Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Banka Kredi Mukavelelerinin Tamamı Geçersizdir

Banka Kredi Mukavelelerinin Tamamı GeçersizdirSayfa Sayısı
:  
139
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006

16,50 TLSAYIN VE SEVGİLİ HUKUKÇULAR Maddî hırs ve kavganın insan topluluklarını, insanları, hattâ en yakın akrabaları birbirine ve mahkemelere düşürdüğü çağımızda, ADALETİN dağılım ve dağıtımında, tüm ilgililere ışık tutar düşüncesile, insan amacının, sadece haklı veya haksız maddî yararlar değil, çok daha üstün manevî değerler olduğunu belgeleyen ve en büyük ve ebedi TÜRK Devletinin kurucusu merhum OSMAN GAZİ′nin, oğlu ORHAN GAZİ′ye vasiyet ve nasihatini sunuyorum. " - Allah buyruğundan gayri iş işlemeyesin; - Bilmediğini şeriat ulemasından sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın; - Sana itaat edenleri hoş tutasm. Ve askerine in′am ihsan eksik et- meyesin. Ki insan, ihsanın kuludur; - Zâlim olma, Âlemî adaletle şenlendir ve cihadı terketmeyerek be ni şÃ¢det; - Ulemaya riayet eyle ki şeriat işleri nizam bulsun; - Nerede bir ilim ehli duyarsan O′na rağbet, ikbal ve hilm göster; - Askerine ve malına gurur getirip şeriat ehlinden uzaklaşma. Bi zim mesleğimiz Allah yolu ve maksadımız Allah′ın dinini yaymak tır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvası değildir... Sana da bunlar yaraşır; - Daima herkese ihsanda bulun; - MEMLEKET İŞLERİNİ NOKSANSIZCA GÖR." - Tüm felsefelerin, dinlerin, insan hakları beyannamelerile Anayasaların ideallerini özetleyen, vasiyet edenin kendi cedlerinden ve Türk tarihinden ne kadar DOĞRU, İYİ ve GÜZEL miras aldığını da gösteren ve Büyük ATATÜRK′ün "YURTTA SULH CİHANDA SULH" talimatının gerçekleşme şartlarını oluşturan bu prensipler, her insanı ilgilendirirse de, MÜLKÜN TEMELİ ADALETİ sağlamaya memur devlet idarecilerile, Hukukçular bunları gözetmek ve uygulamakla YÜKÜMLÜDÜR. CİHAD: Din uğrunda savaşma. HİLM: İnsanın tabiatında olan yavaşlık. İHSAN: Bağış. İKBAL: Arzu, İstek, İN′AM: Nimet verme, iyilik etme. NİZAM: Düzen, usul, tertip, kaide. ŞAD: Sevinçli, hoşnut, razı. ŞERİAT: Doğru yol, Allah′ın emri, hukuk. ULEMA: İlim sahipleri. İÇİNDEKİLER ÖTEDEN BERİ AŞIRI VE HAKSIZ KAZANÇ PEŞİNDE KOŞAN BANKALARIN HAZIRLADIĞI KANUN TASARILARININ SAYIN YASAMA ORGANINCA GEREĞİ GİBİ DENETLENMEDEN KANUNLAŞTIRILMASI; DEVLET HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE BDDK, BANKALAR BİRLİĞİ VE MERKEZ BANKASININ DENETİMİNDEKİ BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN ANAYASA VE TEMEL YASALARLA İNSAN HAKLARINA AYKIRI OLARAK UYGULANMASI; - HEM KREDİ BORÇLULARINI İFLASA SÜRÜKLEMEKTE, - HEM ALACAĞINI TAHSİL EDEMEYEN BANKALARIN BATMASINA VE BA TAN BANKALARIN BORÇLARINI YÜKLENEN DEVLETİN ZARARA UĞRA MASINA NEDEN OLMAKTA, - NETİCE, TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖNEMLİ ZARARLARA UĞRAMAKTA VE BU HATALARIN DA KATKISI İLE DEVLETİN İÇ VE DIŞ BORÇLARI ART MAKTA, İŞ VE AŞA YATACAK SERMAYE DEVLET BORÇ SENETLERİ FA İZİNE YATMAKTA, GELİR DAĞILIMI BOZULMAKTA, FAKİRLİK VE BUN DAN DOĞAN SUÇLARLA CEHALET ÇOĞALMAKTADIR. PARASAL BORÇLARDA YAPTIRIM TARİHÇESİNDEN SONRA İNCELEMEMİZİN KONUSU: TÜMÜ DEVLET DENETİM HATASINDAN KAYNAKLANAN; A- BANKALARIN BATMASININ BAŞLICA SEBEPLERİ, 30 B- BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN EMREDİCİ KURALLARA AYKIRI LIĞI VE TÜMÜ İLİ GEÇERSİZLİĞİ, 52 C- ANAYASA′mn 38/3. MADDESİ: 95 "Hiçkimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz." DEDİĞİ VE TÜRK İCRA KANUNUNUN KAYNAĞI İSVİÇRE İCRA KONU-NUNDA DA CEZA BULUNMADIĞI HALDE İİK. 331 - 352. MADDELERİ GEREĞİNCE BORÇLULARA UYGULANAN HAPİS CEZALARI İLE, D- DOLANDIRICILIK VE BENZERİ BİR SUÇA NEDEN OLMADIKÇA, TA RİHTE VE HALEN DÜNYADA BENZERİ BULUNMAYAN KARŞILIKSIZ ÇEKLERE UYGULANAN PARA VE HAPİS CEZALARININ, 108 E- 4389 SAYILI KANUNU DEĞİŞTİREN VE 19.10.2005 TARİHLİ 5411 SAYILI YENİ BANKALAR KONUNUNDA DA YER ALAN EMREDİCİ KU RALLARLA İNSAN HAKLARINA AYKIRI KURALLARIN ELEŞTİRİLME Sİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİDİR 121