Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

Ayıplı Mal Ayıplı Hizmet (6502 sayılı Kanun Uygulamasında)

Ayıplı Mal Ayıplı Hizmet (6502 sayılı Kanun Uygulamasında)Sayfa Sayısı
:  
212
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0416-3

65,00 TL

"Ülkemizde tüketici hukuku giderek popüler bir ilginin konusu olmaya başlamıştır. Bunun kuşkusuz anlaşılır nedenleri bulunmaktadır. Tüketici-satıcı, üretici, ithalatçı ilişkilerinin standartlara bağlanması zorunluluğunun doğduğu, tüketici tanımının herkesi kapsadığı ve tüketicilerin giderek bilinçlendiği günümüzde yaygın bir ilginin konusu olması şaşırtıcı olmasa gerektir. Tüketici hukuku, hukuk disiplinleri içinde nispeten yeni olmakla birlikte hem ülkemizde hem de uluslararası dünyada bir asliye hukuk alanı olarak sahasını genişletme eğilimindedir. Hatta daha ileri giderek söyleyebiliriz ki tüketici mahkemeleri asliye hukuk mahkemelerinin geleneksel merkezi nitelikte yerini ele geçirmiş durumdadır.

Bununla beraber tüketici hukuku hem akademik alanda hem de genel olarak hukuk düşüncesi veya yargı kültüründe yeterli biçimde değerlendirme konusu olmamış ve olamamıştır. Bunun nedenlerinden birisi Türkiye’de tüketici hukukunun uzun bir geçmişe sahip olmaması, bir diğeri de Türkiye’de hukuk düşüncesinin yenilikçi olmayan doğasıdır. Yasal mevzuat bakımından Avrupa standartlarının bile daha ilerisinde olduğumuz gerçeği karşısında hukuk düşüncesi ve pratiklerimizin aynı seviyede seyretmemesi üzücüdür. Bundan dolayı da ülkemizde tüketici hukukunun bir alan ve disiplin olarak sınırları henüz belirginleşememiş, özgün hukuki yapı ve karakteri de açığa çıkarılamamıştır.

Tüketici hukuku, özgün bir hukuk dalıdır. Çünkü, bu yeni hukuk alanı, öncelikle, 19.yy’nin rasyonel ve iradeci sözleşme modelini ve onun geleneksel düşünce ve pratiklerini aşar ve tarafların sözleşme iradelerini yeniden belirleyerek yeni bir statü yaratır. Bu hukuk alanında yargıç güçlü ve zayıf taraflar arasındaki hiyerarşik ilişkiye kamu tarafı olarak eylemli biçimde dahil olur. Bu durum tüketici hukukuna özel hukuk ilişkileri ile kamusal ilişkiler arasında kendine has ve mahsus bir hukuki karakter kazandırır. Tüketici hukukunun bu mahsus niteliği Türkiye hukuk ve yargı geleneğinde ve dahi pratiklerinde giderek anlaşılmaya başlanmış ve çalışmalar yapılması eğilimi gelişmiştir. Bu durum ise oldukça sevindiricidir.

Elinizde tuttuğunuz kitap, Türkiye’de Tüketici hukukunda en sık ve yaygın rastlanılan tüketici ilişkilerine dair soru ve sorunlara; ayıplı mal ve hizmet davalarına hasredilmiştir. Kitap, okuyucuların pratik sorularına ve ihtiyaçlarına belirli bir tüketici hukuku yaklaşımı çerçevesinde cevap vermek isteğindedir. Bu nedenle de özellikle hakim, avukat ve akademisyen gibi hukuk profesyonellerinin ve dahi konu ile ilgili tüketicilerin pratik sorularına odaklanmış, ayrıca cevapların ve hukuki çözümlerin dayandığı yorum yöntemleri de ortaya konulmuştur. Kitaba bütünlüğünü vermek bakımından son 15 yıla yakın bir zamandır Tüketici Mahkemesi hakimliği yürüten bir hukukçu olarak bugüne kadar ki tüm temel soru ve sorun alanlarını bir araya getirmeye çalıştım.

Tüm hukukçu meslektaşlarıma, konu ile ilgili tüketicilere yararlı olmasını diliyorum." (Tanıtım Yazısı)

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7
GİRİŞ 13
Birinci Bölüm
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
KANUNUN AMACI (Madde 1)15

-       Gerekçe15

-       Açıklama15
KAPSAM (Madde 2)17

-       Gerekçe17

-       Açıklama17
TANIMLAR (Madde 3)41

-       Gerekçe42
1. Tüketici43
2.Satıcı-Sağlayıcı49
3.Üretici51
4.İthalatçı52
5.  Tüketici İşlemi54
İkinci Bölüm
GENEL ESASLAR
TEMEL İLKELER (Madde 4)57

-       Gerekçe58

-       Genel Olarak61
1. Tüketiciyi Bilgilendirme Zorunluluğu62
2. Sözleşmenin Tüketici Aleyhine Değiştirilememesi64
3. Tüketiciden İstenebilecek Ücret, Komisyon ve Masraflar64
4. Tüketici İçin Kıymetli Evrak Düzenlenmesi65
5. Tüketici İşlemlerinde Adi Kefalet Hükümlerinin Uygulanması67
6. Bileşik Faiz Yasağı71
7. Katılım Bankaları72
SATIŞTAN KAÇINMA (Madde 6)72

-       Gerekçe72

-       Açıklama73
Üçüncü Bölüm
AYIPLI MAL
AYIPLI MAL (Madde 8)75

-       Gerekçe76
A. DÜZENLEMENİN AMACI VE GENEL ÖZELLİKLERİ77
1.  Ayıplı Mal Tanımı77
2.  Tüketicinin Bilgilendirilmesi81
3.  Yanlış ya da Eksik Mal Teslimi82
4.  Ayıbın Çeşitleri83
5.  Montaj Hataları ve Geç Teslim85
6.  Ayıplı Mal İçin İhbar86
B.AYIPLI MALDAN SORUMLULUK (Madde 9)94

-       Gerekçe94
C.AYIPLI MALIN İSPATI96
İSPAT YÜKÜ (Madde 10)96

-       Gerekçe97
D.TÜKETİCİNİN KULLANABİLECEĞİ SEÇİMLİK
HAKLAR (Madde 11)104

-       Gerekçe105
1.Tüketicinin Seçimlik Haklarını Kullanması107
2.  Seçimlik Hakların Yerine Getirilmesi112
3.  Seçimlik Hakların Yenilik Doğurucu Olması112
4.  Seçimlik Hakların  Terditli Olarak Kullanılamayacağı117
5.  Seçimlik Haklar119
a.Sözleşmeden Dönme (Bedel İadesi)120
b.Satış Bedelinden İndirim131
c.Ücretsiz Onarım (Madde 8)137
Tüketicinin diğer hakları (Madde 9)137
Onarım Masrafları141
Onarım Süresi141
d.Ayıpsız Misli İle Değiştirme144
-Misli İle Değişimin Yerine Getirilmesinde Süre150
6. Seçimlik Hakların Kullanılmasında Sorumlu Olanlar151
7.Tüketicinin Seçimlik Haklarını Kullanması Nedeniyle
Ortaya Çıkan Masraflar153
E.AYIPLI MALDA ZAMANAŞIMI (Madde 12)154

-       Gerekçe154
Dördüncü Bölüm
AYIPLI HİZMET
AYIPLI HİZMET (Madde 13)159

-       Gerekçe159
A. Hizmet Nedir160
1. Doğrudan Mal ile İlgili Hizmetler161
2. Doğrudan Kişi ile İlgili Hizmetler161
3. Dolayı Mal ile Kişi ile İlgili Hizmetler161
4. Ayıplı Hizmetin Çeşitleri161
B.AYIPLI HİZMETTEN SORUMLULUK (Madde 14)162

-       Gerekçe162
Sağlayıcının Reklam Açıklamalarından Sorumlu Olması166
C.TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI (Madde 15)167

-       Gerekçe167
Genel Olarak168
Ayıplı Hizmette Seçimlik Haklar170
1. Sözleşmeden Dönme171
2. Hizmetin Yeniden Görülmesini İsteme171
3. Ayıp Oranında Bedelden İndirim172
4. Ücretsiz Onarım172
D.AYIPLI HİZMETTE SEÇİMLİK HAKLARIN KULLANILMASI173
1. Seçimlik Hakların Yenilik Doğurucu Olması173
2. Seçimlik Hakların Terditli Kullanılamaması 175
3.Tüketicinin Kullandığı Hakkın Yerine Getirilmesi175
E. AYIPLI HİZMETTEN SORUMLU OLANLAR177
Zamanaşımı (Madde 16)177

-       Gerekçe177

F. AYIPLI HİZMETTE  ZAMANAŞIMI
Beşinci Bölüm
Tüketicinin Ayıplı Mal veya Ayıplı Hizmette Tazminat İstemesi183
Altıncı Bölüm
GARANTİ VE SÜRELER
GARANTİ BELGESİ (Madde 56)191

-       Gerekçe191
1. Garanti Belgesi Nedir193
2. Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu193
3. Garanti  Belgesi ile Satılması Zorunlu Mallar195
4. Garanti Süresi195
5. Garanti Belgesinin Sağladığı Haklar196
6.Tüketicinin Onarım Hakkını Kullanması Halinde Garanti Süresi İçinde Malın Tekrar Arızalanması198
7. Onarım için Azami Sürenin Aşılması199
8.Onarımın Mümkün Bulunmadığının Anlaşılması200
İHTİYARİ GARANTİ BELGESİ (Madde 57)201

-       Gerekçe201
1.İhtiyari Garantinin Süresi203
2.İhtiyati Garantinin Etkisi203
SATIŞ SONRASI HİZMETLER (Madde 58)203

-       Gerekçe204

-       Kaynakça211