Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları ( Uygulamalı Çalışmalar Çıkmış Sınav Soruları )

Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları ( Uygulamalı Çalışmalar Çıkmış Sınav Soruları )Sayfa Sayısı
:  
209
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4354-76-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin ilk ve ortaöğre¬tim eğitimleri boyunca ezbere dayanan bir çalışma metodunu ta¬kip etmeleri sebebiyle soyut kavramları bünyesinde barındıran ve fakat hukuk fakültesinde aldıkları eğitimde önemli bir konuma sahip Anayasa ve Türk Anayasa Hukuku derslerini kavramakta zorluk çektikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaşadığı bu zorluk¬ları aşmalarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla bu uygulamalı kitap oluşturulmuştur. "ANA YASA HUKUKU VE TÜRK ANA YASA HUKUKU ÇALIŞMALARI" başlığını taşıyan bu eserin içeriği ve genel yapısı hakkında şunlar söylenebilir: — Eser, Anayasa ve Türk Anayasa Hukukuna ilişkin Yedite- pe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Doğu Akdeniz Üni¬ versitesi Hukuk Fakültesi′nde geçmiş yıllarda yapılan sınav sorularını ve uygulamalı çalışmaları içerir. Bu bağlamda, eser kapsamında Anayasa Mahkemesi kararla¬rına ve varsayımsal olaylara yer verilmiştir. — Eser, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, "Anayasa Hukuku " başlığını taşımakta ve Anayasa hukuku ve Ana¬ yasa Yargısına ilişkin 110 adet farklı olayı ve 190 soruyu bünyesinde barındırmaktadır. Eserin ikinci bölümde ise "Türk Anayasa Hukuku" başlığı altında 90 adet farklı olay ve olaylarla bağlantılı 145 soru bulunur. Kısacası, eserde toplamda 200 farklı olay ve bu olaylarla ilgili 335 soru vardır. Her iki bölümden de yalnızca 3 olaya ve nihayet birin¬ci bölümden 5 ve ikinci bölümden 4 adet olmak üzere toplamda 9 soruya yanıt verilmiştir. Tüm soruların de¬ğil de, sınırlı sayıda sorunun cevaplandırılmasının iki amacı vardır: Bir kere, bütün soruların yanıtlanmasının, hukuk fakültesi öğrencilerinin pratik çalışmaları çözme becerisini geliştirmeyeceği düşünülmektedir. Fakat belli sayıda da olsa soruların cevaplandırılması önem arz eder. Zira öğrenciler, ancak bu şekilde sınav sorularını nasıl ce¬vaplandıracakları konusunda genel bir fikir edinebilirler. Eser ile ilgili üzerinde durulması gereken diğer bir hu¬sus, olayların belli bir konu başlığı altında sistematik olarak toplanmayıp, ilgili bölüm altında rastgele ve¬rilmiş olmasıdır. Böyle bir yöntemin takip edilmesinin temel hedefi ise şu şekilde özetlenebilir: Olayları ilgili konu başlıkları altında sistematik olarak sıralamanın, hu¬kuk fakültesi öğrencilerini bir süreden sonra "ezbere da¬yalı " cevap vermeye itebileceği düşünülmektedir. Şöyle ki; öğrenci belli bir konuya ilişkin olayı çözümledikten sonra, o konuyla ilgili sıradaki olayı cevaplarken, bir ön¬ceki olayda verdiği cevabın etkisinde kalabilir. Bu durum öğrencinin ilgili soruyu yanıtlarken belli bir fikirsel kalıba bürünmesi tehlikesini beraberinde getirir ki, bu husus, eserin amacına uymaz. Zira söz konusu eserin en temel hedefi, öğrencilerin anayasa hukuku alanında yaşadığı muhtemel sorunları ortadan kaldırarak, fikirlerini hürleş-tirmektir. Kaldı ki, öğrenciler, sınavlarda soruları belli bir konu baş¬lığı altında yanıtlamazlar. Diğer bir anlatım ile olayların hangi konularla bağlantılı olduğu hakkında öğrencilere herhangi bir bilgi verilmez. Öğrenciler sınavlarda başa¬rılı olmak istiyorlarsa, bu yeteneklerini geliştirmek zo-rundadirlar. Nihayet, eserin, 10 yıllık bir birikimin ürünü olduğu be¬lirtilmelidir. Geçmiş yıllarda sorulan smav sorularının ve uygulamalı çalışmaların bir derlemesi olan bu eserin hukuk fakültesi öğrencileri için yararlı olacağını umuyoruz. Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk Araş. Gör. Tevfik Sönmez Küçük