başvurunun Anayasa Yargısına Etkisi: On Yıl Yasağı ve Kadının Soyadı Örneği
 • Dr. Recep KAPLAN-155
 • Kanuna Karşı Bireysel Başvuru
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Dr. Serdar GÜLENER-201
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. Maddesi Kapsamında Ayrımcılık Yasağı
 • Dr. Emir KAYA-237
 • İnsan Haklan Açısından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
 • Haşan Tuna GÖKSU-269
 • 1982 Anayasasının 23. Maddesi Çerçevesinde Hak ve Özgürlükleri Sınırlama Rejimi
 • Yunus HEPER-301
 • Adli Sağlık Raporları İçin AİHM Standartları
 • Dr. Musa SAĞLAM-333
 • Anayasal Önem ve Önemli Bir Zarar Kriteri

Editörler
Dr. Musa SAĞLAM
Dr. Serdar GÜLENER
Dr. Recep KAPLAN
Araştırma ve İçtihat Birimi (AR-İÇ)
Yazarlar
Dr. Abdullah ÇELİK
Dr. Emir KAYA
Hasan Tuna GÖKSU
Dr. Musa SAĞLAM
Dr. Recep KAPLAN
Dr. Serdar GÜLENER
Yunus HEPER