Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Malvarlığı Hakları

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Malvarlığı HaklarıSayfa Sayısı
:  
536
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-6037-97-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER Sunuş XI I. MÜLKİYET HAKKININ TANIMI VE İÇERİĞİ 1 1. Tarihsel Süreç 4 2. Ek Protokol ve Malvarlığı Hakları 5 A. Geleneksel Hukuka Göre Mülkiyet Hakkının Konusu 6 B. AİHS′e Göre Malvarlığı Haklarının Konusu 8 C. Malvarlığı Hakları İle Medeni Hak ve Yükümlülükler Arasındaki İlişkiler 12 a. Medeni Hak ve Yükümlülüklerin İçeriği 13 b. Malvarlığı ve Medeni Haklar Kapsamında Değerlendirilmeyen Konular 17 c. AİHM′in Kararlan ile Medeni Haklar ve Malvarlığı Hakları Kapsamında Değerlendirilen Başvurular 26 D. Mülk Sahibi 28 E. Meşru Beklenti Kavramı 33 3. Malvarlığı Haklarının AİHM Kararları İle Korunması ..37 A. Korumanın Boyutları 37 B. Üç Kural Yöntemi 38 II. 1 NUMARALI EK PROTOKOL′ÜN 1. MADDESİ 46 1. Malvarlığının Sonlandırılması 46 A. Malvarlığından Yoksun Bırakma Koşulları 49 a. Yasaya Uygunluk 51 b. Kamu Yararı 54 . c. Orantılılık 60 d. Malvarlığı Uygulamalarında, Yurttaş ve Yabancı Ayrımı 62 B. Malvarlığı Hakları ve Tazminat 68 C. Malvarlığını Sonlandıran Uygulamalar 76 a. Kamulaştırma 76 b. Dolaylı Kamulaştırma 93 c. Kamulaştırmasız El Koyma 97 d. Malvarlığı Haklarının Yargı Kararlarıyla Malvarlığının Sonlandırılması 110 2. Malvarlığı Kullanımının Sınırlandırılması 123 A. Malvarlığının Barışçı Kullanımının Denetlenmesi .. 125 a. İmar Hukuku Alanı 126 aa. İmar Planları 127 bb. Doğa ve Kültür Varlıklarının Korunması 142 b. Kamusal Ruhsatlar ve İzinler 154 aa. İşletme Ruhsatları 155 bb. Balık Avlama İzinleri 158 cc. Marka Tescili 162 . c. Kiracı Kiralayan İlişkileri 167 d. Suç Kovuşturması Nedeniyle Malvarlığının Denetimi 182 e. Malvarlığı ve Özel Yaşam İlişkileri 196 B. Vergiler ve Kamusal Yükümlükler Nedeniyle Malvarlığına Yönelik Önlemler 207 3. Malvarlığı Dokunulmazlığına Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı 220 A. Devletlerin Pozitif Yükümlülüğü 221 B. Devletlerin Kurumsal Görev ve Yükümlülükleri Nedeniyle Sorumlulukları 236 a. Zorunluluk İçeren Kamu Görevleri Nedeniyle Devletlerin Sorumluluğu 236 b. Devletlerin Ekonomik İçerikli Bağlantıları Nedeniyle Sorumlulukları 240 c. Devletlerin İşveren Olarak Sorumlulukları 244 d. Devletlerin Sosyal Güvenlik Uygulamaları Nedeniyle Sorumlulukları 249 e. Devletlerin Özelleştirmeler Nedeniyle Sorumlulukları 257 C. Avrupa Ülkelerinin Değişen Sınırları ve Malvarlığı Uyuşmazlıkları 260 D. AİHM′in Çalışma Yaşamı ve Mesleklerle İlgili Değerlendirmeleri 272 a. Avukatlık 273 b. Noterlik 282 c. Muhasebecilik 282 d. Eczacılık 286 e. Kamu Görevlileri 287 E. Ticari Şirketlerin Temsili 297 F. Kişiler Arasındaki Ticari ve Ekonomik İlişkiler 304 VII G. Dinsel Kurumların, Vakıfların Malvarlıkları 309 H. Diplomatik Dokunulmazlık ve Malvarlığı Hakları . 319 III. MALVARLIĞI HAKLARININ SÖZLEŞME′NİN DİĞER MADDELERİ İLE İLİŞKİSİ 332 1. Malvarlığı Hakları ve Ayrımcılık Yasağı 333 A. Aile İçi İlişkiler ve Miras Hakları Yönünden Ayrımcılık Yasağı 334 B. Sosyal Güvenlik Hakları Yönünden Ayrımcılık Yasağı 346 2.1 Numaralı Protokol′ün, Sözleşme′nin 6. Maddesi ile Birlikte Uygulanması 355 A. Yargı Yerine Erişim 356 B. Yargı Yerlerinin Nitelikleri 360 C. Malvarlığı Davalarında Silahların Eşitliği 366 D. Malvarlığı Davalarında Uygun Sürede Yargılanma Hakkı 371 a. Toplumsal Risk Kuramına Göre Devletin Sorumluluğunu Gerektiren Davalar 381 b. Genel Olarak Malvarlığını İlgilendiren Davalar .. 386 c. Sosyal Güvenlik Konularıyla İlgili Davalar 389 d. Çalışma Alanına İlişkin Davalar 390 3. Malvarlığı Bağlamında Konut Güvenliği 392 IV. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 401 V. MALVARLIĞI DAVALARINDA "HAKKANİYETE UYGUN GİDERİM" 413 1. Hukuksal Temel ve Uygulama 414 A. Giderim İsteminin Sunulması 416 a. Sözleşme İhlalinin Saptanması 416 b. Süre Koşulu 417 B. Hakkaniyete Uygun Giderimin Tanımı 419 C. Tazminatlar 429 a. Kamulaştırmasız Elkoymalarda Tazminat 431 b. Kamulaştırma Bedellerinin ve Devlet Borçlarının Geciktirilmesi Nedeniyle Giderim Yükümlülüğü.... 450 c. Uygun Sürede Yargılanma Hakkına Aykırılık Nedeniyle Kararlaştırılan Tazminatlar 457 d. Malvarlığına Saygı Gösterilmesi Hakkına Aykırılıklar Nedeniyle Tazminatlar 463 e. Sözleşme′nin 5. Maddesinin İhlali Saptanan Olaylar Nedeniyle Kararlaştırılan Haksız Tutuklama Tazminatlarından Örnekler 472 f. Sözleşme İhlali Saptanan Diğer Malvarlığı Uyuşmazlıklarında Kararlaştırılan Tazminatlardan Örnekler 482 D. Kıbrıs Başvuruları ve Tazminatlar 488 2. Yargılamanın Yenilenmesi 505 3. Sözleşme′nin Doğrudan Uygulanması 508 4. İnsan Hakları İhlallerinin Günah Keçileri: Devletler 511 Yararlanılan Kaynaklar 515 Dizin 1. Kavramlar 519 Dizin 2. AİHM Kararları 525