Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Akreditif İşlemleri

Akreditif İşlemleriSayfa Sayısı
:  
466
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1998

25,00 TL

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1

DIŞ TİCARET SÖZLEŞMELERİ TESLİM ŞEKİLLERİ-ÖDEME ŞEKİLLERİ


1.1. Dış Ticaret Sözleşmeleri 1
1.1.1. Sözleşme Örneği 1
1.1.2. Sözleşme Unsurlarının Açıklanması 5
1.1.3. Sürekli Birbirleriyle İş Yapan Firmalar İçin
Sözleşme Örneği 20
1.1.4. Diğer Sözleşme Örnekleri 24
1.2. Dış Ticarette Teslim Şekilleri 58
1.2.1. Ex Works,Ex VVarehouse 61
1.2.2. FreeCarrier 61
1.2.3. Free Alongside Ship 62
1.2.4. Free on Board 62
1.2.5. Cost and Freight 63
1.2.6. Cost Insurance and Freight 63
1.2.7. Carriage Paid to 64
1.2.8. Carriage and Insurance Paid to 64
1.2.9. Delivered at Frontıer 65
1.2.10. Delivered Ex Ship 65
1.2.11. Delivered Ex Quay 65
1.2.12. Delivered Duty Unpaid 66
1.2.13. Delivered Duty Paid 66
1.3. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri 68
1.3.1. Peşin Ödeme ve Prefinansman 68
1.3.2 ′ Mal Mukabili Ödeme 74
1.3.3 Vesaik Mukabili Ödeme 76
522 No.lu Broşür 85
1.3.4. Akreditifli Ödeme 103


BÖLÜM 2
AKREDİTİF ANALİZİ


2.1. Genel Anlamda Akreditif Türleri 108
2.1.1. Dönülebilir (Kabili Rücu ) Akreditif 108
2.1.2. Dönülemez (Gayrikabili Rücu) Akreditif 109
2.2. Teyitsiz ve Teyitli Akreditif 110
2.2.1. Teyitsiz Akreditif (Uncorfirmed L/C) 110
2.2.2. Teyitli Akreditif (Confirmed L/C) 110

_ <
2.3. Akreditifin Kullanım İtibariyle Türleri 111
2.3.1. Vesaik İbrazında(Görüldüğünde/ At Sight)
Ödemeli Akreditif 111
2.3.2. Vadeli Akreditif(Deferred Payment L/C) 112
2.3.3. Kabul Kredili Akreditif(Acceptance L/C) 112
2.3.4. İştiralı Akreditif (Negotiable L/C) 113
2.4. Akreditif Türleri 114
2.4.1. Devredilebilir Akreditifdransferable L/C) 114
2.4.2. Karşılıklı Akreditif (Back to Back L/C) 116
2.4.3. Peşin Akreditif (Red Clause L/C) 118
2.4.4. Döner Akreditif (Rotatif/Revolving L/C) 119
2.4.5. Teminat Akreditifi (Stand by L/C) 119
2.5. Akreditiflerde Rambursman İşlemi 120


BÖLÜM 3
AKREDİTİF AÇTIRMA TEKLİF MEKTUBU VE AKREDİTİF TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER


3.1. Akreditif Açtırma Teklif Mektubu Örneği 122
3.2. Akreditif Türlerine İlişkin Örnekler 141
Mesaj Tipleri 145
3.2.1. Gayrikabili Rücu Teyitsiz ve Vesaik
İbrazında Ödemeli Akreditif 146
3.2.2. Gayrikabili Rücu Teyitli ve Vesaik
İbrazında Ödemeli Akreditif Örneği 152
3.2.3. Gayrikabili Rücu Teyitli ve Kabul
Kredili Akreditif 155
3.2.4. Gayrikabili Rücu Teyitli ve Vadeli L/C 158
3.2.5. Gayrikabili Rücu Teyitli ve Devredilebilir
Akreditif 161
3.2.6. Gayrikabili Rücu ve Peşin Akreditif 163
3.2.7. Gayrikabili Rücu Vesaik İbrazında Ödemeli
Teyitsiz ve İştiralı Akreditif 165
3.2.8. PostFinance 167
3.2.9. Karşılıklı Akreditif (Back to Back) 170
3.2.10. Rotatif/Döner Akreditif (Revolving L/C) 175
3.2.11. Teminat Akreditifleri (Stand by letter of Credit) 177
3.3. Akreditif Değişiklikleri 181
3.4.1. Gümrük İşlemleri Öncesi ve Sonrası Teyitli ve Vadeli
Akreditifli
Ödeme Şekline Göre İthalat İşlemi İş Akışı 184
3.4.2. İhracat Örneği İş Akışı 210
Gümrük İşlemleri Öncesi ve Sonrası Teyitsiz ve Kabul
LU


Kredili Akreditifli Ödeme Şekline Göre İhracat İşlemleri
İş Akışı

BÖLÜM 4

ULUSLARASI TİCARETTE
-AKREDİTİFTE-KULLANILAN BELGELER


4.1. Ticari Fatura(Commercial Invoice) 221
4.2. Taşıma Belgeleri 228
4.2.1. Denizyolu Taşıma Belgeleri 228
-Port to Port Bili of Lading 228
-Combined Transport Bili of Lading 235
-Short From Bili of Lading 240
-Liner Bili of Lading 242
-Charter Party Bili of Lading 245
-Non-Negotiable Sea VVaybill 246
4.2.2. Havayolu Taşıma Belgeleri 251
4.2.3. Karayolu Taşıma Belgeleri 267
-FIATA FCR( Nakliyeci Makbuzu) 267
-FIATA FCT Belgesi 271
-FIATA FBL Belgesi 273
-CMR Karayolu Taşıma Belgesi 275
CMR Sigortası İçin Genel Şartlar 279
CMR Sigortası İçin Özel Şartlar 286
4.2.4 Demiryolu Taşıma Belgeisi (Hamule Senedi) 288
4.2.5. House Bili of Lading 290
4.3. Sigorta Poliçesi 292
4.4. Diğer Belgeler 305

4.4.1. Çeki Listesi (VVeight List) 306
4.4.2. Koli Ambalaj Listesi(Packing List) 307
4.4.3. Sağlık Sertifikası(HealthCertificate) 309
4.4.4. Bitki Sağlık Sertifikası
(PhytosanitaryCertificate) 311
4.4.5. Kontrol Sertifikası(lnspection Certificate) 313
4.4.6. Menşe ŞehadatnamesKCertificate of
Origin) 325
4.4.7. Dolaşım Belgesi(Movement Certificate) 332
4.4.8. İhracat Bilgi Belgesi/Kota Belgesi 335
4.4.9 Tekstilde Kota Belgesi ve ÖKO Belgesi 338
4.4.10. Finansman Belgeleri 345

BOLUM 6


KONTROL


6.1. İthalatçı ve İhracatçı Açısından Belge Kontrolü 353
6.1.1. Anahtar Kontrollar 354
6.1.2. Ayrıntılı Kontrollar 355
6.1.3. Bazı Yaygın Farklılıklar 357
6.1.4. Vesaikin Tamamını Kapsayan Rezervler 360
6.2. CheckList 362
6.2.1. Ticari Fatura 362
6.2.2. Poliçe(Draft) 365
6.2.3. Konşimento(Bill of Lading) 367
6.2.4. Uçak Konşimentosu(Air VVaybill) 371
6.2.5. Nakliyeci Makbuzu(Forwarding Agent′s
Receipt) 373
6.2.6. Hamule Senedi(Railway Bili) 375
6.2.7. Sigorta Poliçesidnsurance Policy) 377
6.2.8. Menşe Şehadetnamesi(Certificate of
Origin) 379
6.2.9. Konsolosluk Faturası(Consularlnvoice) 380
6.2.10. Gözetim Sertifikası
(Inspection Certificate) 381
6.2.11. Diğerleri , 382
6.3. Genel Rezerv Çalışması 385
6.3.1. Poliçeler 385
6.3.2. Faturalar 386
6.3.3. Sigorta Poliçeleri 388
6.3.4. Konşimentolar 390
Ek: 525 No.lu Broşür-MTO′nun Akreditiflere İlişkin
Bankalararası Rambursmanlar İçin Yeknesak
Kuralları 394
Ek: I.C.C. DOCDEX Kurallan-ICCnin Akreditiflere İlişkin
Anlaşmazlıkları Çözümlemede Bilirkişilik
Kuralları ′. 408
Ek: Dış Ticaret Teknik Terimleri ve Kısaltmaları
Sözlüğü 418
Ek: Vesikalı Krediler Hakkında Yeknesak Teamül ve
Uygulamalar MTO Yayın 500 438
Düzeltme: Bölüm 5 sehven bölüm 6 olarak yazılmıştır.