Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (74)      Nisan (73)      Mart (140)      Şubat (116)

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi ( Cilt : 33 - Sayı : 2 - Haziran 2017 )

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi ( Cilt : 33 - Sayı : 2 - Haziran 2017 )Sayfa Sayısı
:  
301
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
ISSN 1300 1396

105,00 TL

  BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ
Yayımlayan
BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
(Türkiye İş Bankası A. Ş. Vakfı)
Haziran  2017                                           Cilt XXXIII                                                    Sayı 2
M a k a l e l e r
Dr. İsmail KIRCA
,
Profesör
   Kooperatiflerin Tacir Niteliği Hakkında Yargıtay’ın Tutumu:
   Kanuna Aykırı Yorum Mu Yoksa Örtülü Boşluk Doldurma Gayreti Mi?
 ...........
5-25
Dr. Çağlar MANAVGAT
,
Profesör
   Bilgiye Dayalı Manipülasyonda Menfaat Elde Etme Şartının Yerindeliği
 ........
29-41
Dr. Asuman YILMAZ
, Doçent
   Türk Ticaret Kanunu’na Göre Karşılaştırmalı Reklâmlarda İtibardan
   (Tanınmışlıktan) Gereksiz Yere Yararlanma Yasağı
 ........................................
45-66
Dr. Esra CENKCİ
, Yardımcı Doçent
   Türk Hukukunda Sermaye Değişikliğinin Kolaylaştırılması
   İçin Bir Öneri
 ....................................................................................................
69-119
Dr. Selin SERT SÜTÇÜ
, Yardımcı Doçent
   Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Hasar
   (Borçlar Kanunu ve CISG ile Karşılaştırmalı Olarak)
 ...................................
123-139
Dr. Osman GÜNVER
   Çağımızda Hukuksal Açıdan Para Kavramı
 ...................................................
143-174
Dr. Elif Cemre HAZIROĞLU
, Araştırma Görevlisi
   Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Sicilli Taşınır Varlıkların
   Durumu ve Ticari İşletme Rehninin Bunlar Üzerindeki Etkileri
 ....................
177-204
Hakan HASIRCI
, Araştırma Görevlisi
   6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun
   İcra ve İflâs Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
 ....................................
207-269
K a r a r l a r
İbrahim Bektaş
, Araştırma Görevlisi/
İfakat Balık
, Araştırma Görevlisi
 .........................................................................
273-301
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları (2016-2017)
 .................
303-304