Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Barter Sistemi Hukuki Yapısı Ve İşleyişi

Barter Sistemi Hukuki Yapısı Ve İşleyişiSayfa Sayısı
:  
194
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-295-623-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Barter Sistemi, medenî hukuk bütünü açısından daha önce incelenmemiştir. Dolayısıyla ilk çalışma olmanın hem sıkıntısının hem mutluluğunun yaşandığı bir süreç doğrultusunda ortaya konulmuştur. Doktora çalışması döneminin hemen sonrasında araştırmalarına başladığım konu, yoğun ders dönemleri ve bir başka kitap çalışmasının yanı sıra, yaklaşık üç yıllık bir süreye yayılmış; bu süre boyun¬ca araştırma, okuma, düşünme, tartışma ve yazmalarla son halini almıştır. Çalışmayla ilgili teşekkürlerimi ifade etmek istediğim kişilerin başında, konu¬yu ilginç bir doçentlik araştırması olacağı düşüncesiyle öneren hocam Prof. Dr. E. Sabâ ÖZMEN gelmektedir. Uygulama örnekleri hakkında bir kaç sohbetin deva¬mında, medenî hukuk disiplini açısından, kendine özgü niteleme, içerik belirleme ve sonuçları beraberinde getireceği düşüncesiyle benimseyişimden başlayıp, yazma sürecinin bütününe yayılan coşkum, önerinin peşi sıra gelmiştir. Teşekkür ifadelerim Prof. Dr. Detlev W. BELLING ve Prof. Dr. VVİlfried SCHLÜTER′le devam edecektir. İki -aslında her üç- profesörün anılması, çalış¬maya katkılarının başlama zamanı dolayısıyla sıralama içermekte olup, her birine teşekkür yoğunluğum aynıdır. Prof. Dr. BELLING, doçentlik araştırması için yurt dışına çıkışımda, fikrin oluşmasından başlayarak, kürsünün ev sahiplerinden biri konumunda hissetmemi sağladığı konuk öğretim üyesi statüsüyle -başında bu¬lunduğu Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk, İş ve Sosyal Gü¬venlik Hukuku Kürsüsünde- desteğini sunuşuna değin, çalışmalarımda önemli bir yer edinmiştir. Prof. Dr. SCHLÜTER ise araştırmanın belirli döneminden sonra, Barteri doçentlik konusu olarak referansıyla destekleyip, VVestfalische VVİlhelms-Universitat Münster′de araştırma yapmak üzere Heinrich Hertz-Stiftung bursiye-ri olmama yardımcı olmuştur. Daha sonra konaklamadan, kütüphane araştırma¬sına kadar türlü konulardaki yardımlarına, yer yer eşlik ettiği öğlen yemeklerinde-ki hoş sohbetine uzanan yelpazeyle, çalışmamda hep anımsayacağım yerini al¬mıştır. Kaynaklar konusunda teşekkür etmeden geçemeyeceğim iki kişiden birisi sevgili Nazime EKER′dir. Prof. BELLING′in kürsüsündeki öğrenci çalışan olma¬sıyla başlayan ve dostluğumuza uzanan süreçte; fotokopilerden, kütüphaneler¬den taşığıdı kitaplara; online araştırmalarla, uluslararası metinlere kadar pek çok yabancı kaynağa ulaşmamda onun emeği ve yardımı var. Diğer kişi ise Dr. Tür-ker YALÇINDURAN′dır. Kendisi, kütüphane araştırması sırasında tanışmamızın ardından, daha önce araştırmaya başladığı barter konusunda elde ettiği eserle¬rin bütününü içtenlikle paylaşarak bilimsel çalışmada yardımlaşma örneği göster¬miştir. Ayrıca kütüphanesindeki bazı kaynakları çalışma süresince ariyet veren yüksek lisans öğrencim sevgili İbrahim HASELÇIN′e de teşekkürlerimi sunmak isterim. Çalışmanın yazımı sonrasında, bütünü benimle birlikte gözden geçirerek tas¬hihler konusunda yardımcı olan kürsü arkadaşım, aynı zamanda dostum, Ar. Gör. Duygu KOÇAK, içtenlikle teşekkür edeceğim bir diğer meslektaşımdır. Barter, düşünmeye başladığımda, pek çok tümcenin sonuna soru işareti, bir kısmına da ünlem koyduğum; başlangıçtan itibaren heyecanımı taze tutan bir ko¬nu oldu. Çalışmanın en zevkli yönlerinden birisi, mesleğe atılmamdan başlayarak uzun yıllar öğrenci sıralarında izlemeye devam ettiğim bütün medenî hukuk ders¬lerinin; sınırlı öğretim kadrosu dolayısıyla bir ara -iki öğretim yılında eşya hukuku dışında- aynı anda yürüttüğüm yine bütün medenî hukuk derslerinin bana katkı¬sını ve beni getirdiği noktayı görmemi sağlayan, soru işaretlerini yanıtlarla buluş¬turan düşünme ve yazmalarım olmuştur. Bu konuda asistanı olduğum, yetişmem¬de katkısı büyük, hocam Prof. Dr. E. Sabâ ÖZMEN′İ bir kez daha teşekkürle an¬mak isterim. Uğraşı alanı olarak kendisine yaşamı seçmiş hukuk bilimi, üniversite öğ¬renimi öncesinde; akademisyenlik ise -uzunca bir dönem kendi kendime bile yük¬sek sesle yineleyememe rağmen- hukuk öğrenimine başladığım andan itibaren, tek isteğim olmuştu. Her ikisin(d)e adım attığım anla başlayan yoğunluğu, bir an bile sıkıntı duymadan, hep zevkle sürdürdüm. Yaşamaya dair ilkelerimi belir-leyişimden, yaşamda duruşum, yolumda yürüyüşüm ve attığım adımlara; düşün¬düğüm tüm zamanlarda vardığım yer aslen, sevgili annem Şükran BELEN, babam Hayrettin BELEN, kardeşlerim Sevda BELEN YURDUSEVEN, Çağdaş BELEN ve Elif BELEN oldu. Bu yüzden onların varlığına ve onların oluşuma sevincimle, onlara teşekkürüm her dem. Son olarak çalışmanın yayını konusunda, Beta Yayınevi sorumlusu Seyhan SATAR′a, kitap mizampajını yapan Gulgonca ÇARPIK ve emeği geçen diğer Beta çalışanlarına teşekkür ediyorum. Acıbadem, Şubat 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. GENEL OLARAK KONUNUN SUNUMU 2 B. ARAŞTIRMA PLÂNI 5 C. TERMİNOLOJİ 6 D. TARİHÇE 8 BİRİNCİ BÖLÜM TRAMPADAN BARTERE GEÇİŞ SÜRECİ ve SATIM AKDİNDEN BARTERE YÖNELME GEREKÇELERİ § 1 BARTER SİSTEMİNİN TRAMPA ve SATIMLA İLİŞKİSİ, YAPISI, KURULUŞU, TARAFLARIN ÖZELLİK TAŞIYAN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 11 A. BARTER - TRAMPA - SATIM İLİŞKİSİ 11 B. ORGANİZASYON ŞİRKETİ ARACILIĞIYLA ÇOKLU MAL ve/veya HİZMET DEĞİŞİMİNDE ÖZELLİKLER ve TARAFLARIN ROLÜ 15 1. Barter İlişkilerinin Üç Köşeli Oluşu 15 2. Barter İlişkilerinin Sürekli Niteliği 16 3. Akitlerde Karşılıklılık Özelliği 18 4. Organizasyon Şirketinin Oluşumu Gerçekleştirmesi 20 5. Barter Üyelerinin Mal ve/veya Hizmet Sunumunun Hukuksal Niteliği 21 C. BARTER ÜYELERİNİN SUNDUKLARI MAL ve/veya HİZMETİN KARŞILIĞI PARA EDİMİNİN NİTELİĞİ ve HÜKÜMLERİ 28 1. Genel Olarak 28 2. Para Kavramı 29 3. Havuza Sunulan Edimlerin Değeri Olarak Para 32 D. SOMUT SÖZLEŞMELER DOLAYISIYLA ORGANİZASYON ŞİRKETİNE ÖDENECEK PARA BORCUNUN NİTELİĞİ 34 1. Genel Olarak 34 2. Para Borcuna Dönüşümün Niteliği (Seçimlik Borç ve Seçimlik Yetki Kavramlarıyla İlişki) 35 3. Para Borcunun Organizasyon Şirketine ifası Gereği ve Niteliği... 38 İKİNCİ BÖLÜM BARTER SİSTEMİNİN İŞLEMLERİ ve İŞLEYİŞİ §2 ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve ÇİFTE HUKUKSAL NİTELİĞİ 43 A. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN ÇERÇEVE SÖZLEŞME NİTELİĞİ, ESASLI UNSURLARI ve ŞEKLİ 43 1. Genel Olarak Üyelik Sözleşmesi 43 2. Genel Olarak Çerçeve Sözleşme Kavramı 44 3. Çerçeve Sözleşme Olarak Üyelik Sözleşmesi ve Doğurduğu Hak ve Yükümlülükler 47 B. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 49 O ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN TİP SINIFLAMASI AÇISINDAN HUKUKSAL NİTELİĞİ 52 1. Bileşik Sözleşme ve Üyelik Sözleşmesi 52 2. Karma Sözleşme ve Üyelik Sözleşmesi 54 a) Genel olarak üyelik sözleşmesinin karma sözleşme niteliği 54 b) Karma sözleşme kavramı 55 c) Organizasyon şirketinin kombine sözleşme edimleri 57 aa) Tellallık sözleşmesi unsurları 57 bb) Vekâlet sözleşmesi unsurları 61 cc) Cari hesap sözleşmesi unsurları 67 3. Karma Sözleşmelerde Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanacak Hükümler 77 § 3 ÜYELER ARASINDAKİ SOMUT SÖZLEŞMELER KONUSUNDA BARTERE ÖZGÜ İŞLEMLER ve ÖZELLİKLER 80 A. SOMUT SÖZLEŞMELERDE BARTERE ÖZGÜ İŞLEMLER 80 1. Genel Olarak 80 2. Somut İşlem Onayı (Satış Yetki Kodu) 80 3. Somut İşlem Kredi Limiti 82 4. Somut İşlem Ödeme Belgesi (Barter Çeki) 84 B. SOMUT SÖZLEŞMELERDE SİNALLAGMANIN ÖZELLİĞİ 89 1. Genel Olarak Sinallagma Kavramı 89 x 2, Barter İşleyişinde Somut Sözleşmelerdeki Edimler ve Sinallagma 93 a) Genel olarak 93 b) Çok taraflı değişim esaslı sistemlerde katılımcılar arasındaki hukuksal işlemlerde sinallagmaya ilişkin olumlu görüşler 95 c) Çok taraflı değişim esaslı sistemlerde katılımcılar arasındaki hukuksal işlemlerde sinallagmaya ilişkin olumsuz görüşler.... 97 d) Çok taraflı değişim esaslı sistemlerde katılımcılar arasındaki hukuksal işlemlerde sinallagmaya ilişkin görüşlerin barter sistemi açısından değerlendirilmesi 99 § 4 BARTER ÜYELERİ ARASINDAKİ SOMUT SÖZLEŞMELERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ, KURULMASI ve ÖZELLİKLERİ 105 A. SOMUT SÖZLEŞMELERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ ve KURULMASI 105 1. Genel Olarak 105 2. Somut Sözleşmelerin Özellikleri 108 a) Somut sözleşmeler rızaî sözleşmelerdir 108 b) Somut sözleşmeler borç doğuran sözleşmelerdir 109 c) Somut sözleşmelerde edim sunan üyeler, soyut alacak hakkı kazanır 112 3. Somut Sözleşmelerin Esaslı Unsurları 117 4. Somut Sözleşmelerin Edim ve Tip Sınıflaması Açısından Niteliği 120 B. SOMUT SÖZLEŞMELERİN SATIM ve TRAMPA ile İLİŞKİSİ ve NİTELİĞİ 125 1. Genel Olarak 125 2. Satım 126 3. Trampa 130 a) Genel olarak trampa 130 b) Barter somut işlemleri ve trampa 132 4. İsimsiz sözleşme 136 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BARTER İŞLEMLERİNİN HÜKÜM ve SONUÇLARI ve BARTER İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ §5 BARTER İŞLEMLERİNDEN DOĞAN BORÇLARIN İFASI 139 A. GENEL OLARAK 139 B. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARIN İFASI 140 1. Genel Olarak 140 2. Üyelerin Para Borcunun İfası 141 3. Organizasyon Şirketinin Edimler Demeti Oluşturan İş Görme Edimlerinin İfası 144 C. SOMUT SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN BORÇLARIN İFASI 147 151 § 6 BARTER İŞLEMLERİNDE İFA EDİLMEMEYE BAĞLI SONUÇLAR A. GENEL OLARAK BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNE BAĞLI SONUÇLAR 151 B. TEMERRÜDE BAĞLI SONUÇLAR 152 1. Genel Olarak 152 2. Üyelik Sözleşmesinden Doğan Borçlarda Temerrüt ve Sonuçları 155 a) Organizasyon şirketinin temerrüdü ve sonuçları 155 b) Üyelerin temerrüdü ve sonuçları 160 3. Somut Sözleşmelerden Doğan Borçların İfasında Temerrüdün Hüküm ve Sonuçları 163 a) Genel olarak 163 b) Somut sözleşmedeki soyut edim borçlusunun (edim talep eden üyenin) temerrüdünde hüküm ve sonuçlar 163 c) Somut sözleşmedeki somut edim borçlusunun (edim sunan üyenin) temerrüdünde hüküm ve sonuçlar 165 § 7 ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA BARTER İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ 167 A. B. C. D. GENEL OLARAK 167 İFA ile BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ 168 SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN SÜRENİN DOLMASI 171 TEK TARAFLI FESİH HAKKININ KULLANILMASI ile İLİŞKİNİN SONA ERMESİ 174 İKİ TARAFIN ANLAŞMASI ile İLİŞKİNİN SONA ERMESİ (İKALE).. 178 DEĞERLENDİRME 181