Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (163)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve UygulamasıSayfa Sayısı
:  
668
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-80372-3-6

98,00 TLKitabın Bölüm Başlıkları:


DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER)


Giriş • İnsan Hakları Kavramı


 • İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması


 • İnsan Haklarının Uluslar Arası Düzeyde Korunması


 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Kapsamı Ve Özellikleri


 • Sözleşme Ve Türkiye


 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İle Kurulan Koruma MekanizmasıMahkemeye Başvuru • Devlet Başvurusu Ve Bireysel Başvuru


 • Mahkemenin Yetkisi


 • Mahkeme’ye Başvuru Ve Başvurunun Kabuledilirlik Yönünden İncelenmesi


 • Başvurunun Esas Bakımından İncelenmesi Aşaması


 • Mahkeme Kararlarının Niteliği Ve Uygulanması


 • Mahkeme’nin Görüş Belirtme Yetkisi


 • Genelsekreter’in Sözleşmeden Doğan Görevleri


 • Genelsekreter’in İnsan Hakları Alanındaki Görevleri


 • 52. Maddenin Uygulanması


 • Çeşitli HükümlerSÖZLEŞME İLE KORUMA ALTINA ALINAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER


  • Genel Olarak


 • Sözleşme Uygulamasına Egemen Genel İlkeler


 • Yaşam (Hayat) Hakkı


 • İşkence, İnsanlık Dışı Ve Onur Kırıcı Muamele Ve Ceza Yasağı


 • Kişi Özgürlüğü Ve Güvenliği


 • Adil Yargılama


 • Ceza Hükümlü Yasaların Geçmişe Uygulanması Yasağı


 • Bireysel Hayatın Korunması Özel Hayat – Aile Hayatı – Konut – Özel Haberleşme


 • İnan Özgürlüğü


 • Düşünceyi Açıklama Ve Haber Alma Özgürlüğü


 • Örgütlenme Ve Toplantı Özgürlüğü


 • 8, 9, 10, Ve 11. Maddeler Hükümlerine Getirilen İstisnalar


 • Ulusal Makama Başvuru


 • Hak Ve Özgürlüklerde Eşitlik


 • Olağanüstü Hallerde Haklar Ve Özgürlükler


 • Yabancıların Siyasi Faaliyetleri


 • Hakların Kötüye Kullanılamayacağı Ve Kısıtlamaların Sınırlılığı


 • Yetki Tecavüzü (Amaç Saptırma) Yasağı


 • İnsan Haklarını Ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek Protokol (No:1)