Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Apartman, Site, Toplu Konut, Devremülk Yönetimi

Apartman, Site, Toplu Konut, Devremülk YönetimiSayfa Sayısı
:  
552
Kitap Ölçüleri
:  
13*19
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750258473

67,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

KİTAP HAKKINDA
Eser, Yargıtay kararlarının asılları değiştirilmeden öz kısımları pratikleştirilerek sade, anlaşılır bir dille tüm ihtiyaç sahiplerinin anlayabileceği şekilde, zaman israfını asgari düzeye indirmeyi amaçlamaktadır.

Kitaptaki yasa maddelerinin altına yargı kararlarında ve uygulamada geçerlik kazanmış kurallar ana tema bozulmadan özet olarak işlenerek ihtiyaç sahibinin anında hedefine ulaşması sağlanmıştır.

Eserdeki konuların açıklanmasının ardından davalara ilişkin dilekçe örnekleri, dilekçe altına dava ile ilgili püf noktaları özet olarak işlenerek eserde bütünlük oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları
    Kat Mülkiyeti Kanunu
    Pratik Bilgiler
    Örnek Yargıtay Kararları
    Örnek Dilekçeler
    Yönetim Planı Örneği
    Kapıcı Yönetmelik Örneği
    Kapıcı Sözleşmesi Örneği
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  6
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1: A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı  15
I – Genel kural  15
PRATİK BİLGİLER  15
YARGITAY KARARLARI  18
Madde 2: II– Tarifler  23
PRATİK BİLGİLER  23
YARGITAY KARARLARI  24
Madde 3: III– Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği  30
PRATİK BİLGİLER  30
YARGITAY KARARLARI  33
Madde 4: IV– Ortak yerler  42
PRATİK BİLGİLER  42
YARGITAY KARARLARI  48
Madde 5: B) Bağlantılar  60
I – Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı  60
PRATİK BİLGİLER  60
YARGITAY KARARLARI  61
Madde 6: II – Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı  64
PRATİK BİLGİLER  64
YARGITAY KARARLARI  66
Madde 7: C) Ortaklığın (Şüyuun) giderilmesi ve öncelikle satınalma (Şüfa) hakkı  68
I – Ortaklığın giderilmesi  68
PRATİK BİLGİLER  68
YARGITAY KARARLARI  69
Madde 8: II– Öncelikle satınalma Hakkı  74
PRATİK BİLGİLER  74
Madde 9: D) Genel hükümlerin uygulanma alanı  74
PRATİK BİLGİLER  75
YARGITAY KARARLARI  75
İKİNCİ BÖLÜM
Kat mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
Madde 10: A) Genel kural  77
PRATİK BİLGİLER  78
YARGITAY KARARLARI  91
Madde 11: B) Kat mülkiyeti kütüğü  107
PRATİK BİLGİLER  107
YARGITAY KARARLARI  107
Madde 12: C) Kat mülkiyetinin kurulması  109
I – İstem ve belgeler  109
PRATİK BİLGİLER  110
YARGITAY KARARLARI  112
Madde 13: II – Sözleşme ve tescil  119
PRATİK BİLGİLER  120
YARGITAY KARARLARI  120
Madde 14: D) Kat irtifakının kurulması  123
PRATİK BİLGİLER  123
YARGITAY KARARLARI  124
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
Madde 15: A) Kat maliklerinin hakları  127
I – Bağımsız bölüm üzerinde  127
PRATİK BİLGİLER  127
YARGITAY KARARLARI  128
Madde 16: II – Ortak yerler üzerinde  132
PRATİK BİLGİLER  132
YARGITAY KARARLARI  136
Madde 17: B) Kat irtifakı sahibinin hakları  141
PRATİK BİLGİLER  142
YARGITAY KARARLARI  145
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
Madde 18: A) Kat Maliklerinin borçları  151
I – Genel kural  151
PRATİK BİLGİLER  151
YARGITAY KARARLARI  155
Madde 19: II –Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk  170
PRATİK BİLGİLER  170
YARGITAY KARARLARI  193
Madde 20: III –Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma  223
PRATİK BİLGİLER  223
YARGITAY KARARLARI  232
Madde 21: IV – Sigorta anlaşması  250
YARGITAY KARARLARI  250
Madde 22: V – Ortak giderlerin teminatı  251
PRATİK BİLGİLER  251
Madde 23: VI – Müsaade mecburiyeti  255
PRATİK BİLGİLER  255
YARGITAY KARARLARI  256
Madde 24: VII – Yasak işler  262
PRATİK BİLGİLER  262
YARGITAY KARARLARI  271
Madde 25: VIII – Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti:  275
PRATİK BİLGİLER  276
YARGITAY KARARLARI  277
Madde 26: B) Kat irtifakı sahiplerinin borçları  281
PRATİK BİLGİLER  281
YARGITAY KARARLARI  282
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anagayrimenkulün Yönetimi
Madde 27: A) Genel kurul  287
PRATİK BİLGİLER  287
YARGITAY KARARLARI  288
Madde 28: B) Yönetim planı  290
PRATİK BİLGİLER  290
YARGITAY KARARLARI  296
YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ  302
Madde 29: C) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları  308
I – Toplantı zamanı  308
PRATİK BİLGİLER  308
YARGITAY KARARLARI  309
Madde 30: II– Yeter sayı  313
PRATİK BİLGİLER  313
YARGITAY KARARLARI  315
Madde 31: III– Oya katılma  319
PRATİK BİLGİLER  319
YARGITAY KARARLARI  320
Madde 32: IV – Kararlar  321
PRATİK BİLGİLER  322
YARGITAY KARARLARI  324
Madde 33: V – Hakimin müdahalesi  330
PRATİK BİLGİLER  331
YARGITAY KARARLARI  348
Madde 34: D) Yönetici  357
I – Atanması  357
PRATİK BİLGİLER  358
YARGITAY KARARLARI  361
Madde 35: II – Yöneticinin görevleri  368
1. Genel yönetim işlerinin görülmesi  368
PRATİK BİLGİLER  369
YARGITAY KARARLARI  372
Madde 36: 2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması  383
PRATİK BİLGİLER  383
YARGITAY KARARLARI  383
Madde 37: 3. İşletme projesinin yapılması  388
PRATİK BİLGİLER  388
YARGITAY KARARLARI  389
Madde 38: III – Sorumluluğu  396
1. Genel kural  396
PRATİK BİLGİLER  396
YARGITAY KARARLARI  397
Madde 39: 2. Hesap Verme  403
PRATİK BİLGİLER  404
YARGITAY KARARLARI  404
Madde 40: IV – Hakları  407
PRATİK BİLGİLER  408
YARGITAY KARARLARI  408
Madde 41: E) Yönetimin denetlenmesi  409
PRATİK BİLGİLER  410
YARGITAY KARARLARI  411
Madde 42: F) Yenilik ve ilaveler  415
I – Faydalı olanlar  415
PRATİK BİLGİLER  416
YARGITAY KARARLARI  421
Madde 43: II – Çok masraflı ve lüks olanlar  426
PRATİK BİLGİLER  427
YARGITAY KARARLARI  427
Madde 44: III– Bağımsız bölüm ilavesi  432
PRATİK BİLGİLER  432
YARGITAY KARARLARI  437
Madde 45: G) Temliki tasarruflar ve önemli işler  443
PRATİK BİLGİLER  443
YARGITAY KARARLARI  444
KAPICI YÖNETMELİK ÖRNEĞİ  448
KAPICI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  450
ALTINCI BÖLÜM
Kat mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
Madde 46: A) Kat mülkiyetinin sona ermesi  453
I– Anagayrimenkulün arsasıyla birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile  453
PRATİK BİLGİLER  454
YARGITAY KARARLARI  454
Madde 47: II – Anayapının harap olması  457
PRATİK BİLGİLER  457
YARGITAY KARARLARI  458
Madde 48: III – Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi  463
Madde 49: B) Kat irtifakının sona ermesi  463
PRATİK BİLGİLER  464
YARGITAY KARARLARI  465
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 50: A) Yasaklar  468
PRATİK BİLGİLER  468
YARGITAY KARARLARI  469
Madde 51: B) Yeni duruma uyma  470
I –Medeni Yasasın yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklarda  470
PRATİK BİLGİLER  471
YARGITAY KARARLARI  472
Madde 52: II – Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklarda  473
PRATİK BİLGİLER  474
Madde 53: III – Medeni Kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi  475
PRATİK BİLGİLER  475
YARGITAY KARARLARI  475
Madde 54: C) Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu  477
PRATİK BİLGİLER  478
YARGITAY KARARLARI  479
Madde 55: D) Harç ve vergiler  482
Madde 56: E) Belediyesi olmayan yerlerdeki durum  482
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Devremülk Hakkı
Madde 57:  483
PRATİK BİLGİLER  483
Madde 58:  485
Madde 59:  485
Madde 60:  485
PRATİK BİLGİLER  485
Madde 61:  486
PRATİK BİLGİLER  486
YARGITAY KARARLARI  487
Madde 62:  487
YARGITAY KARARLARI  487
Madde 63:  488
Madde 64:  488
Madde 65:  488
PRATİK BİLGİLER  489
YARGITAY KARARLARI  489
DOKUZUNCU BÖLÜM
Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
Madde 66: Kapsam  493
YARGITAY KARARLARI  493
Madde 67: Ortak yerler  494
Madde 68: Vaziyet plan ve projeleri  495
Madde 69: Yönetim  495
Madde 70: Yönetim planı ve değiştirilmesi  496
Madde 71: Yönetici ve denetçi atama  497
Madde 72: Ortak giderlere katılma  497
Madde 73: Geçici yönetim  498
Madde 74: Uygulanacak diğer hükümler  498
PRATİK BİLGİLER  498
YARGITAY KARARLARI  501
Ek Madde 1: Görevli mahkeme  509
PRATİK BİLGİLER  509
YARGITAY KARARLARI  514
Ek Madde 2: Kullanma yerlerinin boşaltılması  516
PRATİK BİLGİLER  517
YARGITAY KARARLARI  519
Ek Madde 3: Birden çok yapılarda uygulanacak özel hükümler  526
Ek Madde 4: Kat irtifakına geçiş  526
PRATİK BİLGİLER  526
YARGITAY KARARLARI  527
Geçici Madde 1:  528
Geçici Madde 2:  529
Madde 75 F) Yürürlük tarihi  529
Madde 76: G) Yürütme makamı  529
23/6/1965 TARİHLİ VE 634 SAYILI ANA KANUNA
İŞLENMEYEN GEÇİCİ MADDELER
1) 13/4/1983 tarihli ve 2814 sayılı Kanunun geçici maddeleri  530
Silinmemiş kat irtifakı hakları  530
Önce açılmış davalar  530
2) 5/2/1992 tarih ve 3770 sayılı Kanunun geçici maddesi  530
3) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun geçici maddeleri  530
Yargıtay Kararları Dizini  531
Yazarın Özgeçmişi  552