Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (188)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması SuçuSayfa Sayısı
:  
431
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-146-558-6

81,00 TL

 

Edinmiş olduğunuz -Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu- adlı bu çalışma, yüksek lisans tez çalışmasının güncellenmiş ve geliştirilmiş halini oluşturmaktadır. Çalışmanın bir eser olarak ortaya çıkabilmesi için yüksek lisans tezinde yer alan mevzuat ve yargı kararları yeniden taranarak güncellenmiş, literatürdeki bu konu ile ilgili yeni yayınlarda yer alan görüşler işlenerek, tartışma zenginliğine yer verilmeye çaba sarf edilmiştir. Çalışmada öğretideki görüşlerin yanında el verdiği ölçüde konu ile ilgili yargı kararlarına da yer verilmeye çalışılarak, hem teori açısından hem de uygulamacılar açısından yararlı bir yayın hazırlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan yargı kararlarının birçoğuna UYAP(Ulusal Yargı Ağı Projesi) sisteminden erişilmiştir. Bu yayınlanmamış kararlar için çalışmada herhangi bir kaynak gösterilmemiştir. Bu nedenle çalışmada alıntı kaynağı belirtilmeyen tüm kararlar UYAP sisteminden alınmıştır.

 


Bilindiği üzere nakit olmaksızın kartlı ödeme sistemi modern hayatta artık gündelik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuş, banka ve kredi kartları ile gerçekleştirilen işlemler toplam ödeme işlemlerinin büyük bir kısmını oluşturmuştur. Tüketiciler tarafından bu denli çok tercih edilen ödeme kartları, finansal işlemler gerçekleştirmede birçok avantaj sağlamakla birlikte bünyelerinde barındırdıkları birçok güvenlik açığı sebebiyle de suç ve suçluluk açısından elverişli bir ortam sağlamaktadır. Toplumsal hayatta ödeme kartları ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Türk ceza hukukunda da bu gelişmeye paralel olarak ödeme kartı dolandırıcılıklarına ilişkin eylemleri yaptırım altına alan yasal düzenlemeler oluşturulmaya çalışılmıştır. 765 sayılı TCK’da banka veya kredi kartları ile gerçekleştirilen suç teşkil eden eylemlere karşılık özel bir hükmün bulunmaması, bu suçların birer bilişim suçu mu oldukları yoksa klasik malvarlığına karşı suçlardan mı oldukları tartışmasına yol açmıştır. Bu tartışma Yargıtay’ın vermiş olduğu bazı kararlar ile azalmışken, 5237 sayılı TCK’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte TCK m. 245 özelinde tekrar gündeme gelmiştir. TCK m. 245’de düzenlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu söz konusu tartışmaları sona erdirmek amacıyla oluşturulmuş bir düzenleme olmasına karşın, gerek kanun sistematiğindeki yeri gerekse düzenleniş tarzı ile birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalara çözüm önerileri getirebilmek bakımından bilişim suçu kavramının, kartlı ödeme sisteminin işleyişinin özümsenmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada TCK m. 245’de yer alan suçların tahlilinden önce birinci bölümde bilişim suçu kavramı ve kartlı ödeme sisteminin işleyişine ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Ardından ikinci ve üçüncü bölümde TCK m. 245’de yer alan suçlar irdelenmiştir. Son olarak ülkemizde Yargıtay’ın vermiş olduğu tüm kararların yayınlanmaması sebebiyle, önem arz eden kararlara herkesin ulaşabilmesinin sağlanması için, çalışmanın sonunda ek olarak yargı kararlarına yer verilmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • BANKA VEYA KREDİ KARTLARININKÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR-KARTLI ÖDEME SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ-BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
 • I. -BANKA VE KREDİ KARTLARI ÖZELİNDE ÖDEME KARTI DOLANDIRICILIĞI KAVRAMI VE SUÇ TİPOLOJİSİ-3
 • A. -Kavram-3
 • B. -Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suç Tipolojisi-5
 • II. -BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN BİLİŞİM SUÇU OLUP OLMADIĞI SORUNU-8
 • A. -Genel Olarak-8
 • B. -Bilişim Suçu Kavramı-10
 • 1. --Bilişim- Terimi-10
 • 2. -Bilişim Suçu Tanımı-11
 • 3. -Bilişim Suçu İle İlgili Temel Kavramlar-18
 • a. -Bilgisayar-18
 • b. -Bilişim Sistemi-19
 • c. -Veri-21
 • d. -İnternet-22
 • C. -Görüşümüz-23
 • III. -KARTLI ÖDEME SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ-26
 • A. -Kartlı Ödeme Sistemi-26
 • 1. -Kartlı Ödeme Sisteminde Yer Alan Süjeler-26
 • a. -Kart Hamili-26
 • b. -Kart Çıkaran Kuruluş-27
 • c. -Üye İşyeri-28
 • d. -Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluş-28
 • e. -Bankalararası Kart Merkezi (BKM)-29
 • aa. -Kuruluşu-29
 • bb. -Görevleri-30
 • f. -Kartlı Sistem Kuruluşları-31
 • aa. -Tanım-31
 • bb. -Başlıca Kartlı Sistem Kuruluşları-31
 • aaa. -American Express (AMEX)-31
 • bbb. -Diners Club-31
 • ccc. -Japan Credit Bureau (JCB)-32
 • ddd. -MasterCard-32
 • eee. -Visa-33
 • 2. -Kartlı Ödeme Sisteminde Kullanılan Cihazlar-33
 • a. -ATM (Otomatik Vezne Makinesi)-33
 • b. -POS (Point Of Sale) Cihazları-35
 • c. -İmprinter Cihazı-36
 • d. -Kiosklar-37
 • B. -Banka ve Kredi Kartı-37
 • 1. -Banka Kartı-37
 • 2. -Kredi Kartı-39
 • a. -Tanım ve Özellikler-39
 • b. -Kredi Kartı Sistemleri-40
 • aa. -İki Taraflı Sistem-41
 • bb. -Üç Taraflı Sistem-42
 • cc. -Karma Sistem-43
 • c. -Kredi Kartlarında Yetkilendirme (Otorizasyon/Provizyon) Süreci-44
 • d. -Kredi Kartı Türleri-45
 • aa. -Bireysel Kartlar ve Firma Kartları-45
 • bb. -Asıl Kartlar ve Ek Kartlar-46
 • cc. -Diğer Kredi Kartı Türleri-46
 • aaa. -Co-Branding Kart-46
 • bbb. -Sanal Kart-46
 • ccc. -Affinity Kart-47
 • ddd. -Çipli/Akıllı (Smart) Kart-47
 • C. -İnternet Bankacılığı-49
 • 1. -Tanım-49
 • 2. -İnternet Bankacılığının İşleyişi-50
 • IV. -BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ-53
 • A. -Bilişim Sisteminin İşleyişine veya Sistemde Var Olan Verilere Müdahale Suretiyle Yarar Sağlama Suçu (TCK m. 244/4) ile İlişkisi-53
 • B. -Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenen Hırsızlık (TCK m. 142/2-e) ve Dolandırıcılık (TCK m. 158/1-f) Suçları İle İlişkisi-57
 • C. -Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenen Dolandırıcılık Suçu (TCK m. 158/1-f) ile İlişkisi-63
 • D. -İzinsiz Kart Çıkarma Suçu ile İlişkisi-66
 • E. -Gerçeğe Aykırı Kayıp/Çalıntı Beyanında Bulunarak Kartın Kullanılması ya da Kullandırılması (5464 sayılı BKKKK m. 37/1) Suçu ile İlişkisi-66
 • F. -Kredi Kartı Sözleşmesinde ya da Eki Belgelerde Sahtecilik Suçu ile İlişkisi-67
 • V. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUK-69
 • A. -Amerika Birleşik Devletleri-69
 • B. -Kanada-78
 • C. -İspanya-81
 • D. -İngiltere-83
 • E. -Almanya-86
 • F. -Çin-89
 • G. -Avrupa Birliği-91
 • H. -Japonya-97
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • GERÇEK BANKA VEYA KREDİ KARTLARININKÖTÜYE KULLANILMASI
 • I. -GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU (TCK m. 245/1)-101
 • A. -Genel Olarak-101
 • B. -Suçla Korunan Hukuki Değer-102
 • 1. -Genel Olarak-102
 • 2. -Öğretideki Görüşler-103
 • 3. -Görüşümüz-108
 • C. -Suçun Objektif (Maddi) Nitelikteki Unsurları-111
 • 1. -Suçun Maddi Konusu-111
 • 2. -Fail-Mağdur-115
 • a. -Fail-115
 • b. -Mağdur-118
 • 3. -Eylem-125
 • a. -Hareket-125
 • aa. -Başkasına Ait Kartı Ele Geçirme veya Elinde Bulundurma-127
 • aaa. -Kartın Fizikî Anlamda Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması-130
 • bbb. -Kart Bilgilerinin Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması-131
 • aaaa. -Genel Olarak-131
 • bbbb. -Kart Bilgilerinin Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması Yöntemleri-134
 • (a)1. -Phishing (Olta Saldırıları)-134
 • (a)2. -Pharming-138
 • (a)3. -Vishing (Ses Olta Saldırıları) ve Smishing (SMS Olta Saldırısı)-140
 • (a)4. -Zararlı Yazılımlar (Malware)-142
 • (a)5. -Bilgi Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması-145
 • cccc. -Kart Bilgilerinin -Kişisel Veri- Niteliği ve Kart Bilgilerini Ele Geçirme Eyleminin Cezai Sonuçları-148
 • bb. -Banka veya Kredi Kartının Rıza Dışında Kullanılması veya Kullandırılması-154
 • aaa. -Kart Sahibinin veya Kartın Kendisine Verilmesi Gereken Kişinin Rızasının Bulunmaması-154
 • bbb. -Kartın Fizikî Anlamda Kullanılması veya Kullandırılması-160
 • aaaa. -Adına Düzenlenen Kişiye Ulaşmayan Kartların Kullanılması ya da Kullandırılması-161
 • bbbb. -Kredi Kartının Limit Üzerinde Kullanılması ya da Kullandırılması-163
 • cccc. -Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunarak Kartın Kullanılması ya da Kullandırılması-170
 • dddd. -Ölen Kişilerin Kartlarının Kullanılması ya da Kullandırılması-173
 • eeee. -ATM Cihazına Müdahale Sonucu veya ATM Önünde Kart Hamili Yanıltılarak Ele Geçen Kartların Kullanılması ya da Kullandırılması-174
 • ffff. -Hesap Yönetimi Ele Geçirilmesi (=Account Take Over) Yoluyla Kartın Kullanılması ya da Kullandırılması-182
 • gggg. -Kartın Üye İşyerlerince Haksız Olarak Kullanılması ya da Kullandırılması-184
 • ccc. -Kart Bilgilerinin Kullanılması veya Kullandırılması-185
 • b. -Netice-196
 • 4. -Suçu Etkileyen Sebepler-198
 • D. -Suçun Sübjektif (Manevi) Nitelikteki Unsuru-199
 • E. -Hukuka Aykırılık Unsuru-200
 • F. -Kusurluluk-200
 • G. -Unsurlar Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar-202
 • 1. -Şahsi Cezasızlık Sebebi Olarak Akrabalık İlişkisi (TCK m. 245/4)-203
 • a. -Suçun Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin Zararına İşlenmesi-206
 • b. -Suçun Üstsoy veya Altsoyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın Zararına İşlenmesi-207
 • c. -Suçun Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşlerden Birinin Zararına İşlenmesi-209
 • 2. -Cezada İndirim Sebebi Olarak Etkin Pişmanlık (Suç Sonrası Pişmanlık)-210
 • a. -Suçun Tamamlanmış Olması-212
 • b. -Failin ya da Suça İştirak Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Mağdurun Zararını Gidermesi-214
 • c. -Geri Verme veya Tazminin Hüküm Verilmeden Önce Gerçekleşmesi-216
 • H. -Teşebbüs-216
 • J. -İştirak (Suçluların Çokluğu)-223
 • K. -Suçların İçtimaı (Suçların Birleşmesi)-226
 • 1. -Bileşik suç-226
 • 2. -Fikri İçtima-229
 • 3. -Zincirleme Suç-234
 • L. -Yaptırım-239
 • M. -Muhakeme-240
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • BANKA VEYA KREDİ KARTLARINDA SAHTECİLİK VESAHTE KARTLARIN EL DEĞİŞTİRMESİ-SAHTE KARTLARINKULLANIMI YOLUYLA YARAR SAĞLAMA
 • II. -BAŞKALARINA AİT BANKA HESAPLARIYLA İLİŞKİLENDİREREK SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETME, SATMA, DEVRETME, SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (TCK m. 245/2)-243
 • A. -Genel Olarak-243
 • B. -Suçla Korunan Hukuki Değer-244
 • C. -Suçun Objektif (Maddi) Nitelikteki Unsurları-245
 • 1. -Suçun Maddi Konusu-245
 • 2. -Fail-Mağdur-246
 • a. -Fail-246
 • b. -Mağdur-247
 • 3. -Eylem-248
 • a. -Hareket-248
 • aa. -Başkasına Ait Hesap ile İlişkilendirilmiş Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme-249
 • aaa. -Gerçeğe Aykırı Başvuru Sonucu Sahte Kart Üretilmesi-252
 • bbb. -Başkasına Ait Gerçek Kart Bilgileri Kullanılarak Sahte Kart Üretilmesi-260
 • aaaa. -Kart Kopyalama (Skimming) ve Manyetik Şerit Sahteciliği-260
 • bbbb. -Boş (Blank)/Beyaz Plastik (White Plastic) Kart Sahteciliği-263
 • cccc. -Kart Sahteciliğinde Kullanılan Cihazların İmali, İthali, Satılması, Bulundurulması-264
 • ccc. -İnternet Bankacılığı Yoluyla Sahte Sanal Kredi Kartı Üretme-266
 • bb. -Başkasına Ait Hesap İle İlişkilendirilmiş Sahte Banka veya Kredi Kartı Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme-267
 • b. -Netice-269
 • c. -Nedensellik Bağlantısı-271
 • D. -Suçun Sübjektif (Manevi) Nitelikteki Unsuru-271
 • E. -Hukuka Aykırılık-271
 • F. -Kusurluluk-271
 • G. -Teşebbüs-272
 • H. -İştirak (Suçluların Çokluğu)-275
 • J. -Suçların İçtimaı (Suçların Birleşmesi)-276
 • 1. -Genel Olarak-276
 • 2. -TCK m. 245/2 ile TCK m. 245/3’de Yer Alan Suçlar Arasında Geçit/Geçitli Suç İlişkisi Sorunu-282
 • K. -Yaptırım-286
 • L. -Muhakeme-287
 • III. -SAHTE BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANMAK SURETİYLE KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA YARAR SAĞLAMA SUÇU (TCK m. 245/3)-287
 • A. -Genel Olarak-287
 • B. -Suçla Korunan Hukuki Değer-288
 • C. -Suçun Objektif (Maddi) Nitelikteki Unsurları-289
 • 1. -Suçun Maddi Konusu-289
 • 2. -Fail-Mağdur-289
 • a. -Fail-289
 • b. -Mağdur-290
 • 3. -Eylem-292
 • a. -Hareket-292
 • b. -Netice-294
 • c. -Nedensellik Bağlantısı-294
 • D. -Suçun Sübjektif (Manevi) Nitelikteki Unsuru-295
 • E. -Hukuka Aykırılık Unsuru-295
 • F. -Kusurluluk-295
 • G. -Teşebbüs-296
 • H. -İştirak (Suçluların Çokluğu)-297
 • J. -Suçların İçtimaı (Suçların Birleşmesi)-298
 • K. -Cezada İndirim Sebebi Olarak Etkin Pişmanlık (Suç Sonrası Pişmanlık)-301
 • L. -Yaptırım-302
 • M. -Muhakeme-302
 • SONUÇ-303
 • EKLER-325
 • A. -YARGI KARARLARI-325
 • 1. -ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-325
 • 2. -YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI-331
 • 3. -YARGITAY 8. DAİRESİ KARARLARI-380
 • 4. -YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ KARARLARI-400
 • KAYNAKÇA-415
 • KAVRAM İNDEKSİ-429