Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (80)      Nisan (140)      Mart (166)      Şubat (94)

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç'a Armağan

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç'a ArmağanSayfa Sayısı
:  
671
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257899857

260,00 TL

  Bu eser, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenmiş bulunan "Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih" konulu Ticaret Hukuku Sempozyumu'nda sunulan bildiriler, makaleler ve anı yazılarından oluşmaktadır. Bu alanda seçilmiş bildirilerden oluşan verimli bir etkinliğin ardından bildiriler kitaplaştırılmıştır. Sempozyum, şirketler hukukunun en tartışmalı konularına odaklanmıştır. Eserin gerek teori gerekse uygulamaya önemli ölçüde katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Eser, çok sayıda tartışmalı konuya açıklık getirmektedir. Elbette yeni tartışmaların kapılarını araladığı da muhakkaktır. Sempozyum kitabında ayrıca başka hukuk alanlarından makaleler de bulunmaktadır. Bu eser, erken kaybetmiş olduğumuz merhum Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Kılıç'ın anısına ithaf edilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ


TTK.m. 202/II Hükmünde Belirlenen Payları Satma Hakkının Kapsamı, Eleştiri ve Değerlendirmeler
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ


Sermaye Şirketlerinin Birleşmesinde Zorunlu Ayrılma Akçesi ve Bu Yolla Çıkarılacak Ortakların Menfaatlerinin Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat SEVİ


Şirket Değerleme Yöntemlerinin Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih Davalarına Etkisi
Doç. Dr. İrfan AKIN


Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih Davalarının Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun (TTK m. 5/A) Kapsamı Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Can GÖKSOY


TK m. 530 Hükmüne Dayalı Olarak Açılan Fesih Davasında, Davacı Pay Sahibinin Çıkarılmasına Karar Verilip Verilemeyeceği Davanın, TK m. 531 Hükmü Uyarınca Karara Bağlanmasının Mümkün Olup Olmadığı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN


Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasında Davacı Sıfatı -Yargının Yaklaşımı ve Tartışmalar-
Dr. Sinan H. YÜKSEL


Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasının Özellik Arz Eden Hususları Hakkında Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI


Limited Şirkette Haklı Sebeple Fesih ve Haklı Sebeple Çıkma Davaları Arasındaki İlişki
Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY


Limited Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davalarında, Geçici Hukuki Korumalar ile Çıkarma Kararlarının Uygulanmasına Dair Güncel Sorunlar ve İlgili Yargıtay Kararları
Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN
Av. Ufuk KULA


MAKALELER


Ceza Hukukundaki Koruma ve Güvenlik Tedbirleri Yönünden Ticaret Şirketleri
Av. Prof. Dr. Ahmet BATTAL


Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kesin Hüküm
Dr. Öğr. Üyesi Uğur BULUT


Anayasa Mahkemesi'nin Eyüp Kurt Başvurusu Hakkında Verdiği Kararın Medenî Yargılamada İspat Hakkı Bakımından Yarattığı Etkilerin Değerlendirilmesi
Dr. Pınar ÇİFTÇİ


Dealing With Online Infringements: Could Duty of Care Be Imposed on Internet Intermediaries?
Dr. Berrak GENÇ


Anonim Şirketlerde Toplumsal Çıkarlar ile Pay Sahipleri Arasındaki Çıkar Çatışmalarına İlişkin Bir Amerikan Yüksek Mahkeme Kararı: Dodge v. Ford Motor Co. (Karar Çevirisi)
(Çev.) Av. Burak KEÇECİOĞLU
(Çev.) Av. Berkan KAYA


Hayali Bir Kurum: İhtiyatî Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Haciz
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES


Kefilin İcra ve İflas Yoluyla Takibi
Dr. Vildan PEKSÖZ


Sağlık Sigortasının Hukuki Niteliği
Ar.ş Gör. Dursun SAAT


Karar İncelemesi Gemi Kazası Sonucu Yaralanan Yolcuya Karşı Sorumlu Olan Kişilerin Tespiti ve Sorumluluğun Hukuki Dayanağı
Prof. Dr. Vural SEVEN


İşveren Kavramı Bağlamında Şirket Topluluğunda İş Güvencesinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Başak SOMEREN ALP


Halka Açılmak Amacıyla Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı ve Bu Özelde Sermaye Artırımına İlişkin Tartışmalı Meseleler
Dr. Gökçen TURAN


Deniz Yük Sigortalarında Konteynerin Elverişsizliğinin Sigorta Koruması Üzerindeki Sonuçları
Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL