Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Banka Ticari Kredi Sözleşmeleri Tacirin Hakları Bankanın Sorumluluğu

Banka Ticari Kredi Sözleşmeleri Tacirin Hakları Bankanın Sorumluluğu

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
536
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786052203750

140,00 TL


İÇİNDEKİLER


 


BAŞLARKEN (GİRİŞ) 1


ÜLKEMİZDE KREDİ BAĞIMLILIĞI....................................................................... 1


GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ TUTSAKLIĞI ......................................................... 2


HUKUKSAL DENETİM............................................................................................. 3


DAVA HAKKI VE ADALETİN GÜN IŞIĞINA ÇIKARILMASI.............................. 7


BANKA TİCARİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ, TACİRİN HAKLARI


 


BANKANIN SORUMLULUĞU


- BİRİNCİ BÖLÜM -


 


• TİCARİ İŞLETMELERİN BANKA KREDİSİNE BAĞIMLILIĞI


• BANKALARIN KREDİ VERME TERCİHLERİ


• BANKACILIĞIN YENİ ROLLERİ


• ANA PARA FAİZ SARMALI EGEMENLİĞİ


• SÖZLEŞMELER HUKUKU VE POLİTİK DÜŞÜNCELER


-I- TİCARİ İŞLETMELERİN BANKA KREDİSİNE BAĞIMLILIĞI.................... 11


1. Ticari Bankacılık: Piyasa Gücüne Sahip Olma ............................................ 11


2. Bankacılıkta Azalan Etkinlik........................................................................ 11


3. İşletmelerin Banka Kredilere Bağımlılık Göstergesi ................................... 11


-II- BANKALARIN KREDİ VERME TERCİHLERİ .............................................. 11


1. Finansman Sağlamada Ticari Banka - Aracı Kurumlar ............................... 14


1. 1. Büyük İşletmelere Daha Büyük Faiz Oranı......................................... 14


2. Dört Temel Kredi Verme Tekniği................................................................. 15


3. Para Politikaları ............................................................................................ 16


-III- BANKACILIĞIN YENİ ROLLERİ................................................................... 19


1. Kredilerin Ekonomiye Pompalanması- Risklerin Gizlenmesi


Kredi Verme Biçimlerinin Değişmesi .......................................................... 19


2. Yüksek Faiz-Aktiflerinin Değersizleşmesi


Gösterge Faizlerinin Yükselmesi ................................................................. 20


 


İÇİNDEKİLER XV


-IV- ANA PARA FAİZ SARMALI EGEMENLİĞİ SÖZLEŞMELER HUKUKU


VE POLİTİK DÜŞÜNCELER .................................................................................. 21


1. Neoliberalizm ve Sermayenin Kontrolü ....................................................... 21


2. Kredi ve Borç Zincirleri- Pompalanan Krediler - Hayali Sermayenin Yıkımı ...22


3. Birkaçyüz Finans Kralı Arasında Sistematik İşbölümü ............................... 23


4. Para Sermayenin Diğer Sermayelere Üstünlüğü


5. Dinsel İnançlar ve Faiz................................................................................. 25


 


- İKİNCİ BÖLÜM -


• KREDİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ


• BANKANIN BİREYSEL SÖZLEŞME VE TAAHHÜTTEN KAÇINMASI


• DENETİMİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ GEREĞİ


• BANKANIN ETİK DEĞERLERE UYMA SORUNU


• FİNANS VE HUKUK KURALLARI


-I- KREDİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ............................................... 27


1. Tanım............................................................................................................ 29


1. 1. Ön Ödünç Görüşü ................................................................................ 28


1. 2. Rızai Ödünç Görüşü............................................................................. 28


1. 3. Çok Aşamalı Kendine Özgü Sözleşme Görüşü ................................... 28


1. 4. Tek Aşamalı Sözleşme Görüşü ............................................................ 29


2. Uygulanacak Hükümler................................................................................ 29


3. Kredi Türleri................................................................................................. 29


3. 1. Nakdi Krediler ..................................................................................... 29


3. 1. 1. Cari Hesap Şeklinde Çalışmayan Sabit Vadeli Para Ödüncü........... 29


3. 2. 2. Senet veya Emtia Kredisi (Lombard)............................................... 30


3. 2. 3. Kıymetli Evrakın İskontosu Veya İştira Yolu İle Kredi Verilmesi... 30


4. Alacak Alımı İşlemleri................................................................................. 31


4. 1. Forfaiting: ............................................................................................ 31


4. 2. Factoring: ............................................................................................. 31


4. 3. Finansal Kiralama (Leasing) İşlemi İle Kredi Verilmesi..................... 32


5. Gayri Nakdi Krediler.................................................................................... 33


5. 1. Garanti Kredisi..................................................................................... 34


 


XVI İÇİNDEKİLER


5. 2. Kefalet Kredisi..................................................................................... 34


5. 3. Kabul Kredisi....................................................................................... 35


5. 3. Aval Kredisi ......................................................................................... 35


5. 5. Ciro Kredisi.......................................................................................... 36


6. Bireysel Krediler .......................................................................................... 36


6. 1. Tüketici Kredileri................................................................................. 36


-II- BANKANIN BİREYSEL SÖZLEŞMEDEN VE TAAHHÜTTEN KAÇINMASI.....37


1. Müşteri Sorumluluğunun Artırılması.........................................................................37


2. Sözleşme Özgürlüğünün Ruhuna Aykırı Dengesizlik Müşterinin


Sözleşme İçeriğine Şartsız Kabüle Zorlanma Gerçeği.............................................38


3. Kredi Müşterisinin Dayanamama Zayıflığı...............................................................39


-III- KREDİ SÖZLEŞMELERİ DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ GEREĞİ.......40


1. Yasa İle Denetimin Sağlanması ..................................................................................40


2. Hâkime Karışma Hakkı Tanımak Haklı Yanı Korumanın Sağlanması Gereği .... 41


3. Dava Hakkının Kullanılması Gereği - Adalet Güvencesi ............................ 42


-IV- BANKANIN DEĞERLERE UYMA SORUNU ................................................ 43


1. Bankacılıkta Etik Sorunlar ........................................................................... 43


2. Etik açıdan iyileştirmeye açık önemli bir alanın varlığı............................... 43


3. Banka Yöneticileri ve Etkin Denetim Kusuru.............................................. 44


-V- FİNANS VE HUKUK KURALLARI................................................................. 45


1. Güçlü Hukuksal Sisteme Gereksinim........................................................... 45


2. Bankaların Krizlerde Kredi Arzında Rol Almaması Gerçeği ...................... 46


 


- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -


 


• KREDİ KAVRAMI


• GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ


• SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN DENETLENMESİ


• HÜKÜMSÜZLÜK


• HUKUKA VE AHLAKA AYKIRILIK BUTLANI


• YAZILMAMIŞ SAYILMA YAPTIRIMI


-I- KREDİ-PARA DEVRİ ......................................................................................... 47


 


İÇİNDEKİLER XVII


1. Güven......... .................................................................................................. 47


2. Satınalma Gücünün Geçici Süre Devri ........................................................ 48


-II- GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ .................................................................... 49


1. Banka Kredi Sözleşmesi – Koşullarının Değiştirilmeksizin


Kabul Edilmesi............................................................................................. 49


2. Sözleşme Adaletinin Dışlanması.................................................................. 51


-III- SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN DENETLENMESİ........................................ 52


1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Yasası ile Denetim Alanının Genişletilmesi........ 52


2. Denetlemenin TBK Temel Maddeleri.......................................................... 53


2. 1. Yasama Organı Gerekçeleri ................................................................. 54


E. Genel işlem koşulları I. Genel olarak MADDE 20...................................... 57


II. Kapsamı 1. Yazılmamış sayılma MADDE 21............................................. 58


III. Yorumlanması MADDE 23........................................................................ 60


-IV- KREDİ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARCA MÜZAKERE EDİLİP


EDİLMEMESİ SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜKDENETİMİ HÜKÜMSÜZLÜK ...63


1. Sözleşmenin Denetimi.................................................................................. 63


2. Sözleşme Dengesi Bozukluğunun Hakimce Üst Ölçekte Dikkate Alınması......65


3. Hükümsüzlük ............................................................................................... 65


-V- HUKUKA VE AHLAKA AYKIRILIK BUTLANI YAZILMAMIŞ SAYILMA.... 67


1. Bırakınız Serbestçe Sözleşelim Ölçütsüzlüğü Ahlak Kurallarına


Aykırı Butlanı .............................................................................................. 67


2.Yargısal- Yürürlük Denetimi......................................................................... 69


3. Yorum Denetimi:.......................................................................................... 71


4. Banka Kredi Sözleşmelerinin İçerik Denetimi-Hukuksal Dayanakları


Hakimin Doğrudan Sözleşmenin İçeriğine Müdahalesi


Bozulmuş Dengenin Müşteri Lehine Tesisi................................................. 73


4. 1. Kredi Sözleşmesinde Emredici Kurallara Aykırılık Örnekleri............ 75


5. Yazılmamış Sayılma-Şaşırtıcı, Olağandışı Şart-Kesin Hükümsüzlük.


Hakimin Sözleşme Boşluğunu Doldurması................................................. 75


6. Değiştirme Yasağı ........................................................................................ 78


7. İçerik Denetimi............................................................................................. 79


7. 1. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Sözleşme Düzenlenmesinin Hükümsüzlüğü..79


• YARGITAY KARARLARI..................................................................................................81


 


XVIII İÇİNDEKİLER


 


- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM -


 


• GÜVEN SORUMLULUĞU VE DÜRÜSTLÜĞÜN KURALI


• GENEL İŞLEM KOŞULLARINDA YASAL SINIRLAR


• HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASINDA AÇILABİLECEK DAVALAR


-I- GÜVEN SORUMLULUĞU............................................................................... 107


1. Bankaların Denetimi .................................................................................. 107


2. Dürüstlük Kuralı......................................................................................... 108


3. Bütünsel Sorumluluk.................................................................................. 109


4. “Culpa in Contrahendo”dan Doğan Sorumluluk ....................................... 110


5. Hakimin hukuk yaratması sonucunda oluşmuş sorumluluk ...................... 112


B. Hukukî ilişkilerin kapsamı......................................................................... 112


I. Dürüst davranma .................................................................................... 112


II. İyiniyet .................................................................................................. 112


III. Hâkimin takdir yetkisi ......................................................................... 112


-II- GENEL İŞLEM KOŞULLARINDA YASAL SINIRLANDIRMA.................. 114


1. Anayasa, TBK, 4077 Sayılı Yasa............................................................... 114


-III- HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE AÇILABİLECEK


DAVALAR TACİRİN DAVA HAKKI...................................................................... 117


1.Tespit Davası............................................................................................... 117


2. Geçici Hukuki Koruma-İhtiyati Tedbir- Menfi (BorçsuzlukHükmen)


Tespit(i)...................................................................................................... 117


3. Oluşan Zarar -Tazminat Davası ................................................................. 118


• YARGITAY KARARLARI............................................................................................... 123


 


- BEŞİNCİ BÖLÜM -


• TİCARİ İŞ - TİCARİ NAKTİ KREDİ


• BANKANIN KREDİ KULLANDIRMA BORCUNUN DOĞUŞU


• SÖZLEŞMENİN ALEYHE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI


• HAKSIZ SONA ERDİRME, HESAP KAT’I (KESME)-MÜACCELİYET


• BANKANIN TEMERRÜDÜ


• BANKANIN AYNEN İFA BORCU VE TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ


 


İÇİNDEKİLER XIX


-I- BANKANIN KREDİ KULLANDIRMASI-TİCARİ İŞ .................................... 143


1. Ticari İş............... ....................................................................................... 143


2. Ticari Kredi..................... ........................................................................... 144


2.1.Nakti Kredi .......................................................................................... 145


3. 1. İşletme Kredisi-Yatırım Kredisi ........................................................ 145


4. Gayrı nakdi kredi ....................................................................................... 145


• YARGITAY KARARLARI............................................................................................... 146


-II- KREDİ SÖZLEŞMESİ KURULUŞU KREDİ KULLANDIRMA


BORCUNUN DOĞUŞU........................................................................................................ 148


1. Kredi Verme İşlemi................................................................................................... 148


2. Kredi Açma Sözleşmesi Kuruluşu........................................................................... 148


3. Türkiye’de Bankaların Kredi Sözleşmesi Anlayışının Yargıtay


Kararlarına Aykırılığı................................................................................. 148


4. Bankanın Kredi Talebini Karşılama Yükümlülüğü Müşterinin


Kredi Açma Sözleşmesinden Doğan Hakkı............................................... 151


-III- SÖZLEŞMENİN ALEYHE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI............................. 151


1. Haksız Şart –Yok Sayılma- Butlan............................................................. 151


-IV- HAKSIZ FESİH KAVRAMININ YANLIŞ KULLANIMI


HAKSIZ SONA ERDİRME BEYANI .................................................................... 155


-V- BANKANIN HESAP KAT YETKİSİ............................................................... 157


1. Kredinin İhtar Gerekmeksizin Muaccel Olacağı Düzenlemesi.................. 157


1. 1. Bankanın Krediyi Hiç Kullandırmayabileceğine İlişkin Kayıtlar...... 159


2. Muacceliyet ve Temerrüt Ayırımı .............................................................. 159


• YARGITAY KARARLARI............................................................................................... 162


-VI BANKANIN TEMERRÜDÜ.......................................................................................... 178


1. Bankanın Kredi Kullandırma Borcu........................................................................ 178


2. Bankanın Aynen İfa Borcu ve Tazmin Yükümlülüğü........................................... 179


• YARGITAY KARARLARI............................................................................................... 181


 


XX İÇİNDEKİLER


 


- ALTINCI BÖLÜM -


 


• TEDBİRLİ YÖNETİCİ VE BASİRETLİ İŞ ADAMI ÖLÇÜSÜ


• BANKA TARAFINDAN TEK TARAFLI FSEİH-KOŞULSUZ FESİH


• BANKANIN SEBEP GÖSTERMEKSİZİN BORCU MUACCEL KILMASI


• MÜŞTERİNİN TAZMİNAT HAKKI


-I- BASİRETLİ BİR TACİRİN GÖSTERMESİ GEREKEN ÖZEN...................... 209


1. Özen Ölçüsünün Objektif Esaslara Göre Belirleneceği............................. 209


2. Haksız Fiiller Bakımından Subjektif Özen Ölçüsü ................................... 211


-II- KREDİ SÖZLEŞMESİNİN BANKA TARAFINDAN FESHİ......................... 213


1. Tek Taraflı Fesih Hakkı ............................................................................. 213


2. Haklı Sebep........... ..................................................................................... 214


3. Koşulsuz Fesih .......................................................................................... 215


-III- KREDİ SÖZLEŞMESİNDE MUACCELİYET ŞARTI FESİH VE HESAP


KAT-I KAVRAMSAL İLİŞKİLERİ-TAZMİNAT......................................... 218


-IV- TİCARİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN BANKA HAKSIZ FESHİ


KREDİ MÜŞTERİSİ TACİRİN HAKLARI.................................................. 227


1. Müspet ve Menfi Zararın İstenmesi........................................................... 227


2. Kredi Sözleşmesinin Aynen İfası............................................................... 230


• YARGITAY KARARLARI............................................................................................... 232


-V- BANKANIN SEBEP GÖSTERMEKSİZİN DİLEDİĞİ ZAMAN


KREDİYİ İADE BORCUNU MUACCEL KILMA HAKKI KESİN


HÜKÜMSÜZLÜK .................................................................................................. 307


-IV- BANKANIN HESAP KAT YETKİSİ.............................................................. 309


-VII- KREDİ SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN HALLERİN VARLIĞI


HALİNDE BANKANIN MUACCEL KILMA HAKKI.......................................... 310


-VIII- BANKANIN AYNEN İFA VE TEMERRÜT FAİZİ TALEBİ ..................... 311


-XI- BORCUN HAKSIZ OLARAK MUACCEL KILINMASININ SONUÇLARI....314


-X- KREDİ BORÇLUSUNUN TAZMİNAT TALEP ETMESİ.............................. 315


• YARGITAY KARARLARI............................................................................................... 320


-XI- KREDİ BORÇLUSUNUN KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ..... 355


• YARGITAY KARARLARI............................................................................................... 357


 


İÇİNDEKİLER XXI


 


- YEDİNCİ BÖLÜM -


 


• TİCARİ KREDİ İŞLEMLERİNDE MASRAFLAR VE MÜŞTERİYE İADESİ


-I- BANKALARIN FAİZ DIŞI MENFAAT VE KOMİSYON TALEP ETME HAKKI... 401


1.Yasal Dayanaklar......................................................................................... 401


2. Yargıtay’ın Ticari Kredilerdeki Dosya Masrafı Hakkındaki Kararı.................... 403


• YARGITAY KARARLARI............................................................................................... 404


• İLGİSİ NEDENİYLE YARARLANILABİLECEK DİĞER


YARGITAY KARARLARI.............................................................................................. 462


 


- SEKİZİNCİ BÖLÜM -


• BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU


• İYİ UYGULAMA REHBERİ


• BANKALARIN KREDİ YÖNTEMİNE İLİŞKİN REHBER


§ BİRİNCİ KISIM


Genel İlkeler / Tanım ve Amaç ...................................................................... 493


Kredi Stratejilerinin Oluşturulması ................................................................ 494


Kredi Politikalarının Oluşturulması ............................................................... 495


Kredi Prosedürlerinin Oluşturulması.............................................................. 497


Yetki ve Organizasyon Yapısı......................................................................... 497


Dokümantasyon ve Bilgi Sistemleri............................................................... 498


İç Sistemler Kapsamındaki Faaliyetler........................................................... 500


§ İKİNCİ KISIM


Kredi Pazarlama Süreçlerinin Yönetimi Müşterinin Bilgilendirilmesi.......... 501


Müşteri Seçimi....... ........................................................................................ 502


Diğer Pazarlama İlkeleri................................................................................. 502


§ ÜÇÜNCÜ KISIM


Kredi Tahsis Süreçlerinin Yönetimi Değerlendirme...................................... 503


Limitlerin Belirlenmesi ve Limitlere Uyum................................................... 508


 


XXII İÇİNDEKİLER


Yeniden Yapılandırma.............................................................................................. 509


Derecelendirme............................... ......................................................................... 509


Teminat ve Garantilerin Yönetimi ........................................................................... 511


Diğer Hususlar................ ......................................................................................... 513


§ DÖRDÜNCÜ KISIM


Kredi İzleme Süreçlerinin Yönetimi İzleme Sürecinin Kurulması.......................... 514


Stres Testleri ve Senaryo Analizleri......................................................................... 516


§ BEŞİNCİ KISIM


Kredi Takip Süreçlerinin Yönetimi.......................................................................... 517


 


- DOKUZUNCU BÖLÜM -


 


• BANKACILIK ETİK İLKELERİ


I. Giriş............................. ............................................................................... 518


II. Genel Hükümler Amaç ve Kapsam ........................................................... 519


Hukuki Dayanak............................................................................................. 520


2. Bankalar...................................................................................................... 520


III. Bankaların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkileri Kamu


Kurum ve Kuruluşları ile ilişkiler................................................................... 521


IV. Bankalarası İlişkiler Bankalar, Bilgi Alışverişi......................................... 521


Rekabet........................................................................................................... 521


İlan ve Reklamlar .......................................................................................... 522


V. Bankaların Müşterileri İle İlişkileri Bankalar; Müşterilerin


Bilgilendirilmesi .......................................................................................... 522


Müşteri Sırrı................................................................. .................................. 522


Hizmet Kalitesi............................................................................................... 522


Müşteri Başvuruları........................................................................................ 523


Güvenlik................................................................................ ......................... 523


VI. Bankaların Çalışanları İle İlişkileri Çalışanların Genel Nitelikleri.......... 523


İşe Alma ve Kariyer Gelişimi......................................................................... 524


 


İÇİNDEKİLER XXIII


Temsil İlkeleri ve Çalışma Ortamı ................................................................. 524


Temsil İlkeleri ve Çalışma Ortamı ................................................................. 524


Mesai Saatleri...... .......................................................................................... 524


Çalışanların Hakları........................................................................................ 524


VII. Banka Çalışanlarının Uyacakları Meslek Kuralları ve Etik İlkeler


Meslek Kuralları ve Çalışanların Uyacakları Etik İlkeler.............................. 525


Bankacılık Etik İlkelerinin Geliştirilmesi ...................................................... 526


VIII. Başvuru Usul ve Esasları Başvuru Hakkı ve Süresi.............................. 526


Başvuru Usulü................................................................. ............................... 526


Başvuru Kabulü ve İncelemesi....................................................................... 526


Yürütme.......................................................................................................... 527


 


• KAYNAKÇA........................................................................................................................ 529