Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluşu - Tasfiyesi Birleşmesi - Devri-Nevi Değişikliği - Bölünme ve Hisse Değişimi

Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluşu - Tasfiyesi Birleşmesi - Devri-Nevi Değişikliği - Bölünme ve Hisse DeğişimiSayfa Sayısı
:  
496
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-7903-63-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ikinci Baskının Önsözü Şirketlerin kuruluşlarından tasfiyesine kadar geçen süreci ele aldığımız çalışmamızın özellikle kuruluş aşamasında yer alan açıklamalarımız 4884 sayılı kanunla yapılan düzenlemeleri esas almıştır. Özellikle yeni müteşebbisleri yakından ilgilendiren şirket kuruluşları, 4884 sayılı kanunla yapılan değişiklikler sonrasında eskiye nazaran basitleştirilmiş, ve uygulama sayısı bir hayli azaltılmıştır. Hatta bazı aşamalarda kuruluş evraklarının otomatik olarak ilerleme imkanı sağlanmıştır. Kitabımızın birinci baskısı hazırlandıktan sonra yayımlanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğleri ile muhtemel aksaklıkların önlenmesi ve uygulamanın nasıl olacağı belirtilmiştir. Uygulayıcılara kolaylık olması açısından ilgili tebliğlerde metne eklemek suretiyle çalışmamızı güncelleştirmeyi düşündük ve Sayın Ekrem SARISU′nun teşvikleri ile de düşünce aşamasında olan planımızı gerçekleştirebildik. Bunun yanısıra 17-07-2003 tarih ve 4949 sayılı Kanunla, İcra ve İflas Kanunu nunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle bağlantılı olarak kitabımızın ilgili bölümlerindeki değişikliği titiz çalışması sonucunda gerçekleştiren Avukat Zuhal TOP hanımefendiye teşekkür ederiz. Bu çalışmanın güncelleştirilerek tekrar okuyucu kitlesine ulaşması konusundaki katkılarından dolayı, Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem SARISU′nun nezdinde, tüm Yaklaşım ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. istanbul, Kasım 2003 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU VE TASFİYESİ BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU I- ANONİM ŞİRKETİN TANIMI AMACI SERMAYE MİKTARI 23 A-TANIMI 23 B-MEVZU VE MAKSAT 23 C-SERMAYE MİKTARI 23 II-ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU 24 III-KURULUŞ İŞLEMLERİ 24 A-ANİ KURULUŞA İLİŞKİN KURULUŞ İŞLEMLERİ 24 1- Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Notere Onaylatılması 25 a- Ana Sözleşmede Zorunlu Olarak Yer Alması Gereken Hususlar 25 b- Ana Sözleşmede ihtiyari Olarak Yer Alan Hususlar 30 c- Ana Sözleşme Örneği 32 2- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İzin Alınması (Bakanlıkça Tespit Edilen Şirketler için) 38 3- 4077 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Ödeme 39 4- Ticaret Siciline Tescil ve İlan 40 5-Vergi Dairesine Başvuru 43 a-İşe Başlamanın Bildirilmesi 43 b- Yoklama İşlemleri ve Vergi Numarası Alınması 44 c-Defter Tasdiki 45 6-Ticaret Odasına Başvuru 46 10 7-SSK′ya Başvuru 47 8- Bölge Çalışma Müdürlüğüne Başvuru 47 9-Muhasebe Kayıtları 47 B-TEDRİCİ KURULUŞA İLİŞKİN KURULUŞ İŞLEMLERİ 49 1-Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Notere Onaylatılması 50 2- SPK′dan Onay Alınması 50 3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İzin Alınması 50 4- SPK′ya Halka Arz İzni İçin Başvuru 50 5-Kurul Kaydına Alma 51 6- İzahnamenin Tescil ve İlanı 52 7-Halka Arz 52 8- Kuruluş Genel Kurulu Toplantıları 52 9- Ticaret Siciline Tescil ve İlan 54 10-SPK′ya Bildirim 54 11- Vergi Dairesi SSK Çalışma Bakanlığı Ticaret ve Sanayi Odalarına Başvuru 55 12-Muhasebe Kayıtları 55 IV- LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI AMACI VE SERMAYE MİKTARI 56 A-TANIMI 56 B- AMACI 56 C-SERMAYE MİKTARI 57 V- LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU 58 A- ANA SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI 58 B- 4077 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILACAK ÖDEME 65 C-TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN 65 D- VERGİ DAİRESİ SSK ÇALIŞMA BAKANLIĞI TİCARET VE SANAYİ ODALARINA BAŞVUR 67 E-MUHASEBE KAYITLARI 67 F-İÇ TİCARET TEBLİĞİ (2003/3) 68 VI- ÖZELGELER VE DANIŞTAY KARARLARI 88 A-ÖZELGELER(MUKTEZALAR) 88 VII-DANIŞTAY KARARLARI 92 11 İKİNCİ BÖLÜM TASFİYE I-TASFİYE 93 II- T.T.K.′DA YERALAN HÜKÜMLER 93 A-ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE 94 B- LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE 95 III- KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN TASFİYE 96 A- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER 96 1- Tasfiye Dönemi (K.V.K. Md. 30) 96 2- Tasfiye Beyannamesi (K.V.K. Md. 31) 96 3- Tasfiye Karı (K.V.K. Md. 32) 96 4- Servet Değeri (K.V.K. Md. 33) 97 5- Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu (K.V.K. Md. 34) 97 6- Tasfiye Muamelelerinin İncelenmesi (K.V.K. Md. 35) 98 B- K.V.K.′DA YER ALAN TASFİYEYE İLİŞKİN KANUN MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 98 1-192 Sayılı Kanunun Gerekçesi 98 2- 2362 Sayılı Kanunun Gerekçesi 99 3- 2573 Sayılı Kanunun Gerekçesi 99 C- TASFİYENİN BAŞLAMASI VE YAPILACAK İŞLEMLER 100 1- Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 100 2-Tescil ve İlan 100 3-Vergi Dairesine Bildirim 101 4- Başlangıç Envanteri ve Bilançosu 101 5- Şirket Alacaklılarının Daveti 101 D-TASFİYE SONU VE YAPILACAK İŞLEMLER 102 1-Tescil ve İlan 102 2-Vergi Dairesine Bildirim 103 E- TASFİYENİN BİTİM TARİHİ : 104 F- TASFİYE BEYANNAMELERİNİN VERİLME ZAMANI 108 G- KİST DÖNEM BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE ÖDEME 112 .12 H- TASFİYE KARİ VE SERVET DEĞERİ 113 I- SERMAYE HİSSELERİNE MAHSUBEN ORTAKLARA AYNEN DAĞITILAN, SATILAN, DEVREDİLEN VEYA KURUM SAHİBİNE İADE OLUNAN DEĞERLER 114 i-TASFİYE ÖNCESİ DÖNEM ZARARLARININ İNDİRİLMESİ 115 J-TASFİYE MEMURLARI 115 K-TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ 116 L-TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUKLARI 117 M- TASFİYE MUAMELELERİNİN İNCELENMEYE BAŞLAMA ZAMANI 120 N-TASFİYE MEMURLARINA ÖDENEN ÜCRETLERİN DURUMU 122 O-TASFİYE MEMURLARININ RÜCU HAKKI 122 IV-İFLAS 124 A-İFLASIN TANIMI 124 B- İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER 125 1- Türk Ticaret Kanunu′na Göre Tacir Sayılanlar 125 2- Özel Kanun Hükümlerine Göre İflasa Tabi Bulunanlar 126 C- İFLAS YOLLARI 127 1- Genel (Adi) İflas Yolu (İİK. 155-166) 127 2- Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu (İİK. 167,171-176) 128 3- Doğrudan Doğruya İflas Yolu (İİK. 177-181) 129 D-İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI 130 1- İflasın Borçlu Bakımından Hukuki Sonuçları 130 a-İflas Masasının Oluşması 130 b- İflasın Açılmasıyla Birlikte Müflisin Masaya Dahil Olan Mal ve Hakları Üzerindeki Tasarruf Yetkisi Kısıntıya Uğrar 131 c- Müflise Karşı Başlamış Olan Takiplerin Durması ve Düşmesi 131 d- Hukuk Davalarının Durması 131 2- iflasın Alacaklılar Bakımından Hukuki Sonuçları 132 a- Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi 132 b- Faizli Alacaklarda, Faizlerin İşlemeye Devam Etmesi 132 c- Şarta Bağlı Alacaklarında İflas Masasına Yazdırılabilmesi 132 d- Müflisin Kefil Olduğu Borçların İflas Masasından istenebilmesi 132 E- İFLASIN VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN SONUÇLARI 133 1- İflasın İşi Bırakma Yönünden Sonuçları 133 2- İflasın Vergi Sorumluluğu Yönünden Sonuçları 133 3- İflasın Vergi İncelemesi Yönünden Sonuçları 134 4- İflasın Vergi Alacağı Yönünden Sonuçları 136 F-İFLASIN TASFİYESİ (İFLASIN ADÎ-NORMAL TASFİYESİ) 137 G- İFLASDA BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 139 H- İFLASIN KAPANMASI (İİK. Md. 254) 140 I- İFLAS KAPANDIKTAN SONRA YENİ MAL BULUNMASI (İİK. MD. 255) 140 i-KONKORDATO 141 1- Tanımı ve Çeşitleri 141 2- Konkordatonun Hükümleri (İ.İ.K. Md. 303-306) 146 a- Konkordatonun Bütün Alacaklılar İçin Mecbur Olması 146 b- Konkordatonun Takiplere Etkisi (İ.İ.K. Md.304) 147 c- Konkordatonun Müşterek Borçlulara ve Kefillere Etkisi 147 d- Konkordatonun Dışında Yapılan Vaitler (İ.İ.K. Md. 306) 147 V-ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 148 A- TASFİYEDE SON HESAP DÖNEMİNİN ZARARLA KAPANMASI 148 B- BEYANNAME VERİLME ZAMANI GELMEDEN TASFİYENİN SONA ERMESİ 149 C- ÖDEME SÜRELERİNDEN ÖNCE TASFİYENİN SONA ERMESİ 150 D- KİST DÖNEM BEYANNAMESİ VERİLMEDEN TASFİYENİN SONA ERMESİ 150 E- TASFİYENİN BAŞLANGICINDAKİ SERVET DEĞERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN PROBLEMLER 152 F- TASFİYESİ SONUÇLANDIRILMIŞ KURUMLAR SON MUHTASAR VE KDV BEYANNAMESİNİ NE ZAMAN VERECEKLER? 154 G- TASFİYE SONUNDAKİ SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV′NİN DURUMU 154 H- TASFİYE HALİNDE GEÇİCİ VERGİ 155 i- TASFİYE HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI 156 J-YENİDEN DEĞERLEME FONU 157 K-MALİYET ARTIŞ FONU 160 L- K.V.K. GEÇİCİ 28 VE TASFİYE 161 M- TASFİYE PAYININ VERGİLENDİRİLMESİ 162 1- Tasfiye Payı ve K.V.K. Geçici 28 164 2- Tasfiye Payı ve Maliyet Artış Fonu 164 N- TASFİYE HALİNDE MAL VE HİZMET ALIMI 165 O- TASFİYE HALİNDE ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ (ÖZEL GİDER İNDİRİMİ) 166 P- GELİR VERGİSİ TEVKİFATI, BEYANI VE ÖDENMESİ 168 R-TASFİYE SONUCU MEVCUTLARIN BORÇLARI KARŞILAYAMAMASI DURUMU 168 S- TASFİYE HALİNDE ZAMAN AŞIMI 169 Ş-TASFİYEDEN VAZGEÇME 170 T-YENİLEME FONU 170 U- TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKET ORTAĞININ BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI 170 Ü-YATIRIM FONLARININ TASFİYESİ 170 V- ÖZEL FİNANS KURUMLARININ TASFİYESİ 171 Y- DAR MÜKELLEFLERDE TASFİYE 172 Z- İŞ ORTAKLIKLARINDA TASFİYE 172 Z1- TASFİYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 174 Z2- TASFİYE VE ÖRTÜLÜ SERMAYE 177 Z3- TASFİYE HALİNDE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN DURUMU 178 Z4- ALTIN TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER 179 Z5-YATIRIM İNDİRİMİ 180 Z6- TASFİYE BEYANNAMELERİNİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ 181 Z7- TASFİYE SIRASINDAKİ MUHASEBE KAYITLARI 181 VI- ÖZELGELER VE DANIŞTAY KARARLARI 187 A-ÖZELGELER (MUKTEZALAR) 187 B- DANIŞTAY KARARLARI 195 İKİNCİ KISIM BİRLEŞME, DEVİR, NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ BİRİNCİ BÖLÜM BİRLEŞME I-TANIMI VE UNSURLARI 199 A-TANIMI 199 B-UNSURLARI 201 C-ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN NEDENLERİ 202 1- Ölçek Ekonomilerinden Yararlanma (Büyük Ölçekte Faaliyette Bulunmanın Sağladığı Yararlar) 203 2- Yetenekli Yönetime Sahip Olma 204 3- Birleşmenin iç Büyümeye Göre Avantajlarının Olması 204 4-Finansal Nedenler 205 5-Vergi Avantajı 205 6- Değerli Sınai Haklara Sahip Olma 207 7- Büyük Bir Şirket Yaratma 207 8-Rekabetin Azaltılması 207 9-Psikolojik Nedenler 207 D- ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI 207 1- Ekonomik Faaliyet Alanlarına Göre Şirket Birleşmelerinin Sınıflandırılması 208 a- Yatay Birleşmeler (Horizantal Mergers) 208 b- Dikey Birleşmeler 209 c-Dairesel Birleşmeler 209 d- Çok Yönlü Dağılma ile Birleşmeler 209 2- Hukuki Yapılarına Göre Şirket Birleşmelerinin Sınıflandırılması 209 a- Biçimsel Birleşmeler. 210 b- Biçimsel Olmayan Birleşmeler 213 c-Centilmenlik Anlaşmaları 273 d-Kartel. 213 e- Çıkar Grupları 213 f- Yönetim Kurullarının Aynı Kişilerden Oluşması Nedeni İle İşbirliği içinde Çalışan Şirketler 274 E- ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 214 II-AVRUPA TOPLULUĞU YÖNERGESİ 215 A- YÖNERGENİN AMACI KAPSAMI VE ANA ÖZELLİKLERİ 215 1- Birleşme Yönergesinin Amacı ve Kapsamı 215 2- Birleşmelerin Kısa Dönemdeki Vergi Problemleri 215 3-Kapsama Alınan İşlemler 216 4- Yönergenin Ana Özellikleri 218 B- YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLEN VERGİLENDİRME REJİMİ 218 11 1-Şirketlerin Belirlenmesi 218 2- İlgili Şirketlerin Vergilendirilmesi 219 3-İlgili Ortakların Vergilendirilmesi 221 4- Bir Yabancı Kuruluşun Katılımı 222 5- Kötüye Kullanmayı Önleme 222 III- TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BİRLEŞME 223 A-TANIMI 223 B- ŞARTLARI 223 1- Nevilerin Aynı Olması (Madde 147) 223 2-Karar (Madde 148) 223 3- Bilanço (Madde 149) 223 C-HÜKÜMLERİ 224 1- Alacaklıların İtiraz Hakkı (Madde 150) 224 2- Külli Halefiyet (Madde 151) 224 3- Nevi Değiştirme (Madde 152) 225 D-BİRLEŞMENİN GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ 225 IV- REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞMELER 225 A- REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN GENEL GEREKÇESİ 225 B- REKABET KANUNUNDA YER ALAN DEVİR VE BİRLEŞMELERE AİT HÜKÜMLER 230 1-Birleşme veya Devralma 230 2- Anlaşma, Birleşme ve Devralmaların Kurula Bildirilmesi 230 3- Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmemesi 235 4-Madde Gerekçeleri 236 C-REKABET KURULUNUN ÇALIŞMA SONUÇLARI 237 D- REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (1997/1) 237 1- Amaç ve Kapsam 237 2- Birleşme veya Devralma Sayılan Haller 238 3- Birleşme veya Devralma Sayılmayan Haller 238 4- İzne Tabi Birleşme veya Devralmalar 239 5- Birleşme veya Devralmaların Bildirilmesi 242 6- Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi 243 7- Üçüncü Kişilerden Bilgi İstenmesi ve Sözlü Savunma Toplantılarına Katılmaları 244 8-Bildirimin Dönüşmesi 244 9- Kurul′un Yeniden İnceleme Yetkisi 244 10-Yürürlük 244 E- ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVRALMALARIN HUKUKİ GEÇERLİLİK KAZANABİLMELERİ İÇİN REKABET KURUMUNA YAPILACAK ÖN BİLDİRİMLERDE VE İZİN BAŞVURULARINDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (1998/4) 245 1-Amaç 245 2-Kapsam 245 3- Ön Bildirime Tabi Özelleştirme Yolu ile Devralmalar 246 4- Ön Bildirimlerde Takip Edilecek Usul 246 5- İzin Başvurusuna Tabi Özelleştirme Yolu ile Devralmalar 247 6- İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul 247 7-Diğer Hükümler 247 V- SERMAYE PİYASASI KANUNU AÇISINDAN DEVİR VE BİRLEŞMELER 248 VI- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN BİRLEŞME 284 VII-BİRLEŞME HALİNDE VERGİLEME 284 A-BİRLEŞMENİN AŞAMALARI 284 B-BİRLEŞME KARININ BEYANI VE ÖDENMESİ 287 C-BİRLEŞME TARİHİ 287 D-BİRLEŞME KARI 288 E-DEĞİŞTİRME BİRİMİ 290 F-BİRLEŞME KARININ TESPİTİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER 291 1- iki Şirketin İnfisah Ederek Yeni Kurulacak Bir Şirket Bünyesinde Birleşmesi 291 2- Bir Şirketin İnfisah Ederek Mevcut Bir Şirket Bünyesinde Birleşmesi 297 G-BİRLEŞME PRİMİ 302 H- BİRLEŞEN ŞİRKETİN BİRLEŞİLEN ŞİRKET SERMAYESİNE SAHİP OLMASI 304 I- BİRLEŞİLEN KURUMUN BİRLEŞEN KURUMUN ORTAĞI OLMASI 313 J- BİRLEŞEN ŞİRKETİN NET CARİ DEĞERİNİN BİRLEŞİLEN ŞİRKETİN SAHİBİ OLDUĞU BİRLEŞEN ŞİRKETE AİT HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK OLMASI 318 K- BİRLEŞME KARINDAN HESAPLANAN VERGİNİN DURUMU 322 L- BİRLEŞEN ŞİRKET ORTAĞININ VERGİLENDİRME KARŞISINDAKİ DURUMU 331 18 M- BİRLEŞİLEN KURUMUN SORUMLULUĞU 333 1- Birleşme Karının Beyanı 333 2- Birleşen Kurumun Kist Dönem Karının Beyanı 334 3- Birleşme Öncesi Dönemlere Ait Beyannamelerin Verilmesi 334 4- Tahakkuk Etmiş Vergilerin Ödenmesi İtirazlı Tarhiyat İçin Karşılık Ayrılması 335 5- Birleşme Muamelesinin İncelenmesi 335 6- Birleşmenin Gerçekleşmesinden Önce Yerine Getirilmiş Olması Gereken Vergileme Ödevleri 335 VIII-ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 336 A-BİRLEŞMEDE KATMA DEĞER VERGİSİ 336 1- Birleşme Katma Değer Vergisinin Konusuna Girer mi? 336 2- Birleşmede Katma Değer Vergisi Matrahı 337 3- Birleşen Kurumun Aktifinde Yer Alan İndirilecek KDV′nin Durumu 344 B- AMORTİSMANLAR VE YENİDEN DEĞERLEME 348 C- BİRLEŞME BEYANNAMELERİNİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRE TASDİK ETTİRİLMESİ 349 D-BİRLEŞME GİDERLERİ 349 E-BİRLEŞEN KURUMUN ZARARI 349 F- BİRLEŞME HALİNDE GEÇİCİ VERGİ 350 G- BİRLEŞME HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ MADDE 28/A UYGULAMASI 351 H- ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ (ÖZEL GİDER İNDİRİMİ) 352 I-BİRLEŞME VE ZAMANAŞIMI 352 i-MALİYET ARTIŞ FONU 352 J-YENİLEME FONU 353 K- ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZIN DURUMU 353 L-YATIRIM İNDİRİMİ 353 M- İŞ KANUNU VE KIDEM TAZMİNATI 355 N- ALTIN TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER 355 O- BİRLEŞME HALİNDE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜ 356 19 İKİNCİ BÖLÜM DEVİR I-TANIMI VE ŞARTLARI 357 A-TANIMI 357 B- ŞARTLARI 358 II- T.T.K. DA YER ALAN DEVİR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 359 III- DEVRİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 365 A-DEVİRDE NOMİNAL SERMAYENİN DURUMU 365 B- DEVROLAN KURUMUN DEVRALAN KURUMUN ORTAĞI OLMASI 371 C- DEVRALAN KURUMUN DEVROLAN KURUMUN ORTAĞI OLMASI 375 IV- DEVİR HALİNDE VERGİLEME 377 V- ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 378 A- KİST DÖNEM KARININ BEYANI VE ÖDENMESİ 378 B- DEVİRDE KATMA DEĞER VERGİSİ 379 C-ZARARLARIN MAHSUBU 382 D-DEVİR TARİHİ 383 E-DEVİRLE İLGİLİ GİDERLERİN DURUMU 383 F- DEVROLAN KURUMUN DEVİRDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT SORUMLULUĞU 384 G-DEVİR HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASİ 385 H- DEVİR HALİNDE YENİDEN DEĞERLEME 386 I-MALİYET ARTIŞ FONU 387 J-KVK GEÇİCİ 28/A UYGULAMASI 387 K-YENİLEME FONU 388 L- DEVİRE İLİŞKİN 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜ 389 M- DEVİR HALİNDE ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ (ÖZEL GİDER İNDİRİMİ) 389 N- İŞ KANUNU VE KIDEM TAZMİNATI 389 O- ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN DURUMU 389 P- DEVROLAN ŞİRKET ORTAĞININ VERGİLEME KARŞISINDAKİ DURUMU 389 1- Devralan Kurumun Gerçek Kişi Ortakları 390 2- Devralan Kurumun Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Ortakları 393 3-Değerlendirme 394 R- DEVROLAN ŞİRKETİN GAYRİMENKULLERİNİN DEVRALAN ŞİRKETE İNTİKALİ 395 S- DEVROLAN ŞİRKETİN TAŞITLARININ DEVRALAN ŞİRKETE İNTİKALİ 397 T- DEVROLAN ŞİRKETİN İŞ VE KREDİ SÖZLEŞMELERİ, HAK, İMTİYAZ VE RUHSATLARI 397 U- DEVİR HALİNDE GEÇİCİ VERGİ 397 Ü- DEVRE (BİRLEŞMEYE) İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 397 V- KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER İLE KDV′NİN İADESİ 398 Y-YATIRIM İNDİRİMİ 399 VI- BANKALAR ARASI DEVİR VE BİRLEŞMELER 399 A- BANKALAR KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER 399 B- BANKALARIN BİRLEŞME VE DEVİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 400 C- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 29. MADDESİ 409 1-Banka Devir ve Birleşmelerinin Şartları 411 2- KVK Geçici 29′un Bankalara Sağladığı Avantajlar 412 VII-ÖZELGELER VE DANIŞTAY KARARLARI 414 A-ÖZELGELER(MUKTEZALAR) 414 B-DANIŞTAY KARARLARI 422 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ I- T.T.K. DA YER ALAN HÜKÜMLER 423 II- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ 425 A-GELİR VERGİSİ KANUNU 425 B-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 426 III-NEVİ DEĞİŞTİRME SÜRECİ 423 A-DEĞİŞTİRME KARARI 428 B-BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ 428 C- TESCİL VE İLAN 429 IV- NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE NOMİNAL SERMAYENİN DURUMU 429 V- ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 433 A-KİST DÖNEM KARININ BEYANI VE ÖDENMESİ 433 B- NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ 434 1- Nevi Değişikliği Katma Değer Vergisine Tabi midir? 434 2- Katma Değer Vergisi İstisnası 436 3- İndirilecek Katma Değer Vergilerinin Durumu 437 C- AMORTİSMAN VE YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI 437 D-MALİYET ARTIŞ FONU 439 E-YENİLEME FONU 439 F-ZARARLARIN MAHSUBU 439 G- GEÇİCİ VERGİ 440 H-YATIRIM İNDİRİMİ 441 I- NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜ 441 J- NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE ORTAĞIN VERGİLEME KARŞISINDAKİ DURUMU 441 VII-ÖZELGELER DANIŞTAY KARARLARI 442 A-ÛZELGELER (MUKTEZALAR) 442 B-DANIŞTAY KARARLARI 455 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ 43 I-TANIMI 458 A-BÖLÜNME 458 B-HİSSE DEĞİŞİMİ 458 II- BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİNİN VERGİ KANUNLARINDAKİ YERİ 460 A-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 460 B- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 461 C-GİDER VERGİLERİ KANUNU 462 D-DAMGA VERGİSİ KANUNU 462 E-HARÇLAR KANUNU 462 III- BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİ İLE SAĞLANAN AVANTAJLAR 463 IV- BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİNİN AMACI 464 22 V-BÖLÜNME ÇEŞİTLERİ 467 A-TAM BÖLÜNME 467 B-KISMİ BÖLÜNME 469 VI- BÖLÜNME İLE İLGİLİ ÖRNEK 476 A-TAM BÖLÜNME 476 B-KISMİ BÖLÜNME 481 VII- ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 483 A- BÖLÜNMEDEN YARALANACAK OLANLAR 483 B- BÖLÜNMEDE ŞİRKETLER AYNI NEVİDEN OLMAK ZORUNDA MIDIR? 483 C- BÖLÜNMEDE İŞLETME BÜTÜNLÜĞÜ KAVRAMI 484 D-′LUKÖDEME 485 E-ZARAR MAHSUBU 485 F-BÖLÜNME BEYANNAMESİ 486 G-BÖLÜNME TARİHİ 486 H- KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ 487 I-BÖLÜNMENİN ŞARTLARININ İHLAL EDİLMESİ 488 J- KISMİ BÖLÜNMEDE ALINAN HİSSELERİN ORTAKLARA VERİLMESİ 489 K-YATIRIM İNDİRİMİ 490 L- BÖLÜNME HALİNDE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜ 490 > KAYNAKÇA 491