Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Avrupa Birliğinin Kurucu Andlaşmaları

Avrupa Birliğinin Kurucu AndlaşmalarıSayfa Sayısı
:  
260
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
9786055633363

60,00 TL

Yrd. Doç. Dr.
Hac CAN
Öğretim Görevlisi


1993 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Hacı Can 1994 yılı başında Ankara Adli Yargı Komisyonu Başkanlığı nezdinde Hakim ve Savcılık stajına başladı. Can, 1996-2002 tarihleri arasında bulunmuş olduğu Almanya da önce Saarland Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde 1997 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini ( Magister der Rechte, LL. M. ) Einfluss der deutschen Bundeslaender auf die Entscheidungen der Europaeischen Union, konulu yüksek lisans tezini, sonra da Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde 1998 de başladığı doktora eğitimini (Promotion) Das Assoziationsverhaeltnis zwischen der Europaeischen Gemeinschaft und der Türkei, konulu doktora teziyle 2002 yılında tamamladı. Aynı yıl içerisinde DEU Hukuk Fakültesi’nde Devletler Özel Hukuku ABD da öğretim görevlisi oldu. 2004 yılında Avrupa Birliği Hukuku ABD nın kurulması üzerine bu anabilim dalına geçen Can, bu tarihten itibaren bu anabilim dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.


ÖNSÖZ

Avrupa Birliğinde genişleme ve küresel gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve bireylerin ihtiyaçlarının daha yakından karşılanabilmesi amacıyla 13 Aralık 2007 tarihinde üye devletler tarafından yeni bir andlaşma imzalanmıştır. İmzalandığı yer nedeniyle kısaca Lizbon Andlaşması olarak da ifade edilen bu Andlaşma, Avrupa Birliğini köklü bir reforma tabi tutarak daha sağlam hukuki çerçeve ve araçlar ile donatmaktadır. Böylece Avrupa bütünleşme sürecinin yeni bir aşamaya ulaşması sağlanmaktadır.


Avrupa Birliğinin çehresinin yakında esaslı bir biçimde değişecek olması kuşkusuz bir takım yeni soru ve sorunları da beraberinde getirmektedir. Avrupa Birliğinde yaşanan her gelişmenin tam üyelik yolunda ilerleyen ülkemizi de yakından ilgilendirdiği açıktır. Bu nedenle, diğer hususların yanı sıra Avrupa Birliğinin temel metinlerinde yapılan değişikliklerin bilinmesi önem arz etmektedir. İşte bu çalışmada, buna katkı sağlamak üzere, Avrupa Birliğinin kurucu Andlaşmalarının yeni metinlerinin Türkçeye çevirisi yapılmıştır.


İÇİNDEKİLER• LİZBON ANDLAŞMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR-1

• AVRUPA BİRLİĞİ ANDLAŞMASININ BİRLEŞTİRİLMİŞ -KONSOLİDE- METNİ-15

• ÖNSÖZ-17


• BAŞLIK I-Ortak Hükümler-19
• BAŞLIK II-Demokratik İlkelere İlişkin Hükümler-24
• BAŞLIK III-Organlara İlişkin Hükümler-26
• BAŞLIK IV-Güçlendirilmiş Bir İşbirliğine İlişkin Hükümler-34
• BAŞLIK V-Birliğin Dış Faaliyetine İlişkin Genel Hükümler ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına İlişkin Özel Hükümler-35
• BÖLÜM 1-Birliğin Dış Faaliyetine İlişkin Genel Hükümler-35
• BÖLÜM 2-Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına İlişkin Özel Hükümler-37
• Kesim 1-Ortak Hükümler-37
• Kesim 2-Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına İlişkin Hükümler-47
• BAŞLIK VI-NİHAİ HÜKÜMLER-53

• AVRUPA BİRLİĞİNİN İŞLEYİŞİNE DAİR ANDLAŞMANIN BİRLEŞTİRİLMİŞ -KONSOLİDE- METNİ-59


• ÖNSÖZ-61

• BİRİNCİ KISIM - İLKELER-62

• Başlık I-Birliğin Yetkisinin Türleri ve Alanları-62
• Başlık II-Genel Geçerli Hükümler-66

• İKİNCİ KISIM - AYRIMCILIK YAPMAMA VE BİRLİK VATANDAŞLIĞI-69


• ÜÇÜNCÜ KISIM - BİRLİĞİN İÇ POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ-74

• Başlık I-İç Pazar-74
• Başlık II-Malların Serbest Dolaşımı-75
• Bölüm 1-Gümrük Birliği-75
• Bölüm 2-Gümrük Konularında İşbirliği-76
• Bölüm 3-Üye Devletler Arasında Miktar Kısıtlamaları Yasağı-77
• Başlık III-Tarım ve Balıkçılık-78
• Başlık IV-Dolaşım Serbestisi, Hizmet ve Sermayenin Serbest Dolaşımı-82
• Bölüm 1-İşgücü-82
• Bölüm 2-Yerleşme Hakkı-84
• Bölüm 3-Hizmet Sunumları-88
• Bölüm 4-Sermaye ve Ödeme Dolaşımı-90
• Başlık V-Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı-92
• Bölüm 1-Genel Hükümler-92
• Bölüm 2-Sınır Kontrolleri, Sığınma ve İçe Göç-95
• Bölüm 3-Sivil Konularda Adli İşbirliği-99
• Bölüm 4-Cezai Konularda Adli İşbirliği-100
• Bölüm 5-Polisiye İşbirliği-105
• Başlık VI-Ulaştırma-108
• Başlık VII-Rekabet, Vergi Konuları ve Hukuk Kurallarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Ortak Düzenlemeler-112
• Bölüm 1-Rekabet Kuralları-112
• Kesim 1-Teşebbüslere İlişkin Kurallar-112
• Kesim 2-Devlet Yardımları-115
• Bölüm 2-Vergi Kuralları-118
• Bölüm 3-Hukuk Kurallarının Yakınlaştırılması-119
• Başlık VIII-Ekonomi ve Para Politikası-122
• Bölüm 1-Ekonomi Politikası-123
• Bölüm 2-Para Politikası-129
• Bölüm 3-Kurumsal Hükümler-133
• Bölüm 4-Para Birimi Euro Olan Üye Devletler İçin Özel Hükümler-135
• Bölüm 5-Geçiş Hükümleri -136
• Başlık IX-İstihdam-141
• Başlık X-Sosyal Politika-144
• Başlık XI-Avrupa Sosyal Fonu-151
• Başlık XII-Genel ve Mesleki Eğitim, Gençlik ve Spor-152
• Başlık XIII-Kültür-154
• Başlık XIV-Sağlık İşleri-155
• Başlık XV-Tüketicilerin Korunması-157
• Başlık XVI-Trans Avrupa Ağları-158
• Başlık XVII-Sanayi-159
• Başlık XVIII-Ekonomik, Sosyal ve Ülkesel Birliktelik-161
• Başlık XIX-Araştırma, Teknolojik Gelişme ve Uzaycılık-163
• Başlık XX-Çevre-168
• Başlık XXI-Enerji-170
• Başlık XXII-Turizm-171
• Başlık XXIII-Afet ve Felaketten Korunma-172
• Başlık XXIV-İdari İşbirliği-172

• DÖRDÜNCÜ KISIM - DENİZ AŞIRI ÜLKELERİN VE EGEMENLİK BÖLGELERİNİN ORTAKLIĞI-173


• BEŞİNCİ KISIM - BİRLİĞİN DIŞ FAALİYETİ-176

• Başlık I-Birliğin Dış Faaliyetine İlişkin Genel Hükümler-176
• Başlık II-Ortak Ticaret Politikası-176
• Başlık III-Üçüncü Ülkeler İle İşbirliği ve İnsani Yardım-178
• Bölüm 1-Kalkınma İşbirliği-178
• Bölüm 2-Üçünü Ülkeler İle Ekonomik, Mali ve Teknik İşbirliği-180
• Bölüm 3-İnsani Yardım-181
• Başlık IV-Kısıtlayıcı Önlemler-182
• Başlık V-Uluslararası Sözleşmeler-182
• Başlık VI-Birliğin Uluslararası Örgütler ve Üçüncü Ülkeler İle İlişkileri ve Temsilcilikleri-186
• Başlık VII-Dayanışma Kuralı-187

• ALTINCI KISIM - KURUMSAL HÜKÜMLER VE MALİ KURALLAR-188


• Başlık I-Organlara İlişkin Kurallar-188
• Bölüm 1-Organlar-188
• Kesim 1-Avrupa Parlamentosu-188
• Kesim 2-Avrupa Konseyi-193
• Kesim 3-Konsey-194
• Kesim 4-Komisyon-197
• Kesim 5-Avrupa Birliğin Adalet Divanı-200
• Kesim 6-Avrupa Merkez Bankası-212
• Kesim 7-Sayıştay-214
• Bölüm 2-Birliğin Hukuki Tasarrufları, Kabul Usulleri ve Diğer Kurallar-217
• Kesim 1-Birliğin Hukuki Tasarrufları-217
• Kesim 2-Kabul Usulleri ve Diğer Kurallar-220
• Bölüm 3-Birliğin Danışma Kurumları-224
• Kesim 1-Ekonomik ve Sosyal Komite-225
• Kesim 2-Bölgeler Komitesi-226
• Bölüm 4-Avrupa Yatırım Bankası-228
• Başlık II-Mali Kurallar-229
• Bölüm 1-Birliğin Özkaynakları-230
• Bölüm 2-Çok Yıllı Mali Çerçeve-230
• Bölüm 3-Birliğin Yıllık Bütçe Planı-231
• Bölüm 4-Bütçe Planının Uygulanması ve İbra Etme-235
• Bölüm 5-Ortak Hükümler -236
• Bölüm 6-Dolandırıcılıkla Mücadele-238
• Başlık III-Güçlendirilmiş İşbirliği-239

• YEDİNCİ KISIM - GENEL VE NİHAİ HÜKÜMLER-243


• ANDLAŞMALARIN EKLERİ-253