Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (21)      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (218)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ( Açıklamalı - Gerekçeli - Dilekçe Örnekli )

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ( Açıklamalı - Gerekçeli - Dilekçe Örnekli )Sayfa Sayısı
:  
573
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-5263-52-2

59,40 TL

ÖNSÖZKurulduğu 1972 yılından buyana geçen kırk yılı aşkın sürede, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kuruluş ve işleyişini düzenleyen 1602 sayılı Kanunu madde bazında inceleyip, her maddeye ilişkin açıklama getiren ve dava dilekçeleri ile yargılamada kullanılan diğer dilekçe örneklerini içeren bir eser yayınlanmamıştır.


Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile asker kişileri ilgilendiren ve askere hizmete ilişkin idari işler ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir.


Kitabın 3. baskısında, 1602 sayılı Kanun madde madde incelenmiş, her maddenin altına madde gerekçeleri ile bu maddenin ilgili olduğu mevzuat hükümleri madde bazında belirtilmiştir. Akabinde, kitabın ekinde bulunan ve Türkiye’nin saygın idare hukuku hocaları ile uygulamacılarının kitap ve makalelerinden istifade edilerek, ilgili maddede belirtilen konu, Yüksek Mahkeme uygulamaları ışığında açıklanmaya çalışılmıştır.


Kitabın son bölümünde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarından yararlanılarak, çeşitli dava dilekçesi ve yargılama sırasında kullanılan diğer dilekçe örneklerine yer verilmiştir.


Kitabın basımında emeği geçen başta Adalet Yayınevi sahibi Hakan Karaaslan olmak üzere; Genel Koordinatör Tevfik Sarısoy a, sayfa tasarımı için Hülya Çam’a, kapak tasarımı için Özlem Kaya ya ve yayınevinin diğer çalışanlarına teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLERASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU


Madde 1- -Askeri Yüksek İdare Mahkemesi-1
Madde 2- -Teşkilat-3
Madde 3- -Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Personeli-3
Madde 4- -Teminat-4
Madde 5- -Organlar-5
Madde 6- -Genel Sekreterlik ve Kalemler-5
Madde 7- -Üyelerin Nitelikleri-6
Madde 8- -Üyelerin Seçimi-9
Madde 9- -Atanma-10
Madde 10--Görev Süresi-11
Madde 11--Savcıların Nitelikleri ve Atanmaları-11
Madde 12--İdari Personelin Nitelikleri ve Atanmaları-12
Madde 13--Başkanlara ve Başsavcıya vekalet-13
Madde 14--Daireler-13
Madde 15--Üyelerin Dairelere Ayrılmaları-15
Madde 16--Daireler Kurulu-15
Madde 17--Başkanlar Kurulu-16
Madde 18--Yüksek Disiplin Kurulu-17
Madde 19--Genel Kurul-18
Madde 20--Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görevleri-19
Madde 21--İdari Davalar ve Yargı Yetkisinin Sınırı-31
Madde 22--Birinci Dairenin Görevleri-43
Madde 23--İkinci Dairenin Görevleri-44
Madde 24--Hizmet ve Şahsi Kusurun Birleşmesi-44
Madde 25--Bir Kısım İşlerin Diğer Dairelere Verilmesi-45
Madde 26--Daireler Kurulunun Görevleri-46
Madde 27--Başkanlar Kurulunun Görevleri-48
Madde 28--Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri ve Vereceği Disiplin Cezaları-48
Madde 29--Genel Kurulun Görevleri-49
Madde 30--Disiplin Soruşturması-57
Madde 31--Görevden Çekilmeye Davet Cezasının Sonucu-58
Madde 32--Görevle İlgili Suçlar-59
Madde 33--Askeri ve Genel Yargıya Tabi Suçlar-62
Madde 34--Mecburi İdari Müracaat-64
Madde 35--İhtiyari Müracaat ve İdari Makamların Sükutu-65
Madde 36--İdari Davaların Açılması-68
Madde 37--Dilekçenin Verilebileceği Diğer Yerler-73
Madde 38--Aynı Dilekçesi İle Dava Açılabilecek Haller-74
Madde 39--Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlem-75
Madde 40--Dava Açma Süresi-77
Madde 41--Görevli Olmayan Yere Başvurma-82
Madde 42--İptal ve Tam Yargı Davaları-84
Madde 43--Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması-89
Madde 44--Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme-93
Madde 45--İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar-111
Madde 46--Tebligat ve Cevap Verme-114
Madde 47--Dava Dosyalarının Başsavcılığa Verilmesi-116
Madde 48--Duruşma-117
Madde 49--Duruşmalara İlişkin Esaslar-121
Madde 50--Duruşmalı İşlerde Savcıların İstekleri-124
Madde 51--Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi-125
Madde 52--Dosya Dışında İnceleme-125
Madde 53--Sonradan İbraz Olunan Evrak ve Belgeler-132
Madde 54--Dosyaların İncelenmesi-133
Madde 55--Tutanaklar-136
Madde 56--İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Haller-137
Madde 57--Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin Çekilmesi ve Reddi-168
Madde 58--Delillerin Tespiti-171
Madde 59--Kararlarda Bulunacak Hususlar-173
Madde 60--İlâmlar-175
Madde 61--Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik-175
Madde 62--Yürütmenin Durdurulması-178
Madde 63--Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kararlarının Sonuçları-184
Madde 64--Kanun Yolları-192
Madde 65--Muhakemenin İadesinde Süre-199
Madde 66--Kararın Düzeltilmesi-200
Madde 67--Kanun Yollarına İlişkin Özel Hükümler-204
Madde 68--Kanun Yollarında Yargılama Usulü-204
Madde 69--Tavzih-204
Madde 70--Yanlışlıkların Düzeltilmesi-207
Madde 71--Yargılama Masrafları-210
Madde 72--Yol Masrafları ve Yevmiyeler-214
Madde 73--Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının Görevleri-215
Madde 74--Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanının Görevleri-216
Madde 75--Daire Başkanlarının Görevleri-216
Madde 76--Üyelerin Görevleri-217
Madde 77--Genel Sekreterliğin Görevleri-218
Madde 78--Başsavcının Görevleri-219
Madde 79--Savcıların Görevleri-220
Madde 80--Çeşitli Hükümler-222
Madde 81--Görevin Sona Ermesi-224
Madde 82--Sağlık Bakımından Görevin Yerine Getirilmemesi Hali-225
Madde 83--Dava Hakkı-225
Madde 84--İlmi Araştırma ve Yayınlarda Bulunabilme-225
Madde 85--Çalışmaya Ara Verme-225
Madde 86--Sürelerin Bitmesi-226
Madde 87--Tasnif ve Yayın Bürosu-228
Madde 88--Tebliğ İşleri ve Ücretler-228
Madde 89--Yargılama Giderleri-228
Madde 90--Üyelik Hukukundan Vazgeçme-229
Madde 91--İçtüzük-229
Madde 92--Yürürlükten Kaldırılan Hükümler-229
Ek Madde 1 --229
Geçici Madde 1- İlk Kuruluş-230
Geçici Madde 2- Raportör-230
Geçici Madde 3- Uyuşmazlık-231
Geçici Madde 4- Eski Davalar Hakkında Yapılacak İşlem-231
Ek Geçici Madde 1 --232
Ek Geçici Madde 2 --232
Ek Geçici Madde 3 --233
Ek Geçici Madde 4 --233
Ek Geçici Madde 5 --233
Ek Geçici Madde 6 --233
Ek Geçici Madde 7 --233
Madde 93- Yürürlük-233
Madde 94--233
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ-235
DAVA VE YARGILAMA SIRASINDA KULLANILACAK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-259
İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-259
1. -AÇIĞA ÇIKARILMA İŞLEMLERİ-259
Açığa Çıkarılma İşlemleri İçin Dilekçe Örneği-261
2. -ASKERİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ-264
a) -Başarısızlık Nedeniyle Ayırma İle İlgili Dilekçe Örneği-266
b) -Disiplinsizlik Nedeniyle Ayırma İle İlgili Dilekçe Örneği-268
3. -ASKERLİK İŞLEMLERİ-271
a) -Askerlik Hizmetinin Tespiti (Terhis Belgesi Verilmemesi)-271
Askerlik Hizmetinin Tespiti (Terhis Belgesi Verilmemesi) İle İlgili Dilekçe Örneği-273
b) -Askerlik Hizmetinin Tecil Edilmemesi-275
Askerlik Hizmetinin Tecil Edilmemesi İle İlgili Dilekçe Örneği-277
c) -Bedelli Askerlik İşlemleri-280
Bedelli Askerlik İşlemleri İle İlgili Dilekçe Örneği-282
ç) -Dövizli Askerlik İşlemleri-285
Dövizli Askerlik İşlemleri İle İlgili Dilekçe Örneği-287
d) -Yedek Subay Statüsünden Çıkarılma-290
Yedek Subay Statüsünden Çıkarılma İle İlgili Dilekçe Örneği-292
4. -ATAMA İŞLEMİ-298
Atama İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-300
5. -AYIRMA İŞLEMLERİ-303
a) -Disiplinsizlik ve Ahlaki Nedenlerle Ayırma-303
Disiplinsizlik ve Ahlaki Nedenlerle Ayırma İle İlgili Dilekçe Örneği-305
b) -Sözleşme Feshi-308
Sözleşme Feshi İle İlgili Dilekçe Örneği-310
c) -Yetersizlik Nedeniyle Ayırma-313
Yetersizlik Nedeniyle Ayırma İle İlgili Dilekçe Örneği-315
6. -AYLIK VE AYLIĞA İLİŞKİN İŞLEMLER-318
Aylık ve Aylığa İlişkin İşlemler İle İlgili Dilekçe Örnekleri-320
7. -BELGE SUNMA DİLEKÇESİ-323
a) -Davacı Tarafından Sonradan Belge Sunulması İle İlgili Dilekçe Örneği-325
b) -Davalı İdare Tarafından Sonradan Belge Sunulması İle İlgili Dilekçe Örneği-327
8. -CEVAP DİLEKÇESİ-329
Cevap Dilekçesi-330
9. -CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ-332
Cevaba Cevap Dilekçesi-333
10. -DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER-335
a) -Aday Memur İşlemleri-337
aa) -Aday Memurluk Süresi İle İlgili Dilekçe Örneği-337
bb) -Adaylık Süresi İçerisinde Atama İle İlgili Dilekçe Örneği-339
cc) -Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme İle İlgili Dilekçe Örneği-341
b) -Atama İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-343
c) -Çalışma Saatleri ve İzinlere İlişkin İşlemler İle İlgili Dilekçe Örneği-346
d) -Disiplin İşlemleri-348
aa) -Aylıktan Kesme Disiplin Cezası Verilmesi İle İlgili Dilekçe Örneği-348
bb) -Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Cezası Verilmesi İle İlgili Dilekçe Örneği-351
cc) -Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası Verilmesi-353
e) -Görevden Çekilmiş Sayılma İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-356
f) -Göreve Son Verme İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-359
g) -Harcırah İşlemleri İle İlgili Dilekçe Örnekleri-362
h) -İlerleme ve Yükselme İşlemleri İle İlgili Dilekçe Örneği-364
ı) -İntibak İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-366
11. -EMEKLİLİK (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) İŞLEMLERİ-368
a) -Adi Maluliyet İle İlgili Dilekçe Örneği-370
b) -Harp Maluliyeti İle İlgili Dilekçe Örneği-373
c) -Şeref Aylığı İle İlgili Dilekçe Örneği-376
ç) -Terörle Mücadeleden Kaynaklanan Maluliyet Aylığı İle İlgili Dilekçe Örneği-378
d) -Vazife Maluliyeti İle İlgili Dilekçe Örneği-381
e) -Yetim Aylığı İle İlgili Dilekçe Örneği-384
12. -FERAGAT DİLEKÇESİ-386
Feragat Dilekçesi Örneği-389
13. -GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNUNDAN DOĞAN İŞLEMLER-390
a) -Doçentlik Kadrosuna Atama Yapılmaması İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-392
b) -Doktora Öğreniminde Başarısız Sayılma İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-397
c) -Garnizon Dışında Görevlendirilme İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-399
ç) -Profesörlük Kadrosuna Atama Yapılmaması İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-402
d) -Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavına Kabul Edilmeme İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-408
e) -Yardımcı Doçentlik Görev Süresinin Uzatılmaması İşlemi İle İlgili Dilekçe Örneği-411
14. -GÖREV İTİRAZI-413
Görev İtirazı İle Dilekçe Örneği-415
15. -HARP AKADEMİLERİ KANUNUNDAN DOĞAN İŞLEMLER-417
a) -Çıkarılma İle İlgili Dilekçe Örneği-419
b)-Giriş Sınavına Alınmama İle İlgili Dilekçe Örneği-422
c) -Kontenjan Dışı Bırakılma (Sınavda Başarısız Sayılma) İle İlgili Dilekçe Örneği-425
16. -KABUL-428
Kabul İle İlgili Dilekçe Örneği-430
17. -KAMU KONUTLARI KANUNUNDAN DOĞAN İŞLEMLER-431
a) -Bakım Onarım Gideri Talebi İle İlgili Dilekçe Örneği-433
b) -Görev Tahsisli Konut-Sıra Tahsisli Konut İlişkisi İle İlgili Dilekçe Örneği-435
c) -Konuttan Çıkarılma İle İlgili Dilekçe Örneği-438
18. -KARAR DÜZELTME-441
Karar Düzeltme İle İlgili Dilekçe Örneği-445
19. -KIDEM-448
a) -Doktora Kıdemi Verilmemesi İle İlgili Dilekçe Örneği-450
b)-Üstün Başarı Kıdemi Verilmemesi İle İlgili Dilekçe Örneği-453
20. -MADALYA İŞLEMLERİ-457
Madalya İşlemleri İle İlgili Dilekçe Örneği-459
21. -MÜDAHALE İSTEMİ-461
Müdahale İstemi İle İlgili Dilekçe Örneği-464
22. -NAKDİ TAZMİNAT İŞLEMLERİ-468
Nakdi Tazminat İşlemleri İle İlgili Dilekçe Örneği-470
23. -ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK) İŞLEMLERİ-473
a) -Emeklilik Yardımı İle İlgili Dilekçe Örneği-475
b) -Maluliyet Yardımı İle İlgili Dilekçe Örneği-478
24. -SAVUNMA DİLEKÇESİ-480
Savunma İle İlgili Dilekçe Örneği-482
25. -SINIF DEĞİŞİKLİĞİ-486
Sınıf Değişikliği İle İlgili Dilekçe Örneği-488
26. -SİCİL İŞLEMLERİ-491
Sicil İşlemleri İle İlgili Dilekçe Örnekleri-493
27. -SİLAH İŞLEMLERİ-495
Silah İşlemleri İle İlgili Dilekçe Örneği-497
28. -TAVZİH (AÇIKLAMA)-499
Tavzih (Açıklama) İle İlgili Dilekçe Örneği-502
29. -YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ-504
Yanlışlığın Düzeltilmesi İle İlgili Dilekçe Örneği-507
30. -YARGILAMANIN YENİLENMESİ-509
Yargılamanın Yenilenmesi İle İlgili Dilekçe Örneği-512
31. -YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ-514
a) -İşlemin İptali İle Birlikte Yönetmelik Hükmünün İptali İle İlgili Dilekçe Örneği-516
b) -İşlem Tesisi Beklenmeksizin Yönetmelik Hükmünün İptali İle İlgili Dilekçe Örneği-522
32. -YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ-527
a) -Dava Dilekçesinde Yürütmenin Durdurulması İle İlgili Dilekçe Örneği-532
b) -Dava Açıldıktan Sonra Yürütmenin Durdurulması İle İlgili Dilekçe Örneği-535
TAM YARGI DAVASI-537
1. -İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVASI-537
a) -Ölüm İle Neticelenen Eylem-537
Ölüm İle Neticelenen Eylem İle İlgili Dilekçe Örneği-541
b) -Yaralanma (Maluliyet) İle Neticelenen Eylem-544
Yaralanma (Maluliyet) İle Neticelenen Eylem İle İlgili Dilekçe Örneği-547
2. -TAM YARGI (TAZMİNAT) DAVASI İDARİ MÜRACAAT-549
Tam Yargı (Tazminat) Davası İdari Müracaat İle İlgili Dilekçe Örneği-552
3. -İDARİ İŞLEMDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVALARI-553
a) - İptal ve Tazminat İstemlerini İçeren Dava Dilekçesi-553
İptal ve Tazminat İstemlerini İçeren Dava Dilekçesi-555
b) - İptal Davasının Sonucunu Müteakip Açılacak Tam Yargı Davası-558
İptal Davasının Sonucunu Müteakip Açılacak Tam Yargı Davası Dilekçesi-560
c) - İşlemin İptali İstenmeksizin Açılacak Tam Yargı Davası-562
İşlemin İptali İstenmeksizin Açılacak Tam Yargı Davası Dilekçesi-564

KAYNAKÇA-567