Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (10)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk Vergi Hukukuna Etkisi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk Vergi Hukukuna EtkisiSayfa Sayısı
:  
583
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9527-78-1

55,56 TLİÇİNDEKİLER


 


BİRİNCİ KISIM


VERGİLENDİRME VE İNSAN HAKLARI 


BİRİNCİ BÖLÜM


VERGİLENDİRMENİN TEMEL İLKELERİ


İKİNCİ BÖLÜM


İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE


AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İNSAN HAKLARINI KORUMA MEKANİZMALARI


İKİNCİ KISIM


MÜLKİYET HAKKI VE VERGİLENDİRME


BİRİNCİ BÖLÜM


AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ


KAPSAMINDA MÜLKİYET HAKKI


İKİNCİ BÖLÜM


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN VERGİLENDİRME


ALANINDA MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN KARARLARI


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI


MAHKEMESİ İÇTİHATLARINA UYUMU


ÜÇÜNCÜ KISIM


ADİL YARGILANMA HAKKI VE VERGİLENDİRME 


BİRİNCİ BÖLÜM


AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ


KAPSAMINDA ADİL YARGILANMA HAKKI


İKİNCİ BÖLÜM


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN VERGİLENDİRME


ALANINDA ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN KARARLARI 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TÜRK VERGİ YARGISININ AVRUPA İNSAN


HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARINA UYUMU


DÖRDÜNCÜ KISIM


DİĞER İNSAN HAKLARI VE VERGİLENDİRME


BİRİNCİ BÖLÜM


KANUNA DAYALI CEZALANDIRMA HAKKI


(SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ) VE VERGİLENDİRME


İKİNCİ BÖLÜM


ÇİFTE YARGILANMAMA VE ÇİFTE CEZALANDIRILMAMA


HAKKI VE VERGİLENDİRME


 


ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR


 


Vergilendirme ilişkisinin bir tarafında birey diğer tarafında ise devlet bulunmaktadır. Bu ilişkide taraflar arasında eşitlik söz konusu değildir. Bu durum, tarafların çıkarları arasında çatışma ortaya çıkarmaktadır. Çatışmanın varlığı, mükellef haklarının ve insan haklarının önemini ortaya koymaktadır.


Bir uluslararası sözleşme olarakAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insan hakları konusunda asgari ölçütleri belirlemektedir. Vergi mükelleflerinin de AİHS kapsamında koruma altında bulunan pek çok hakkı bulunmaktadır. Vergi idareleri ve vergi mahkemeleri mükellef hakları kapsamında AİHS normlarını dikkate almak durumundadırlar. Bu doğrultuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları da oldukça önemlidir.


İnsan haklarının vergi hukukuna olan yansımalarını ve bu doğrultuda AİHM’in ve AYM’nin vergiye ilişkin kararlarını inceleyen bu çalışma, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırlanmış; Prof. Dr. Nurettin Bilici, Prof. Dr. Mehmet Turhan, , Doç. Dr. Cenker Göker, Doç. Dr. Oytun Canyaş ve Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Akçaoğlu’ndan oluşan jüri tarafından 02.05.2017 tarihinde oy birliği ile kabul edilmiştir.


Çalışmanın bugüne gelmesindeki en büyük pay, akademik hayatımın en başından beri yanımda olan, lisans, yüksek lisans ve doktora sürecinde beni hep destekleyip yönlendiren ve her sorumu sabırla yanıtlayan Prof. Dr. Nurettin Bilici’ye aittir. Öğrencisi olmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğum sayın Hocama ne kadar teşekkür etsem azdır.


Yine jüri üyelerim, Prof. Dr. Mehmet Turhan, Doç. Dr. Cenker Göker, Doç. Dr. Oytun Canyaş ve Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Akçaoğlu’na çalışmaya yapmış oldukları katkı ve vermiş oldukları emek için şükranlarımı sunmak isterim. Değerli jüri üyelerinin katkıları metne işlenmiştir.


Bu çalışmanın hazırlanmasında emek veren Barış Gezerkaya ve Savaş Kitabevi’nin değerli çalışanlarına titiz çalışmaları için teşekkür ederim.


 


Son olarak, aldığım her kararda yanımda olan ve beni hep destekleyen canım Annem Ayşe Dilemre ile canım Babam Akif Dilemre’ye ve öğrencilik yıllarında sıramı, şimdi ise hayatımı paylaştığım eşim Serdar Öden’e sonsuz teşekkür ederim.


 


Çalışmanın siz değerli okuyuculara faydalı olması dileğiyle…