Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Adli Genetik ve Tıbbi Biyoloji Bilimlerinin Soybağı Hukukuna Etkileri

Adli Genetik ve Tıbbi Biyoloji Bilimlerinin Soybağı Hukukuna EtkileriSayfa Sayısı
:  
183
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-975-368-444-6

0,00 TLI- GENETİK ANALİZE KATILMAYA DAİR MAHKEME KARARININ ZORLA


YERİNE GETİRİLMESİ ...................................................................................... 11


A- KONUYA İLİŞKİN KANUN MADDELERİ VE İÇTİHATLAR ................... 11


1- Türk Hukuku ................................................................................................ 11


2- Mukayeseli Hukuk ....................................................................................... 14


a- Fransız Hukuku ........................................................................................ 14


b- İsviçre Hukuku......................................................................................... 15


c- Alman Hukuku ......................................................................................... 17


B- GEN ANALİZİNE KATILMAYA ZORLAMA ÜZERİNE DOKTRİNDEN


GÖRÜŞLER ..................................................................................................... 18


1- Türk Medenî Hukuku Öğretisi ..................................................................... 18


2- Mukayeseli Medenî Hukuk Doktrini ............................................................ 21


a- Fransa ....................................................................................................... 22


b- Almanya ................................................................................................... 25


c- İsviçre....................................................................................................... 27


C- ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................. 28


II- CİNSİYET DEĞİŞTİREN KİŞİNİN ORİJİN CİNSİYETİNDEN ÜREYEREK


EDİNDİĞİ SOYBAĞI .......................................................................................... 32


A- GENEL BİLGİLER.......................................................................................... 34


1- Kişiler Hukuku’nda Transseksüellik ............................................................ 35


2- Anne veya Baba Yönünden Soybağını Haiz Kişinin Cinsiyet Değiştirmesi . 38


B- DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER VE ÖNEMLİ İÇTİHATLAR ......................... 41


1- Türk Medenî Hukuku Doktrini..................................................................... 42


2- Sosyal Bilimler ve Medenî Hukuk Çerçevesinde Mukayeseli Araştırma ..... 43


a- Sosyal Bilimlerden Elde Edilen Kalitatif ve Kantitatif Veriler ................ 44


b- Fransız Hukuku........................................................................................ 46


c- Belçika Hukuku........................................................................................ 51


d- Avrupa Birliği’ne Üye Diğer Ülkelerin Ulusal Hukukları ....................... 53


C- TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER............................................................. 56


1- Orijin Cinsiyetten Sadır Soybağının Sabit Kalması...................................... 56


2- Transseksüelin Velâyet Ve Kişisel Görüşme Hakkına İlişkin


Değerlendirmeler.......................................................................................... 59


III- MÜTEVEFFA KOCANIN DONDURULMUŞ SPERMASIYLA SAĞ KALAN


EŞİN SUNÎ DÖLLENMESİ VE BÖYLECE SAĞ KALAN EŞ TARAFINDAN


DOĞURULAN ÇOCUĞUN BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI ........................... 63


A- HUKUKÎ MESELENİN TARİF VE SINIRLARI ........................................... 65


viii


B- TÜRK MEDENÎ HUKUKU’NDA SAĞ KALAN EŞİN MÜTEVEFFA


KOCASININ SPERMASIYLA YAPAY DÖLLENMESİ VE BABA


YÖNÜNDEN SOYBAĞI SORUNU............................................................... 67


C- MUKAYESELİ HUKUKTA POST MORTEM SUNÎ DÖLLENMEYLE


DOĞAN ÇOCUĞUN BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI ................................. 69


1- Amerika Birleşik Devleri Hukuku................................................................ 70


2- Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Ulusal Hukuklarına Genel Bakış.............. 73


3- Özel Olarak Almanya, Fransa, İsviçre ve Belçika Hukukları ....................... 78


a- Alman Hukuku ......................................................................................... 78


b- Fransız Hukuku ........................................................................................ 79


c- İsviçre Hukuku ......................................................................................... 83


d- Belçika Hukuku ....................................................................................... 84


D- DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER ............................................................. 85


IV- ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞI .......................................................... 91


A- TÜRK HUKUKU’NDA ENSEST ALGISININ DİSİPLİNLER ARASI


KISA ELEŞTİRİSİ ........................................................................................... 92


B- HUKUK TARİHİNDE FÜCUR ÜRÜNÜ ÇOCUĞU TANIMA YASAĞI...... 98


C- ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE


ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN KORUNMASI .............................................. 106


1- Ensest Ürünü Çocuğu Tanıma Yasağının İlgili Uluslararası Sözleşmeler


Yönünden Değerlendirilmesi....................................................................... 106


2- Mezkûr Tanıma Yasağıyla Korunan Hukukî Menfaatlerin Analizi ............. 108


D- KARŞILAŞTIRMALI MEDENÎ HUKUKTA ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞI ........ 112


1- İsviçre Hukuku ............................................................................................ 112


2- Belçika Hukuku .......................................................................................... 115


3- Fransız Hukuku .......................................................................................... 117


E- ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞININ KANUNLA YENİDEN


DÜZENLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİ...................................................... 122


V- ADLÎ GENETİK BİLİMİNDE HATA PAYININ SOYBAĞI KONULU


DAVALARA ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ............................................... 128


A- SOYBAĞI KONUSUNDA YARGITAY VE ADLÎ TIP KURUMU


ARASINDAKİ İLİŞKİ ................................................................................... 130


B- YARGITAY’IN BELİRLEDİĞİ YÜZDE ORANININ GELİŞMELERİ


TAKİP ETMESİ VE ADLÎ GENETİKTE HATA PAYI ................................ 133


C- GEN ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLARIN AKREDİTASYONU


VE ASGARÎ STANDARTLARA TÂBİ KILINMASI ................................... 139


D- HATA PAYININ AZALMASI AMACIYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ............ 144


Sonuç .................................................................................................................... 148


 

Kaynakça .............................................................................................................. 159