Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri

Bağlı Nama Yazılı Pay SenetleriSayfa Sayısı
:  
245
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1992
ISBN NO
:  
975-7680-07-9

75,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Anonim ortaklıklar, liberal ekonomik sistemin uygulandığı her ülkede iktisadi ve sosyal hayatı etkileyen, büyük olanaklar yaratan, büyük hizmet ve başarılarının yanısıra büyük çöküntü ve skandalları da yaratan kuruluşlar olmuşlardır. Her şeye rağmen, anonim ortaklıklar kapitalist veya karma ekonomilerde "olmazsa olmaz* (con-ditio sine quo non) niteliğinde bir üretim aracıdır. Öte yandan, anonim ortaklıkta, katı bir sermaye ortaklığı olması nedeniyle, ilke olarak, kişisel öğelerin önemi ve önceliği yoktur. Ancak, tüzel kişiliğin arkasında, onu örgütleyen, kuran, ekonomik ve hukuki hayata geçiren ortakların (üyelerin) varlığını ve bunların anonim ortaklığın şahsında var olan menfaatlerinin gözardı edilmesi de yadsınamaz. Bu menfaat, anonim ortaklığın hukuki ve ekonomik varlığının devamı ve korunması ile sağlanır. Bunun aracı, serbestçe devredilebilen nama yazılı pay veya pay senetlerinin devrinin, ortaklığın iznine tabi tutulması, yani "bağlanmasıdır". İsviçre ve Alman hukuklarındaki gibi, bağlı nama yazılı pay senetleri, pozitif hukukumuzda da özel olarak düzenlenmesine rağmen, doktrinde bir kaç makale ve ders kitaplarında sınırlı ölçünün dışında incelenmemiştir. Bu durum, bizi, konuyu özel olarak ele almaya ve özellikle İsviçre, Alman hukuklarındaki öğreti ve uygulamalardaki tüm düşünce ve gelişmeleri dikkate alarak incelemeye sevketmiştir. Bu düşüncemi üç yıl önce sayın hocam Prof.Dr.Ünal TEKİNALP′e açtığımda, "hararetle tavsiye ederim, ancak literatür içinde yüzersiniz" demişti. Gerçekten de bu konuda, "bilimsel yabancı bir okyanusta yüzmenin zevki kadar, zorlu ve çetin dev dalgalarla da mücadelenin onurlu yorgunluğunu" fazlasıyla tattığımızı belirtelim; hele bunun, hukukçu açısından "bilimsel bir ada" olarak nitelenebilen Çukurova Üniversitesi′nde olmasînın, daha bir anlamlı olduğunu ifade etmek hiç de abartılmış olmaz, çünkü ülkemizde üç büyük şehrin dışındaki üniversitelerde hukuk alanında bilimsel araştırma yapmanın zorluğu, gerek doküman, gerekse düşünceleri karşılıklı tartışabilecek meslektaş açılarından ortadadır. Ancak açık kalplilikle belirtelim ki, İstanbul ve Ankara′da, Hukuk Fakültesi ve Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü kütüphanelerindeki konuyla ilgili tüm eserlerin fotokopilerinin yanı sıra, kısa bir İsviçre seyahatinde de Zürih′te en son eserlerin de aynı yolla teminini sağlamak hiç de kolay olmamıştır. Özellikle iki kişinin değerli ve kıymetli yardımlarını burada belirtmeden geçmek gerçekten vefasızlık olurdu. Bunlardan biri, fakültemizin değerli yardımcı doçentlerinden Ahmet Fazıl ÖZSOYLU′nun Viyana′dakitez çalışmaları esnasında, gerek Viyana′daki Üniversiteler kütüphanesinden, gerekse ödünç sistemiyle İsviçre Üniversitelerinden bir kaç yeni monografik eserin ve bir çok makalenin fotokopilerini temin edip göndermesini; diğeri, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mustafa ÇEKER′in Almanya′da bilimsel çalışmaları sırasında bir çok makale ve dokümanın fotokopilerini zamanında temin etmeleriyle ilgili yardımlarını minnet ve şükranla anmanın bir borç olduğunu kıvançla ifade ederim. Ayrıca Mustafa ÇEKER′e bu yapıtın her aşamasındaki her türlü yardım ve özverili çabaları için içten teşekkür etmenin mutluluğunu duyuyorum. Diğeryandan, unutulması gerçekten haksızlık ve vefasızlık olabile-. cek bir hususu açıklamanın, bana manevi bir huzur vereceğini belirtmeden geçemeyeceğim. Bu kitabın ilk müsvettesini yazan ve en az üç düzeltmesini dikkatli, müşkülpesent bir şekilde ve büyük bir özveriyle bilgisayarda yapan değerli öğrencim Murat TUNÇAY′a yardım ve ilgileri için en içten teşekkürlerimi sunarım. Bağlı Nama Yazılı Pay Senetlerine ilişkin incelememin gün ışığına çıkabilmesi, eşim Hamiyet PULAŞLI′nın hazırladığı rahat ve huzurlu ortam ile, küçük sevgili kızım Özge Aycan′ın çocukluğundan ve onun yegâne nimeti olan "baba ile oyun oynamaktan" zor da olsa vazgeçmesi sayesinde mümkün olmuştur. Bu nedenle naçiz eserimi sevgili eşim Hamiyet ile kızım Özge Aycan′a ithaf ediyorum. Kitap basım ve dağıtımının türlü güçlükleri taşıdığı bir dönemde, bu çalışmamıza tabiri caizse "can veren", yayımlayarak Türk Hukukuna kazandıran değerli dostum ve meslektaşım Avukat Dr.Kemal DAYINLARLI′ya en içten ve samimi teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. Ayrıca, bu kitabın nihai yazımı ve kontrolünde üstün ve titiz bir çaba sarf ederek okuyucuya en iyi şekilde çıkmasını sağlayan Sayın Demet [ĞNEBEKÇİLİ, Sayın Ulviye SÖZKESEN ve Sayın Av. Cenk GÜNDOĞDU′ya özellikle ve içtenlikle teşekkürlerimi sunarım. Bülent Angın Bulvarı, Adana, Ekim 1992 Hasan PULAŞLI IV İÇİNDEKİLER BİBLİYOGRAFYA XIII KISALTMALAR XXVI GİRİŞ 51. ANONİM ORTAKLIĞIN YAPISI VE PAY KAVRAMI 1 I. ANONİM ORTAKLIĞIN YAPISI 1 II. GENEL OLARAK PAY 3 1. Pay Kavramı 3 2. Payın Çeşitli Anlamları 4 3. Payın İçerdiği Haklar , 7 BİRİNCİ BÖLÜM SERBESTÇE DEVREDİLEBfLEN NAMA YAZILI PAY SENETLERİ § 2. KIYMETLİ EVRAK OLARAK NAMA YAZILI PAY SENETLERİ 9 I. NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 9 II. KIYMETLİ EVRAK OLARAK NAMA YAZILI PAY SENETLERİ 11 III. NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ 14 1. Ciro ; 14 a. Cironun Fonksiyonları 21 2. Temlik 25 a. Ciro ileTemlik Arasındaki Farklılıklar. ...30 V 3. Teslim 31 İKİNCİ BÖLÜM PAY DEFTERİ / § 3. PAY DEFTERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 37 I. KAYNAK HUKUKLARDA 37 II. TÜRK HUKUKUNDA 39 §4. PAY DEFTERİNİN HUKUKİ ESASLARI ′. 40 I. PAY DEFTERİNİN YASADAKİ YERİ 40 II. PAY DEFTERİ TUTMANIN AMAÇLARI 42 1. Ortakların, Ortaklığa Karşı Tanıtlanması (Teşhisi) 43 2. Ortakların Kimlikleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak 44 3. Borç ve Yükümlülük Listesi Olarak Pay Defteri 45 4. Ortaklara Davet İçin Adres Listesi Olarak Pay Defteri 45 III. PAY DEFTERİNİN ŞEKLİ 46 IV. PAY DEFTERİNE YAZIMI GEREKEN HUSUSLAR 48 V. PAY DEFTERİ TUTMA ZORUNLULUĞU 50 VI. PAY DEFTERİ TUTMA ZORUNLULUĞUNUN SONA ERMESİ 51 VII. YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ VE SONUÇLARI 52 § S. PAY DEFTERİNE YAPILACAK KAYDIN ŞARTLARI , 54 I. BİLDİRİM 54 II. BİLDİRİMİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 60 III. ORTAKLIĞIN BİLDİRİMİ İNCELEME HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ , 63 VI 1. İnceleme Yükümlülüğü 63 a. İnceleme Yükümlülüğünün Genişletilmesi 68 b. İnceleme Yükümlülüğünün ihlali 70 2. İnceleme Hakkı 70 § 6. PAY DEFTERİNE KAYDIN ANLAM VE ETKİSİ 76 I. GENEL OLARAK 76 II. KURUCU ANLAM 78 1. Nama Yazılı Pay Senetlerinde 78 2. Bağlı Nama Yazılı Pay Senetlerinde 79 III. AÇIKLAYICI ANLAM 82 IV. AÇIKLAYICI ANLAMIN HUKUKİ GEREKÇELERİ 85 §7. PAYDEFTERİNİN KONTROL VE İNCELENMESİ... 89 I. GENEL OLARAK 89 II. PAY DEFTERİNİ KONTROL VE İNCELEMEYE YETKİLİ OLANLAR 89 1. Ortaklık Organları , 89 2. Pay Sahipleri 91 § 8. PAY DEFTERİNDEKİ KAYDIN ÇİZİLMESİ 92 I. SORUNUN ORTAYA ÇIKIŞI VE KARŞI TEDBİRLER 92 II. İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKUNDAKİ DURUM 94 III. İSVİÇRE HUKUKUNDA SİCİL DAİRESİNİN UYGULAMASI 101 IV. TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM 106 VII UÇUNCU BOLUM BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİ § 9. BAĞLAMIN FONKSİYONLARI VE TEMEL ESASLARI : 111 I. KAVRAM 111 II. BAĞLAMIN YASADAKİ YERİ 113 III. BAĞLAMIN AMACI 115 1. Mali Gücü Zayıf Olanları Ortaklığa Almamak 115 2. Anonim Ortaklığın Özgün Yapısını Korumak 115 3. Yabancılaşmayı Önlemek 117 IV. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN UYGULANDIĞI HALLER 117 1. Anonim Ortaklığın Belirli Özelliğinin Korunması 117 a. Aile Tipi Anonim Ortaklıklar 117 b. Kişisel Nitelikli Anonim Ortaklıklar 118 2. Yabancılaşmanın Önlenmesi 119 3. Ekonomik Gücün Merkezileştirmesi 120 § 10. BAĞLAM ŞEKİLLERİ VE ETKİ DERECESİ 120 I. DÜZENLENMELERİ BAKIMINDAN BAĞLAM ŞEKİLLERİ .....120 1. Yasal Bağlam ...120 2. Statüsel Bağlam 122 3. Akdi Bağlam 124 II. DEVİR SINIRLAMASI BAKİMİNDAN BAĞLAM TÜRLERİ ...125 1. "Sebep Göstermeksizin" Kayıttan Kaçınma 126 2. Belirli Sebeplerden Dolayı Kayıttan Kaçınma 127 3. Diğer Sebeplerden Dolayı Kayıttan Kaçınma 130 VIII III. DEVİR YASAKLAMASI BAKIMINDAN BAĞLAM 131 1. İsviçre Hukukunda (1.7.1992′den Önceki Durum) ...131 2. Türk Hukukunda 134 § 11. İZİN VEYA RET KARARINA YETKİLİ ORGAN 140 I. YASAL DÜZENLEME ..140 II. ESAS SÖZLEŞME İLE DÜZENLEME 141 III. MURAHHASLARIN YETKİLİ OLABİLMESİ 142 § 12. BAĞLAMA KONU EDİLEN PAY SENETLERİ 143 I. NAMA YAZILI PAY SENETLERİ 143 II. İLMÜHABERLER 143 1. Nama Yazılı Pay Senetleri İçin Çıkarılan Nama Yazılı İlmühaberler 143 2. Hamile Yazılı Pay Senetleri İçin Çıkarılan Nama Yazılı İlmühaberler 144 ′ III. SENEDE BAĞLANMAMIŞ ÇIPLAK PAYLAR 145 IV. BAĞLAMIN GEÇERLİLİK ALANLARI 146 § 13. BAĞLAMIN KONULMASI VE KALDIRILMASI 148 I. ASLİ BAĞLAM 148 II. BAĞLAMIN SONRADAN KONULMASI 150 III. BAĞLAMIN KALDIRILMASI 155 IV. BAĞLAM VE ESAS SERMAYE ARITIRIMI 157 § 14. BORSA MEVZUATI AÇISINDAN BAĞLAM KURALLARI 159 I. GENEL OLARAK 159 II. BORSA TEAMÜL KURALLARININ GEÇERLİLİK DERECESİ 159 1. İsviçre Hukukunda (1.7.1992′den Önceki Durum) ...159 2. Alman Hukukunda ......v 162 IX 3. Türk Hukukunda , 167 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN -. HUKUKİ İŞLEMLER VASITASIYLA DEVRİ §15. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN SINIRLI AYNİ HAKLARA KONU OLMASI 169 I. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN REHNEDİLMESİ 169 II. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI KURULMASI 171 § 16. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ HALİNDE HAKLARIN GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEORİLER 173 I. BİRLİKTEORİSİ 173 II. İNTİKAL TEORİSİ 174 III. ASKIYA ALMA TEORİSİ 177 IV. TERKETME TEORİSİ 178 V. BÖLÜNME TEORİSİ 179 1. İsviçre Federal Mahkemesinin Görüşü 182 2. Bölünme Teorisinin Değerlendirilmesi 193 BEŞİNCİ BÖLÜM BAĞLAM SERBESTİSİNİN SINIRLANDIRILMASI § 17. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN HUKUKİ İŞLEMLER DIŞINDA İKTİSAP EDİLMESİ 201 I. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN MİRAS YOLUYLA İKTİSAP EDİLMESİ 201 II. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN MİRAS YOLUYLA İKTİSABINDA ÜYELİK HAKLARININ GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEORİLER 204 1. Bozucu Şarta Bağlı iktisap Teorisi 204 2. Geciktirici Şarta Bağlı iktisap Teorisi 206 3. Alman Federal Mahkemesinin Görüşü 209 III. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN MAL REJİMLERİ VE MALLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER YOLU İLE İKTİSAP EDİLMESİ...′. 214 IV. BAĞLI NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN CEBRİ İCRA YOLUYLA İKTİSAP EDİLMESİ 215 V. ALIM HAKKININ KULLANILMASI VE ALIM DEĞERİ 216 1. Alım Hakkına Yetkili Olanlar ve Bunun Kapsamı 216 2. Alım Değeri 218 3. Süre 219 § 18. BAĞLAM HÜKÜMLERİNİN DOLANILMASI 220 I. DOLANMA TÜRLERİ 220 1. Oy Hakkının Kullanılmasına ilişkin Temsil Yetkisi 221 2. Oy Sözleşmeleri 222 3. Pay veya Pay Senetlerinin İnançlı İşlemle Devredilmesi 223 II. ALMAN FEDERAL MAHKEMESİNİN DOLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ 224 III. İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNİN DOLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ 228 ALTINCI BÖLÜM İSVİÇRE HUKUKUNDAKİ BAĞLAM KURALLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER § 19. PAY DEFTERİ VE BAĞLAMA İLİŞKİN YENİ HÜKÜMLER ...231 I. GENEL OLARAK 231 II. DEVİR SERBESTİSİ İLKESİ 232 III. BAĞLAM TÜRLERİ 232 1. Yasal Bağlam 232 XI 2. Statüsel Bağlam 233 IV. BAĞLAM SEBEPLERİ VE SINIRLAMASI 235 V. DEVRİN ETKİSİ VE SONUÇLARI 238 VI. BORSAYA KOTE EDİLMİŞ NAMA YAZILI PAY SENETLERİNDE DEVRİN SONUÇLARI 241 1. Hakların İntikali 242 2. Süre 243 VII. PAY DEFTERİNİN ESASLARI 244 VIII. YENİ DÜZENLEMENİN KISA DEĞERLENDİRMESİ 244 XII