Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel BaşvuruSayfa Sayısı
:  
401
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-514-3

65,00 TL


Kamu Hukukçuları Platformu'nun V. toplantısı Türkiye Barolar Birliği'nin işbirliğiyle 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmiştir. "Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru: İki Yıllık Türkiye Uygulamasının Almanya ve Strazburg Ekseninde Karşılaştırılması" başlıklı toplantının amacı şu şekilde açıklanmıştı: "2010 Anayasa değişikliği ile birlikte hukukumuzun bir parçası olan anayasa şikayeti, 23.09.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu gelişme, yargıçların, savcıların, avukatların, akademisyenlerin ve diğer hukukçuların önüne yeni bir alan açmış bulunmaktadır. Bu yeni kurumun doğru yolda uygulanmasını sağlamak üzere hukukçulara ve onların meslek örgütlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Doğru uygulamanın önkoşulu ise, bu alanda olabildiğince doğru yorum ve norm somutlaştırmasını sağlayacak yöntemlere bağlı kalınmasıdır. KHP Üçüncü Toplantısında bu konuya ağırlık verilmiştir. Bu toplantımızda ise Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılı sonuna kadarki uygulamasının karşılaştırmalı bir perspektifle masaya yatırılması amaçlanmaktadır. Anayasa şikayeti, anayasanın üstünlüğünü ve bağlayıcılığını somut olaylar bazında doğrudan ve nihai karar olarak yaşama geçiren bir başvuru yoludur. Dolayısıyla, bu alanda verilecek kararların doğru bir çizgide gelişmesini sağlamak üzere katkı sunmak, her kesimiyle hukuk camiasına düşen bir yükümlülüktür. Bu amaçla bireysel başvuru yolunu ulusal ve uluslararası düzeyde uzun yıllar başarıyla uygulamış olan Alman Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını esas alarak Anayasa Mahkememizin iki yılı aşan uygulamasını değerlendirmek, bu toplantının temel hedefi olarak belirlenmiştir. Böyle bir hizmetin, anayasa şikayetinin ülkemizde etkili bir başvuru yolu olması için önemli bir katkı getireceğine inanıyoruz.İşte, bu toplantının ürünlerini bu kitapta değerlendirmiş bulunuyoruz.(ÖNSÖZDEN)


 


 


İÇİNDEKİLER


 


Açılış Konuşmaları 


Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU 


Türkiye Barolar Birliği Başkanı 


Prof. Dr. Oktay UYGUN 


Kamu Hukukçuları Platformu İcra Kurulu Üyesi 


Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM 


Kamu Hukukçuları Platformu İcra Kurulu Başkanı


 


BİRİNCİ GÜN 


BİRİNCİ OTURUM 


Bildirilerin Sunumu 


Prof. Dr. Oktay UYGUN 


Oturum Başkanı 


Dr. Alparslan ALTAN 


Değerlendirme 


Yrd. Doç. Dr. Tolga ŞİRİN 


"Türk Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Kararlarının Değerlendirilmesi" 


Doç. Dr. Ece GÖZTEPE 


"Alman Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Kararlarının Değerlendirilmesi"


 


İKİNCİ OTURUM 


Bildirilerin Sunumu 


Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ 


Oturum Başkanı 


Av. Serkan CENGİZ 


"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma Standardı Açısından İki Yıllık Anayasa Şikayeti Uygulamasının Değerlendirilmesi"


 


ÜÇÜNCÜ OTURUM 


Bildirilerin Yorumları 


Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ 


Oturum Başkanı 


Birinci Bildiri Üzerine: 


Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 


İkinci Bildiri Üzerine: 


Yrd. Doç. Dr. Musa SAĞLAM 


Üçüncü Bildiri Üzerine: 


Prof. Dr. Osman DOĞRU


 


DÖRDÜNCÜ OTURUM 


Katılımcıların Katkıları 


Prof. Dr. Ülkü AZRAK 


Oturum Başkanı


 


İKİNCİ GÜN 


BEŞİNCİ OTURUM 


Katılımcıların Katkıları 


Prof. Dr. Rona AYBAY 


Oturum Başkanı


 


ALTINCI OTURUM 


Katılımcıların Katkıları 


Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU 


Oturum Başkanı


 


YEDİNCİ OTURUM 


Katılımcıların Katkıları 


Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU 


Oturum Başkanı


 


SEKİZİNCİ OTURUM 


Bildiri Sunanların Yorum ve Eleştiriler Üzerine Genel Değerlendirmeleri 


Prof. Dr. Kemal GÖZLER 


Oturum Başkanı 


 


Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM'ın Kapanış Konuşması