Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

Anayasa Hukukunun Temel Metinleri

Anayasa Hukukunun Temel MetinleriSayfa Sayısı
:  
776
Kitap Ölçüleri
:  
13X19
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-242-218-2

72,50 TLAnayasa hukukunun temel kaynağı kuşkusuz anayasa kurallarıdır. Bu kurallar, çoğunlukla yazılı bir anayasa metni şeklinde ortaya çıkmakla birlikte; bazen yazılı anayasa metnine ek olarak anayasa teamülleri, hatta bazen da teamüli (yazılı olmayan) anayasa biçiminde de ortaya çıkabilmektedir.


Anayasa hukukunun konusu özetle, devletin temel organlarının kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, karşılıklı ilişkileri ile temel hak ve özgürlüklerdir. Bütün bu konular öncelikle anayasalarda düzenlenir. Temel hukuk kuralı olması nedeniyle, bütün hukuk kurallarının kuşkusuz anayasa ile az ya da çok, doğrudan ya da dolaylı ilgisi vardır. Ancak, bunlar içinde bazı hukuk kuralları vardır ki, anayasa hukukunun konusu ile çok yakın ve doğrudan ilgilidirler ve anayasa hukukunun kaynağı olmak açısından anayasa kuralları kadar önemlidirler.


(Önsözden)


Konu Başlıkları


Geçici Dönemin Anayasa Metinleri


Teşkilatı Esasiye Kanunu


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


Anayasa Düzeni Hakkında Kanun


Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun


Kurucu Meclis Hakkında Kanun


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller


Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü


Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun


Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü


Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun


Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu


Milletvekili Seçimi Kanunu


 


Siyasi Partiler Kanunu