Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Basından Devlet Notları

Basından Devlet NotlarıSayfa Sayısı
:  
387
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007

22,50 TL

DEVLET NOTLARI – İÇİNDEKİLER1) Zengin ülkelerin çiftçisi devletten geçiniyor. En çok
devlet desteği alan çiftçiler İsviçre, Norveç, Kore ve
Japonya′da yaşıyor 1

2) Fethullah Gülen - Necip Hablemitoğlu davası 1
3) Son 20 yılda faiz ödemeleri ile borç stoku toplamı
475 milyar dolar olmuştur 2
4) Dünya zenginlik raporuna göre 2003 finansal ya da
likidite malvarlığına sahip olanların sayısı 2 milyon
270 kişidir 3
5) 17.6.2006 tarihli Sabah-Radikal haberine göre
Türkiye′de 70 (yetmiş) camiye karşılık sadece bir
adet hastane var 3
6) Cartagum Delendum Est Homini Loupous....
İnsan insanın kurdudur. 3
7) Yaşar Nuri Öztürk " 1920′deki durumdayız." 3
8) Türkiye′nin en büyük ve en kazançlı şirketi
TÜPRAŞ yok pahasına satılmakta ve ayrıca petrolde
dışa bağımlılık arttırılmakta 5
9) 3182 Sayılı Bankalar Kanunu 111 madde iken, 4389
sayılı kanunda 30 maddeye indirilmiş ve anlaşılmaz ha
le getirilmiştir 5
10)2001 yılından beri iki üyesi İmar Bankası yönetim
kurulunda bulunan ve Bankalar Kanunu gereğince
bankayı her gün ve her an denetlemekle yükümlü olan
BDDK, sonradan bankada saptanan sözde 8 katrilyon
liralık gizli mevduatı saptamamış, ihmal etmiş,
Devletin zarara uğramasına neden olmuştur 6

rv
ll)Emlakbank′m yalnız inşaat zararı 7.2 katrilyon li
ra... Başbakanlık Teftiş Kurulunun hazırladığı 5 bin
sayfalık rapor, Ernlakbank′m konut yapım işlerinin
dar bir gruba ihalesiz verildiğini ve böylece zararın
büyüdüğünü ortaya koydu 13
12) Milliyet Gazetesi yazan Melih AKIŞ′ın 15 Temmuz
2004 tarihli yazısı :
"Nezih Gürol′un dün birinci sayfamızdaki haberini
okumuş olmalısınız. 87 sanıklı hayali ihracat davası
zaman aşımına uğruyor. Sanıklar arasında Orhan
Aslıtürk, Murat Demirel, Ali Balkaner, Hayyam
Garipoğlu gibi muteber isimler yanında Maliye
Bakanı Kemal Unakıtan da var 13
13) Emlakbank′m bir denizcilik şirketine verip batırdığı
2 katrilyon 300 trilyon yani 1.5 milyar dolar kredi
alacağı vardır 14
14)İMF denetiminde yemeden içmeden günümüzü
geçiriyoruz 14
15) Son kanun değişikliklerinde kuyumcuların ödeyeceği
KDV % 18′den % l′e indirilmiş, ancak simit ve morg
masraflarında KDV % 18 olarak kalmıştır 14
16) İstanbul′da mevcut binalardan % 75′i yani 1 milyon
100 bin adedi kaçak ve ruhsatsızdır 14
17)Türkiye′de orman alanında 4.500.000 kadar
ruhsatsız ve ormana tecavüz teşkil eden bina var. ..15
18) İmar Bankasının sattığı Hazine Bonolarında Devletin
Hizmet kusuru olmadığı Başbakanlık Hukuk
Müşavirlerince savunulmuştur 15
19) İran′da dine küfreden bir profesör idamdan
kurtulmuştur 15
20) Devlet İşletmesi Petkim′de 500 gün raporlu işçi ve
memur var 15


21) Öğrenciye cihat çağrısı yapılmış, kadınlar ikinci
sınıf insan olarak bir kitapta yazılmıştır 15
22) 70 milyon nüfuslu Türkiye′de sadece 6 milyon
vergi mükellefi var. Beyanname ile ödenen vergiler
toplam vergi gelirlerinin sadece % 1.3′ü dür 15
23) İslâm mezheplerinin sayısı 100′ü (yüz) geçer 15
24) Türkiye′nin 425 bin kilometre karesi yani % 52′si
Devletindir 15
25) 500 büyük sanayi kuruluşunun satışları ancak iki
TÜPRAŞ ediyor 16
26) Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında
Türkiye′nin adı yok 16
27) Kredi kartı faizleri yıllık % 67-212 dir 16
28) 1960 yılında üç milyar olan dünya nüfusu 19. asrın
ortalarında 1 milyar, 2001 yılında ise 6 milyardır. ..16
29) 23.Nisan 1923′te kurulan TBMM Yasama ile
Yürütme yetkisini birlikte elinde bulunduruyordu ..16
30) İstanbul Beyoğlu′nda 2846 adet kaçak bina var 17
31)6.7 milyon işçinin 4.1 milyonu asgari ücretle
çalışıyor. 17
32) 2006 yılı itibariyle vatandaşın bankalara borcu 60
milyar YTL 18
33) AB rest çekti son dakikada zina kalktı 19
34) 2004 yılının ilk üç ayında beyana tabi vergi geliri,
tüm vergilerin yüzde 1.3′üne düştü.
(Anayasa 73. madde) 19
35) Baş döndüren uçurum : Temel sağlık ve koruyucu
beslenme masrafları için 13 milyar dolara gereksinim
varken, Avrupa ve ABD′de hayvan yemine 17 milyar
dolar harcanıyor 19
İ

V

VI
36)Sıra Maastrich Kriterlerine geldi 20
37) 106 sanıklı dosya : Teşekkül oluşturarak hayali
ihracat yoluyla kaçakçılık 20
38) 17.12.2004 tarihinde yapılacak görüşmelerde AB
isteklerinden biri de Anayasayı yeniden gözden
geçirmektir 21
39)Bekir Coşkun′un AB yollamaları 21
40) AB Gümrük Birliğinin Türkiye′ye maliyeti 79 milyar
500 milyon dolardır. Tam bir AB soygunu 22
41) Türkiye 150 senedir Avrupa′ya borçlanıyor ve borç
batağında bocalıyor 22
42) AB Baş müzakerecisi Türkiye ile görüşmelerin
farklı olacağını söyledi 22
43)AB′nin Kürt sorununa bakışı 23
44) Bir Japon yılda 25 kitap okuyor, bizde 6 kişiye bir
kitap düşüyor. Türkiye′nin kültürel manzarası 24
45) SSK′nm Sağlık Bakanlığı′na borcu 400 trilyon
liradan fazla 25
46) 5020 sayılı kanunla ezilen Uzan′lar kitapla savunma
yapıyor 25
47) Devletin 302 bin 946 taşınmazı işgal edilmiştir.
Bunun 9 bin 500′ü orman alanıdır 25
48)Türkbank davası : 6 yıl evvel Türkbank davasında
hile yaptığı ileri sürülen Yiğit, Garipoğlu ve Evcil′e
ceza 26
49) Çorum Ağır Ceza Mahkemesi, Devlet Hastanelerinde
"bıçak parası"nı rüşvet almaya eksik teşebbüs suçu
saymıştır 26
50) Fildişi sahillerinde "beyaz kadına tecavüz" emri
radyo ve TV′lerle duyuruldu 26

VII
51) İdare Mahkemesi men′i muhakeme kararı verince
imarsız ve kanunsuz GÖKKAFES′ te beraat karan
verildi 27
52) Yerli ve yabancı fabrikaların ürettiği ilâçlar SSK
fabrikalarında üretilen eşdeğer ilâçlara nazaran
daha pahalı 27
53) Refah Partisi Başkanı Necmettin Erbakan "harcanmış
gibi" gösterdiği 2004 yılı Hazine yardımı nedeniyle
ceza aldı 27
54) OECD Raporuna göre Türkiye ′nin en önemli üç proble
mi 28
55) "Sosyal Güvenlik" kuruluşları gelir gider dengesi
çok bozuk 28
56) AB Gümrük Birliği Türkiye′nin zarannadır 29
57) Japonya, ABD, Rusya ve Çin′in petrol rezervleri,
Dünya rezervinin % 63.8′idir. 29
58) Y.Nuri Öztürk : Türkiye hiçbir zaman AB′ye
giremez 29
59) Avrupa Parlamentosunun Osman Baydemir′e
ziyareti 30
60)Urfa çiftçilerinin 2004′te TEDAŞ′a borcu 347 trilyon
150 milyar 30
61) IMF + AB + ABD Türkiye′yi bilinçli soyuyor 30
62) AB ülkelerinde tarımın milli gelire katkısı % 3 .
Türkiye′de % 12 30
63)2001 sonunda Milli gelirin % 23.3′ü faiz yükü 31
64) OECD′nin düzenlediği öğrenci performansı
değerlendirme sınavında sondan birinci olduk 31
65) 1950′de 3 milyon 9 bin ton olan buğday üretimi
1960′ta 8 milyon 500 bin ton olmuştur 31-!=■_-

VIII
66) 2004 Eylül ayı itibariyle Ziraat ve Halk Bankası
mevduat toplamı 59 katrilyon 189 trilyon liradır 31
67)Türkiye AB′ye 41 yıldır giremiyor 32
68) Yahudi soykırımı ve Leh′lerin katli 27.1.2005
tarihinde 60. yılını yaşadı 33
69)30 sene ruhsatsız çalışan ticarethane yıkıldı 33
70) İhale müteahhidinden 1998 yılında borç aldığı
150 bin Doları ödedi 33
71) Endonezya′da, Hollandalılardan kalan kanunlar
değişiyor 33
72) Hintli baba, 5 yaşındaki oğlunu "Tanrıça Durga" ya
kurban etti 34
73)2001 yılında akaryakıt kaçakçılığından tutuklandı,
2002′de Mardin milletvekili seçildi 34
74) STFA 50 milyon dolar Devlet ihalesinden haksız
kazanç sağladı 34
75) 115 TBMM üyesi aleyhinde mevcut 194 dokunulmazlık
dosyasından 183′ü dönem sonuna bırakıldı 34
76) Son beş yılda 5 bin 172 polis aleyhine dava açıldı. 35
77) Yakın tarihte katliamdan ölen insan sayısı 1
8 milyon civarındadır 35
78)2003 yılında Dünya′daki 7.7 milyon Dolar milyonerinin
net mali varlığı 28.8 trilyon doları buldu 35
79) Yaklaşık 800 bin kişi hiçbir iş yapmadan Devletten
maaş alıyor 36
80) Kamunun iç ve dış toplam borcu 2004 sonu itibariyle
332.1 katrilyon Türk Lirasına ulaştı 37
81) Üniversiteler bilimsel yayın fakiri çıktı 38

IX
82) Yüzlerini kocalarına bile göstermeyen kadınların
mensup olduğu mezhep var 46
83) 1967 yılında Filistin′in üçte birini işgal eden İsrail
Gazze′den çekilme kararı aldı 46
84) 36 milletvekilinden oluşan KİT komisyonu araştırması
na göre 3 memura 25 müdür 47
85) ABD Türkiye′ye 1942′de 4 bin 500 ton buğday
yardımı yapmıştır 47
86) Osmanlı Devleti ilk defa 1851′de Fransa ve
İngiltere′ye borçlanmıştır 47
87) Tiflis′te 1 milyon 800 bin yıl öncesinden kalma
insan kafatası bulundu 47
88) Tarım kesiminin istihdamdaki ağırlığı yönünden
Dünya ikincisiyiz 48
89) 2006′nın ilk 6 ayında işlenen suç, 2000 yılında
işlenen toplam suç sayısından fazla 48
90) Fransa′da Milli marş tartışmalarında 1789
ihtilaline yollama yapılıyor 48
91) 1999′da Türkiye′de pek çok kişinin ölümüne neden
olan depremin sene-i devriyesinde Japonya′da 7.2
şiddetindeki depremde kimse ölmedi 49
92)550 milletvekilinin 3000 adet silâh ruhsatı var 49
93) İMF ile imzalanan 2005 tarihli niyet mektubunda
Türkiye′nin ev ödevleri var 49
94) 1995′te mevduatta tutulan 50 bin dolar, 2005
başında 97 bin dolar oldu 50
95) Sabancı Holding′in 2005 ilk altı ay net kârı 401
trilyon 93 milyar liradır 52
96) Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi′nin yetki ve etki
kavgasının kaynağı aydınlarımızın yetersizliğidir 52

X
97) Devlet bankaları dahil tüm bankaların kredi sözleşme
lerinin tüm maddeleri geçersiz ve emredici hükümlere
aykırıdır 52
98)2871 metrelik Bolu tünelinin inşaasma 1990 yılında
başlanmıştır 52
99)2005 yılının ilk 6 ayında Türkeell′in abone sayısı 25.6
milyon, net kân 389 trilyon 500 milyardır 53
100) 18 nev′i vergi alman Türkiye′de net kârın % 51′i
vergilere ayrılmaktadır. 53
101) 1998 yılında yapılan banka hisse devir anlaşmaların -
daki usulsüzlükler nedeniyle eski bir başbakan ve
bazı bakanlar yargılanmaktadır 53
102) 12 Eylül Askeri müdahalesi aleyhine
16 eleştiri var 54
103) Eski enerji bakanı ile bir bakanın yargılandığı
Yüce Divan′da görülen davada, kurum avukatları,
keşif artışlarıyla DSİ borcunun 17 kat yükseldiğini
öne sürdüler 54
104) Hasan Cemal 14 Eylül 2005 tarihli Milliyet
Gazetesinde 12 Eylül′ün olumlu neticelerini
özetlemiştir 55
105) Danıştay, Tüpraş′m 65.76 oranındaki Zorlu-Efremov
ortaklığına satışını iptal etti 55
106) Miladi takvim′in ilk şekli olan Jülyen takvimi
milattan önce 46 yılında Sezar tarafından
yapılmıştır 56
107) Vakıf Üniversitelerinin ormanlara bina yapmasına
izin veren YÖK geçici 17. maddesi Anayasa Mahkeme-
si′nce iptal edildi ve ormanlara Devlet izni olmaksızın
yapılan bina ve tesislerin Devlete ait olacağını düzenle
yen Orman Kanunu′nun 17 ve 93 maddeleri ile orman
lara karşı işlenen suçların affedilemeyeceğini emreden
Anayasa′nm 169-170. maddeleri gereğince ormanlara


XI
yapılan tüm diğer villa ve gecekondularda olduğu gibi
Devlet ormanlarına yapılan üniversite binalarının da
mülkiyeti Devlete geçmiştir ..57
108) İmar izni almadan yapılan binaların inşasına izin
veren belediye suistimalleri vatandaşa zarar
veriyor 57
109) 4.5 milyon kişi kayıt dışında 57
110) Park Otel ve Süzer Plaza inşaatlarında fazla çıkılan
katlar nedeniyle çıkan ihtilaflar sonucunda, binaların
tabi olduğu belediyeler değiştirildi 58
111) AB′nin bölücülüğü ve ezeli Türk düşmanlığından
biri de, KKTC′yi hiçe saymasıdır 58
112) Türkiye′nin 2005 özelleştirme gelirleri 20 milyar
dolar. (26.80 katrilyon) olup bu tek seferlik gelir
Türkiye′nin 6 aylık borcunu kapatmaya yetmiyor.
Bu acıklı durum da Türkiye′yi idare eden aydınların
çok başarısız olduğunu kanıtlamaktadır 59
113) Oktay Akbal′a göre Anayasa değişmeleri neler mi :
Cumhurbaşkanı′nm görev süresi 5 yıl olacak 59
114) Biz AB′ye eşit haklara sahip tam üye olamayız 60
115) Maastrich kriterlerinin 4 temel kuralını
uygulayabilirsek gelecekte "rahat etmiş" olacağız ....62
116) Türkiye′nin bugüne kadar AB çatısı altına giren 25
ülkeden farkı var 62
117) Türkiye′nin belli alanlarda müzakerelere başlayabil
mek için ne derece hazırlıklı olduğu AB tarafından
değerlendiriliyor 64
118) Bölücülük yalnız Türkiye′nin problemi değil 65
119) 1.7.2005′ten itibaren asgari ücret brüt 598 milyon
lira, net 343 milyon, milletvekili aylığı 3.5 milyar ve
vergisiz 66


XII
120) Türkiye Cumhuriyeti′nin bazı sıkıntıları; iflâs etmiş
bir maliye, hasta bir ekonomi 66
121) Cumhuriyet gazetesi "İhanet cephesi" başlığı altında
abartmalar yapıyor 72
122) 1 milyon 500 bin Ermeni ve 40 bin kürdün
soykırımını kitaplaştıran Orhan Pamuk hakkında
ceza davası açılması AB ve ifade özgürlüğüne
aykırıdır. Hristiyan kulübü AB Devletlerinin İslâm
Türkiye′sini parçalamak ve küçük düşürmek
plânlarından biridir 72
123) Kuzey Kıbrıs′tan vazgeçmeye hiçbir Türk Hükümeti
nin gücü yetmez 73
124) Türk düşmanlığı yapan ve 1 milyon 500 bin Erme-
ni′nin soykırıma uğradığını yazan Orhan Pamuk
Nobel′e aday gösterildi 74
125) Van Üniversitesi rektörü 19 milyon dolar suistimal
iddiasıyla tutuklandı 74
126) Zekeriya Beyaz, herşeyi Tann′nm yarattığını, insan
vücudunun ve organların kendiliğinden işleyen tarzını
çok güzel anlatmıştır 74
127) Prof.Dr. Kemal Alemdaroğlu, döner sermaye gelirleri
nedeniyle 2 trilyon 581 milyar lirası gecikme zammı
olmak üzere toplam 18 trilyon liralık vergiden sorumlu
tutulmaktadır 86
128) Yarmuk Cemaati ile ilgili 50 çeçen terörist Nalçik
ilini basmış, 24 güvenlik elemanı, 12 sivil 74 terörist
öldürülmüştür. Dünya nüfusunun işsiz ve güvencesiz
kalan bir bölümünün işlemek zorunda kaldığı bu suç
lardan Dünya zenginleri de sorumludur 86

129) 1994 - 2004 sosyal güvenlik açıkları 84.2 milyar
dolar = 113.6 katrilyon liradır 87
130) Yargıtay Başsavcılığı, Ak Parti′nin tüzük değişikliği ile
"milletvekillerinin genel başkan tarafından belirlenmesi"
ni "lider sultası" ve demokrasiye aykırı bulmuştur. ..87


XIII
131) 5084 sayılı Kanunun 5. maddesine göre, 10 kişiye
iş verecek şekilde yatırım yapanlara Devlet bedelsiz
arsa vermektedir, işsizliği azaltacak daha çok tedbirler
gereklidir 89
132) Türkiye Avrupa′nın en yoksul ikinci ülkesi 89
133) En çok suistimal yapılan 200 ülke sıralamasında
67. yiz. En uzun ömürlü ve en geniş coğrafyalı en
büyük devleti kuranlardan biri olan Osmanlı - TC
Cumhuriyeti bu kötü neticeyi hak etmemektedir 90
134) 2006 bütçesinde 43 katrilyondan fazla KDV ye
karşılık tüm vergiler toplamı 37 katrilyonda kalmıştır.
Beyana tabi vergilerin dolaylı KDV den düşük olması
"herkes geliri oranında vergi vermekle yükümlüdür."
Diyen Anayasa′nm 73. maddesine aykırıdır 91
135) AB Türkiye raportörü Camiel ruhban okulunun
açılmasını istiyor 91
136) Bazı üniversitelerde dekan ve kadro var, öğrenci
yok, ya da çok az 94
137) Hindistan′da 325 dil, 1625 şive konuşuluyor ve
18 resmi dili var 96
138) Afrika′da 14 bin çocuk okulsuzluk nedeniyle
okula gidemiyor 97
139) Fransız Cumhurbaşkanı Chirac, Paris Belediye
Başkanlığı sırasında ihalelerden % 2 komisyon
almış 97
140) AB, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetini parçalama
hayalini tekrarlamıştır 97
141) Akbank′ın 2005 yılı 9 aylık net karı, 1 Katrilyon
100 trilyon liradır 98
142) Batı, 15. yüzyıldan sonra matbaanın icadı, kâğıdın,
pusulanın ve barutun bulunması ile toplumun
geliştiğini, aydınlanma devrimim tamamlayarak
çağdaşlaştığını biliyor 98

XIV
143) Osmanlı Devleti, borç para vermeyen Cinci Hocayı
1648′de idam etti 100
144) Ekim 2OO5′te İMKB, Dünya′nm 55 borsası arasında
7. olmuştur 100
145) Garanti Bankası′nm 2005 yılı ilk 9 aylık net karı
525 trilyon 700 milyar lira olmuştur 100
146) BM. Bağımsız soruşturma komisyonu "gıda karşılığı
petrol programı" çerçevesinde, 4 bin 500 şirketin
2200′ünün, 1996-2003 arası Saddam yönetimine 1.8
milyon dolar rüşvet verdiğini iddia etmiştir 101
147) Devlet bütçe açıklanyla bu açıkların neden olduğu
Devlet borçlanmalarının en önemli sebeplerinden
biri erken ve genç yaşta emekliliktir 101
148) Belçika, 1996 yılında Ömer Sabancı ve iki çalışanını
öldüren Fehriye Erdal′ın kullandığı silâhın yarı otoma
tik olması nedeniyle Erdal′ı cezalandırmamış ve Türki
ye′ye iade de etmemiştir. 105
149) Fransız Alexandre Adler "2005 yayımı kitabında
Ermeni Soykırımının uydurma" olduğunu
yazmıştır 108
150) 1977 tarihli terörle mücadele Avrupa Sözleşmesine
göre ; Bomba, el bombası, roket, tam otomatik ateşli
silâhlar veya mektup ve paketle gönderilen bombalann
yasalara aykın biçimde kullanıldığı, insan yaşamına
kastedilen durumlar terörü ifade etmemektedir 110
151) Cari işlem açığı veren bir ülke sürekli borçlanıyor
demektir 111
152) 2002-2005 arası 3 yılda özelleştirmelerden 4
katrilyon 600 trilyon gelir elde edildi. Devletin faiz
borçlarına yetmedi 112
153) AİHM düşmanlığını Abdullah Öcalan davasında da
sürdürmüş, 765 bin Euro′luk tazminat talebini 120
bin euro olarak saptamıştır 113
XV
154) Türkiye, AB ve diğer düşmanları sevindirecek ve
Türkiye′ye hücum için yüreklendirecek şekilde idare
edilmekte ve şeriata özendirilmektedir 117
155) İhlâs suresi Kuran′m üçte birine denktir 118
156) TEB′nın 2005 yılı ilk dokuz aylık net kân,
92 trilyon 689 milyon YTL olmuştur 119
157) 5237 Sayılı YCK. 241. maddesi tam bir acemilik
ürünüdür ve geçersizdir. 151
158) 20.10 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Anayasa Mahkemesi kararıyla 3 kat para cezası
öngören VUK 344/2. maddesi iptal edilmiştir. 152
159) Fransa′daki anarşik hareketlerin en önemli sebeple
rinden bazıları "ırkçılık ve ayrımcılık", işsizlik,
eğitimsizlik vs.dir 152
160) TMSF′ye 17 ülkede 20 bin dava açıldı 153
161) Jandarma istihbaratına göre, Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesinde PKK örgütleri oluşturulmaktadır. ..153
162) Leyla Şahin, türban yasağı nedeniyle üniversiteye
alınmadığı için Fransa aleyhine AİHM′de dava açmış
ve dava reddedilmiştir 157
163) Adabank 40 milyon dolara satılıyor 158
164) AB resmi belgeleri ile kararlarına dayalı talepler
ne yazık ki "Uyum Yasaları" adı altında TBMM′den
geçirilmek isteniyor 159
165) 2006′da GSMH hedefi 381 milyar dolar olacak. ..160
166) Devlet hataları özel borç ilişkilerinde de devam
ediyor 162
167) 2006 yılında Devletin özelleştirmeden beklediği
para toplam 7 milyar 256 milyon YTL dir 162


XVI
168) Özelleştirmede 2002-2006 Temmuz sonuna kadar
toplam 4.6 katrilyon gelir elde edilirken, özelleştirme
masrafı 3.1 katrilyona ulaşmıştır. Devlet malının
yağma edilme usullerinden biri de özelleştirmedir.. 163
169) İllerde gelir dağılımı çok bozuktur 164
170) Başbakanlıktan emekli Prof.Dr. İsmail Uslu,
nakşibendi şeyhi Mehmet Zait Kotku′yu rüyasında
görmüş ve şeyhin emirlerini Başbakan′a mektupla
bildirmiştir 167
171) Üniversitelere türbanla girilemeyeceği iki Anayasa
Mahkemesi ve bir Danıştay kararında belirtilmiş,
AİHM de bu yönde karar vermiştir ′ 167
172) HSBC Bank′m kart kredi faizi aylık 5.31, katlamalı
yıllık % 86.1′dir 168
173) Bir profesör rüyasında ölü bir şeyh görmüş, şeyh
′ profesöre "bu YÖK dandik işler yapıyor, düzeltin
kardeşim" demiş 169
174) Rektör Yücel Aşkın, rektör yardımcısı Ayşe Yüksel,
genel sekreter Işık Tepe ve genel sekreter yardımcısı
Enver Arpalı hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü oluş
turmak, tehdit ve baskı ile ihaleye fesat karıştırmak
ve resmi evrakta sahtekârlık" iddiası ile soruşturma
başlatıldı 169
175) İn God We Trust = Biz Tanrı′ya güveniyoruz. Yazısı
ABD dolarına 1864 yılında konulmuştur 170
176) Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu ve Prof.Dr.Baskın Oran
aleyhine bölücülük nedeniyle TCK. 216 ve 301/3.
maddelerine göre dava açılmıştır 170
177) Orman Bakanı Osman Pepe, 2 B arazilerini 5 ayrı
ve farklı bölümde zilyedlerine satacaklarını açıklamıştır.
Hedef ormanları yağmalamadır 171
178) İstanbul Barosu′nda 160 milyar liralık israf
yapılmış 172XVII
179) Asgari işçi ücreti olarak işverene yüklenen paranın
sadece % 53′ü işçinin eline geçmekte, % 47′si GVK 94,
stopaj ve SSK primi olarak Devlete ödenmektedir.
Anayasa′nm 73. maddesine aykırıdır 172
180) 1976 yılında ihale edilen İstanbul-Ankara demiryolu
nun 30 yılda ancak % 5′i tamamlanabilmiş, 701 milyon
dolar ödenmiştir. Devlet israfı 174
181) Danıştay, İmar Bankası′na el konulmadan bir ay
önce mevduata dönenlere ödeme yapılmayacağına
ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptaline ilişkin
kararı onadı. Acemi hükümetin hatalı kararı yargı
ile düzeltildi 174
182) Şii′lerin iki camiine baltalı saldırı yapanlar 80 kişinin
ölümüne, 103 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Cehalet 175
183) 17.8.1999 tarihindeki depremde enkaz altında
kalan 100 bin dolar ve ziynetleri bulan askerler parayı
zimmetlerine geçirdi. İnsan zalim ve cahildir 175
184) TMMOB, Türkiye Orman Mühendisleri Odası′nm
özel dergisinde ormanların üniversitelerce nasıl talan
edildiği özetlenmiştir 175
185) Türkiye′de 2003 itibariyle gelir piramidinin en
tepesinde yaklaşık 160 bin hane, 700 bin kişi
yer alıyor 200
186) Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde
38 hayali kişiye 8 yıl boyunca her ay muntazam ücret
ödenmiştir. Devlet idaresinin her yerinde ve her işinde
görülen hırsızlıklardan biridir 202
187) Türkiye′de 84 bin, Almanya′da 15 bin, İngiltere′de
12 bin makam otosu var. Gelir ve zenginlikte Türkiye′yi
üç beş defa katlayan zengin ülkelerin idarecileri normal
masrafla idare etmekte, fakir Türkiye′yi idare edenler
ise israf kaprislerini Devlet malı ile tatmin etmektedir.
Geri kalmışlığın bir örneği 202


XVIII
188) 12 bankanın 2005 ilk dokuz aylık net kârı 3
katrilyon 93 trilyon 891 milyar liradır 203
189) Bankaların bu derece yüksek kazançlı olması,
aşırı faiz ve haksız kazanç elde etmeleri ile
oluşmaktadır 205
190) İsviçreli vekil Houriet′e göre, AB Türkiye′nin büyük
lüğünden korkuyor 235
191) Sultanahmet′te değeri 10 milyon dolar olan 200
metrekarelik bir dükkanın 2003 yılı aylık kira bedeli 40
milyon lira 235
192) İddia eden hakkını ispat ile yükümlü olduğu halde,
4969, 5020 sayılı Uzan Kanunlarında acemilik
nedeniyle tersi yapılmıştır 235
193) Devlet Denetleme Kurulu′nun hatalı bulduğu 7
özelleştirme, Başbakan′m emrinde çalışan Özelleştirme
Yüksek Kurulu′na bildirilmiş, izahat istenmiş ve ayrıca
araştırma talebinde de bulunulmuştur 239
194) 2 trilyon liralık kaçak sigaranın sahibi
polis çıktı 241
195) 2004 yılında vergi veren mükelleflerin yaklaşık
% 6O′ı kazanç beyan ederken, % 4O′ı zarar beyan
etmiştir 242
196) Önemli hissesi yok pahasına satılan Devlet Şirketi
Tüpraş′m 2005 yılı 9 aylık net kârı 537 milyon YTL
olmuştur 247
197) 40 yıl sonra ilk kez aldığımız borçtan fazlasını
ödeyeceğiz 247
198) Koç Holding′in 2005 yılı 9 aylık net kân 432 trilyon
466 milyar liradır 254
199) AB′nin Türkiye′ye uygulamayı plânladığı görüşleri
arasında : "Kit′leri ver kurtul" da var 255


XIX
200) 2005 yılı ÖSS sınavında 1977 lise üniversiteye
öğrenci veremedi 257
201) Gümrükte 214 trilyon liralık kaçak sigara
yakalanmıştır. 260
202) Filozof Cleobul "asıl düşüncelere malik ol,
nankör ve kibirli olma" diyor 260
203) TBMM sağlık harcamaları ile ilgili 1130 faturada
usulsüzlük tespit edilmiş ve 3 trilyon 141 milyar
491 milyon liralık zarar önlenmiştir 262
204) Telsim′in 4 milyar 550 milyon dolar bedelle Vodafo-
ne′a satılması neticesinde TMSF′nin Uzan′lardan
tahsilatı 6 milyar 152 milyon dolar olmuştur. İmar
Bankası′nda hortumlandığı iddia edilen 7.552
katrilyon liradan daha fazla 264
205) AB 100 milyar euro′luk bütçesinden 44 milyar eu-
ro′yu çifçiyi desteklemeye ayırmış, AB çiftçisinin aldığı
Devlet desteği Türk çiftçisinin aldığı Devlet desteğinin
tam 167 katı 303
206) 6.5 milyarı geçen dünya nüfusunun yarısının
günlük geliri 2 doların altındadır. Konfüçyüs diyor ki;
Bir memleket iyi idare ediliyorsa fakirlik ayıptır, bir
memleket kötü idare ediliyorsa zenginlik ayıptır.
Dünya nüfusunun yarısını aç bırakan zenginler
utansın 304
207) Fransa, İngiltere ve İsviçre dahil 17 AB Devleti
"Ermeni soykırımı yapılmamıştır" şeklinde beyanları
suç saymıştır 304
208) Asgari ücret, 1 Ocak 2006′dan itibaren 16 yaşından
büyükler için brüt 531 YTL, net 380 YTL
46 kuruştur 307
209) 22 bin bonozededen biri davayı kazanmış ve Devlet
bonozedeye ödeme yapmak zorunda kalmıştır. 307


■i--( .■■■; ′

/

XX
210) Her tarafı işgal edilmiş Osmanlı′nın kabul ettiği
gayrıkabili kabul şartlardan biri de Boğazlar
Komisyonudur 308
211) Ulus kimliği dinsel ve ırksal değildir. Azınlık
ayırımı yanlıştır 309
212) Asgari ücrette işverenin ödediği 645, Devletin aldığı
265, işçinin cebine giren 380 YTL dir. Anayasa 73.
maddeye aykırıdır 309
213) Demir Sabancı 2005′in ilk aylarında sahip olduğu
hisse senetlerinden bir bölümünü borsada satarak
307 milyon dolar almıştır 310
214) Türkiye, maganda listesinde Dünya birincisidir.
Yılda 700 kişi öldürülmekte ve sanıkların % 87′si
hapis cezası almaksızın kurtulmaktadır 311
215) 38 kişi Endüstri Holdingin varlıklarını yağmalamaları
nedeniyle yargılanıyor 311
216) Meclisin beşte birinin gözü Adalet Komisyonunda.
100 vekil af bekliyor 312
217) Irak′ta bir şiinin cenaze namazında, fanatik dinciler
123 kişiyi öldürdü 313
218) Türkiye′nin nüfusu 68 milyon, ancak sosyal güvenlik
hizmeti alan nüfus 81 milyondur. Devlet idaresinde
suistimal burada da var 313
219) Napolyon, 1 milyon kişiden fazla insanı ırk ayırımı
nedeniyle öldürtmüştür 314
220) Alman Kari Benz, 29 Ocak 1886′da Devlete müracaat
edip "patentli araba motoru" belgesi almıştır 315
221) AİHM Başkanı, Lusius Wildhaber türbanlı olduğu için
üniversiteye alınmayan Şahin′in açtığı davayı reddeden
AİHM′e sitem eden Başbakan′ı eleştirmiştir 315
222) Türkiye′nin birinci noksanı ve problemi, tahsilsizlik,
cahillik ve acemiliktir 315

XXI
223) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporuna
göre, 2004 yılında 169 bin 913 kişiye yaşlılık aylığı
bağlandı 319
224) Milletvekilleri dahil, Devlet çalışanlarının yetkisi var,
sorumluluğu yok veya sadece yıllar sonra rücu
yoluyla var 321
225) 2004 yılında beyan edilen vergiler, toplam gelirlerin
% 1.3′ü kadardır 322
226) Türkiye halâ artarak borçlanıyor. Borç stoku
346 milyar dolar 322
227) Avrupa İskân Fonu, 1.2.1958 tarihli bir raporunda,
kişi başına milli gelir düzeyinin batı Almanya′da 948,
İtalya′da 348, Türkiye′de 316,Yunanistan′da 250 Dolar
olduğunu saptamıştır 323
228) 2006 Hac ziyaretinde şeytan taşlama sırasında 365
kişi şehit oldu ve binden fazla kişi yaralandı 324
229) Maliye ve Hazinenin, aralarında Erbakan, Gül ve
Abdülkadir Aksu′nun da bulunduğu 88 kişiden
10 milyon YTL kamu zararının tahsili için açtığı
dava, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi′nde
sürüyor 326
230) AİHM mecburi askerlikten kaçman bir Türk′e ceza
verilmesini insan haklarına aykırı bulmuşsa da,
25 Devletli AB′ de 11 Devlette halâ mecburi askerlik
var 327
231) Sıfırlan silinmeden önce en zayıf paralar arasında
bulunan TL, sıfırların silinmesinden sonra 85 yabancı
parasının en kıymetli 6. parası olmuştur 328
232) Türkiye Milli gelir ve giderinin üçte biri İstanbul ve
Kocaeli′de olup, gider dağılımı çok bozuktur 329
233) Telekom ve Tüpraş gibi tekel ve peşin para ile çalışan
ve zarar etme ihtimali bulunmayan Devlet işletmeleri
nin üç yıllık kâr ve katkıları kadar düşük bir bedelle
satılması sık sık eleştiri konusu oluyor 330XXII
234) Hz. Muhammed karikatürü yapan Hristiyan gazeteleri
protesto edildi 331
235) Bir Danimarka Gazetesinde çıkan ve Hz. Muhammedi
"eli bıçaklı ve arkasında kadınlar ve bombalı"olarak
gösteren karikatürü basında sürekli ve çarpıcı bir
şekilde yer aldı 331
236) 6.5 milyar dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyar 500
milyonu islâm, 2 milyar 500 milyonu Hristiyan ve
gerisi diğer dinlerdir 332
237) 2005 yılında Yargıtay′a intikal eden 518 bin mahkeme
kararından 200 bin adedi bozulmuştur 335
238) Exxon mobil, Shell ve BP adlı üç petrol devinin 2005
yılı kârı 78 milyar dolardır 336
239) Türk Telekom A.Ş.′nin 2005 brüt kân 2 katrilyon
700 trilyon liradır. 336
240) Akbank′m, 640 milyon YTL vergiden sonra net kârı
% 41 artışla 1 milyar 438 milyon YTL olmuştur.
Bankanın mevduatı 1 yıl öncesine göre, % 156
artmıştır 336
241) Türkiye′de kişi başına milli gelir OECD ülkelerinin
% 30′u kadardır 338
242) Türkiye′de 22 milyon 46 bin çalışanın sadece 10
milyon 996 bini SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı′na
kayıtlıdır. Geriye kalan 11 milyon 50 bin kişi
kayıtdışı çalışıyor 338
243) Van Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın aleyhindeki
ceza davasında, BDDK yeminli murakıbı ile Sayış
tay′dan üç denetçi raporunda 14 milyon 277 bin
286 Dolarlık ihale suistimali saptanmıştır 339
244) Necmettin Erbakan′m kardeşi Kemalettin Erbakan
ve kızı Zeynep Baykoç′un da aralarında bulunduğu
4 kişi hakkında karapara aklama suçu
duyurulmuştur 339


XXIII
245) Genelkurmay Başkanı (adayı) Orgeneral Yaşar
Büyükanıt′ı da kapsayan ve darbe hazırlığı gösteren
100 sahifelik bir iddianame hazırlandı 340
246) Vakıfbank′m 2005 yılı net kârı 535 trilyon 2 milyar
liradır 340
247) TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, hızlı tahsilatı, hukuki
düzenlemelere bağladı 340
248) Korgeneral Ethem Erdağ ihalede fesat nedeniyle
Hazine′yi 446 milyar zarara uğrattığı gerekçesiyle
6 yıl hapis talebiyle suçlanmıştır 340
249) İstanbul′da bazı kooperatiflerin bankadaki paralarının
dolandırılması nedeniyle 5 sanığa 3-25 yıl hapis cezası
verildi 340
250) İki astsubay bir banka arabasını soymuş ve
580 milyar lirayı çalmıştır 340
251) Cumhuriyetin kuruluşundan beri 17 kişi Yüce
Divan′a verildi ve şimdiye kadar 7 Bakan ve
1 milletvekili mahkum oldu 340
252) 1997 yılında Sarıyer Belediyesi′nin izniyle Kiptaş
tarafından yapılıp satılan 196 villanın ruhsatı
Mahkemece iptal edildi 341
253) Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Eximbank başkanı
iken, bir islâm bankasına % 31 faizle 7 milyon dolar
ihracat kredisi vermiş, ancak gerekli teminatı almamış
olması nedeniyle 12.7.2001 tarihli BDDK raporunda
emniyeti suistimal ve TCK. 508-510. maddelerine
göre suçlanmıştır 342
254) 49 ülkede tespit edilen ve toplam serveti 2 trilyon
600 milyar dolar olan Dünyanın en zengin 793
zengininin 21 kişisi Türkiye′de yaşıyor 342
255) Başbakan′a hediye yağmurları arasında bir
helikopter, iki otobüs te var 343XXIV
256) 2004 yılında devletçe Doğan Holding′e satılan Petrol
Ofisi′nin 2005 yılı net kârı 580 milyon dolardır 343
257) Tubitak′ta görevli birkişi aleyhine annesini ve oğlunu
proje sorumlusu unvanlı AR-GE hakemi gibi gösterdiği
ve 5 yıl boyunca hesaplarına 391 bin YTL yatırılmasını
sağladığı iddiasıyla suç duyurusu yapılmıştır 344
258) 7 Bankanın müdür ve görevlileri Evcille gizli işbirliği
yaparak Evcil′e ait 70 trilyon mevduatın kaçırılmasına
neden olmuştur 344
259) İngiltere′de yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye
mutluluk bakımından 178 ülkenin 133. sırasında
yer almaktadır 344
260) Miraç, Lügatte, yükseğe çıkmak ve merdiven manâ-
smdadır. İslâm istilâhında ise, Peygamber Efendimizin
yüce makamlara çıkartılmasının vasıtasıdır 345
261) İslâmm maruz kaldığı bir haksızlık ve bölücülük de,
kişisel anlaşmazlıklar, yorum farkları ve biraz da insan
egoizmi nedeniyle 28 mezhebe ve ilâveten 12 tarikata
bölünmüş olmasıdır 357
262) Türkiye ölümlü trafik kazalarında şampiyon.
Oto sayısında sonuncu, trafik kazasında
birinciyiz 360
263) Almanya′da yaşayan 1 milyona yakın müslüman
işçiden 30 milyar dolar kadar kâr payı karşılığı
sermaye alınmıştır 361
264) Akbank′m % 20′si, 3 milyar 100 milyon dolar bedelle
Citigrup′a satılmıştır 363
265) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin hazırladığı
rapora göre, 7 milyon aile ev sahibi, 3 milyon
500 bin aile kirada oturuyor 364
266) 1985 - 1995 yılları arasında 366 milyar 607 milyon
dolar olan dış ticaret hacmi, Gümrük Birliği sonrasın
daki 11 yılda 1 trilyon 134 milyar 136 milyoXXV
yükseldi. Gümrük Birliği 11 yılda 39 telekom
yuttu 366
267) AB Komisyonunun hazırladığı Türkiye İlerleme
Raporunun taslağında bebek katili Abdullah Öcalan
için "Mister Öcalan" ifadesi kullanıldı. Raporda ayrıca,
Öcalan′m yeniden yargılanmasının önünde yasal
engeller bulunduğu bu nedenle bazı AİHM kararlarının
uygulanmadığı belirtiliyor 368
268) AB komisyonu da Türkiye′deki yoğun suistimallere
temas etmiş, suistimalleri körüklediği nedeniyle
dokunulmazlığı sınırlandırılmasını müzakerelerin
devamı için şart koşmuştur 370
269) Sadece tarım işlerine tahsis edilen arazilerde kaçak
ticari işletme, fabrika ve tesis kuran, aralarında ABD
Cargill şirketi de bulunan 20.000 şirketin affına dair
bir kanun çıkarıldı 372
270) 2005 sonunda 331 milyar dolardan Devletin borç
stoku 2006 Ekim sonu itibariyle 346.6 milyar dolara
yükselmiştir 372
271) Anayasa′nm 169-170. maddelerine aykırı olarak
Devlet Ormanlarından ayrılıp Acarlar şirketine tahsis
edilen 8-10 dönüm orman, Beykoz Belediyesinin % 6
inşaat iznine rağmen, 2300′den fazla villa yapılıp satıl
mış, tamamı kanunsuz bu villalara Devlet ye Belediye
ler, elektrik, su, havagazı, yol götürmüştün 373
272) Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı
TCK yaklaşık 2 yıl içinde 5 defa değiştirildi 374
273) 2006-yılının ilk 9 ayında bankalarda yine rekor kâr
olmuştur. Kâr toplamı 8 milyar 448 milyon YTL.dir.374
274) Fransız Jean Michel Thibaux, Fransız meclisinde gö
rüşülmekte olan ve "Ermeni soykırımı yoktur" diyenlere
hapis cezası öngören kanun tasarısına karşı çıkmış ve
Türk vatandaşlığı için başvurmuştur 374

XXVI
275) Kayıt dışı ile yıllık kayıp 23 milyar YTL yani 23 katril
yon liradır. AKP iktidarı 116 milyar 300 milyon YTL
borçlanmıştır 376
276) Sağlık Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi
başta olmak üzere devlet kurumlarındaki ihalelerin
Ankara′daki bir grup müteahhit tarafından
paylaştınldığı ortaya çıktı 378
277) Beş Anayasa Hukuku öğretim üyesinin, hiçbirisinin
kitabında Anayasanın 102. maddesinin açıklaması
yoktur 379
278) Türkiye için acilen gerçekleştirilmesi gerekenlerden
biri de, siyaset artık amaç değil araç olarak görülmeli
ve "iktidardan nasıl nemalanabilirim" kurnazlığı
değil, "toplum için neler yapabilirim" ahlâkı
yerleşmelidir 384
279) Hayri Domaniç Notu 385