Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına ilişkin Temel Esaslar

Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına ilişkin Temel EsaslarSayfa Sayısı
:  
599
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789752449640

100,00 TL

Anonim şirketler, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde hukuki form olarak tercih edilen önemli tüzel kişilik organizasyonlarından biridir. Bu sebeple, bu organizasyonu oluşturan organların yetkileri, bu organların birbirleri olan ilişkileri, şirkete hakim olan temsil ve sorumluluk düzeni önem arz etmektedir. Anonim şirketin zorunlu organları genel kurul ve yönetim kuruludur. Bu iki organ arasındaki yetki ilişkilerini inceleyen bir çalışma daha evvel Türk hukukunda yapılmamıştır. Bu sebeple tez, anonim şirketlerde genel kurul ile yönetim kurulu arasındaki yetki ilişkilerini konu almıştır.(GİRİŞTEN)


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE ORGANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİYE TEMEL OLUŞTURAN TEORİ
§ 1. Anonim Şirketin Organizasyonu
I. Organ ve Tüzel Kişilik İlişkisi
II. Organ Kavramının Çeşitli Anlamları
§ 2. Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki İlişkinin Niteliği
I. İlişkiyi Açıklamaya Yarayan Teoriler
II. Eşitlik Teorisinin Gelişimi ve Yeterliği
III. Türk Hukukunda Tercih Edilen Teori
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL İLE YÖNETİM KURULU ARASINDAKİ YETKİ KAYMALARI VE GENEL KURULUN YÖNETİM KURULU ÜZERİNDEKİ ETKİ İMKANLARI
§ 3. Yetki Kaymalarının Görünüş Biçimleri
I. Yetki Delegasyonu (Kompetenzdelegation)
II. Karar Delegasyonu (Beschlussdelegation)
III. Yetki Celbi (Kompetenzattraktion)
IV. Ad Hoc Müdahale (Kompetenzusurpation)
§ 4. Yetki Kaymalarına İlişkin Temel İlkeler
I. Yönetim Kurulundan Genel Kurula Doğru Yetki Kaymaları
II. Genel Kuruldan Yönetim Kuruluna Yetki Kayması III. İvedi Durumlarda Gerçekleşen Yetki Kaymaları
IV. Takdir Yetkisinin Bulunmadığı Haller
§ 5. Genel Kurulun Yazılı Olmayan Yetkileri
I. Alman Hukukundaki Uygulama
II. Türk Hukuku Bakımından Değerlendirme
§ 6. Genel Kurulun Yönetim Kurulu Üzerindeki Etki İmkanları
I. Yönetim Kurulunun Organizasyonu Bakımından Etki İmkanları
II. Genel Kurulun Sahip Olduğu Yetkiler Dolayısıyla Etki İmkanları
III. İstişari Oylama
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ATİPİK ŞİRKETLER VE KURUMSAL YÖNETİM BAKIMINDAN GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU ARASINDAKİ YETKİ DAĞILIMI
§ 7. Anonim Şirketlerde Atipik Yapılanmalar Sorunu
I. İnceleme Yapılmasını Gerektiren Sebepler
II. Tipoloji Kuramı
III. Tipoloji Kuramının Kanunun Uygulanması Bakımından Anlamı
IV. Tip Kuramı Çerçevesinde Küçük Pay Sahibi Çevresine Sahip Olan Anonim Şirketler ve Şirketler Topluluğu
§ 8. Kurumsal Yönetim Perspektifinden Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Arasındaki İlişki
I. Kurumsal Yönetime İlişkin Temel Esaslar
II. Kurumsal Yönetimin Çıkış Noktası
III. Pay Sahipliği Statüsünün Güçlendirilmesi
IV. Türkiye'de Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
SONUÇ
KAYNAKÇA