Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Anonim Ortaklıklarda Hisse Devri

Anonim Ortaklıklarda Hisse Devri

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
276
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-87-0

130,00 TLSUNUŞ Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Elektronik Ticaret Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku derslerini verdiğim 2006-2007 öğretim yılı akademik hayatımda unutamayacağım bir dönemi oluşturacaktır. Aynı ve çevre barolarda birlikte avukatlık mesleğini icra ettiğimiz meslektaşlarımla hoca-öğrenci statüsüne geçmek, önceleri biraz garibimize gitse de zamanla arkadaşlarımın gayretli, samimi ve saygı dolu yaklaşımlarıyla çok verimli ve zevkli hale dönüşmüştür. Bu arkadaşlarımdan birisi de, özenli ve titiz çalışmalarıyla ön plana çıkan ve yüksek lisans eğitimini de birincilikle bitiren Av. Serap BOĞA’dır. Serap Hanım’ın yüksek lisans eğitiminin başında ticaret ve finans hukukuna ilgisi, seminer konuları olarak “İnternet Yoluyla Halka Arz” ve “Anonim Şirketler Hukuku’nda Hisse Senetleri ve Tahviller” konusunu seçmesiyle kendini göstermiştir. Yüksek lisans tez konusu seçimi söz konusu olduğunda, ben de bu eğilimine uygun olarak, tez danışmanı değerli dostum ve meslektaşım Yrd. Doç. Dr. Fuat TİRYAKİ’nin izin ve onayıyla “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Anonim Ortaklıklarda Hisse Devri” konusunu önerdim. Serap Hanım, yüksek lisans tezini yazmaya başlamadan önce sermaye ve finansla ilgili bilgilerini geliştirmenin gerekli olduğunu farkederek Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü başkanı ve değerli dostum Prof. Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL ve Finans Anabilim Dalı değerli öğretim üyelerinin yardımlarıyla temel finans bilgilerini öğrenmiştir. Finans, sermaye ve firma değerlemesi konusundaki bilgilerini daha da geliştirerek Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) sermaye piyasası faaliyetleri temel düzey lisansını almıştır. Yine, TSPAKB bağımsız denetim lisansı sınavlarını da başarıyla geçmiştir. Elinizdeki bu kitap, Anglo-Amerikan geleneğine uygun olarak finans altyapısı üzerine oluşturulmuş iki yıllık titiz bir çalışmanın ürünüdür. Halka açık anonim ortaklıların hisse devri konusuna finansal bir bakış açısıyla hukuki yorum getirilmeye çalışılmıştır. Kitapta, sermaye piyasası ve anonim şirket hisseleri hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Bu kavramlar ayrıntılı olarak açıklandıktan sonra çeşitli görünümlerine göre kapalı anonim şirketlerin hisse devirleri başarılı bir şekilde açıklanmıştır. Daha sonra kitabın asıl konusunu oluşturan halka açık anonim şirketlerdeki hisse devri konusuna geçilmiştir. İMKB, SPK, TOBB ve TSPAKB arasında imzalanmış bulunan 07 Ağustos 2008 tarihli İşbirliği Protokolüyle halka arz seferberliği başlatılmıştır. Bu amaçla İstanbul’un öncelikle bölgesel ve nihai olarak da küresel bir finans merkezi haline getirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, 02.10.2009 tarih ve 27394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Strateji ve Eylem Planında uluslararası standartlarda işleyen bir hukuk alt yapısının oluşturulması önceliklerden birisi olarak belirlenmiştir. Halka arz seferberliği kapsamında halka arzı tabana yaymak ve konumuz olan kaydileşmiş hisselerin tedavülünü kolaylaştırmak için SPKr tarafından tebliğlerler yolu ile yeni hükümler getirilmiştir. SPKr Seri:I, No:40 “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğ” ile asgari halka arz oranı kaldırılmıştır. Yine Seri: IV, No: 44 “Çağrı Yolu İle Payların Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile hisse devrinde zorunlu çağrı yapılması için gerekli hakimiyet oranı arttırılarak % 50’ye çıkarılmıştır. Bu bağlamda SPK Seri: VIII, No: 66 “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğ” ile hisse alım yasağı kaldırılmış ve bir kısım satışlar için satış ve dağıtım esaslarının belirlenmesinde serbesti tanınmıştır. Söz konusu tebliğler, kitap haline dönüşen yüksek lisans tezinin kabul edilmesinden sonra yayınlanmıştır. Serap Hanım, tezini kabul edildiği şekliyle yayınlamak yerine işin zorunu seçerek söz konusu tebliğleri incelemiş ve değerlendirmiş; tabiri caizse tezin büyük bir kısmını yeniden yazmıştır. Belki de bu gelişmeler, halka arz seferberliğinden sonra mevzuattaki düzenlemeleri incelendiği yeni ve orijinal sermaye piyasası hukuku eserinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Elinizdeki bu eser, sermaye piyasasına tabi halka açık anonim şirketlerdeki pay devrine ilişkin hukuk ve finansla ilgili titiz bir litaratür çalışmasının ürünüdür. Kitapta, bir yandan konu ile ilgili doktiriner tartışmalara yer verilirken bir yandan da ilgili finansal kurumlar sade bir şekilde açıklanarak okuyucuya kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Özellikle halka arz seferberliği kapsamında çıkarılan yeni SPK tebliğleri hukuki ve finansal açıdan değerlendirilerek yapıcı eleştiriler getirilmeye çalışılmıştır. Sarap Hanım’ı sermaye piyasası hukukunda önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu eseri nedeniyle kutluyor ve finans hukukundaki birikimiyle bizlere yeni eserler kazandırmasını diliyorum. Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU İÇİNDEKİLER Teşekkür........................................................................................................ III Sunuş............................................................................................................. V İçindekiler...................................................................................................... VII Kısaltmalar......... XVII BİRİNCİ BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KAVRAMI VE SERMAYE PİYASASINA TÂBİ ANONİM ORTAKLIKLARIN HALKA AÇILMASI I. SERMAYE PİYASASI KAVRAMI 1 II. SERMAYE PİYASASININ ÖZELLİKLERİ 2 III. SERMAYE PİYASASININ UNSURLARI 3 A. Piyasadan Fon Arz ve Talep Edenler 3 B. Fon Arz ve Talebinin Karşılaştığı Piyasalar 3 C. Sermaye Piyasası Araçları 4 D. Aracı Kuruluşlar 4 IV. SERMAYE PİYASASININ FİNANSAL PİYASALARLA OLAN İLİŞKİSİ................................................................................... 5 V. SERMAYE PİYASASININ HUKUKİ ÇERÇEVESİ 10 A. Sermaye Piyasası Hukuku ve Gelişimi 10 B. Sermaye Piyasası Hukukunun Genel Hukuk İçindeki Yeri 11 C. Sermaye Piyasası Kanunu ve Özellikleri 14 VI. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA TÂBİ ANONİM ORTAKLARIN HALKA AÇILMASI 19 A. Sermaye Piyasası Kanunu’na Tâbi Anonim Ortaklık Kavramı 19 1. Halka Açık Olmayan Anonim Ortaklık ve Sermaye Piyasası Uygulaması 19 2. Halka Açık Anonim Ortaklık (HAAO) 20 3. Her İki Anonim Ortaklık Arasındaki Genel Farklılıklar 21 B. Halka Açık Anonim Ortaklık (HAAO) Statüsünü Kazanılması 27 1. Hisse Senetlerinin Halka Arzı Yoluyla HAAO Statüsünün Kazanılması 27 a. Halka Arz Kavramı ve Hukuki Niteliği 27 b. Kuruluşta Halka Arz 30 c. Kuruluştan Sonra Halka Arz 31 aa. Mevcut Hisse Senetlerinin Halka Arzı 31 bb. Halka Açık Olmayan Anonim Ortaklıkların Sermaye Arttırma Yoluyla Halka Arzı 35 cc. HAAO Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arzı 35 d. Elektronik Ortamda (İnternet Aracılığıyla) Halka Arz 37 e. Halka Arz Süreci 38 aa. Halka Arz edilecek Sermaye Piyasası Araçlarının Kayda Alınması 38 bb. Kayda Alma Başvurusunda Bulunmamanın Sonuçları 40 cc. İzahname/Raf Kayıt İzahnamesi ve Sirküler/Pay Bilgi Notu 41 aaa. İzahname ve Sirkülerde Değişiklik Yapılması 46 bbb. İzahname ve Sirkülerde Yer Alan Bilgilerden Doğan Hukuki Sorumluluk 47 dd. Ön Talep Toplama Duyurusu ve İlanı 51 ee. Kurul Kaydına Alınma ve Kayda Alma Ücreti 52 ff. İzahnamenin Tescil ve İlanı 52 gg. Yeni Pay Alma Haklarının Kullandırılması 53 ğğ. Satış ve Satış Yöntemleri 54 aaa. Tasarruf Sahiplerine Satış 56 bbb. Ek Satış 57 ii. Sermaye Artırımlarında Satış Sonrası İşlemler 59 jj. Sermaye Piyasası Araçlarının Teslimi 60 kk. Satış Sonuçlarının Kurula Bildirilmesi 61 2. Farazi Olarak HAAO Statüsünün Kazanılması 62 a. Ortak Sayısının Kanunda Gösterilen Miktarı Aşması 62 b. Kanuni Ortak Sayısının Aşılması Halinde Yapılacak İşlemler 62 aa. Gerçek Hisse Sahibinin Dikkate Alınması 62 bb. Hisse Sahibi Sayısının Tespiti 64 cc. Bildirim Yükümlülüğü 64 c. Kanuni Ortak Sayısının Altına Düşmesi 65 İKİNCİ BÖLÜM ANONİM ORTAKLIKLARDA HİSSE VE HİSSE SENEDİ KAVRAMLARI VE SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK HİSSE SENETLERİ I. ANONİM ORTAKLIKTA HİSSE VE HİSSE SENEDİ KAVRAMLARI 69 A. Anonim Ortaklıkta Hisse Kavramı 69 1. Esas Sermayenin Parçası Olarak Hisse 71 2. Hisse Sahipliği Mevkii Olarak Hisse 71 3. Hakların ve Borçların Kaynağı Olarak Hisse 72 4. Hisse Senedi ile Eş Anlamlı Hisse 73 B. Anonim Ortaklıkta Hisse Sahipliğinin Kazanılması 73 1. Aslen Kazanma 73 2. Devren Kazanma 74 a. Hissenin Sözleşme İle Kazanılması 74 aa. Devrin Tarafları 75 bb. Devir Türleri 76 aaa. Tam Devir 76 bbb. Meşru Hamil (Malik) Görüntüsü Sağlayan Devir 76 ccc. İnançlı Devir 77 b. Cebri İcra Yolu ile Kazanma 78 c. Hissedarın Temerrüt Nedeni ile Ortaklıktan Çıkarılması (Iskat) Sonucu Kazanma 79 d. Mahkeme Kararı İle Kazanma 82 e. Miras yolu ile Kazanma 83 f. Eşler Arası Mal Rejimi Hükmü ile Kazanma 83 C. Anonim Ortaklıkta Hisse Senedi Kavramı 84 1. Hisse Senedi Kavramı 84 2. Hisse Senedinin Özellikleri 84 3. Hisse Senedinin Çıkarılma Zamanı ve Mecburiyeti 85 4. Hisse Senedinin Sahibine Sağladığı Haklar ve Yükümlülükler 87 5. Hisse Senedinin Şekli 88 6. Hisse Senedinin Çeşitleri 89 a. Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri 89 b. Adi ve İmtiyazlı Hisse Senedi 90 c. Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetler 90 d. Nakit Karşılığı ve Ayni Sermaye Karşılığı Çıkarılan Hisse Senetleri 91 e. Primli ve Primsiz Hisse Senetleri 91 f. Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri 92 g. Oydan Yoksun Hisse Senetleri (OYHS) 92 II. SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK HİSSE SENETLERİ 93 A. Sermaye Piyasası Aracı Kavramı 93 1. Menkul Kıymetler 94 2. Diğer Sermaye Piyasası Araçları 95 B. Hisse Senetlerinin Menkul Kıymet Niteliği 95 C. HAAO’da Hisse Senedi 96 1. Hisselerin Senede Bağlanma Zorunluluğu 96 2. Hisse Senedi Bedellerinin Tam Olarak Nakden Ödenmesi Zorunluluğu 96 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ANONİM ORTAKLIKTA GENEL OLARAK HİSSE DEVRİ I. HİSSE SENEDİNE BAĞLI HİSSENİN DEVRİ 99 A. Hamiline Yazılı Hisse Senetlerin Devri 99 1. Hamiline Yazılı Hisse Senedi Kavramı 99 2. Hamiline Yazılı Hisse Senedinin Devir Şekli 99 a. Senedin Zilyetliğinin Devri 99 aa. Hükmen Teslim 101 bb. Zilyetliğin Havalesi 101 cc. Kısa Elden Teslim 102 b. Mülkiyeti Geçirmek Amacı ile Devir 103 B. Nama Yazılı Hisse Senetlerin Devri 103 1. Nama Yazılı Hisse Senedi Kavramı 103 2. Nama Yazılı Hisse Senedinin Devir Şekli 104 a. Ciro Yoluyla Teslim Edilerek Devir 104 b. Senedin Zilyetliğinin Teslim ve Teslimsiz Devri 106 3. Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Alacağın Temliki Yolu İle Devri 108 4. Hissedar Olabilmek için Pay Defterine Kayıt Kuralı 110 C. Bağlı Nama Yazılı Hisse Senetlerin Devri 111 1. Bağlı Nama Yazılı Hisse Senedi Kavramı 111 2. Bağlı Nama Yazılı Hisse Senetlerin Devri 112 a. Ciro ve Alacağın Temliki 112 b. Teslim 113 II. İLMUHABERE BAĞLI HİSSENİN DEVRİ 113 A. İlmühaber Kavramı 113 B. Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Yerine Çıkarılan İlmühaberin Devri................................................................................................. 115 C. Hamiline Yazılı Senetlerin Yerine Çıkarılan Nama Yazılı İlmühaberlerin Devri 116 D. Hamiline Yazılı Hisse Senetlerin Yerine Çıkarılan Hamiline Yazılı İlmühaberlerin Devri 117 III. SENEDE BAĞLANMAMIŞ ÇIPLAK HİSSENİN DEVRİ 118 A. Senede Bağlanmamış Hissenin Devri 118 B. Bedeli Tam Olarak Ödenmiş Çıplak Hissenin Devri 119 C. Bedeli Tam Olarak Ödenmemiş Çıplak Hissenin Devri 119 IV. RÜÇHAN (ÖN ALIM YA DA YENİ PAY ALIM HAKKINDA) SAHİP HİSSELERİN DEVRİ 122 A. Genel Olarak Rüçhan Hakkı 122 B. Rüçhan Hakkına Sahip Hisselerin Devri 123 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SPK TÂBİ ANONİM ORTAKLARIN DEVREDİLECEK HİSSELERİNİN ZORUNLU ÇAĞRI YOLU İLE TOPLANMASI SONUCUNDA DEVRİ I. DEVRE KONU HİSSELERİN ZORUNLU ÇAĞRI YOLU İLE TOPLANMASI KAVRAMI 127 A. Genel Olarak Zorunlu Çağrıda Bulunma Kavramı 127 B. Zorunlu Çağrı Yükümlülüğe Tâbi Anonim Ortaklar 130 C. Zorunlu Çağrıda Devre Konu Olabilecek Hisseler 132 II. ZORUNLU ÇAĞRIDA BULUNARAK HİSSE TOPLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI 138 A. Zorunlu Çağrı Yükümlülüğünü Gerektiren Şartlar 138 B. Zorunlu Çağrı Yükümlülüğünün Doğma Zamanı 140 1. Hamiline Yazılı Hisseler Açısından 140 2. Nama Yazılı Hisseler Açısından 141 3. Bağlı Nama Yazılı Hisseler Açısından 142 4. Kaydileştirilmiş Hisseler Açısından 143 C. Zorunlu Çağrı Yükümlülüğünden Muafiyet 144 III. HİSSELERİN ZORUNLU ÇAĞRI YOLU İLE TOPLANMASI SONUCUNDA DEVRİN GERÇEKLEŞMESİ 147 A. Genel Olarak Zorunlu Çağrı Yolu İle Hisse Devrinin Ön Aşaması 147 1. Zorunlu Çağrı İçin Kamuyu Aydınlatma Zorunluluğu 147 2. Zorunlu Çağrıyla Devre Konu Hisselerin Fiyatının Belirlenmesi 148 B. Zorunlu Çağrı Yolu İle Toplanan Hisselerin Devir Prosedürü 149 1. Bilgi Formunun Hazırlanıp Kurula Sunulması 149 2. Zorunlu Çağrıda Süre 150 3. Zorunlu Çağrının Yapılmasıyla Hisse Devrinin Gerçekleşmesi 150 4. Zorunlu Çağrı Yükümlülüğünü Yerine Getirmemenin Müeyyidesi 154 a. SPK m.47/A Hükmü Uyarınca İdari Para Cezası Uygulaması 154 b. BK m.101 vd. Hükümlerine Göre Aynen İfa Davası 154 c. Zorunlu Çağrı Yükümlüğüne Aykırılıkta Oy Sorunu 157 BEŞİNCİ BÖLÜM SPK’NA TÂBİ ANONİM ORTAKLARIN DEVREDİLECEK HİSSELERİNİN KAYDA ALINMASI I. HİSSE SENETLERİNİN TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE KAYDİLEŞTİRİLMESİ 159 A. Genel Olarak Kaydileştirilme ve Kaydi Sistem 159 B. Kaydileştirmenin Hukuki Çerçevesi 162 II. HİSSE DEVRİNDE KAYDİ SİSTEM VE MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN ROLÜ 164 A. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 164 B. Kaydileştirilecek Anonim Ortaklık Hisseleri 169 C. Hisse Devrinde Kaydi Sistemin Rolü 171 D. Kaydi Sistemin Pay Defteri Üzerindeki Etkisi 178 E. Kaydi Sistemde Kayıtların Tutulma Usul ve Esasları 181 1. Genel Olarak Kayıtların Tutulması 181 2. Hesap Türleri 182 a. İhraççı Hesabı 183 b. Aracı Kuruluş Hesabı 184 c. Yatırımcı Hesabı 184 d. Yetkili Takas ve Saklama Kuruluşu Hesabı 186 e. Ortak, Katılımcı ve Yatırımcı Hesaplarının Alt Hesapları 187 3. Alım-Satım Sonucu Devredilen Hisselerin Kayıtlarının Tutulması 187 ALTINCI BÖLÜM SPK’NA TÂBİ ANONİM ORTAKLARIN KAYDA ALINAN HİSSELERİNİN İMKB’DE DEVRİ I. HAAO’IN BİRİNCİL PİYASADA HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİYLE İMKB’DA GERÇEKLEŞEN HİSSE DEVRİ 189 A. İMKB’de Hisse Senetlerin Halka Arzında Aracılık Sözleşmesinin Kurulması 189 1. Genel Olarak Halka Aracılık Sözleşmesi 189 2. Halka Arzda Aracılık Sözleşmesinin Şekli 198 3. Halka Arza Aracılık Sözleşmelerinde HAAO’ın ve Aracı Kurumun Hak ve Borçları 200 a. İhraççı HAAO’lığın Hak ve Borçları 200 b. Aracı Kuruluşun Hak ve Borçları 202 B. İMKB’de Hisse Senetlerinin Halka Arz Aracılık Sözleşmesinin İfası ile Hisse Devri 204 1. Genel Olarak 204 2. İMKB Birincil Piyasa İşlemleri ile Hisse Devri 205 a. Hisseleri İMKB’de İşlem Görmeyen Ortakların Birincil Piyasa İşlemleri ile Hisse Devri 205 b. Hisseleri İMKB’de İşlem Gören Ortaklıkların Birincil Piyasa İşlemleri İle Hisse Devri 206 c. İMKB Birincil Piyasasında Gerçekleşen Hisse Devrinde Takas Süreci 208 II. HAAO’IN İKİNCİ EL PİYASASINDA ALIM-SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİYLE İMKB’DE GERÇEKLEŞEN HİSSE DEVRİ 209 A. İMKB’de Hisse Alım-Satıma Aracılık Sözleşmesinin Kuruluşu 209 B. İMKB’de Alım-Satıma Aracılık Sözleşmesinin İfasıyla Hisse Devrinin Gerçekleşmesi 216 1. Genel Olarak 216 2. Sözleşmenin İfasında Takasbankın İşlevi 218 3. Hisse Senetleri Piyasasında Takas Koşulları 220 a. Net Bakiye/Netleştirme 220 b. Teslim Karşılığı Ödeme 220 c. Kaydi Takas 220 d. Merkezi Takas 221 e. Aynı Gün Valörlü Ödeme 221 C. İMKB İkinci El Piyasasında Gerçekleşen Hisse Devrinde Takas Süreci................................................................................................ 221 1. T Günü İşlemleri 221 2. T 1 Günü İşlemleri 222 3. T 2 Günü İşlemleri 223 a. Hisse Senedi Borcunun Kapatılması 223 b. Hisse Senedi Alacaklarının Dağılımı 224 c. Nakit Borçlarını Kapatılması 224 d. Nakit Alacaklarının Dağılımı 225 III. İMKB’DE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN TAHSİSLİ SATIŞI İLE DEVRİ 227 A. Tahsisli Satış Kavramı 227 1. Genel Olarak Tahsisli Satış 227 2. Tahsisli Satışla Hisse Devri 227 B. İMKB’de Toptan Satışlar Pazarında Hisselerin Senetlerinin Devri 228 1. Genel Olarak Toptan Satışlar Pazarı 228 2. Toptan Satışlar Pazarında Hissenin Satış Yoluyla Devri 228 3. Toptan Satış Pazarında Gerçekleşen Hisse Devrinde Takas Süreci 232 IV. İMKB KOTASYON YÖNETMELİĞİNİN HİSSSE SENETLERİNİN BORSADA DEVRİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 233 A. Genel Olarak İMKB Kotasyon Yönetmeliğine Göre Devir 233 B. TTK 416. Maddesi Karşısında İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi 233 V. HİSSELERİN TTK m. 417 HÜKMÜNE GÖRE İMKB’DE DEVRİNİN İNCELENMESİ 235 A. Genel Olarak 235 B. TTK. 417 Hükmü Karşısında SPK m.10/A Hükmünün Hisse Senetleri Açısından Devrinin Değerlendirilmesi 236 a. Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senedi Açısından Devir 236 b. Bağlı Nama Yazılı Hisse Senedi Açısından Devir 236 IV. İMKB’DE HİSSE DEVRİNİN TTK TASARISININ DEVRE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 239 A. Genel Olarak TTK Tasarısında Hisse Senetlerinin Devri 239 B. İMKB’ye Kota Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetlerin Devri 241 1. İMKB’ye Kota Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetlerin İMKB’de Devri 242 2. İMKB’ye Kota Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetlerin Borsa Dışında Devri 242 SONUÇ......................................................................................................... 244 KAYNAKÇA................................................................................................ 253