Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Belgelerle Uygulamalı İhracat Teşvikleri ve Destekleri

Belgelerle Uygulamalı İhracat Teşvikleri ve DestekleriSayfa Sayısı
:  
680
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1998

25,00 TL

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
İHRACAT TEŞVİKLERİ


GİRİŞ 1
I.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ , 4
Dahilde İşleme İzin Belgesiyle İthalat ve İhracat
Belgeleri 51
Dahilde işleme Rejimine Göre AB\\\′ye Yapılan ihracat
Uygulama Örneği 64
D2 Eşdeğer Eşya Kullanımı İle İlgili İş Akışı 80
Geri Ödeme Sistemi İle ilgili İş Akışı 83
ithalat ihracat Teminat Çözüm Örnekleri 84
Konuyla İlgili Tebliğ ve yazılar 107
II. GEÇİCİ KABUL REJİMİ (Gümrük Genel Tebliği
Seri No:4) 127
III. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER 138
IV. VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNASI 150
V. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ 154
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği Dolayısıyla Bir Kısım Gümrük Rejimlerinin Uygulanmasına
İlişkin Esaslar Hakkında Karar 179
Belirli Ülkelerde işlem Gördükten Sonra Türkiye\\\′ye Geri ithal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan
Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Kararı 193
Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye\\\′ye
Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına
Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi
Yönetmeliği 197
İKİNCİ BOLUM
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

GİRİŞ 215
2.1. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YARDIMLARI
GENEL AÇIKLAMA ,....,.....,.....„..„ 216
2.1.1. Araştırma Geliştirme Yardımına İlişkin Karar 218
2.1.2.Araştırma Geliştirme (AR-GE) Uygulama Esasları 224
Ar-GE Yardımı Proje Öperi Formu 226
AR-GE Yardımı Proje Öneri Değerlendirme Formu 244
Ek: Sanayi Kuruluşlarına AR-GE Desteği Rekabet
Üstünlüğü için Yeni Yol 272
AR-GE Uygulamasına İlişkin iş Akışı 276
Ek:Vergi Ertelemenin Bir Yolu da AR-GE Yapmak 308

KOBİ\\\′lerde AR-GE Desteği Mevzuatı 312
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 315
2.2. ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
GENEL AÇIKLAMA .361
2.2.1. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ 362
2.2.2. 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğin Uygulama Esasları 364
Çevre Yardımı İş Akışı 377
2.3. PAZAR ARAŞTİRMASİ DESTEĞİ
GENEL AÇİKLAMA , 381
2.3.1. ihracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında \\\"Pazar
Araştırması Desteği\\\" Hakkında Tebliğ 383
2.3.2..Pazar Araştırması Hakkında Tebliğin Uygulama
Esasları 388
2.3.3. Pazar Araştırması Projelerinin Hazırlanma Şekil
ve Esaslarına ilişkin Rehber 398
2.4. YUR T DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMAJŞLETME
VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
GENEL AÇIKLAMA 429
2.4.1.ihracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yurt
Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 431
2.4.2. İhracat a Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında 97/9
Sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin
Uygulama Usul ve Esasları 435
2.4.3. Ofis-Mağaza Yardımında İstenecek Belgeler 443
2.4.4.Yurt Dışında Ofis Mağaza Açma Desteğinden
YararlanmadaDikkat Edilecek Hususlar 444
2.4.5. Uygulama Örneği 451
2.5. YURTDİŞİNDA DÜZENLENEN FUAR VE SERGİLERE
MİLLİ DÜZEYDE VEYA BİREYSEL KATİLİMİN
DESTEKLENMESİ
GENEL AÇİKLAMA 458
2.5.1.95/6 SAYILI \\\"Yurt Dışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın
Desteklenmesine ilişkin Tebliğ 460
2.5.2.Yurt Dışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli
Düzeyde Katılımın Desteklenmesine İlişkin Kararın 3.Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki
96/6 Sayılı Tebliğin Uygulama Usu! ve Esasları 465
Uygulama Örneği: 482


2.6. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS
FUARLARININ DESTEKLENMESİ
GENEL AÇIKLAMA 494
2.6.1. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarınınn
Desteklenmesine İlişkin Tebliğ .-... 495
2.6.2. 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas
Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Uygulama
Usul ve Esasları 499
2.7.1. EĞİTİM YARDIMI
GENEL AÇIKLAMA 507
2.7.1. ihracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Eğitim
Yardımı Hakkında 97/7 Sayılı Tebliğ 509
2.7.2.ihracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Eğitim Yardımı Hakkındaki Tebliğ ile İlgili Değerlendirme ve
Uygulama Usul ve Esasları 514
KOSGEB Uygulaması , 535
ihracatta \\\"Eğitim Yardımı Desteği\\\" İGEME
Uygulaması 555
Eğitim Yardımı İş Akışı 575
Eğitim Yardımı Belge Örnekleri 577
Laborutuvar Yardımı İş Akışı 612
2.8. İSTİHDAM \\\"YOL AÇMA \\\" YARDIMI
GENEL AÇİKLAMA 620
2.8.1. istihdam \\\"Yol Açma \\\" Yardımı Hakkında Tebliğ 621
2.8.2. istihdam \\\"Yol Açma\\\" Yardımı Hakkındaki Tebliğ
ile ilgili Değerlendirme ve Uygulama Usul ve
Esasları 624
KOSGEB Hizmet Merkezlerinin İstihdam\\\"Yol Açma\\\"
Yardımı yla ilgili Yapacağı İşlemler 637
2.9. TARİMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ
GENEL AÇIKLAMA 644
2.9.2. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yapılması
Hakkındaki Tebliğ.. 646
2.9.2. Tarımsal Ürünlerde İhracat iadesi Yardımlarına İlişkin
Tebliğin Uygulama Esasları 652
2.9.3. Örnek Uygulama 657
2.10.. SANAYİCİLERE VE YATIRIM TEŞVJKLİ TURİZM
FİRMALARINA ELEKTRİK İNDİRİMİ 666
2 11. PATENT .FAYDALI MODEL BELGESİ VE ENDÜSTRİYEL TARIM TESCİLİ HARCAMALARININ DESTEKLENMESİNE
İLİŞKİN 98/3 SAYILI TEBLİĞ 671
EK: Endüstriyel Tasarım Patent / Faydalı model Başvuru
Rehberi .\\\′ 676