Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri

Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
348
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-9263-40-5

155,00 TLİÇİNDEKİLER


 


Önsöz V


 


Üçüncü Basının Önsöz’ünden VII


 


İkinci Basının Önsöz’ünden IX


 


Birinci Basının Önsöz’ünden XI


 


Kısaltmalar XXI


 


 


 


GİRİŞ


 


I. SUNUŞ 1


 


II. ÇALIŞMANIN AMACI 2


 


III. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 3


 


Birinci Bölüm


 


GENEL OLARAK ADÎ ORTAKLIK İLİŞKİSİ


 


§ 1. ADÎ ORTAKLIK MÜESSESESİNİN ANA ÇİZGİLERİ 7


 


I. ADÎ ORTAKLIĞA GENEL BAKIŞ 7


 


1 Adî Ortaklığın Anlamı ve Fonksiyonu 7


 


2 Adî Ortaklığın Tarihsel Kökeni 9


 


3 Terim Sorunu 11


 


II. ADÎ ORTAKLIK KAVRAMI VE ADÎ ORTAKLIK


 


İLİŞKİSİNİN OLUŞUMU 12


 


1 Adî Ortaklığın Tanımı 12


 


2 Adî Ortaklığın Unsurları 18


 


a) Kişi 18


 


aa Adî Ortaklık Açısından “Kişi” Kavramı 18


 


bb Ehliyet Sorunu 19


 


cc “Ortak” Sıfatının Kapsamı 21


 


b) Müşterek Amaç 26


 


aa Müşterek Amacın Anlamı ve Ortakların


 


Kişisel Amaçları İle İlişkisi 26


 


bb Müşterek Amacın Niteliği ve Konusu 32


 


aaa) Genel Olarak 32


 


bbb) Adî Ortaklığın Ticarî İşletme İşletmek


 


Üzere Kurulabilip Kurulamayacağı


 


Sorunu 35


 


aaaa. Türk Hukukunda 36


 


bbbb. İsviçre Hukukunda 38


 


cccc. Alman Hukukunda 39


 


c) Müşterek Amaç Uğruna Birlikte Çaba


 


(Affectio Societatis) 39


 


d) Katılma Payı 43


 


aa Katılma Payı Kavramı ve Katılma Payını


 


İfa Yükümlülüğü 43


 


bb Ortaklığa Katılma Payı Olarak Getirilebilecek


 


Değerler 51


 


cc Katılma Payını İfa Yükümlülüğünün Yerine


 


Getirilmemesi 56


 


e) Sözleşme Bağı 58


 


aa Adî Ortaklığın Sözleşmesel Karakteri 58


 


bb Sözleşmenin Hukuksal Niteliği ve Özellikleri 62


 


cc Sözleşme Bağının Oluşumu ve Şekil Sorunu 70


 


III. ADÎ ORTAKLIĞA EGEMEN ÖZELLİKLER 79


 


1 Ortaklığın Bağımsız Hak Süjesi Teşkil Etmemesi 79


 


a) Bağımsız Hak Süjesi Olma Bakımından


 


Adî Ortaklığın Durumu 79


 


b) Adî Ortaklığın Bağımsız Hak Süjesi Olmamasının


 


Hukukî Sonuçları 87


 


2 Temel Hak Sahipliği İlişkisinin “Elbirliğiyle Hak


 


Sahipliği” Esasına Dayanması 102


 


3 Temel Sorumluluk Düzeninin “Müteselsil Sorumluluk”


 


Biçiminde Öngörülmesi 109


 


IV. ADÎ ORTAKLIĞIN UYGULAMADAKİ ÖRNEKLERİ 112


 


§ 2. ADÎ ORTAKLIĞIN KANUNDA DÜZENLENİŞ BİÇİMİ VE


 


ADÎ ORTAKLIĞA UYGULANABİLEN HÜKÜMLER 122


 


I. TÜRK HUKUKUNUN ADÎ ORTAKLIĞA İLİŞKİN YASAL


 


DÜZENLEMELERİ 122


 


1 Temel Düzenleme (BK m. 620645) 122


 


2 Özel Kanunlardaki Adî Ortaklık Düzenlemeleri 124


 


II. BORÇLAR KANUNUNDA VE DİĞER KANUNLARDA


 


YER ALAN VE ADÎ ORTAKLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN


 


HÜKÜMLERİN ADÎ ORTAKLIĞA UYGULANABİLİRLİĞİ


 


SORUNU 125


 


1 Genel Olarak 125


 


2 Özel Olarak 126


 


a) BK m. 1206 126


 


b) TTK m. 124210 133


 


c) FSEK m. 10 134


 


d) KVK m. 1, 2, 15, 16 136


 


e) RKHK m. 4, 7, 56, 57 137


 


f) 2009/2 Sayılı Tebliğ 137


 


§ 3. BORÇLAR KANUNUNUN ADÎ ORTAKLIĞA İLİŞKİN


 


HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI 139


 


İkinci Bölüm


 


ADÎ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ TEMELİNE DAYANAN


 


ORTAKLIK YAPILANMALARI


 


§ 1. ADÎ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ TEMELİNE DAYALI


 


ORTAKLIK İLİŞKİLERİNİN BAŞLICA YAPILANMA


 


MODELLERİ 141


 


I. İÇ ORTAKLIK 141


 


1 Anlamı 141


 


2 Yapısı, Özellikleri ve Niteliği 142


 


II. DIŞ ORTAKLIK 153


 


1 Anlamı 153


 


2 Yapısı, Özellikleri ve Niteliği 154


 


III. ÇİFTE ORTAKLIK 156


 


1 Anlamı 156


 


2 Yapısı, Özellikleri ve Niteliği 157


 


IV. GEÇİCİ ORTAKLIK 161


 


1 Anlamı 161


 


2 Yapısı, Özellikleri ve Niteliği 163


 


§ 2. ADÎ ORTAKLIK NİTELİĞİNİ TAŞIYAN ATİPİK


 


ORTAKLIK OLUŞUMLARI VE BUNLARIN TEMEL


 


ADÎ ORTAKLIK DÜZENİ KARŞISINDAKİ DURUMU 165


 


I. “KURULUŞ ORTAKLIĞI” İLİŞKİSİ 165


 


1 Kavram 165


 


a) Kuruluş Ortaklığının Anlamı 165


 


b) Kuruluş Ortaklığı İlişkisinin Oluşumu


 


ve Özellikleri 166


 


2 Hukuksal Niteliği 169


 


3 Ön Ortaklık İlişkisinden Ayırt Edilmesi 171


 


II. “ALT KATILIM ORTAKLIĞI” İLİŞKİSİ 177


 


1 Kavram 177


 


a) Alt Katılım Ortaklığının Anlamı 177


 


b) Alt Katılım Ortaklığı İlişkisinin Oluşumu 180


 


c) Alt Katılım Ortaklığı İlişkisinin


 


Yapısı ve Özellikleri 185


 


2 Hukuksal Niteliği 190


 


III. “GİZLİ ORTAKLIK” İLİŞKİSİ 194


 


1 Kavram 194


 


a) Gizli Ortaklığın Anlamı 194


 


b) Gizli Ortaklığa İlişkin Yasal Düzenlemeler 198


 


aa Alman Hukukunda 198


 


bb İsviçre Hukukunda 200


 


cc Türk Hukukunda 202


 


aaa) 26 Mayıs 1926 Tarih ve 865 Sayılı Ticaret


 


Kanunumuzda Yer Alan “Hususî Şirket”


 


Düzenlemesi 202


 


bbb) Yürürlükteki Türk Mevzuatında Durum 204


 


c) Gizli Ortaklık İlişkisinin Oluşumu 206


 


d) Gizli Ortaklık İlişkisinin Yapısı ve Özellikleri 213


 


2 Hukuksal Niteliği 219


 


Üçüncü Bölüm


 


ADÎ ORTAKLIK HÜKÜMLERİNİN “ADÎ ORTAKLIK”


 


TEMELİNE DAYANDIRILAN BAZI ÖZEL SÖZLEŞME


 


İLİŞKİLERİNE UYGULANABİLME İMKÂNI VE


 


DERECESİ


 


§ 1. GENEL GÖRÜNÜM 223


 


§ 2. KARTEL VE KARTELLERDE ADÎ ORTAKLIK


 


İLİŞKİSİ 225


 


I. GENEL OLARAK KARTEL 225


 


1 Kartel Kavramı ve Kartelin Temel Özellikleri 225


 


2 Başlıca Kartel Türleri 230


 


3 Kartel Sözleşmelerinin Geçerliliği Sorunu 234


 


II. KARTELLERDE ADÎ ORTAKLIK VASFININ VARLIĞI


 


SORUNU 242


 


III. ADÎ ORTAKLIK HÜKÜMLERİNİN KARTELLERDE


 


UYGULANABİLME İMKÂNI VE DERECESİ 245


 


§ 3. KONZERN VE KONZERNLERDE ADÎ ORTAKLIK


 


İLİŞKİSİ 247


 


I. GENEL OLARAK KONZERN 247


 


1 Konzern Kavramı 247


 


2 Konzernlere İlişkin Yasal Düzenlemeler 252


 


a) Alman Hukukunda 252


 


b) İsviçre Hukukunda 252


 


c) Türk Hukukunda 253


 


3 Konzern Türleri ve Konzernin Türlere Göre


 


Arz Ettiği Özellikler 255


 


II. KONZERNLERDE ADÎ ORTAKLIK VASFININ BULUNUP


 


BULUNMADIĞI SORUNU 259


 


III. ADÎ ORTAKLIK HÜKÜMLERİNİN KONZERNLERDE


 


UYGULANABİLME İMKÂNI 261


 


§ 4. KONSORSİYUM VE KONSORSİYUMLARDA ADÎ


 


ORTAKLIK İLİŞKİSİ 263


 


I. GENEL OLARAK KONSORSİYUM 263


 


1 Konsorsiyum Kavramı ve Konsorsiyumun Temel


 


Özellikleri 263


 


2 Konsorsiyumun Başlıca Türleri 271


 


II. KONSORSİYUMLARDA ADÎ ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN


 


VARLIĞI 278


 


III. ADÎ ORTAKLIK HÜKÜMLERİNİN KONSORSİYUMLARDA


 


UYGULANABİLİRLİĞİ 280


 


§ 5. JOINT VENTURE VE JOINT VENTURE’LARDA ADÎ


 


ORTAKLIK İLİŞKİSİ 282


 


I. GENEL OLARAK JOINT VENTURE 282


 


1 Joint Venture Kavramı ve Joint Venture’un Temel


 


Özellikleri 282


 


2 Joint Venture’un Türleri 288


 


a) Genel Olarak 288


 


b) Joint Venture’un Yapısal Türleri ve Türlere Göre


 


Söz Konusu Olan Karakteristik Vasıflar 290


 


aa Salt Sözleşmeye Dayalı Joint Venture 290


 


bb Sermayeye Katılmalı Joint Venture 293


 


3 “İş Ortaklığı” Kavramı ve Joint Venture ile İlişkisi 299


 


II. JOINT VENTURE’UN ADÎ ORTAKLIK BİÇİMİNDE


 


NİTELENDİRİLMESİ SORUNU 304


 


III. ADÎ ORTAKLIK HÜKÜMLERİNİN JOINT VENTURE’LAR


 


HAKKINDA UYGULANMA İMKÂNI VE ÖLÇÜSÜ 309


 


SONUÇ................................................................................................... 315


 


YARARLANILAN KAYNAKLAR 319


 


 


KAVRAM ENDEKSİ 343