Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Akreditif ve Hukuki Niteliği

Akreditif ve Hukuki NiteliğiSayfa Sayısı
:  
155
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
1991
ISBN NO
:  
975-486-166-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...KISALTMALAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ I- GENEL OLARAK - - 1 II- ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ - 3 1 - PEŞİN ÖDEME (PREPAYMENT) 3 2- AÇIK HESAP YOLUYLA ÖDEME (ÖPEN ACCOUNT) 4 3- KABUL KREDİLİ ÖDEME (ACCEPTANCE CREDITS) 5 4- VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (DOCUMENTARY COLLECTION) - 7 a) Amir, satıcı (principal) 8 b) Tahsile Gönderen Banka (Remitting Bank) 8 c) Tahsil Eden-İbraz Eden Banka (Collecting Bank-Presenting Bank) 8 d) Muhatap, alıcı (drawee) 9 5- AKREDİTİF (COMMERCIAL LETTER OF CREDIT) 10 BİRİNCİ BÖLÜM AKREDİTİF PROSEDÜRÜNÜN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ I- GENEL OLARAK TANIMI ve İŞLEVİ 13 II- AKREDİTİFİN GENEL ÖZELLİKLERİ 15 1 - Akreditif ilişkisi Temeldeki Satım veya Benzeri Sözleşmelerden Bağımsızdır 16 2- Bankalar Gönderilen Mallarla Değil, Münhasıran Belgelerle İşlem Yaparlar "■■- 16 3- Bankaların Yükümlülüğü Belgelerin İncelenmesi Konusundadır : 20 4- Bankalar Çeşitli Durumlardan ve Akreditif İşleminde Yer Alan Diğer Tarafların Hareketlerinden Sorumlu Değildirler 21 III- AKREDİTİFTE İLGİLİ TARAFLAR 22 1- Akreditif Amiri (Applicant for credit) 22 2- Akreditif Bankası- Amir Banka (Issuing Bank) 23 3- Muhabir Banka (Advising Bank) 23 4- Lehdar (Beneficiary) IV- AKREDİTİFİN TÜRLERİ 1- Dönülebilir Akreditif (Revocable credit) 2- Dönülemez Akreditif (Irrevocable credit) a) Teyitsiz Dönülemez Akreditif (Unconfirmed irrevocable credit) - b) Teyitli Dönülemez Akreditif (Confirmed irrevocable credit) V- AKREDİTİFİN AÇILMASI ve HÜKÜMLERİ A- ALICI İLE SATICI ARASINDAKİ İLİŞKİ B- ALICI İLE BANKA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 - Alıcının Borçları ■ a) Akreditif Konusu Miktarın Ödenmesi b) Belgeleri Tesellüm Mükellefiyeti c) Komisyon ve Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 2- Bankanın Borçları - a) Bankanın Belgeleri İnceleme Yükümlülüğü b) Bankanın Özen Borcu Dışında Kalan Durumlar C- BANKALAR ARASI İLİŞKİ 1- Muhabir Bankanın Yükümlülükleri a) Akreditif Talimatının Yerine Getirilmesi b) Belgeleri İnceleme Yükümü 2- Amir Bankanın Yükümlülükleri ; D- LEHDAR İLE BANKA ARASI İLİŞKİ 1- Akreditif İlişkisinde Kullanılan Belgeler a) Nakliye Belgeleri b) Sigorta Belgesi c) Ticarî Fatura d) Diğer Be|geler .,- 2- Belgelerin İncelenmesinde Banka Tarafından Esas Alınan Noktalar VI- ÖZEL AKREDİTİF TÜRLERİ 1- Devredilebilir Akreditif (Transferable Letter of Credit) 2- Karşılıklı Akreditif (Back to Back Letter of Credit) 3- Red Ciause Akreditif a) Avans Alma Yoluyla b) Peşin Ödeme Yoluyla 4- Yenilenen Akreditif (Revolving Letter of Credit) 5- Standby Akreditif 6- Akreditif Alacağının Devri (Assignment of Proceeds VII-AKREDİTİFİN İFA ŞEKİLLERİ 1- Görüldüğünde Ödeme Yoluyla İfa Edilen Akreditifler (Sight Payment) - 2- Ertelenmiş Ödeme Yoluyla İfa Edilen Akreditifler (Deferred Payment) ,. - - - 63 3- Poliçe Kabulü Yoluyla ifa Edilen Akreditifler (Acceptance) 64 4- Devir ve Ciro Yoluyla İfa Edilen Akreditifler (Negotiation) 65 İKİNCİ BÖLÜM , AKREDİTİF MUAMELESİNİN HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİ 1-GENEL OLARAK II- UTO KURALLARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1- UTO Hakkında Genel Bilgiler ~: . 2- UTO′nın Yeknesak Kurallarının Hukukî Niteliği ve Türk Hukuku Karşısındaki Durumu III- AKREDİTİFİN ESASINA UYGULANACAK HUKUK IV- AKREDİTİFİN HUKUKİ NİTELİĞİ 1- Akreditifin Hukukî Niteliğini Tek Bir Hukukî İlişki Olarak Kabul Eden Görüşler : ′ a) Havale Görüşü ■- b) Mücerret Alacak Görüşü c) İtibar Mektubu-İtibar Emri Görüşü d) Üçüncü Kişi Lehine Şart Görüşü 2- Akreditifin Birden Fazla Hukukî ilişkiden Meydana Gelen, Kompleks Bir Karakter Taşıdığı Görüşü A) Amir-Banka İlişkisi - 1- İstisna Görüşü ••- 2-Vekâlet Görüşü ; B) Akredjtif Bankası-Muhabir Banka İlişkisi aa. İç İlişki bb. Dış İlişki -.. 1-İkame Vekâlet Görüşü 2- Muhabir Bankanın Yardımcı Kişi Olduğu Görüşü cc. Akreditif Bankasının Sorumluluğu 1- Akreditif Bankasının Yaptığı Sorumsuzluk Anlaşmasının Geçerliliği 2- Akreditif Bankasının Muhabir Bankanın Eyleminden Sorumluluğu ′_ , SONUÇ BİBLİYOGRAFYA KARARLAR C) Banka-Lehdar İlişkisi