Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Belgelerle Uygulamalı Serbest Bölgeler

Belgelerle Uygulamalı Serbest BölgelerSayfa Sayısı
:  
347
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1999

20,00 TL

İÇİNDEKİLER

I. BOLÜM

I. Serbest Bölgelerin Tanımı ve Yararları 1
Serbest Bölgelerin Yararlan 1
Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvik ve Avantajlar 2
II. Dünyada Serbest Bölgeler 4
III. Avrupa Topluluğunda Serbest Bölgeler 6
Türkiye ve AB Serbest Bölge Uygulamalarının Karşılaştırılması 9
IV. Türkiye′de Serbest Bölgelerin Gelişimi 11
-Serbest Bölgeler Kanunu 17
V. Serbest Bölgedeki Eşyanın Statüsü 61
V.I.Eşyanın Statüsünün Kanıtlanmasının Gerekli Olduğu Haller 61
V.II.Serbest Bölgeden Avrupa Birliğine Eşya Gönderilmesi 65
VI. Türkiye′deki Serbest Bölgeler Mevzuatının Diğer Mevzuatlarla Birlikte
İncelenmesi 70
A. Serbest Bölgelere Mal ve Aynı Sermaye Giriş ve Çıkışı 70
B. Standart Denetimi ve Dfıf Primi Kesintisine Tabi Ürünlerin Serbest Bölgelere
Geçici İhracatı 77
C. Transit Ticaret ve Transit Mal Taşımacılığı 81
D. Serbest Bölgelere Konteyner Giriş ve Çıkışı 90
E. Serbest Bölgelerde A.TR ile EUR. 1 Dolaşım Belgeleri Yönetmeliklerinin
Uygulanması 92
- Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar 93
- 1615 Sayılı Kanuna İlave Edilen "Serbest Bölgeler" İle İlgili Maddeler 94
- Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları... 96
VII. Türkiye′deki Serbest Bölge Uygulamaları 98
Serbest Bölgelerde Kullanıcıların Faaliyet Konularına Göre Dağılımı 100
A. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi 100
B. EGE Serbest Bölgesi 102
C. Mersin Serbest Bölgesi 105
D. Antalya Serbest Bölgesi 107
E. Trabzon Serbest Bölgesi 110
F. Adana - Yumurtalık Serbest Bölgesi 112
G. İstanbul Deri Serbest Bölgesi 113
H. İstanbul - Trakya Serbest Bölgesi 115
1. İzmir - Aliağa Serbest Bölgesi 116
J. Zonguldak - Kilyos Serbest Bölgesi 116
K. Mardin ve Doğu Anadolu Serbest Bölgesi 116
V

L. İstanbul Ataköy′de Kıyı Bankacılığına (Off-Shore Bankacılığı) Ait Serbest
Bölge 116
M. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest
Bölgesi 117

II. BÖLÜM

ÖNEMLİ BAZI SERBEST BÖLGELER MEVZUAT MADDELERİNİN AÇIKLANMASI

I. Serbest Bölgelerdeki Aktörlerin Tanımı 118
II. Serbest Bölgelerde Kurulacak Firmaların Hukuki Niteliği 119
1. Türkiye′de Merkezi Bulunan Bir Anonim ya da Limited Şirketin Serbest
Bölgede Şube Kurması 119
2. Serbest Bölgede Bağımsız Bir Sermaye Şirketi Kurulması Halinde 120
3. Yabancı Firmalar Serbest Bölgede Şube ya da Ayrı Bir Firma Kurabilirler... 126
III. Faaliyet Ruhsatı Almak İçin Gerekli Prosedür 128
A.Faaliyet Ruhsatı Nasıl Alınır? 128
Serbest Bölge Adresli Şirket Kurulması 130
Bir Serbest Bölge İçin Alınan Faaliyet Ruhsatı Diğer Serbest Bölgelerde de
Geçerli midir? 130
Faaliyet Ruhsatının Devri 130
Serbest Bölgelerde İnşaatı Devam Eden Veya Tamamlanmış Binaların Devrini Serbest Bölgelerde Açık Stok Sahalarının Kullanma Şekil ve Şartları İle
Buralarda Depolanmasına İzin Verilen Mallar 131
B.Başvuru Evraklarından Oluşan Dosyanın, İzlediği Prosedür Şu Şekilde
Sıralanabilir 132
C.Faaliyet Ruhsatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar 133
D.Faaliyet Ruhsatı Süresi ve Faaliyet Müracaat Ücretlerine İlişkin Esaslar 135
Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu 144
IV. Serbest Bölgelerde Hangi Faaliyetler Yapılabilir? Hangi Konularda Faaliyet
Ruhsatı Alınabilir? 155
Malların Serbest Bölgede Depolanması İle Türkiye′de Fiktif / Genel Antrepoda
Depolanmasının Karşılaştırılması 157
V. Defter ve Kayıtların Tutulması 159
Kuruluş Aşamasında Merkezin Muhasebe Kayıtları 159
Serbest Bölgede Fatura Düzenlenmesi 163
VI.Serbest Bölgede Çalışanların Durumu 165
Serbest Bölgelerde Yabancı Personel Çalışma Esasları 167
VII. Serbest Bölgeye Yapılacak Ayni ve Nakdi Sermaye İhracı 169
VIII. Serbest Bölgelerde KDV Uygulaması 172
Türkiye′de Serbest Bölgelere Yapılan Yük ve Yolcu Taşımacılığında KDV
Uygulaması 174
Serbest Bölgeden Leasing Yapılması Hakkında 177
IX. Serbest Bölge İşlem Formu 178
VI

X. Serbest Bölgeye Mal Giriş - Çıkışı 180
Serbest Bölgelere Getirilmesi Yasak Olan Mallar 180
Serbest Bölgelerdeki Mallara A.TR Belgesi Verilmesi 180
Serbest Dolaşımda Bulunan Ürünler Serbest Bölgelere Getirildiğinde Serbest
Dolaşım Durumu 181
Türkiye′ye İthali Kota Gibi Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Ürünlerin Serbest
Bölgelere Getirilebilmesi 181
Türkiye ile Serbest Bölgeler Arasındaki Ticaretin Tabi Olduğu Mevzuat 181
Türkiye′deki Firma İle Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Şubesi Arasında
Mal Satışı ve Fatura Kesilmesi 182
Türkiye′den Serbest Bölgelerde İhracat Rejimi Dışında Mal Satışı 182
Serbest Bölgeler ile Diğer Ülkeler Arasındaki Ticarette Transit Rejimi 182
Serbest Bölgeden Yurtdışına veya Yurtdışından Serbest Bölgeye Gidecek Olan
Malların Türkiye′den Geçici 182
XI. Serbest Bölgeleri Tesis Ve Geliştirme Fonu 196
Fonlarla ilgili Bazı Önemli Açıklamalar 196
Bölgeden Geçici Çıkarılan Mallarda Fon Tahsili 197
Serbest Bölgedeki Fason İmalatta Fon Tahsili 198
XII. Serbest Bölgede Üretim 199
Serbest Bölgelerde Yapılan Üretim Sonucu Elde Edilen Ürünlerin Serbest
Dolaşıma Girme Koşulu 199
Serbest Bölgede Üretilen Malların "Türkiye Menşeli" Olma Şartı 199
XIII. Serbest Bölgede Supalan İşlemi 205
XIV. Serbest Bölge Giriş Ve Çıkışlarda Fatura Kıymetindeki Değişiklik 206
Eğitim Katkı Payı Hakkında 207
Serbest Bölgede Yapılan İthalatlarda Esas Alınan Fatura 208
XV. Serbest Bölgede Sundurma İlişkileri 209
XVI. Serbest Bölgeden Türkiye′ye Tekstil İthalatı 210
XVII. Serbest Bölgede Standardizasyon Uygulaması 213
XVIII. Serbest Bölgelerde Yerli Veya Yabancı Bankacılık 215
Serbest Bölgelerde Bankaların Tabi Olduğu Hükümler 216
Serbest Bölgedeki Bankalarda Hesap Açtırma 216
Serbest Bölgelerde Kıyı Bankacılığı (Off-Shore Banking) 216

III. BÖLÜM
SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI

I. Türkiye′den Serbest Bölgeye Serbest Dolaşımdaki Eşyanın İhracı 220
II. Bu Kapsamdaki Eşyanın Türkiye′ye İthali 226
III. Serbest Bölgeye Türkiye′den Giden Malın Üçüncü Ülkeye Gönderilmesi 233
IV. Serbest Bölgeye Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Mal İhracı 240
V. Serbest Bölgeye İhraç Edilen Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Malın Bilahare
Türkiye′ye İthali , 255
VI. AB Ülkelerinde Serbest Bölgeye Gönderilen Malın Girişi 261
- Avrupa′dan Gelen Eşya 266
VII

VII. AB′den Gelen Malın Türkiye′ye İthali 276
VIII.Serbest Bölgeden AB′ye Eşya Gönderilmesi 290
IX. Serbest Bölgede Kotalı Tekstil Ürünlerinin AB′ye Gönderilmesi 296
X. Serbest Bölgeden Dahilde İşleme Belgesi Kapsamında AB′ne Gönderilen Telafi
Edici Vergisi Ödenmeyen Eşyanın Daha Sonra Belge Kapatılması Sırasında Telafi
Edici Vergi ve Cezaların Tahsili 302
XI. Üçüncü Ülkeden Serbest Bölgeye Mal Girişi 309
XII. Serbest Bölgeye Üçüncü Ülkeden Gelen Malın Türkiye′ye İthali 317
XIII. Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgeler 329
- Hariçte İşleme Faaliyeti 329
- Müracaatların Değerlendirilmesi 330
- Hariçte ve Dahilde İşleme Rejiminin Birlikte İşleyişi 335
- Müracaat ve Dahilde İşlenmek Üzere Kumaş İhracatı ve Kumaş Satışı İle İlgili
Örnek Tasarım 336