x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Avrupa Futbol Mevzuatının Bazı Temel Metinleri ( UEFA Mevzuatı )

Avrupa Futbol Mevzuatının Bazı Temel Metinleri ( UEFA Mevzuatı )Sayfa Sayısı
:  
527
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
9786053150657

870,00 TL

- Uefa Statüleri
- Uefa Teşkilat Yönetmeliği
- Uefa Disiplin Yönetmenliği
- Uefa Anti- Doping Yönetmeliği
- Uefa Sağlık Yönetmeliği
- Uefa Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Yönetmeliği
- İngilizce Metinler

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  III

İÇİNDEKİLER  V

UEFA STATÜLERİ

UEFA KONGRESİ USUL KURALLARI .. 9

UEFA STATÜLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER  9

I. TERİMLERİN TANIMLARI .. 9

II. GENEL HÜKÜMLER . 10

III. ÜYELİK  12

IV. ONURSAL BAŞKAN VE ONURSAL ÜYELİK  15

V. ORGANLAR  16

1. Kongre .. 16

2. Yönetim Kurulu  20

3. Başkan .. 23

4. Adalet Yönetimi  25

VI. PROFESYONEL FUTBOL STRATEJİ KONSEYİ, KURULLAR,

UZMAN PANELLERİ, ÇALIŞMA GRUPLARI  27

VII. YÖNETİM . 29

VIII. MUHASEBE .. 30

IX. MEDYA  31

X. MÜSABAKALAR  32

XI. DİSİPLİN CEZALARI . 35

XII. UEFA STATÜLERİNİN TANINMASI, ANLAŞMAZLIK HALİ .. 37

1. UEFA Statülerinin Tanınması .. 37

2. Ulusal Düzeydeki Anlaşmazlıklar .. 37

XIII. SON HÜKÜMLER . 39

XIV. STATÜLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ . 40

UEFA KONGRESİ USUL KURALLARI  41

UEFA STATÜLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER . 44

1. UEFA’ya Kabul Başvurusu  44

2. Seçimler  45

3. Yürürlük  46

UEFA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

ÖNSÖZ 47

I. GENEL HÜKÜMLER  47

II. UEFA ACİL DURUM PANELİ .. 48 Avrupa Futbol Mevzuatının Bazı Tem el Metinleri (UEFA Mevzuatı) VI

 

III. UEFA PROFESYONEL FUTBOL STRATEJİ KONSEYİ . 49

IV. UEFA KURULLARI VE UZMAN PANELLERİ  52

A. UEFA Kurulları .. 52

B. UEFA Uzman Panelleri .. 62

C. Ortak Hükümler .. 64

V. UEFA MAÇ YETKİLİLERİ VE EĞİTMENLERİ  72

A. UEFA Maç Yetkilileri . 72

B. UEFA Eğitmenleri . 75

C. Ortak Hükümler .. 75

VI. UEFA YÖNETİŞİM VE UYUM KURULU .. 76

VII. UEFA GENEL SEKRETERİ VE YÖNETİMİ . 77

VIII. SON HÜKÜMLER 78

UEFA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

ÖN BAŞLIK . 79

I. MADDİ HUKUK .. 80

1. Genel Hükümler .. 80

2. Suçlar . 82

3. Disiplin Cezalarının Belirlenmesi .. 86

II. USUL HUKUKU . 87

1. Teşkilat ve Yetki . 87

2. Disiplin Kurullarında Yürütülen Kovuşturmalarla İlgili Genel Hükümler . 91

3. Kontrol, Etik Ve Disiplin Kurulunda Yürütülen Kovuşturmalar  95

4. İtiraz Kurulunda Yürütülen Adli Kovuşturmalar  97

III. ÖZEL HÜKÜMLER  99

1. Yürürlük .. 99

2. Tanıma Ve Dünya Genelinde Geçerlik . 101

3. Son Hükümler  102

UEFA ANTİ-DOPİNG YÖNETMELİĞİ

ÖNSÖZ. 105

I. GENEL HÜKÜMLER . 105

II. DOPİNG KONTROLÜ TEŞKİLATLANMASI .. 109

III. ANTİ-DOPİNG KURALI İHLALİ DURUMUNDA UYGULANACAK

DİSİPLİN İŞLEMLERİ  111

IV. DİĞER HÜKÜMLER .. 117

Ek A: UEFA Maçlarını Organize Edenler İçin Talimatlar . 119

Ek B: Doping Kontrol İstasyonu Planı . 121

Ek C: Tanımlar . 122

Ek D: Formlar  127

Ek E: Nerede Olduğunu Bildirme Kuralları .. 138

Ek F: Test Süreci . 148

Ek G: Onay Ve Kabul .. 158 İçindekiler VII

 

UEFA SAĞLIK YÖNETMELİĞİ

ÖNSÖZ. 159

I. GENEL HÜKÜMLER . 159

II. OYUNCULARIN SAĞLIK MUAYENESİ  160

III. OYUNCULAR, TAKIM YETKİLİLERİ, HAKEM EKİBİ VE MAÇ

YETKİLİLERİ İÇİN ASGARİ TIBBİ GEREKLİLİKLER .. 164

IV. SON HÜKÜMLER  171

UEFA KULÜP LİSANS VE FİNANSAL FAIR PLAY YÖNETMELİĞİ

ÖNSÖZ. 173

I. GENEL HÜKÜMLER . 173

II. UEFA KULÜP LİSANSI . 181

Bölüm 1: Lisansör . 181

Bölüm 2: Lisans Başvurusu Sahibi Ve Lisans . 185

Bölüm 3: Lisans Ölçütleri . 187

Sportif Ölçütler  187

Altyapı Ölçütleri . 189

Personelle İlgili Ve İdari Ölçütler .. 190

Hukuki Ölçütler 194

Finansal Ölçütler . 197

III. UEFA KULÜP İZLEME . 204

Bölüm 1: Dahil Olan Tarafların Hak, Görev Ve Sorumlulukları .. 204

Bölüm 2: İzleme Gereklilikleri  205

I. BAŞA BAŞ HESAP KOŞULU DİĞER İZLEME GEREKLİLİKLERİ  206

IV. SON HÜKÜMLER  214

Ek I: İstisnalar Politikası . 216

Ek II: Lisans Ve İzleme Sorumluluklarının Üye Federasyona Bağlı Bir

Lige Verilmesi  218

Ek III: Bu Yönetmelikte Kısım Iı’de Yer Alan Hükümlerin Ulusal Kulüp

Lisans Yönetmelikleriyle Bütünleştirilmesi .. 219

Ek IV : Kulüp Lisans Sisteminin Olağanüstü Bir Şekilde Uygulanması  221

Ek V: Denetçi Ve Denetçinin Değerlendirme Usullerinin Belirlenmesi .. 222

Ek VI: Asgari Bildirim Gereklilikleri .. 224

Ek VII: Finansal Bildirimlerin Hazırlanması İçin Dayanak . 233

Ek VIII: ‘Vadesi Geçmiş Borçlar’ Kavramı . 238

Ek IX: Lisansörün Finansal Ölçüt Ve Gereklilikleri Değerlendirme Usulleri . 239

Ek X: Başa Baş Hesap Sonuçlarının Hesaplanması . 246

Ek XI: İzleme Gereklilikleri Konusunda Dikkate Alınması Gereken

Diğer Etkenler.. 262 Avrupa Futbol Mevzuatının Bazı Tem el Metinleri (UEFA Mevzuatı) VIII

 

İNGİLİZCE METİNLER

UEFA STATUTES .. 267

UEFA ORGANISATIONAL REGULATIONS  305

UEFA DISCIPLINARY REGULATIONS . 343

UEFA ANTI-DOPING REGULATIONS  373

UEFA MEDICAL REGULATIONS .. 427

UEFA CLUB LICENSING AND FINANCIAL FAIR PLAY REGULATIONS  443