Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (18)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Avrupa Vergi Hukuku

Avrupa Vergi HukukuSayfa Sayısı
:  
194
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0648-8

60,00 TL


ÖNSÖZ


Türkiye Cumhuriyeti Hukuk ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri’nde Avrupa vergi hukuku kürsüleri bulunmadığı için Avrupa Vergi Hukuku kesinlikle yetersiz ve henüz ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmadığından dolayı, bilimsel ve yasal temel Avrupa vergi hukuku kavramı bu çalışmanın Türkiye’de bir ilk olarak bu uzmanlık gerektiren bir konuda ve ileride bu gibi araştırma ve çalışmaların artması ile bu çalışmanın örnek bir çalışma ve bilimsel bir araştırma olması düşüncesiyle Hukuk Fakülteleri’nde, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri’nde ders ağırlığı ve zorunluluğuna yer vererek yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır.


Sevindirici olarak Hukuk Fakülteleri’nde bu çalışma özünde alan ağırlığı olarak Avrupa Birliği düzeyinde vergi hukuku danışmanlığı yapmak isteyen, Öğretim üyelerinin, Yükseköğrenim öğrencilerinin yanında Serbest meslek ve Şirket sahiplerinin, Avukatların, Mali müşavirler, Şirket Sahipleri ile Şirket Yöneticilerinin Avrupa vergi hukukuna önem vermeye başladıkları görülmektedir.


Ticaret sektöründe Türkiye’de ve Avrupa’daki kuruluşlar ile yöneticilerin artması, vergi dairelerinin gerekli mevzuata uygunluğu için Malî Danışmanların, Malî Müşavirlerin, Denetçilerin, Muhasebecilerin, Avukatların, Hukuk Müşavirlerinin, Diplomatların, Profesyonellerin Avrupa Birliği ile antlaşmalardan doğan global ve küresel dünya çapında şirketlerin artması sebebi ile Avrupa Vergi Hukukunda konuya hakim olma isteği bu çalışmaya ve araştırmaya bir ışık tutacaktır.


Avrupa Vergi Hukuku Ticaret Sektöründe, Uluslararası İlişkilerde, Hukuk ve İktisadî Bilimler Fakülteleri’nin Avrupa vergi hukuku üzerine değerini çok önemli bir şekilde arttırdığı için, geleceğin senfonisi olan Avrupa Birliğine üye ülkeler içinde vergisel düzenlemelerde ve gelişmelerde Avrupa vergi hukuku ve Türk vergi hukuku yapılarını karşılaştırıp, vergi sistemleri ve vergisel yapılarının bu çalışmada incelenmesi ile Avrupa vergi hukukunun yasal ve vergisel kavramlarını irdelenmesi ile anlaşılabilir olması imkânı bu çalışma sunmaktadır.


Ortak Avrupa Birliği’nin vergi hukuku ancak ulusal vergi hesaplamalarının birleştirilmesi ile mümkün olabilir. Bu yüzden Ticaret Sektörü, Hukukçular, Mali Müşavirler, Üniversiteler ve Öğretim üyeleri de giderek Avrupa Vergi hukukuna odaklanmanın başlanması için acilen ulusal ve uluslararası vergisel değerleri, prensipleri, kavramları ve gelişmeleri öğrenmeye çalışmalıdır.


Avrupa vergi hukuku ve uluslararası vergi hukuku ileride tek başına kıtalar üzerinde vergisel bir rolü üstlenmeye çalıştıkları ve çalışacakları için kıtalar üstü bu gelişmenin zorunlu bir tarif edilebilir yanını bu çalışmada görebileceksiniz.


Avrupa vergi hukuku yeterliliği orijinal anlamda bir birleşik vergi hukukuna hala çok uzaktadır, fakat uzun vadede uluslararası vergi hukukunun bir alternatifi olma yoluna girmesine rağmen, her durumda ve bugünkü koşullarda Avrupa Birliği içindeki ülkelerin işveren ve çalışanlarının kendi ülkelerinde herhangi bir sebeple vergisel olarak ilgisi bulunan özel ve tüzel şahısların uluslararası temel vergi hukuku bilgisi ve öğretisi olmasa da, Avrupa Birliği birleşik ülkelerinde kendi vergisel sorunlarını kendi içinde çözebilir ve bunun yanında üye ülke vatandaşlarının temel vergi bilgilerine sahip olunmasının hiç gerekli olmadığını ve gerektirmediğini söyleyebiliriz, hatta bir Avukat, Malî Müşavir, Denetçi olarak çalışanlarında uluslararası vergi temel hukuk bilgi ve kavramlarına sahip olmasının gerektirmediğini görmekteyiz.


Fakat bir girişimci, müteşebbis, şirket yöneticisi ve işveren olarak Avrupa vergi hukuku ile ilgili olarak ilgilenmemiz, anlayabilmemiz ve uğraşmamız gerektiğini çok iyi bir şekilde bilmeliyiz.


Küresel ticaretin çok arttığı bu süreçte ve zaman diliminde orta ölçekli hiçbir işletmede günlük ve yabancı ülkelerle ilişkisi ve ticarî alışverişi olmayan bir şirket neredeyse yok gibidir.


Bu çalışma ve araştırma aynı zamanda bu konular için bir yol gösterici ve vergisel yöneylem olup temel Avrupa vergi hukukunun yasal alt ve üst yapısını açıklar.


Fakat bu çalışmada şahsen bilinç altında da olsa vurgu ve sistem üzerindeki değerlerin anlaşıla bilirliği üzerine çok büyük bir efor ve gayret sarf edilmiştir. Bu çalışmada detayların zenginliği zarar görmüş olsa bile, uzmanlık alanı isteyen Avrupa Birliği’ndeki vergilendirmenin ana hatları ve kavramları, kavramların anlaşıla bilirliği ön plana çıkartılmıştır.


Avrupa Vergi Hukukundaki uzmanlık konuları kısmî olarak ele alınıp, esaslar daha ilerideki süreçlerde ve zaman dilimleri içerisinde bu alanla ilgili gelişmeler daha fazla dikkate alınması ve daha fazla detaylıca incelenmesi zorunludur.


Bu eserde Avrupa vergi hukuku küçük bir aralık olarak kalabilir. Fakat bu araştırma ve çalışma ile bu özgün yapıt öncelikli olarak Hukuk ve İktisadî Bilimler Fakülteleri’nin Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerinin sınav ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.


Aynı zamanda Meslek Mensubu, Malî Müşavir, Avukatlar, Denetçiler, Şirket sahipleri, Şirket Yöneticileri ve Profesyoneller tarafından da bir kazanç olarak okunup Avrupa vergi hukuku uygulayıcıları tarafından da değerlendirilmelidir.


Bu kitap Vergi Danışmanları, Malî Müşavirler, Muhasebeciler, Şirket Yöneticileri ve genç profesyoneller için özellikle çok doğru ve çok iyi bir yol göstericidir. Uygulama içinde pratik olarak verilen 50 örnekli çalışmayla, metin yorumları verileri sunularak, örnek pratik uygulamaları ve referanslarıyla ölçülüp, karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.


Ayrıca Gelir Vergisi Hukuku ve çeşitli vergi yükümlülüklerinin, kişisel ve maddî vergi yükümlülüklerinin farklı üye ülkelerdeki, vergi verilerinin ve hassas noktalarının kazanılması, yabancı vergi kanunları, tüm ülkelerde birlikte olan transfer fiyatları ile çifte vergilendirme anlaşmalarının hükümleri ve Avrupa vergi hukuku (Burada vurgulanmak istenen ulusal vergi normlarının Avrupa Birliği Topluluğu içinde hangi sıralamayı alacağıdır.) karşılaştırılıp değerlendirilmesi de gerçekleşmiştir.


Tabiî ki Ulusal ve Avrupa vergi hukuku baz alınmadan, önbilgi ve temel bilgiler olmadan Avrupa Vergi Hukukunu anlamak hiçbir zaman mümkün değildir.


Bu yüzden Rudolf Streinz Cilt 12 Avrupa Hukuku, Dieter Birk Cilt 17/3 Avrupa Vergi Hukukunda ilke olarak bu çalışmaya hâkim olmayı aracılık etmektedir.


Bu konularda yapılan araştırmalar, çalışmalar Avrupa vergi hukukunun odak noktası olduğu var sayılır, bu alandaki ağırlık notlarındaki veriler ile bu çalışmanın dipnotlarında belirtilen ve incelenerek başvurulan kaynaklar bu eserin ana temellerini oluşturur. Bu konular araştırmada tekrar edilmiş olarak gözükse de bu konudaki vergisel kavramlar ve düşünsel açılımlar bu eserin içindedir.


Öğretim üyeleri, Yükseköğrenim Öğrencileri, Müteşebbisler, Şirket Sahipleri, Şirket Yöneticileri, Profesyoneller, Hukukçular, Malî Müşavirler, Muhasebeciler Avrupa vergi hukuku gibi karmaşık bir konu ile uğraşmak için istekli ve arzulu ise, yabancı dillere yaklaşımları ile Avrupa’nın Anglosakson ortamına entelektüel bir meydan okuma olan bu çalışma ve eser (Avrupa Vergi hukukunda çalışma dili ingilizce olan) bu şahıslar için vergisel değil aynı zamanda kültürel ve yaşamsal bir umut doğurabilir, fakat bununla birlikte uzun süreli işsiz kalmayı ve İş görmezlikten kurtulmayı da aynı zamanda bu çalışma ve bu eser sağlayabilmelidir.


12. Mart 2015 tarihinde Avrupa Parlamentosu Bakanlar Kurulu Kurumlar Vergisi Reformu ile şahıs ve tüzel şirketlerin belirli ölçülerde temel vergisel esasları değiştirebileceği düşünülüyor, fakat yabancı sermaye yatırım hissedarları için hemen, hemen hiç kontrol sağlanmaması, Kurumlar Vergisi Kanunu’n § 8 a maddesinin kaldırılmasının acilen gerekli olduğu görülmektedir.


Avrupa Birliği’nin Vergi sistemi Uluslararası Vergi hukuk sistemine ancak kurumsal vergi reformlarını kaldırarak geçebileceği düşüncesinde olduğundan burada ilk adım olarak tüzel ve özel şirket vergi reformlarını hayata geçirerek oluşturabileceği, vergi sistemi katı ve totaliter olan Avrupa Birliği’ne üye ülkeler içindeki devletlerin ulusal mevzuatının uyumlaştırılmasını, uluslararası düzeyde sağlayıp vergi yürürlüklülerinde olan kanunların anlaşıla bilirliğini kolaylaştırıp, halk ve toplum üzerindeki hegemonyasını kırarak bir başlangıç reformu olan vergi devrimini ve vergi değişimini de aynı zamanda sağlayabilir.


Bu eserde, araştırmada ve çalışmada bununla ilgili olarak Avrupa Vergi hukuku ve Ulusal Vergi karşılaştırmalarına pür dikkat çekilmektedir. Bununla birlikte bu vergisel karşılaştırmaların güncelliğini, sıcaklığını, devamlılığını ve sürekliliğini koruyabilmesi için gerekli olan finansal etkinlik, teşvik ve sübvansesi Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nca da kesinlikle sağlanmalıdır.