Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

Anayasa Hukuku El Kitabı

Anayasa Hukuku El KitabıSayfa Sayısı
:  
247
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-295-926-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ HUKUK VE ANAYASA HUKUKU

 

Hukuk, toplumsal düzeni sağlamak amacıyla devletin yetkili organlarınca oluşturulup yürürlüğe konan ve uyulması devlet tarafından yaptırıma bağlanmış olan kurallar bütünüdür. Hukuk kurallarını diğer toplumsal kurallardan ayıran temel özellik, uyulması için devletin kullandığı "zorlayıcı yaptırım gü-cü"dür. Gerçekten, hukuk kurallarını, örneğin ahlak kurallarından ayıran temel fark, hukuk kurallarına uyulmaması durumunda devletin kullandığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve/veya tazminat ödeme şeklindeki maddi yaptırım gücü olmaktadır. Hukuk, kamu hukuku ve özel hukuk olarak iki bölüme ayrılabilir. Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı, hukuksal ilişkilerin taraflarından kaynaklanmaktadır. Hukuksal ilişkide taraflar eşit bireylerden oluşuyorsa özel hukuk kuralları, taraflardan en az biri devleti temsil ediyorsa, diğer bir deyişle bir tarafta devlet gücü varsa kamu hukuku kuralları uygulanır. Özel hukuk alanındaki ilişkilerde eşitlik ilkesi geçerli iken, kamu hukuku alanında devletin üstünlüğü ilkesi geçerli olur. Devlete ilişkin kuralları belirleyen anayasa hukuku, başlıca kamu hukuku alanlarından biridir. Anayasa hukuku, devletin yapısını, organlarını, organların işleyişini ve birbirleriyle ilişkilerini; devlet karşısında bireylerin hak ve özgürlüklerini inceleyen hukuk alanıdır. Anayasalar ise, devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini, görev ve yetkilerini belirleyerek siyasal iktidarı sınırlayıp kurumsallaştıran; bireyin temel hak ve özgür- i lüklerini güvence altına alan; hukuk düzenine ilişkin ana ilkeleri, iskeleti belirleyen temel hukuk kurallarıdır. Devleti kuran, devlete hukuki statü veren ve bireyin temel hak ve özgürlüklerini koruyan belgeler olarak, anayasaların hukuki işlevlerinin yanında, doğal olarak siyasal işlevleri de vardır. Bu nedenle, anayasa hukuku alanında Siyaset Bilimi de önemli bir yere sahiptir. Anayasa hukuku kapsamındaki bir çok konunun irdelenmesinde siyaset biliminin metot ve kurumlarından da yararlanılır. Anayasa hukukunun asıl kaynağı, kuşkusuz anayasa metnidir. Ancak, anayasa hukukunun anayasa metninden ibaret olmaması da doğaldır. Başta İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Evrensel İnsan Hakları Bildirisi olmak üzere, "insan haklarına ilişkin ulusalüstü bildiri ve sözleşmeler" ile meclis çalışmalarını ve dolayısıyla iktidar/muhalefet ilişkilerini düzenleyen ve bu nedenle "sessiz anayasalar" olarak anılan "içtüzükler" de, anayasa hukukunun temel kaynaklarındandır. Aynı şekilde, başta siyasi partiler ve seçim kanunları olmak üzere, düzenledikleri konular itibarıyla "organik kanunlar" olarak bilinen devlet organlarının kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkilerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapan kanunlar ile temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını düzenleyen kanunlar da, anayasa hukukunun kaynakları arasında yer alırlar. Yine, "içtihadi hukuk" olarak anılan, öncelikle Anayasa Mahkemesi kararları olmak üzere yüksek mahkemelerin kararları da, diğer hukuk disiplinlerine olduğu gibi, anayasa hukukuna da kaynaklık ederler. Keza, anayasa hukuku alanında fikir ve görüş üreten "öğreti (bilimsel doktrin)" de, doğal olarak anayasa hukukuna yardımcı kaynaklık etmiş olur. İKİNCİ BASIYA ONSOZ Bu basıda, bu kitapçıkta işlenen konular gözden geçirilmiş, anayasa metnine ilişkin son değişiklikler işlenerek güncelleştirilmiştir. Okuyucuya yararlı olmasını diler, basımı gerçekleştiren Beta Bası-mevinde emeği geçenlere teşekkür ederim.

Necmi Yüzbaşıoğlu Ortaköy-Eylül 2008 IX

 

İÇİNDEKİLER.

 

GİRİŞ: HUKUK VE ANAYASA HUKUKU 1 I- ANAYASA VE DEVLET KAVRAMLARI 3 A- DEVLETİN BİÇİMSEL TEMELİ OLARAK ANAYASA 3 1- ANAYASA KAVRAMI 3 2- ANAYASANIN YAPILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ 4 3- ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BAĞLAYICILIĞI 7 B- DEVLET VE DEVLETİN KURUCU UNSURLARI 8 C- SİYASİ İKTİDAR, EGEMENLİK VE VEKALET İLİŞKİLERİ 9 D- KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ 11 E- EGEMENLİĞİN KULLANILMASI BAKIMINDAN YÖNETİM ŞEKİLLERİ 12 1- DOĞRUDAN HÜKÜMET (DEMOKRASİ) 13 2- TEMSİLİ HÜKÜMET (DEMOKRASİ) 13 3- YARI DOĞRUDAN HÜKÜMET (DEMOKRASİ) 13 4- YARI TEMSİLİ HÜKÜMET (DEMOKRASİ) 15 F- KUVVETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERE GÖRE TEMSİLİ HÜKÜMET TÜRLERİ 15 1- MECLİS HÜKÜMETİ 16 2- BAŞKANLIK REJİMİ 17 3- PARLAMENTER REJİM 18 4- YARI BAŞKANLIK REJİMİ 20 G- YAPILARI BAKIMINDAN DEVLET ŞEKİLLERİ 20 1- TEK YAPILI (ÜNITER) DEVLET 20 2- KARMA YAPILI DEVLET 24 H- EGEMENLİĞİN KAYNAĞI BAKIMINDAN DEVLET ŞEKİLLERİ 25 1- MONARŞİ 26 2- CUMHURİYET 26 II- CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ 29 A- BAŞLANGIÇ VE HUKUKİ DEĞERİ 29 B- ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI DEVLET 30 C- LÂİK DEVLET 32 D- İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET 34 1- İNSAN HAKLARININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ 34 2- TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI 36 3- TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI 38 4- KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ 41 E- SOSYAL DEVLET 50 1- SOSYAL DEVLETİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 50 2- SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER 51 F- DEMOKRATİK DEVLET 62 1- DEMOKRATİK DEVLET OLMANIN KOŞULLARI 62 2- SEÇİM, SEÇİMİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SEÇİM SİSTEMLERİ 63 3- SİYASİ PARTİLER 70 4- ANAYASADA DÜZENLENEN DİĞER SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER 74 G- HUKUK DEVLETİ 76 1- HUKUK DEVLETİ KAVRAMI 76 2- YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİM TEMİNATI 79 3- HAKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN GÜVENCELER 80 4- SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN DİĞER ESASLAR 82 III- CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI 83 A-YASAMA 83 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET iMECLİSİNİN OLUŞUMU VE ÜYELERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ 83 XI 2- TÜRKİYE BÜYÜK zMİLLET MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 97 3- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI 105 B- YÜRÜTME 110 1- CUMHURBAŞKANI 110 2- BAKANLAR KURULU 117 3- YÜRÜTMENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 121 C- YARGI 130 1- YARGININ KURULUŞU VE ANAYASADA BELİRLENEN TEMEL YARGI DÜZENLERİ 130 2- ANAYASA YARGISI 135 3- İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ YARGISI 139 GENEL KAYNAKÇA 148 EK: 1982 ANAYASASI 149