Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Bağımsız Denetim Mevzuatı

Bağımsız Denetim MevzuatıSayfa Sayısı
:  
590
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-01202-7-5

30,00 TL

İÇİNDEKİLER


1. BOLUM
SPK MEVZUATINDA BAĞIMSIZ DENETİM
SPK MEVZUATINDA BAĞIMSIZ DENETİM 1
SERMAYE PİYASASI KANUNU 3
SERMAYE PİYASASINDAKİ BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME
HAKKINDA YÖNETMELİK 5
SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM
STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ 13


2. BOLUM
BANKALAR MEVZUATINDA BAĞIMSIZ DENETİM
BANKALAR MEVZUATINDA BAĞIMSIZ DENETİM 365
BANKALAR KANUNU 367
BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM GERÇEKLEŞTİRECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK 371
BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİ-LECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ
HAKKINDA YÖNETMELİK 441
BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNE
İLİŞKİN RAPOR FORMATI HAKKINDA TEBLİĞ 461
BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞ 473
BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN
HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 475

3. BOLUM
SİGORTA VE REASÜRANS
ŞİRKETLERİ MEVZUATINDA
BAĞIMSIZ DENETİM
SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ MEVZUATINDA
BAĞIMSIZ DENETİM 481
SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ
DENETİM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 483
SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM İLKELERİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİK 497


4. BOLUM
EPDK MEVZUATINDA BAĞIMSIZ DENETİM
EPDK MEVZUATINDA BAĞIMSIZ DENETİM 521
ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA
DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 523
ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA
DENETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 541
ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA
DENETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 549
ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA
DENETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 551
ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE
TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA
DENETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 553

5. BOLUM
DİĞER MEVZUATTA BAĞIMSIZ DENETİM
DİĞER MEVZUATTA BAĞIMSIZ DENETİM 567
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK 569
KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 571
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA BAĞIMSIZ
DENETİM 573
6. BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM
İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT
BAĞIMSIZ DENETİM İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT.
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL
ŞARTLARI TEBLİĞİ

.583 .585