Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Avrupa Birliği Otomotiv Sektöründe Yeni Rekabet Kuralları ( İlgili Tüzükler Ve Kılavuzlar İle Birlikte )

Avrupa Birliği Otomotiv Sektöründe Yeni Rekabet Kuralları ( İlgili Tüzükler Ve Kılavuzlar İle Birlikte )Sayfa Sayısı
:  
248
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4301-58-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...öNSöZ Otomotiv sektörü ülkemizin son yıllarda en fazla gelişen hatta ihracat şampiyonları arasına giren en önemli sektörlerimizden birisidir. Dünyada otomotiv sektörünün gelişimine göre ülkemizdeki gelişiminin çok daha hızlı ilerlediğini, ülkemizin otomotiv sektöründe lider ülkeler arasına girmekte olduğunu çok rahatlıkla söylemek mümkündür. Öte yandan nüfus başına otomobil sayılarına bakıldığında Avrupa ülkelerine göre ülkemiz oldukça geridedir. Bu durum bize ülkemizin sadece otomobil ihracat potansiyeli bakımından değil iç piyasa tüketimi açısından da çok önemli bir pazar olduğunu göstermektedir. Tüketiciler açısından da otomotiv sektörü çok büyük bir öneme sahiptir. Tüketici konuttan sonraki en büyük harcamayı otomobile yapmaktadır. Otomobile yapılan masraflar otomobili satın almakla bitmemekte, otomobilin kullanım süresi boyunca bakım ve onarım masrafları da otomobilin alım maliyetlerini aşmaktadır. Bu nitelikler otomobil sektörünün çok önemli bir sektör olarak görülmesine sebep olmaktadır. Avrupa Birliği yasama ve yürütme organları da aynı şekilde AB için çok önemli görülen bu sektörü, Tek Pazar hedefine ulaşmanın en önemli araç ve göstergelerinden birisi olarak görmüşler, bu nedenle uzun yıllardan beri otomotiv sektörünü diğer sektörlerden farklı ve daha detaylı, katı ve açık bir şekilde düzenlemeye çalışmışlardır. Özellikle rekabet kurallarının bu sektöre uygulanmasını özel kurallara bağlayarak Tek Pazar hedefine ulaşma bakımından rekabet kurallarını bir çeşit araç olarak kullanmışlardır. Ülkemiz de AB üyeliği hedefi çerçevesinde AB Rekabet Kurallarını kendisine mehaz olarak kabul etmiş ve onların hukukları ile uyumlu kuralları iç hukukumuza aktarmıştır. Bu nedenle AB otomotiv sektörü özel kuralları birkaç yıl gecikmeli olarak da olsa ülkemiz otomotiv sektörünün de kuralları haline gelmiştir. Bu gün geldiğimiz noktada AB Komisyonu özellikle satış kısmı bakımından otomotiv sektörünün diğer sektörlerden ayrı kurallara bağlanmasını haklı gösterecek hiçbir gerekçe bulunmadığını nihayet fark etmiş ve satış alanındaki özel düzenlemeleri kaldırmıştır. Satış sonrası bakımından da bir çok detay düzenlemeden vazgeçilmiş , tüm sektörlere uygulanan genel kuralların satış sonrasına da uygulanması ancak bazı ek kuralların da aynı zamanda uygulanmasını kararlaştırılmıştır. Böylece tüm sektörler için geçerli olan genel düzenlemeler otomotiv sektörü için de geçerli olmuş, ancak satış sonrası bakımından buna ilave birkaç özel kural da kabul edilmiştir. Genel kuralları düzenleyen dikey anlaşmalar grup muafiyeti tüzüğünün de süresi dolmuş olduğundan yeni versiyonu çıkarılmış bulunmaktadır. Böylece eş zamanlı olarak, hem otomotiv sektöründeki dikey anlaşmalara uygulanacak özel kurallar hem de genel olarak dikey anlaşmalara uygulanan kurallar değişmiştir. Kurallar değişince onları açıklayan kılavuzlar da değişmiştir. AB otomotiv sektöründeki dikey anlaşmalara uygulanacak olan kurallardaki bu değişiklikler kısa bir süre sonra ülkemize de, önceki düzenlemelerde de olduğu gibi, gelecektir. Ülkemiz AB rekabet kurallarını mehaz olarak kabul etmiştir. Bu itibarla AB′de meydana gelen bu değişikliklerin ülkemiz mevzuatını ve uygulamalarını da etkilemesi kaçınılmazdır. Bu itibarla, her biri aynı zamanda doktora öğrencisi olan Aslan Hukuk Bürosu avukatları ile birlikte elinizdeki çalışmayı yaparak, ülkemizdeki sektör katılımcılarına AB kurallarını hem açıklayan, değişikliklerin hangi noktalarda ve ne yönde olduğunu gösteren bir çalışma hazırladık hem de AB mevzuatındaki değişikliklerin rekabet hukuku jargonuna uygun bir şekilde çevrilmiş versiyonunu verebilmek amacıyla çevirilerini de bu çalışmaya ekledik. Bu çalışmada geniş bir açıklama ve uygulama kısmı ile AB Komisyon Tüzüklerinin ve Kılavuzlarının çevirilerini de bulacaksınız. Birinci kısımda yer alan açıklamalar Av. Sibel Yılmaz ve Av. Orhan Ünal tarafından kaleme alınmış tarafımdan okunarak kontrol edilmiştir. Dikey Anlaşmalar Genel Grup Muafiyeti Tüzüğü ve Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar Tüzüğü tarafımdan çevrilmiştir. Genel Tüzüğün Kılavuzu Av. Emre Önal, Motorlu Taşıtlar Özel Tüzüğünün Kılavuzu ise Av. Elif Gökdağ tarafından çevrilmiş yine tarafımdan da kontrol edilmiştir. Elinizdeki bu kitabın Otomotiv Sektöründe AB Rekabet Kurallarının nasıl uygulanacağını gösteren mevzuat çevirisi yanında bu güne kadarki uygulamaları ve bundan sonra fiili hayatta meydana gelebilecek değişikleri de açıklaması ve göstermesi bakımından tüm sektör katılımcılarına ve sektörle bağlantılı çalışan meslektaşlarımıza yararlı olacağını düşünüyoruz. Kitabın basılmasına destek veren Otomobil Distribütörleri Derneğine müteşekkiriz. Kitabın baskıya hazırlanmasında emeği geçen Murat Özbeye ve baskı işlerini yürüten Ekin Yayınevi sahibi arkadaşım Mehmet Oymaka teşekkürlerimizi sunarız. Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan İstanbul Aydın üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi yilmaz.aslan@yilmazaslan.av.tr İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ iii İÇİNDEKİLER v AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ YENİ REKABET KURALLARI 1.TARİHÇE 1 1.1. Motorlu Taşıtların Satışında Hedeflere Ulaşmadaki Başarı 5 1.2. Satış Sonrası Pazarlarda Hedefe Ulaşmadaki Başarı 6 2. YENİ VE ESKİ KURALLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLARA GENEL BAKİŞ 13 2.1. Tanımlardaki Farklılıklar 13 2.1.1. Rakip Teşebbüs Tanımı 13 2.1.2. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Tanımı 13 2.1.3. Dikey Anlaşma 14 2.1.4. Seçici Dağıtım Sistemi 14 2.1.5. 330/2010 Sayılı Yeni Tüzükte Olmayan Tanımlar 15 2.1.6. Satış Sonrası Bakımından Tanımlardaki Farklılıklar 17 2.1.6.1. Seçici Dağıtım Sistemi 17 2.6.1.1. Orijinal ve Eş Değer Kalitede Yedek Parça Tanımları 18 2.1.7. Her iki Tüzükte de Olmayan Tanımlar 18 2.2. Genel Hükümlerdeki Farklılıklar ve Sonuçları 19 2.2.1. Rakipler Arası Anlaşmalarda Ciro Eşiği Yok 19 2.2.2. Muafiyetin Pazar Payı Eşiği Dışındaki Ön Koşulları Kaldırıldı 20 2.2.2.1. Kademeli Pazar Payı Yerine Tek Pazar Payı Eşiği 20 2.2.2.2. Devir Yetkisi Şartı Zorunlu Değil 20 2.2.2.3. Fesih Bildirimleri ve Süre ile ilgili Sınırlamalar 21 2.2.2.4. Hakem Şartı Zorunlu Değildir 21 2.3. Ağır Kısıtlamalarla ilgili Farklılıklar 22 2.3.1. Ek Satış Yeri Açma Özgürlüğü Yok 22 2.3.2. Belirli Bir Modele Tekabül Eden Herhangi Bir Yeni Motorlu Aracın Satışı Yasağı Kara Listede Değil 23 2.3.3. Bazı isitisnai Hallerde 3s Olanağı Doğdu 23 2.3.4. Çok Markalılık Sona Eriyor-Rekabet Yasakları 24 2.3.5. Alıcının Kiralama Hizmeti Vermesinin Engellenmesi 26 2.3.6. Eşdeğer Parça Kullanımı Hakkı ve Yetkili Servislerin Özgürlüklerine Vurgu Azalmıştır 26 2.3.7. Motorlu Taşıt Sağlayıcısının Bağımsız Teşebbüslere Karşı Sorumlulukları 27 2.3.8. Yetkili Servisin Tesis Yeri Sınırlaması 29 2.3.9. Muafiyetin Geri Alınması Bakımından 29 3. YENİ KURALLARIN GENEL ÇERÇEVESİ 30 4. YENİ TÜZÜKLERİN YAKLAŞIMI 34 5. TÜZÜKLERİN KAPSAMI 34 5.1. Tüzükler Dikey Anlaşmalara Uygulanır 34 5.1.1. Anlaşma Tarafları Üretim veya Dağıtım Zincirinin Farklı Aşamalarında Olmalıdır 35 Anlaşmanın Konusu Mal veya Hizmet Alımı, Satımı veya Yeniden Satımı Olmalıdır 36 5.2. Perakendeci Birliklerinin Anlaşmaları 36 5.2.1. Genel Olarak 36 5.2.2. Ciro Eşiğinin Uygulanması 38 5.3. Fikri Mülkiyet Devri Veya Kullanma Hakkı Veren Anlaşmalar 38 5.3.1. Asıl Amaç Fikri Mülkiyet Devri yada Kullanılması Olmamalıdır 39 5.3.2. Fikri Mülkiyet Mal ve Hizmetlerin Satımı ile Doğrudan ilgili Olmalıdır 39 5.3.3. Fikri Mülkiyet Sağlayıcı Tarafından Alıcıya Verilmelidir 39 5.4. Rakipler Arası Dikey Anlaşmalara Kural Olarak Muafiyet Uygulanmaz 40 5.5. Pazar Payı Eşiği 41 5.5.1. Genel Olarak 41 5.5.2. Her iki Tarafın Pazar Payına Bakılır 42 5.5.3. Çok Taraflı Anlaşmalarda Durum 42 5.5.4. Pazar Payı Eşiğinin Uygulanması 43 5.5.5. Bağlı Teşebbüsler 44 5.5.6. Satışta Eşiğin Aşılması Nedeniyle Bireysel Muafiyet 45 6. ANLAŞMALARI GRUP MUAFİYETİ KAPSAMI DIŞINA ÇIKARAN SINIRLAMALAR 46 6.1. Genel Olarak 46 6.2. FİYATA İLİŞKİN SINIRLAMALAR 47 6.3. Bölge ve Müşteri Sınırlamaları 51 6.3.1. Münhasır Dağıtım Sistemi 52 6.3.1.1. Aktif-Pasif Satış Ayrımı 52 6.3.1.2. Münhasır Sistemde Kuruluş Yeri Şartı 53 6.3.2. Toptancıya Perakende Yasağı 54 6.3.3. Seçici Dağıtımda Sistem Dışındaki Dağıtıcıya Satış Yasağı 54 6.4. Perakende Düzeydeki Seçici Dağıtım Sisteminde Son Kullanıcıya Satışların Sınırlanması 55 6.5. Seçici Dağıtım Sistemi Üyeleri Arası Alışverişin Sınırlanması 56 7. REKABET YASAKLARI* 58 7.1. Genel Olarak 58 7.2. Anlaşma Süresince Rekabet Yasakları 61 7.3. Anlaşma Sona Erdikten Sonra Rekabet Yasakları 62 7.4. Belirli Bir Rakip Markaya Yönelik Rekabet Yasağı 63 7.5. Ayrılabilirlik 64 7.6. Rekabet Yasaklarının Bireysel Değerlendirmesi 65 8. SATIŞ SONRASINA İLİŞKİN KURALLAR ve SONUÇLARI 66 8.1. Ulaşılmak istenen Amaçlar Değişti Mi? 66 8.2. Bu Durumda Yeni Tüzük Niçin Çıktı? 67 8.3. Tüzükler Kapsamında Olan Satış Sonrasına ilişkin Anlaşmaların Grup Muafiyetinden Yararlanmasını Önleyen Ağır Sınırlamalar 70 8.3.1. Genel Olarak 70 8.3.2. Yetkili Servislerin Tamir Amaçlı Parça Satım Hakkı 71 8.3.3. Parça Sağlayıcısının Satış Olanaklarının Kısıtlanması 72 8.3.3.1. Tüm Sektörler Açısından Kural 72 8.3.3.2. Motorlu Araç Satış Sonrası Bakımından Genişletilmiş Kural 74 8.3.3.3. Tamamlayıcı Parçalarının Rakibe Satışının Yasaklanması 76 8.3.4. Parça Sağlayıcısının Tanıtma Vasıflarını Kullanmasının Sınırlanması 76 8.4. Yetkili Servis Anlaşmalarının Grup Muafiyetinden Yararlanma Olanağı 77 8.4.1. Genel Olarak Eşik Aşılacaktır 77 8.4.2. Eşik Aşanlar Netliksel Seçici Dağıtıma Yönlendiriliyor 78 8.4.2.1. Genel Olarak 78 8.4.2.2. Özel Servislerin Teknik Bilgiye Erişimi 81 8.4.2.3. Garantinin Kötüye Kullanılması 84 8.4.2.4. Yetkili Servis Ağına Erişim-Açık Kapı ilkesi 85 8.4.2.4.1. Genel Olarak 85 8.4.2.4.2. Yetkili Servisi 3s Olmaya Zorlama 85 8.4.3. Örnek Kararlar 86 9. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 89 10. GRUP MUAFİYETİNİN GERİ ALINMASI 89 10.1. Bir Anlaşmadan Geri Alma 91 10.2. Bir Tüzükle Belirli Bir Pazardan Geri Alma 92 11. GEÇİŞ SÜRESİ VE YÜRÜRLÜK 93 DİKEY ANLAŞMA VE UYUMLU EYLEM GRUPLARINA AVRUPA BİRLİĞİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ANTLAŞMANIN 101 (3) MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA 20 NİSAN 2010 TARİH VE (EU) NO 330/2010 SAYILI KOMİSYON TÜZÜĞÜ Çeviren Prof. Dr. i. Yılmaz Aslan 95 MOTORLU ARAÇLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANTLAŞMA VE UYUMLU EYLEM GRUPLARINA AVRUPA BİRLİĞİNİN İŞLEYİŞİ HAKKINDA ANTLAŞMANIN 101(3) MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA 27 MAYIS 2010 TARİH VE AB/461/2010 SAYILI KOMİSYON TÜZÜĞÜ Çeviren Prof. Dr. i. Yılmaz Aslan 109 AB KOMİSYONU Brüksel, 10.5.2010 SEC(2010) 411 final KOMİSYON DUYURUSU Dikey Kısıtlamalar Hakkında Kılavuz Çeviren: Av. EmreÖnal 123 Komisyon Duyurusu MOTORLU ARAÇLARIN SATIŞ VE SERVİSİ VE YEDEK PARÇALARIN DAĞITIMI ANLAŞMALARINDAKİ DİKEY SINIRLAMALAR HAKKINDA TAMAMLAYICI KILAVUZ (AEA ile Bağlantılı Metin) (2010/C 138/05) Çeviren: Av. Elif Gökdağ . 99o ı. GİRİŞ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 224 1. Kılavuzun Amacı 224 2. Kılavuzun Yapısı 226 II. MOTORLU ARAÇLAR GRUP MUAFİYET TÜZÜĞÜNÜN KAPSAMI VE GENEL DİKEY GRUP MUAFİYET TEBLİĞİ İLE İLİŞKİSİ 227 III. MOTORLU ARAÇLAR GRUP MUAFİYET TÜZÜĞÜNÜN EK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 229 IV. YASAKLAYICI ÖZEL HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Tek Marka Yükümlülüğü 232 2. Seçici Dağıtım 238